Scroll Top

De struikelende machtsovername

GV artikel zonder cartoon (uil) (9)
De struikelende machtsovername

Karel van Wolferen

Dit 84e nummer van Gezond Verstand begint met een artikel waarvan wij hopen dat het een opbeurend effect zal hebben. De redactie ontvangt regelmatig berichten dat het allemaal zo treurig is waarover wij schrijven, zo uniform deprimerend, en zonder oplossingen. Dat laatste punt, over oplossingen, verbaast mij altijd weer. Als bedoeld wordt oplossingen om uit de benarde situatie te komen waarin Nederland verzeild is geraakt, dan betekent dat een oplossing voor de misdadige manier waarop Nederland wordt geregeerd. Vanaf maart 2020 voert de regering-Rutte opdrachten voor vrijheidsberovende maatregelen uit die langs omwegen afkomstig zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie en het World Economic Forum. Tegelijkertijd ijverde Rutte er met veel energie voor om Nederland als een haantje-de-voorste de veronderstelde belangen van de NAVO te laten behartigen. En de NAVO, waar hij in april de civiele trekpop-baas van hoopt te worden, is een kooi waarin Europese regeringen gevangen zitten om hun internationale betrekkingen ondergeschikt te maken aan voorwaarden die het Amerikaanse militair-industriële complex en de Amerikaanse wereldhegemonie van een voortbestaan moeten verzekeren.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

De oplossing van dat probleem is de vervanging van de Rutte-regering door een nieuw kabinet. Na de recente verkiezingen wordt ons verteld dat de Tweede Kamer daarmee bezig is, maar de politicus die de meeste zetels behaalde heeft steeds met de Rutte-regering meegestemd aangaande de nationale Covid-maatregelen zowel als de ondersteuning van de in 2014 onder Amerikaanse auspiciën uitgevoerde staatsgreep in Oekraïne, wat het openingssalvo was van de Amerikaanse proxyoorlog tegen de Russische Federatie. Die succesvolle politicus bezit een overdaad aan zetels, maar niet eens een echte partij waarvan bekwame leden op kabinetsposten plaats zouden kunnen nemen. De andere gegadigde politicus voor het premierschap die voor dat doel speciaal uit het Brusselse centrum voor coördinatie van de supranationale WHO- en NAVO-verordeningen arriveerde, blijkt al net zo vast te zitten in de mythe van het Russische verlangen om stukjes van Europa op te slokken als in de mythe van de ramp van menselijke uitstoot van CO2.

Als hier voorlopig door de Nederlandse burger niets aan valt te doen, dan moet duidelijk zijn dat geen andere ‘oplossing’ zich aandient dan om de machtsgreep tegen te werken die op de achtergrond van onze benarde situatie een hoofdrol vervult, zodat deze zal falen. Het is een mondiale machtsgreep uitgevoerd door een syndicaat van goed geoutilleerde misdadigers. De tegenwerking die Gezond Verstand hoopt te bieden is om zo goed mogelijk de bijzonderheden ervan na te gaan, en om vooral ook de zwaktes van de machtsgreepplegers aan te wijzen. De oplossing waar sommigen in vluchten van innerlijke spirituele aanpassingen is geen oplossing maar afleiding, want het machtsgreepprobleem is een politiek probleem dat op spirituele initiatieven niet reageert.

De andere klacht, dat wat we bieden zo uniform deprimerend is, wil ik hier bestrijden. Wij houden voortdurend de internationale omstandigheden bij waardoor de oorspronkelijke geplande mondiale technocratische tirannie niet langer valt te verwezenlijken. Daarmee behoren wij tot de weinigen in Nederland die zich concentreren op de achilleshiel, en beschadigde flank, van het misdaadsyndicaat. Er bestaat een neiging onder de zogenaamde wakkeren om te denken dat de hele wereld in een uitzichtloze situatie terecht is gekomen vanwege een monsterlijke macht die overal in de wereld aan de knoppen kan draaien. De invoering van de Central Bank Digital Currency (CBDC) wordt steeds aangewezen als ondubbelzinnig bewijs. Daar gaat het in de openingszin genoemde opbeurende artikel over. Schrijver Sander Boon heeft het afgelopen anderhalf jaar uitgelegd waarom dat geldstelsel, dat al ons handelen zou bespioneren en reguleren, niet meer tot stand kan komen. Dit keer gaat hij verder en waarschuwt hij tegen het geloof in een door financiële instituties gevormd allesoverheersend monster, een geloof dat de vijand in de kaart speelt.

Bovengenoemde denkfout wordt aangemoedigd door de bekende, en vroeger zeer informatieve, James Corbett, plus een groepje Britse alternatieve nieuwsverzorgers, die er heilig van overtuigd lijken te zijn dat wereldleiders als Poetin en Xi Jinping stiekem toch meedoen met de Agenda 2030-machtsgreep. Zij bewijzen dat aan de hand van video’s waarin Poetin en Xi Jinping handen schudden met Schwab, daterend van het begin van de Covid-schijnpandemie, toen vrijwel niemand nog doorhad wat er werkelijk aan de hand was. Als Corbett verslaggever zou zijn geweest in plaats van historicus, dan zou hij gezien moeten hebben dat wat Poetin en de zijnen nu zeggen en doen op geen enkele manier valt te rijmen met de plannen van lieden als Schwab en Gates.

Wat Boon constateert wil niet zeggen dat we niets meer te duchten hebben van digitalisering als zodanig. Het komt van vele kanten op ons af. Een ngo waarvan u zich waarschijnlijk het bestaan niet bewust was, de World Government Summit Organization, organiseerde vorige maand een bijeenkomst in Dubai om de toekomst van overheden van wetenschappelijke en technische vormgeving te voorzien. Daarbij lag de nadruk op de absolute noodzaak van digitalisering van overheidsdiensten. Zoiets mag niet als een nationale aangelegenheid worden beschouwd, maar is een wereldaangelegenheid. U kunt daar verderop meer over lezen, zo ook over de regelgeving en de daarmee gepaard gaande digitalisering van automobilisten in Nederland. Maar het is zeer onverstandig om onszelf angst aan te jagen omtrent deze digitaliseringsmanie. Men zou het kunnen zien als een wattendeken vol met gaten: men kan allerlei manieren bedenken om het te saboteren. We hebben al eerder, in het voorgaande nummer, aangewezen hoe groot onze potentie als burgers kan zijn wanneer genoeg van ons besluiten om de overheid demonstratief niet ter wille te zijn. Dan raken overheden die geen fysiek geweld tegen burgers willen of kunnen gebruiken, de kluts kwijt. Zulke spanningen tussen een niet langer legitiem geachte overheid en opstandige bevolkingsgroepen zijn in recente weken het meest zichtbaar geworden in Frankrijk en Duitsland.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #84

In dit nummer onder meer:

‘De CIA als machtigste Amerikaanse instelling
Hongersnood in Gaza en de uittocht naar Egypte
Sterke botsende politieke stromingen in Duitsland
Pepijn van Houwelingen op zoek naar waarheid coronabeleid

Een van de volgende artikelen gaat in op de heel bijzondere situatie in Duitsland waarin actiegroepen die merendeels aan de kant van de regering staan, moedwillig een einde bepleiten van het Duitse industriële vermogen en de welvaart, en middels massa-immigratie het Duits zijn van de bevolking willen verdunnen als de enige ‘oplossing’ om voorgoed af te komen van veronderstelde nationaalsocialistische tendensen, een tragisch voorbeeld van een onverteerd nationaal verleden.

De Agenda 2030-machtsgreep die net vier jaar geleden begon zou nooit mogelijk zijn geweest zonder voorgeschiedenis van grootschalig bedrog dat door regeringsinstanties werd gehandhaafd en gecoördineerd. Wat we als het kardinale event van die voorgeschiedenis mogen zien is de feitelijke staatsgreep van de moord op John F. Kennedy. Het heeft de CIA een de facto oppermacht binnen het Amerikaanse politieke stelsel verschaft, met verregaande gevolgen voor het gehele Westen. Natuurlijk is de hele wereldgeschiedenis doorspekt geweest met overheidsbedrog. Maar men begaat een fundamentele denkfout met de ‘het is altijd al zo geweest’-constatering. Die bevordert blindheid voor fundamentele veranderingen in politieke situaties. Er zijn niveau’s van bedrog. Het komt in gradaties. Tussen de moord op Kennedy en nu is er een progressie van gradaties geweest door verkapt CIA-optreden en de metamorfose van het reguliere medialandschap met talloze uitgevers tot een oligarchie van een handjevol mediagiganten.

Er is een tijd geweest waarin westerse overheden aan de tand konden worden gevoeld over kardinale aangelegenheden waarna deze in het stof moesten bijten. Dat was voordat de hoofdredacteur van de Volkskrant in het voorjaar van 2020 schreef dat hij het als een plicht beschouwde om mee te gaan in alles wat de overheid ons in de benarde pandemiesituatie voorhield. Dat mocht toch wel als een breuk worden gezien met de denkwijze die André Spoor van het NRC Handelsblad mij inprentte toen ik voor die krant ging werken: dat overheden liegen als ze ermee weg kunnen komen, en dat het de taak van de krant was om dat ermee wegkomen te beletten. Vanzelfsprekend lukte dat vaak niet, maar soms wel, en ik reageer heftig op de ‘altijd al zo geweest’-uitspraak omdat ik een wereld van journalistiek heb meegemaakt die absoluut niet lijkt op wat we thans in de reguliere media aantreffen. Ik merk dat velen van zelfs middelbare leeftijd die dat niet hebben meegemaakt, zich die vrije berichtgeving niet kunnen voorstellen. Hen raad ik aan om even te denken aan de EU Digital Services Act die ons vorig jaar augustus is opgedrongen. Die wet moet ‘onze waarden en democratie beschermen’ middels een verbod op zoeken naar waarheid die tegen de voorschriften van de mistige EU-overheid indruist. Waarheid is strafbaar geworden. U ziet het: een progressie van gradaties van bedrog.

Dat bedrog is zorgvuldig georganiseerd en wordt zorgvuldig op de wereld losgelaten. De retoriek om de zonet genoemde EU-wet tegen waarheidzoeken van een bestaansreden te voorzien, is afkomstig van samenwerkende Amerikaanse ‘nationale-veiligheids’instellingen die sinds de creatie van de CIA, propaganda en censuur in de westerse wereld hebben verzorgd. In een opmerkelijk interview dat Tucker Carlson afnam van cyberveiligheid-specialist Mike Benz, werd een deel van de sluier hiervan opgelicht. Wat Benz laat zien is in wezen een door het Amerikaanse leger en de Deep State uitgevoerde stille staatsgreep. Hij beschrijft een censuur die niet te vergelijken is met censuurregimes in voorgaande tijdperken. De hedendaagse Amerikaanse censuur, waarvan de echo’s doorklinken in vrijwel alles wat Ursula von der Leyen uitkraamt, wordt beïnvloed door de strijd tegen ‘desinformatie’ als een gevaar voor de democratie.

In de vroege jaren van de Koude Oorlog concentreerde het apparaat dat Benz van binnen kent zich op het gevaar van mogelijke zeges van Europese communistische partijen. De komst van het internet schiep meer mogelijkheden. Rondom de laatste eeuwwisseling financierde Pentagons technische bureau, DARPA, Google om via het omzeilen van censuur kleurenrevoluties te kunnen bevorderen. De komst van de sociale media daarna bracht nieuwe uitdagingen die de mikpunten van het propaganda- en censuurapparaat fundamenteel veranderden. De bedreiging van ‘nationale veiligheid’ komt nu in de vorm van het gevaar van populistische bewegingen en mogelijke doorbraken van Europese ‘rechtse’ partijen bij verkiezingen. Vandaar de notie dat er wetgeving moet zijn voor censuur op berichtgeving – nepnieuws – die ‘democratische instellingen’ bedreigt. Wat met die bedreigde instellingen wordt bedoeld zijn het leger, de NAVO, het IMF en de Wereldbank, zowel als duizenden door de overheid gefinancierde ngo’s – George Orwell had het niet subtieler kunnen bedenken.

Het netwerk van kruiselings verbonden instellingen die gaan over toegestane en verboden kennis, en de daarbij horende censuur, leidt tot een geestdodende werkelijkheid van een binnenstebuiten gekeerde wereld. Die wereld strekt zich uit tot de Lentekriebels – eveneens ontleed in dit nummer – een programma bedoeld om het gezinsleven te verwoesten, en tot het aan kinderen voorgehouden bedrog dat zij van geslacht kunnen veranderen.

De ingenieurs van een ander deel van die wereld zijn de Britse valse-vlagspecialisten en de CIA-psyopmeesters. Wat ons brengt tot het verhaal en de dood van Sergei Navalny. Verslaafd aan drugs en openlijk racistisch werd deze gefaalde Russische politicus – wiens beweging op nooit meer dan ongeveer 2% steun kon rekenen – door het propaganda-apparaat bevorderd tot boegbeeld van de oppositie tegen Vladimir Poetin.

De mondiale machtsgreep komt er niet. Maar sommige dingen, zoals de tientallen, misschien honderden miljoenen doden vanwege het levensgevaarlijke pseudovaccin, zijn onomkeerbaar. Zo ook lijkt de demonisering van de Russische president en zijn land een onomkeerbaar karakter te hebben gekregen. Het doet de Nederlandse demissionaire premier en kandidaat-chef van de NAVO welhaast schuimbekken van verontwaardiging. Het doet de hierboven al aangehaalde Frans Timmermans de wereld van Poetin vergelijken met die van The Sopranos-gangsterwereld op de tv.

Intussen zijn in de niet-mythologische wereld de Houthi’s van Jemen bezig een oorlog te winnen tegen de Amerikaanse en Britse marine, en maakten de niet-westerse landen op de G20-conferentie in Brazilië zonet overduidelijk dat ze gezamenlijk voorgoed afstand nemen van westerse geopolitieke geloofsartikelen.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.