Scroll Top

De betaling van wat de afgelopen vier jaar wetenschap is gaan heten

85 De betaling van wat de afgelopen vier jaar wetenschap is gaan heten
De betaling van wat de afgelopen vier jaar wetenschap is gaan heten

Suzanne van Eijck

Wat tegenwoordig wetenschap heet is veronderstelde wetenschap waarmee de grootste misdaad aller tijden wordt gerechtvaardigd. Een misdaadsyndicaat bestaande uit diverse elementen die munt slaan uit de gefabriceerde Covid-crisis, is verantwoordelijk voor een verregaande corruptie van wetenschap, wat verweven is met de uitrol van wat in het kort bekend staat als Agenda 2030. De geldstromen die omgaan in de academische wereld tonen duidelijk dat daarmee de zgn. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook bekend als SDG’s, worden bevorderd. Deze worden bepaald door een ideologische inhoud die onafhankelijk en met integriteit ondernomen onderzoek van belangrijke zaken aangaande onze situatie en toekomst, dwarsboomt.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Universiteiten worden gesubsidieerd uit drie geldstromen. De eerste is direct afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De tweede komt van zelfstandige publieke organisaties als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en de derde is projectgebonden financiering. Laatstgenoemde betreft niet-gouvernementele instellingen als bedrijven en ngo’s. Deze financiering, die zich duidelijk het makkelijkst leent voor ideologische projecten, neemt de laatste jaren sterk toe.

Geldstromen binnen Nederlandse universiteiten laten zien dat enorme bedragen worden besteed aan onderzoeken die de uitrol van Agenda 2030 ondersteunen. Inge de Graaf, universitair hoofddocent aan Wageningen University & Research, ontving zo in 2023 een startsubsidie van € 1,5 miljoen van de European Research Council om een mondiaal model te ontwikkelen dat de verbanden laat zien tussen beschikbaarheid van grondwater en landbouwproductie. Een ander onderzoek, van de Radboud Universiteit, laat in de beschrijving geen ruimte voor twijfel over het ideologische doel: “naar een volgende generatie digitale interventies om de vatbaarheid van adolescenten voor online desinformatie aan te pakken”. Het beoogt te traceren hoe bepaalde interventies kunnen leiden tot het programmeren van de hersenen van adolescenten, om deze minder gevoelig te maken voor wat wordt aangemerkt als ‘desinformatie’.

Bij de meest recente jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum werden ‘desinformatie’ en ‘misinformatie’ aangemerkt als het grootste kortetermijnrisico waarmee de wereld wordt bedreigd. Met ‘desinformatie’ wordt informatie bedoeld die kritisch is ten opzichte van Agenda 2030. De Europese Unie heeft met technologiebedrijven als Google en Facebook afspraken gemaakt om de verspreiding hiervan tegen te gaan, en heeft afgelopen zomer de Digital Services Act aangenomen die verspreiding van ‘desinformatie’ strafbaar maakt. De hiervoor genoemde gedragstechnieken om desinformatie tegen te gaan worden op grote schaal door de Verenigde Naties, Amerikaanse ministeries en andere grote organisaties bevorderd, en zouden volgens deze activistische instellingen ook op scholen moeten worden toegepast.

Een ander opmerkelijk onderzoek van de Radboud Universiteit is het zogenaamde INTERLINK. Dit onderzoek richt zich op “het overwinnen van barrières die overheidsinstanties verhinderen om efficiënte diensten te delen in de interne markt van de Europese Unie”. Dit onderzoek wordt door de EU gefinancierd en behoort tot het Horizon Europe-project. Op de website van de EU is te lezen dat Horizon Europe het belangrijkste financieel ondersteunde programma is van de EU voor onderzoek, met een budget van € 95,5 miljard. Op de website is ook te lezen dat het project klimaatverandering tegengaat en de SDG’s van de Verenigde Naties helpt verwezenlijken. Daarnaast vindt er op de Radboud Universiteit een samenwerking plaats met Johnson & Johnson (tevens ontwikkelaar van Covid-injecties) op het gebied van ‘duurzaamheid’. Hierbij gaat het om het verwezenlijken van SDG’s in de gezondheidszorg.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

85 De betaling van wat de afgelopen vier jaar wetenschap is gaan heten

Scopus, een Elsevier-databank van gepubliceerde onderzoeksrapporten, vermeldt sinds 2023 bij artikelen op welke SDG’s deze betrekking hebben. De site meldt dat SDG’s specifieke onderzoeksgebieden zijn die de wereldgemeenschap uitdagen om een wereld te bouwen waarin niemand achterblijft. Daarbij wordt beschreven dat SDG-labels een handig referentiepunt kunnen zijn bij het aanvragen van financiering, door aan te tonen dat onderzoek op een bepaald gebied verschil kan uitmaken. Zo gebruikt het blad Times Higher Education (THE) de SDG’s als onderdeel van de Impact Rankings in zijn jaarlijks gepubliceerde ranglijst van universiteiten, gebaseerd op onder andere de kwaliteit van het hoger onderwijs en het wetenschappelijke onderzoek aan die instellingen.

Bill Gates, een van de hoofdpersonen van het misdaadsyndicaat, en waarschijnlijk de belangrijkste van de club, strooit miljoenen euro’s uit over universiteiten en wetenschappelijke instituten en vooral ook media-organisaties, om onderzoeksprojecten aan te sturen die de Agenda 2030-nepwetenschap een rotsvaste voet in de samenleving moeten bezorgen. Op de site van de Bill & Melinda Gates Foundation is een database te vinden die duidelijk maakt welke enorme bedragen hij investeert in deze instituten. In een van de bestanden zijn meer dan 35.000 overboekingen te zien naar universiteiten, onderzoeksinstellingen, de World Health Organization en UNICEF. De bedragen variëren van enkele tienduizenden tot tientallen miljoenen euro’s. Deze zijn ook overvloedig toegekend aan Nederlandse universiteiten.

Ook George Soros investeert in het doordrukken van de Agenda 2030-doelstellingen. Op zijn site is te lezen dat de Open Society-VS individuele subsidies zal toekennen aan voormalige hoge overheidsfunctionarissen en -medewerkers die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het bevorderen van sociale verandering. Daarnaast is er een onderorganisatie van de Open Society Foundations die activisten in de leeftijd van 21 tot 35 jaar ondersteunt die een project willen implementeren dat dekolonisatie en klimaatrechtvaardigheid in Puerto Rico bevordert. Ook kennen de Open Society Foundations het hele jaar door subsidies en beurzen toe aan organisaties en individuen die de waarden van de Open Society delen. Ze zijn op zoek naar begunstigden die een visie hebben en van wie de inspanningen zullen leiden tot blijvende sociale verandering. George Soros heeft net als Bill Gates een database van zijn financieringen gepubliceerd, waaruit blijkt dat ook hij enorme bedragen aan universiteiten spendeert.

Daarbij financiert de VN langs diverse kanalen verschillende onderzoeksinstellingen. Het heeft een eigen universiteit, de United Nations University, UNU, gevestigd in Tokio, die in recente jaren is uitgegroeid tot een soort denktank met het doel bij te dragen aan ‘duurzame ontwikkeling in de wereld’.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

De UNU is in 1973 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, mede onder druk van Japan dat tot dan toe nog niet was uitgekozen om op eigen grondgebied een VN-instelling te herbergen. Het oorspronkelijke doel van de UNU was om een internationale gemeenschap van wetenschappers te bevorderen die zich bezighielden met onderzoek, postuniversitaire opleidingen en “kennisverspreiding ter bevordering van de doelen en principes van het Handvest van de Verenigde Naties”. De UNU heeft de beschikking over een groot aantal beurzen dat het toekent aan bachelor- en masterstudenten. Het heeft een wereldwijd netwerk op kunnen bouwen van instellingen en programma’s die op een inmiddels vertrouwde manier met elkaar zijn verweven. Met de komst van de mondiale machtsgreep via Agenda 2030 kon de UNU zonder veel moeite worden ingezet voor doelen die geen relatie hebben met de principes van het VN-Handvest. Zo zijn menigten van universiteiten en onderzoeksinstellingen in recente jaren, en vooral sinds het begin van 2020, ingezet voor propagandistische doelen die niets te maken hebben met hun oorspronkelijke leeropdrachten, en hebben ze op een breed front wetenschapsbeoefening als zodanig gecorrumpeerd.

Het spreekt voor zich dat een van de ernstigste gevolgen van wetenschapvervalsing te vinden is op het gebied van gezondheid, medicijnen, en vrijwel alles waarmee de dominante tak van de farmaceutische industrie bezig is geweest. Arts en medisch onderzoeker Peter Gøtzsche vertelt in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad dat bijna alles wat we van geneesmiddelen te weten komen, bestaat uit informatie die de fabrikanten zelf hebben geselecteerd om ons en onze artsen in te lichten. De gevestigde literatuur op het gebied van geneesmiddelenonderzoek geeft consequent een vertekend beeld, omdat analyses en onderzoeken ondeugdelijk zijn geconstrueerd, onderzoeksgegevens selectief worden gepubliceerd, bedrijven nadelige resultaten achterhouden, en artikelen samengesteld worden door zogenaamde ghostwriters die onder andere – soms gerenommeerde – namen artikelen en rapporten schrijven en zelf anoniem blijven.

Onder normale omstandigheden is institutionele wetenschapsbeoefening kwetsbaar vanwege haar afhankelijkheid van overheidssubsidies, beurzen en andere vormen van externe financiering. Onder de omstandigheden waarmee wij sinds begin 2020 hebben te maken is deze afhankelijkheid rampzalig. Megamiljardairs ontdekten nieuwe manieren waarmee een deel van hun vermogen kon worden ingezet om macht te kopen. Met die macht waren zij in staat een kapingexpeditie uit te rusten die ons leven, voor zover dat berust op rationeel handelen, radicaal heeft veranderd. Supranationale instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie konden worden gekocht. Oorspronkelijk idealistische activisten, verenigd in ngo’s, konden worden gekaapt. De altijd bedelende academische instellingen, waar beleidsbepalende managers al geruime tijd de geleerden en onderzoekers konden overtroeven, bleken een gemakkelijk doelwit te zijn.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.