Scroll Top

Met Hercules-kracht gaat Pepijn op zoek naar details van de waarheid

GV doe mee (1)
Met Hercules-kracht gaat Pepijn op zoek naar details van de waarheid

Simon van Gelder

Op de schouders van de 44-jarige dr. Pepijn van Houwelingen rust een zware last, die vraagt om herculische kracht. Zes maanden lang zal Pepijn deel uitmaken van de groep Kamerleden die het coronabeleid moet onderzoeken. Wat is er gebeurd sinds Rutte zijn land in maart 2020 in een diepe crisis stortte? Hoe was dit in hemelsnaam mogelijk? De PEC (parlementaire enquêtecommissie) kan voor Pepijn uitlopen op een gevecht van één tegen allen. In de aanloop zullen de grote partijen de messen hebben geslepen. Zij waren het die vanaf 2020 alle maatregelen van Rutte van harte hebben gesteund. Dus zullen zij in de PEC klaarstaan om plotseling de handen in onschuld te wassen. Dat gaat moeilijk voor ze worden. De waarheid is boven water gekomen dankzij de partij die zich tegenover Rutte zuiver opstelde. Dat was Forum voor Democratie. Die wist leugens te ontmaskeren. Er is daarom kans dat Pepijn, als koerier van de waarheid, op alle manieren zal worden tegengewerkt in de PEC. Aan waarheid hebben politici in het tijdvak-Rutte doorgaans een broertje dood.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Misschien zijn er kansen voor Pepijn. Als lid van de PEC heeft hij wellicht de kans de schijnwerpers te zetten op een van de doelen van het zogenaamde beleid van Rutte. Met man en macht zaaide de Nederlandse overheid angst voor Covid-19. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor controle en onderdrukking. Nederland speelde een voortrekkersrol sinds 2020 bij het bedenken van dit model. Het zou Pepijn sieren als hij in de PEC op overtuigende wijze kan uitleggen dat het in Nederland gevoerde beleid onderdeel was om ons land te misbruiken als mondiale proeftuin.

Nu wordt duidelijk waarom het kabinet-Rutte aan de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd over de voorbereiding van het Pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Genève in mei 2024 zullen de VN-lidstaten beslissen of de nieuwe IHR, Internationale Gezondheidsregulering, er komt. De kans is groot dat afspraken voor het verdrag alsook de IHR worden goedgekeurd. Dan kan wereldwijde dictatuur ontstaan, waarbij afzonderlijke landen van hun eigen zeggingsmacht worden beroofd. De WHO zal ongecontroleerd nieuwe pandemieën kunnen afkondigen in de hele wereld. Over dwangmaatregelen en injecties krijgt de WHO heerschappij. Big Pharma zal, zogenaamd om pandemieën te bestrijden, er wel bij varen. Het verdrag van de WHO is een monsterlijk bedenksel, deels verzonnen door de Nederlandse minister Ernst Kuipers (D66). Het zal een krachtsinspanning van Pepijn vergen om in de PEC te wijzen op de nauwe samenhang tussen Rutte, Kuipers, de WHO en de dreigende werelddictatuur. Openbaarmaking is een heilige plicht nu er nog kans bestaat om Nederlandse ogen te openen. In zijn periode als Kamerlid heeft Pepijn (een professioneel researcher) zich ingespannen om de machtsstructuur van het WEF van Klaus Schwab zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hij weet waarover hij spreekt.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #84

In dit nummer onder meer:

‘De CIA als machtigste Amerikaanse instelling
Hongersnood in Gaza en de uittocht naar Egypte
Sterke botsende politieke stromingen in Duitsland
Pepijn van Houwelingen op zoek naar waarheid coronabeleid

Pepijn kan bogen op een betekenisvolle loopbaan. Hij studeerde technische bedrijfskunde. Hij behaalde een doctorstitel aan de universiteit van Hiroshima. Hij heeft lang in Japan gewoond en is getrouwd met een Japanse vrouw. Ze hebben twee kinderen. Gedurende enige tijd was hij werkzaam bij Canon in Amstelveen. Het maakte hem geschikt voor een onderzoeksfunctie bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaraan hij zeven jaar lang verbonden is geweest. De huidige informateur Kim Putters is directeur van dit bureau. Wellicht kan deze connectie nuttig zijn bij het uitdragen van de eigen visie die FvD heeft op een aantal gebieden.

Een bijkomend pluspunt van Pepijn wordt gevormd door zijn evenwichtige wijze van spreken en debatteren. Ook in dit opzicht moet zijn aanwezigheid in de PEC worden toegejuicht. Dat zijn partij, FvD, momenteel genoegen moet nemen met slechts drie vertegenwoordigers in de Tweede Kamer is te verklaren uit de zuigkracht van de PVV, die op 22 november in de ogen van verrassend veel kiezers per vergissing werd gezien als sterkste alternatief voor een regering-Rutte. Vast staat intussen dat FvD in staat is langdurige kwaliteit te bieden met politici als Van Houwelingen, die als nummer 4 op de kieslijst na 22 november niet kon terugkeren in de Tweede Kamer. Hij behaalde 5.680 stemmen. Toch was wijsheid dat een zittend FvD-Kamerlid (Jansen) zijn zetel voor de duur van zes maanden ter beschikking stelde aan Pepijn, die enkele maanden eerder was gekozen in de PEC.

Wat Pepijn op langere termijn gaat ondernemen, is in nevelen gehuld. Veel hangt af van het vermogen van aanvoerder Thierry Baudet om de partij opnieuw uit te vinden. Velen hebben waardering voor het verse bloed dat dankzij Baudet is geïnjecteerd in de landspolitiek. Tegelijk is er kritiek, de rol van Baudet binnen FvD zou te dominant zijn. Het hemelbestormende karakter van FvD, dat veel kiezers kon meeslepen, lijkt teloorgegaan. Anderzijds, met ruim 50.000 leden mag FvD zich nog steeds de grootste partij noemen. De partij slaagt er in belangwekkende kandidaten te rekruteren, die blijk geven van trouwe verbondenheid aan de denkbeelden die aan FvD ten grondslag liggen, waarvan Pepijn het levende bewijs vormt.

Jarenlang heeft Pepijn als Kamerlid ferme kritiek uitgeoefend op het zogenaamde coronabeleid, dat hij ‘disproportioneel’ en ‘onrechtvaardig’ noemde. Dat was moedig in een periode waarin zowat de hele Tweede Kamer de andere kant op keek en daarmee zijn controlerende plicht schromelijk verzaakte. Pepijn voelt in zijn rol als stem van onbegrepen Nederlanders die niet worden gehoord. Hij is er trots op dat hij persoonlijk reageert op alle e-mails van kiezers. Inmiddels heeft hij ruim 5.000 reacties verstuurd. In een bui van verontwaardiging heeft hij gezegd dat de voor het coronabeleid verantwoordelijke politici voor een tribunaal moeten verschijnen. Helaas, ze zijn bijna allemaal vertrokken.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.