Scroll Top

De dominantie van pratende hoofden

85 De dominantie van pratende hoofden
De dominantie van pratende hoofden

Suzanne van Eijck

Wat tegenwoordig wetenschap heet is veronderstelde wetenschap waarmee de grootste misdaad aller tijden wordt gerechtvaardigd. Een misdaadsyndicaat bestaande uit diverse elementen die munt slaan uit de gefabriceerde Covid-crisis, is verantwoordelijk voor een verregaande corruptie van wetenschap, wat verweven is met de uitrol van wat in het kort bekend staat als Agenda 2030. De geldstromen die omgaan in de academische wereld tonen duidelijk dat daarmee de zgn. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook bekend als SDG’s, worden bevorderd. Deze worden bepaald door een ideologische inhoud die onafhankelijk en met integriteit ondernomen onderzoek van belangrijke zaken aangaande onze situatie en toekomst, dwarsboomt.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Dat Osterhaus als lands-viroloog tijdens de Mexicaanse griep die de wereld in 2009 trof een dubieuze rol heeft gespeeld, waardoor de regering grote hoeveelheden gekochte onbruikbare vaccins moest vernietigen, heeft niet kunnen voorkomen dat hem als deskundige ook bij de laatste pandemie een prominent podium werd gegund. Ondanks dat hij deze keer vaker geconfronteerd werd met mensen die kritiek hadden op zijn standpunten, bleef hij binnen de gevestigde orde dé deskundige en werden zijn adviezen zeer serieus genomen.

Zijn collega Koopmans mocht als deskundige voor onderzoek naar Wuhan, met de opdracht om daar de theorie dat het corona-virus op een markt aldaar op miraculeuze wijze van dier op mens was overgesprongen, te bevestigen. Van gedegen onderzoek volgens de regels van echte wetenschap kon geen sprake zijn, omdat het eindresultaat vooraf dus al vaststond. De concurrerende lableak-theorie was al als complottheorie weggezet en dat werd met dit ‘onderzoek’ nogmaals ‘bevestigd’.

Gezond Verstand is meerdere malen uitvoerig ingegaan op de achtergronden van het over de wereld uitrollen van de Covid-pandemie, waarin het farmaceutisch-industriële complex – met Bill Gates en Anthony Fauci als belangrijkste ‘deskundigen’ – een hoofdrol speelde (en dat nog altijd doet). Dat vaccinaties voor deze industrie een primair verdienmodel zijn en enorme winsten opleveren, is de oorzaak van de extreme druk richting de medische wetenschap om deze medische handeling op steeds grotere schaal te gaan promoten. Om dit proces ongehinderd te laten voortgaan, is het essentieel dat dit wetenschappelijk onderbouwd aan de wereld gepresenteerd kan worden, wat onmogelijk is, omdat hier geen wetenschap aan ten grondslag ligt maar het om een ordinair verdienmodel gaat. De enige manier om tóch de schijn te wekken dat het hier om echte wetenschap gaat, was en is het op grote schaal corrumperen van de medische wetenschap en wetenschappers, waarbij een groot aantal van deze gecorrumpeerde deskundigen op de in angst ondergedompelde wereld werd losgelaten. Intussen werden, en worden nog altijd, de integere wetenschappers met hun resultaten uit écht wetenschappelijk onderzoek effectief monddood gemaakt en consequent uit de mainstream media verbannen.

Het Covid-bedrog – en de pandemieën die nog gepland staan – staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een veel groter proces dat onze beschaving momenteel ondergaat via Agenda 2030 en Agenda 2050, waarin een reeks maatregelen zijn opgenomen die de wereldbevolking onder een strak regime moeten brengen. Het andere grote aan pseudowetenschap onderhevige bedrog is het al decennia durende klimaat-alarmisme, dat gevoed wordt door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), waarover in Gezond Verstand ook al uitgebreid is geschreven. Officieel is het een objectieve, transparante, op wetenschap gebaseerde club van onafhankelijke onderzoekers die zich bezighoudt met door de mens veroorzaakte klimaatverandering, maar in werkelijkheid is het een politiek aangestuurde organisatie met als doel het dogma van de menselijke schuld voor de klimaatverandering, door de uitstoot van CO2, levend te houden.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

85 De dominantie van pratende hoofden

Via regelmatig geproduceerde rapporten worden regeringen wereldwijd van advies voorzien. De wetenschappers die verbonden zijn aan het IPCC worden beperkt in hun bewegingsvrijheid, omdat de eindconclusie, de mens is schuldig, al vaststaat. Van uitoefening van degelijke en verantwoorde wetenschap is ook hier geen sprake. Dat het hier gaat om pseudowetenschap is onder andere te zien aan het nooit uitkomen van de onheilsvoorspellingen die onderdeel zijn van elk uitgegeven rapport. Bij elke volgende publicatie moeten deze voorspellingen weer herzien worden, om dan vervolgens weer af te sluiten met nieuwe angstaanjagende dramatische vooruitzichten. Men erkent binnen het IPCC dat vanwege het altijd al chaotische gedrag van het klimaat geen voorspellingen te maken zijn, maar men blijft op volstrekt onwetenschappelijke wijze gebruik maken van manipuleerbare modellen, om toch tot de gewenste uitkomsten te komen. Intussen is er van het allang geleden voorspelde verdwijnen van ijskappen, gletsjers en ozonlaag, het dramatisch stijgen van de zeespiegel en het uitsterven van de ijsbeer nog steeds geen sprake.

Echte wetenschap, waaraan strenge eisen worden gesteld om de zuiverheid van de resultaten te kunnen waarborgen, mag nooit beïnvloed worden door belangen op politiek, financieel of persoonlijk vlak. Het dient zich te houden aan de al eeuwenlang vastgelegde regels, zoals het toepassen van Ockhams scheermes (Willem van Ockham, veertiende eeuw) dat ervoor zorgt dat aannames verwijderd worden zodat alleen de harde feiten overblijven, en het principe van de mogelijkheid tot falsificatie, die kritiek en herziening als gevolg van voortschrijdend inzicht mogelijk maakt. Zoiets als ‘science has settled’ kan geen onderdeel zijn van goede wetenschap, maar duidt op pseudowetenschap.

De wijze van financiering, door commerciële spelers of overheid, is de belangrijkste oorzaak van de teloorgang van integere wetenschap en de toenemende dominantie van pseudowetenschap. Wetenschappers die onderzoeksresultaten produceren die niet passen in de voorgeschreven werkelijkheid verliezen hun bestaanszekerheid, maar de gecorrumpeerde wetenschappers, die via pseudowetenschappelijke methodes elke gewenste uitkomst weten te produceren, hoeven zich geen zorgen te maken over de benodigde gelden. Een aanwijzing dat veel wetenschappers min of meer met tegenzin in deze werkwijze meegaan, is dat sommigen zich na hun emeritaat of pensioen wél kritisch durven uit te spreken. Het verlies van inkomen en status speelt dan geen – of een veel kleinere – rol.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Het Gezond Verstand Cartoonboek

Het cartoonboek bevat een bonte verzameling van de beste, scherpste, mooiste en meest treffende cartoons uit Gezond Verstand.

Je maakt kennis met de cartoonisten, die je vervolgens meenemen in het creatieproces en stap voor stap laten zien hoe de cartoons tot stand komen. Waar komen de ideeën en inspiratie vandaan? Welke materialen gebruiken ze en wat vinden ze het mooiste en moeilijkste aan hun vak?

Normaal €42,50 voor abonnees €39,50

Hetzelfde gaat op voor de vele pratende hoofden die dag in dag uit via de gevestigde media als deskundigen hun ongefundeerde, maar wél in het narratief passende meningen mogen uiten; ook zij zijn verzekerd van een goed belegde boterham. In hoeverre zo’n pratend hoofd deskundig is, is irrelevant zolang hij of zij maar voldoende overtuigingskracht heeft om het voorgeschreven verhaal uit te dragen. Hier worden de wél ter zake kundigen systematisch geweerd. Een enkele keer mag – om de schijn van objectiviteit in deze media op te houden – een criticus deelnemen aan een discussie, maar die krijgt zelden de ruimte om ‘voluit’ te gaan, en zit tegenover een overmacht aan verkondigers van ‘het narratief’.

Echte wetenschap en deskundigheid hebben het de afgelopen decennia in de voorgeschreven werkelijkheid moeten afleggen tegen pseudowetenschap en quasideskundigheid die de perverse belangen dienen van multinationals en regeringen.

Een van de belangrijkste redenen dat dit mogelijk is geworden, is dat de oude media hun oorspronkelijke taak, het gepresenteerde wereldbeeld kritisch beoordelen, niet meer uitvoeren. De oorzaak hiervan is dat deze media volledig in handen zijn gekomen van dezelfde groep die verantwoordelijk is voor de corrumpering van de wetenschap. Daarmee zijn zij medeverantwoordelijk geworden voor de misdaden die de wereldbevolking de afgelopen jaren zijn aangedaan.

De reguliere media zijn geen betrouwbare bron meer om een realistisch wereldbeeld uit op te bouwen, daarvoor moet men terecht bij de alternatieve media, die zowel in geschreven vorm – zoals dit blad – als via het internet nog in ruime mate aanwezig zijn. Dit is de machthebbers echter niet ontgaan en zij hebben daarom vanaf augustus 2023 de DSA (Digital Service Act) – ook wel de censuurwet genoemd – ingesteld, die het internetverkeer moet controleren op desinformatie, nepnieuws en schendingen van grond- en mensenrechten, inclusief de mogelijkheid om onwelgevallige informatie die schadelijk is voor de voorgeschreven werkelijkheid, van het net te weren. Ondanks dat, groeit het aantal mensen dat het niet eens is met de kant die vooral de westerse wereld op gaat, wat blijkt uit de toenemende onrust in veel landen, onder andere in de vorm van boerenprotesten en de toenemende aanhang voor partijen die zich soms radicaal afzetten tegen de heersende machten.

Wat tegenwoordig voor wetenschap doorgaat is niet het resultaat van klassiek gedegen onderzoek, onderbouwd met empirische bewijzen, maar veeleer de uitkomst van door computers uitgerekende modellen, waarvoor geldt dat elke gewenste uitkomst te verkrijgen is via manipulatie van de invoergegevens, in de oertijd van het gebruik van persoonlijke computers heette dat garbage in, garbage out.

 

Wat vertel ik mijn medemens?

  1. Ondanks dat Osterhaus als lands-viroloog tijdens de Mexicaanse griep een dubieuze rol speelde, kreeg hij ook bij de laatste pandemie een prominent podium.
  2. Het gaat hier niet om wetenschap maar om een ordinair verdienmodel.
  3. ‘Science has settled’ duidt op pseudowetenschap.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.