Scroll Top

Assange

GV artikel zonder cartoon (uil) (9)
Assange

Karel van Wolferen

Dezer dagen zal er een beslissing vallen over de belangrijkste persvrijheid-zaak van onze tijd. De persoon over wiens leven of dood zal worden beslist is Julian Assange, wiens WikiLeaks de bron is geweest van wereldwijde verslaggeving over Amerikaanse oorlogsmisdaden. De hoorzitting op 20 en 21 februari van het Britse Hoge Hof van Justitie, om te beslissen of Assange in beroep kan gaan tegen het eerdere besluit van de rechtbank om hem uit te leveren aan de VS, had niets te maken met een gerechtelijk proces gevoerd door onpartijdige rechters, en alles met de verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en de vraag of deze oorlogvoerende landen huidige en toekomstige verslaggevers van het wereldgebeuren met het precedent van dit vonnis voldoende zullen intimideren om hen de mond te snoeren aangaande de gedragingen van het Amerikaanse militaire bewind. In het hieraan voorafgaande artikel wordt uitgelegd waarom de regering in Washington als zodanig mag worden gekenschetst.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Ook al is de Australische Assange geen Amerikaans staatsburger, en viel hij niet onder de Amerikaanse jurisdictie toen de fictieve misdaden zouden zijn gepleegd, toch wachten hem in de VS zeventien aanklachten op grond van de 107 jaar oude Spionage Act en een gevangenisstraf van 175 jaar. In een uitspraak van januari 2021 zei de toenmalige districtsrechter Vanessa Baraitser dat hij niet naar de VS mag worden gestuurd, verwijzend naar een reëel risico op zelfmoord.

Als toestemming wordt verleend om in beroep te gaan, zou Julian, in afwachting van een nieuwe hoorzitting, hoogstwaarschijnlijk worden teruggestuurd naar de streng beveiligde Belmarsh-gevangenis. Hoewel hij voor geen misdaad is veroordeeld, wordt hij daar al bijna vijf jaar onder willekeurige detentie vastgehouden in vrijwel totale eenzame opsluiting. Belmarsh staat bekend als het Britse Guantánamo, vanwege de mensonterende omstandigheden.

Julian was te ziek om aanwezig te zijn bij de hoorzitting, of deze per closed-circuit-tv te volgen. Hij heeft geen zonlicht meer gezien sinds hij in 2012 de Ecuadoraanse ambassade in Londen binnenging om daar asiel aan te vragen, afgezien van de dag dat hij zeven jaar later uit de ambassade werd gesleept, of de dagen dat hij in een busje van Belmarsh naar de rechtszittingen werd gereden. Hij verblijft 23 uur per dag grotendeels in eenzame opsluiting, gezeten in een cel van 2 bij 3 meter, waarbij hij zijn benen een uur lang mag strekken in een afgesloten betonnen ruimte. Zijn voedsel wordt begroot op 2 Britse ponden per dag, waarbij de maaltijden bestaan uit weinig anders dan pap en dunne soep. In 2021 kreeg hij tijdens een rechtszitting op 49-jarige leeftijd een mini-beroerte. Vervolgens zijn bij hem zenuwbeschadiging en geheugenproblemen vastgesteld. Vrienden die hem konden bezoeken speculeren dat de reden waarom hem deze voortdurende straf wordt opgelegd, is dat dit hem fysiek en psychologisch volledig moet afbreken. Toen Julians vader John Shipton zijn zoon bezocht, meldde hij dat er in de gevangenis alleen al in de afgelopen maand drie zelfmoorden en één moord hadden plaatsgevonden.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #84

In dit nummer onder meer:

‘De CIA als machtigste Amerikaanse instelling
Hongersnood in Gaza en de uittocht naar Egypte
Sterke botsende politieke stromingen in Duitsland
Pepijn van Houwelingen op zoek naar waarheid coronabeleid

Julians advocaten zullen als laatste redmiddel een verzoek indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om deze instelling bij de zaak te betrekken. Die zaak valt zeker binnen de reikwijdte van artikel 39, op grond waarvan het EHRM een zaak in behandeling neemt als “de verzoeker anders een onmiddellijk risico zou lopen op onherstelbare schade”.

Een van de twee rechters van het Britse Hooggerechtshof die zullen oordelen over het verzoek van Julian Assange om zijn uitlevering aan de VS tegen te houden, Dame Victoria Sharp, vertegenwoordigde de Britse geheime inlichtingendienst (MI6) en het ministerie van Defensie. De tweede rechter, Jeremy Johnson, kreeg eerder als advocaat speciale bevoegdheid van de Britse autoriteiten voor toegang tot uiterst geheime informatie.

Hun weigering van toestemming om in beroep te gaan, zou kunnen betekenen dat Julian binnen enkele uren wordt geketend en in een Amerikaans militair vliegtuig op weg zal gaan naar Alexandria, Virginia. Daar zal zijn zaak worden behandeld door de US District Court voor het Eastern District van Virginia, waar veel inwoners bij de CIA, FBI of het ministerie van Defensie werken.

Het vonnis gaat om persvrijheid, maar op geen enkel moment tijdens Assanges zevenjarige verblijf in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, of tijdens de vijf jaar in de Belmarsh-gevangenis, hebben de reguliere media of internationale mensenrechtenorganisaties serieuze belangstelling getoond voor zijn benarde situatie. Een groot deel van deze samenzwering van apathie kan worden toegeschreven aan een campagne van laster. Een geheime Britse informatieoorlog-operatie, Integrity Initiative, werkt met geheime netwerken van journalisten, wetenschappers, militairen en inlichtingenagenten om via de meegaande mainstream media zwarte propaganda te verspreiden. Deze hebben een agressieve campagne gevoerd om Assange voor te stellen als een aanwinst van het Kremlin. Hoe dit werkt is onlangs door cyberveiligheidsdeskundige Mike Benz (zie introductie) uit de doeken gedaan.

De WikiLeaks-publicaties hebben een positief effect gehad wat betreft beteugeling van militair optreden in zowel Afghanistan als Irak, en hebben geholpen een einde te maken aan de martelingen in Guantánamo. Door het grondige redigeren van documenten voordat hij ze vrijgaf, is geen enkele persoon erdoor geschaad. Het Amerikaanse Eerste Amendement beschermt de publicatie van documenten, zelfs documenten die geclassificeerd zijn. Bovendien mag een persoon die om politieke redenen is veroordeeld – en de zaak tegen Julian is puur politiek – of die in het ontvangende land de doodstraf riskeert, volgens de uitleveringsovereenkomsten tussen Groot-Brittannië en de VS niet door Groot-Brittannië worden uitgeleverd.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.