Scroll Top

Vier jaren machtsgreep

GV doe mee (1)
Vier jaren machtsgreep

Karel van Wolferen

Ik schrijf dit op de dag dat vier jaar geleden premier Rutte de oorlog verklaarde aan een levensgevaarlijk virus, een oorlog die belangrijke offers van het Nederlandse volk zou gaan vergen met onvermijdelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. Ons normale leven zou gaan veranderen, maar samen zouden we dit grote gevaar kunnen keren. Onze schrijver Albert van de Ven herinnert zich heel goed de stoet van pratende hoofden, aan gesprekstafels zowel als in solo-opnamen, die het op de buis allemaal uitlegden. Deskundigen kwamen aan het woord die vooral benadrukten hoe wetenschappelijk verantwoord het was wat ze allemaal uitlegden. Niemand leek zich daarbij ooit af te vragen waarop die deskundigheid was gebaseerd, of zich te herinneren hoe door een van deze standaarddeskundigen bij een eerdere veronderstelde epidemie de Nederlandse staat – en dus de belastingbetaler – op enorme kosten was gejaagd door een kolossale hoeveelheid vaccins die moesten worden vernietigd.

Het andere regelmatig terugkerende pratende hoofd mocht vertellen hoe met een net verzonnen wetenschappelijke zekerheid in het Chinese Wuhan op de markt van merkwaardige dieren het levensgevaarlijke virus van een van die dieren spontaan was overgesprongen op de mens. De politici die deelnamen aan de stoet van pratende hoofden benadrukten herhaaldelijk waarom het zo belangrijk was dat we gehoor gaven aan de van regeringswege afkomstige instructies over anderhalve meter afstand van elkaar houden, liefst nog meer, en controleren dat onze mondkapjes ook de neus verborgen houden, en hoe wij elke keer wanneer we een restaurant binnengingen, onze handen moesten reinigen. Scholen moesten dicht. Kerkgangers moesten die zondagse gewoonte maar afleren, en zangkoren moesten maar ophouden met zingen. We deden het voor een ander. We deden het voor onze kwetsbaren. We deden het zodat onze grootmoeder niet vroegtijdig het leven zou laten. We deden het omdat de wetenschap voorschreef hoe we ons moesten gedragen.

Wat artsen te horen kregen was dat vooral middelen die in het verleden goed hadden gewerkt tegen de griepachtige aandoening die Covid-19 werd genoemd, zoals hydroxychloroquine met zink en ivermectine, dit keer niet konden worden gebruikt om levens te redden. Om levens te redden moest worden gewacht totdat een vaccin zou zijn ontwikkeld. Hier kwam de stoet van politieke pratende hoofden weer op gang met een “we moeten wachten op het vaccin!”, “we moeten wachten op het vaccin!” Stropdassen dragend of met open overhemd, de pratende hoofden kwamen met een identieke boodschap die uit een bandrecorder in hun kruinen leek te komen. De wetenschap was keihard aan het werk om met dat vaccin op de proppen te komen, en dat zou misschien nog maar een kwestie van maanden kunnen zijn, ook al werd gewaarschuwd dat decennia van pogingen om een vaccin te ontwikkelen voor een aanverwante coronaziekteverwekker, steeds opnieuw op niets waren uitgelopen.

In dit 85e nummer van Gezond Verstand gaan wij met een aantal artikelen in op hoe de gecorrumpeerde wetenschap van het Covid-tijdsgewricht tot stand is gekomen, hoe het wordt betaald en hoe nepwetenschap wordt omgetoverd tot veronderstelde echte wetenschap via spookschrijvers wier aandeel aan wat we de afgelopen vier jaar meemaakten, ook binnen wakkere gelederen onbekend is gebleven. Het aanhalen van de autoriteit van wetenschap, die in wezen de autoriteit van gecorrumpeerde wetenschappen behelst, is een uitgesproken kenmerk geworden van het Covid-tijdsgewricht. Dit ging gepaard met veel liegen, wat een nieuw hoogtepunt bereikte met de maskering van oorzaken van het dood neervallen van atleten en van de piloten die hun vliegtuigen niet langer konden beheersen. Die gebeurtenissen en de oversterftegrafieken konden op veel manieren worden verklaard, maar mochten allemaal niet in verband worden gebracht met de spuitjes. Met deze uitschakeling van onbevooroordeeld onderzoek is het tijdperk van de voorgeschreven werkelijkheid pas goed begonnen.

Een van de dingen die hierdoor goed zichtbaar werd was de arrogantie van verschillende clubs waarvan de leden het allemaal zo goed wisten. Met het aanroepen van ‘wetenschap’ werden mysteries met man en macht uit de weg geruimd.

Het leek ons een goed idee om in dat verband opnieuw de wetenschap over de grootste mysteries van de natuur onder de loep te nemen: het ontstaan van het heelal en de ontwikkeling van de schakeringen van het leven op aarde. Die mysteries waren behapbaar gemaakt. Noties over de oerknal en de neodarwinistische evolutietheorie hadden rustgevend gewerkt. Het artikel dat wij erover afdrukken gaat over die twee miskleunen. In dit geval hebben we niet met gecorrumpeerde wetenschappen te maken, maar met wetenschappen die – na meer dan een eeuw van theoretiseren – dankzij de nieuwste instrumenten van observatie als achterhaald moeten worden beschouwd.

Het artikel gaat over nog meer. U bent vaak getheoretiseer tegengekomen over wetenschap die nooit klaar is – never settled. Voorbeelden die daarvan gegeven worden doen voorkomen dat nieuwe inzichten de oudere verdringen, dus dat er altijd sprake is van een plaatsverwisseling: oud maakt plaats voor nieuw. Daarmee begaat men een denkfout, want dat mag zo zijn bij natuurkunde en scheikunde, maar niet bij waar het in dit artikel over gaat. De rotsen van wetenschappelijke zekerheid, de orthodoxie van evolutie en oerknal, worden niet vervangen door nieuwe theorieën, niet eens door inmiddels bekend geworden hypotheses. Er is vooralsnog geen geschikte kraamkamer voor nieuwe theorieën over het ontstaan van het heelal en over de ongelooflijk geschakeerde ontwikkelingen van de levende natuur die we in onze eigen tuin kunnen waarnemen.

De enige zekere conclusie die we kunnen trekken is dat we het niet weten. En naar alle waarschijnlijkheid komen we het nooit te weten. Ja, ik weet het, dit is een klap in het gezicht van de door de Verlichting gevormde mens. Die conclusie is ook toepasbaar op een heleboel meer om ons heen. Neem de drie artikelen in dit nummer over Nederland. Het voortgaande verval van ons land, de voedseldwingelandij via de supermarkten en de kabinetsformatie. We kunnen er een heleboel bijzonderheden over vertellen, wat we dan ook doen, maar het geheel echt begrijpen krijg althans ik niet voor elkaar.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #84

In dit nummer onder meer:

‘De CIA als machtigste Amerikaanse instelling
Hongersnood in Gaza en de uittocht naar Egypte
Sterke botsende politieke stromingen in Duitsland
Pepijn van Houwelingen op zoek naar waarheid coronabeleid

De drie artikelen over Nederland zouden niet zijn geschreven zonder de machtsgreep die we voor het gemak Agenda 2030 noemen. We hebben al veel eerdere nummers van Gezond Verstand gevuld met uitleg over de details daarvan. Ik kan het fenomeen Bill Gates omschrijven als een combinatie van krankzinnigheid en misdadigheid, maar wat heb ik daarmee gezegd? Ik begrijp tot nu toe echt niet hoe het kon dat vier jaar geleden overal ter wereld – misschien het merendeel van – mensen in een lockdown werden opgesloten. Ik blijf me verbazen over de gehoorzaamheid waarmee de medemens, ook in mijn nabije omgeving, gehoor dacht te moeten geven aan die pratende hoofden.

Ik kon in de eerste zomer van de machtsgreep niet begrijpen hoe het mogelijk was dat mijn Franse medemens eetgelegenheden met een gehoorzaamheidsmasker binnenging, en die pas af mocht nemen wanneer hij aan een tafeltje plaatsnam, maar het masker weer even moest dragen om naar het toilet te gaan. Het ging om het begrijpen van opgedrongen krankzinnigheid. Ja, een van de eerste dingen die we al in 2020 begrepen was dat met het aanzwengelen van angst regeerders veel kunnen doen om een volk gehoorzaam te maken. Het was een stukje van de makkelijk te observeren werkelijkheid, maar dat bleef bij een fragment van die werkelijkheid die we in zijn geheel willen begrijpen. Daartoe behoort ook het fragment van artsen die moedwillig injecties gaven waarvan ze wisten, als ze ook maar het minste beetje onderzoek hadden gedaan, dat die de dood tot gevolg konden hebben, en het fragment van de ziekenhuizen waarin verpleegsters uit ervaring vanaf het beginstadium van de verzonnen pandemie wisten dat het medicijn remdesivir dodelijk was, en zo ook de ademtoestellen die protocollair aan veronderstelde Covid-patiënten werden voorgeschreven.

De woke afdeling van de machtsgreep heeft de maatschappij in een gigantische satire veranderd die als enig logische conclusie de hierboven al genoemde gedwongen krankzinnigheid oplevert. Ik las net iets over een prestigieuze balletschool waar mannelijke dansers die zich als vrouw identificeren, verlangen dat ze prima ballerinarollen mogen spelen, en tijdens het liften omhoog moeten worden gehesen.

Bij elkaar zijn de fragmenten van de vier jaren machtsgreep niet als een geheel verstandelijk te bevatten. Als geheel gaan ze ons bevattingsvermogen te boven; u heeft dat al vaker op deze pagina’s kunnen lezen. Ik heb mij altijd geïnteresseerd voor wat men politieke wetenschap noemt. De meeste van mijn boeken daarover lijken nu volledig irrelevant. Ze houden weinig of geen verband met de nu bestaande wereld. Het enige nut van een aantal is dat ze doen herinneren aan hoe men dacht theorieën te kunnen bouwen voordat het Covid-bedrog de wereld in beslag nam.

Aan het einde van dit nummer kunt u een intrigerend artikel lezen over de hedendaagse EU dat u zonder meer zal ervaren als een kolossale uitdaging voor uw voorstellingsvermogen. Ik kan er op deze plaats nog wat aanvullends over zeggen. De regeerder die momenteel meer dan ooit zijn bijnaam ‘petit Napoleon’ eer aandoet, wil Franse troepen naar Oekraïne sturen omdat Rusland militair verslagen moet worden. Als dat niet gebeurt, dan dreigt een catastrofaal gevaar voor Europa.

Het gehele leger van Frankrijk, inclusief baliemedewerkers, is 198.000 man sterk. Frankrijk beloofde een miljoen stuks munitie aan Oekraïne te leveren, maar dat zijn er drieduizend geworden. Toch, zo verklaart Le petit Napoleon, zal als Rusland Kiev aanvalt, Frankrijk de Derde Wereldoorlog initiëren.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft al verklaard dat Groot-Brittannië en Frankrijk ‘niet-strijdende’ troepen op de grond in Oekraïne hebben. Dus Frankrijk en Groot-Brittannië hebben, net als de VS, daarover tegen burgers en tegen de wereld gelogen. Elkaar tegensprekende berichten van EU-lidstaten en -kringen getuigen van paniek en onderlinge ruzie. Maar Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren stoutmoedig dat “het tijdperk van vrede voorbij is”.

Ursula von der Leyen schreeuwt dat het tijd is voor een Europese militaire macht voor het opbouwen van een wapen- en raketvoorraad en algemene bewapening die het mogelijk maakt om vijandige landen te verslaan. In haar campagneopnames voor de Europese verkiezingen zwaait ze met haar armen om te benadrukken dat met Poetin nooit zaken zullen worden gedaan. Ik raad u aan om een van die video’s te bekijken, in gedachten houdend dat de EU failliet is.

Hoe zal het allemaal verder kunnen gaan? Behalve Hongarije hebben de EU-lidstaten hun soevereiniteit aan Brussel overgeleverd, wat betekent dat de kiezers geen invloed kunnen uitoefenen op de imbeciliteit van de bovenste laag van de aanstuurders van binnenlands en buitenlands beleid. In de VS, dat nog altijd niet ver van een tweede burgeroorlog is verwijderd, is het eveneens een kardinale vraag of kiezers nog een rol kunnen gaan spelen. Maar terwijl de staat in al deze gevallen gekaapt is door de imbeciele bovenlaag, blijven naties daaronder nog bestaan. En ook al kunnen die, zoals in het geval van Duitsland, zwaar beschadigd zijn, dit betekent dat een rudiment van beschaving aanwezig blijft. We merken dit door de reacties van ouders die hun kinderen willen beschermen tegen de seksuele corruptie van het Lentekriebels-programma. We zien het met een toenemend aantal integere wetenschappers die de corruptie van hun vakken aankaarten. We zien het bij de effectieve protesten van de boeren die hartstochtelijk voor de middenklasse opkomen. En we zien het bij werkelijk politieke hervormingspartijen, zoals de FvD, die democratie willen herintroduceren.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.