fbpx
Scroll Top

MRNA-injecties en bloedtransfusies

87 MRNA injecties en bloed­transfusies
MRNA-injecties en bloedtransfusies

Vincent Praster

Japanse onderzoekers hebben de aanwezigheid van spike-eiwitten en mRNA in het bloed onderzocht met het oog op bloedtransfusies. De conclusie was dat deze in sommige gevallen wekenlang in het bloed aanwezig kunnen blijven en daarmee een gezondheidsrisico vormen voor mensen die een bloedtransfusie nodig hebben. Omdat er op het ogenblik geen methode is om mRNA en spike-eiwitten uit het bloed te verwijderen, bevelen zij aan om de injectie-status van de donor duidelijk te vermelden bij het afgenomen bloed. In de Amerikaanse staat Wyoming is inmiddels een wetsvoorstel gemaakt voor een verplichting van het koppelen van de injectie-status aan het bloed, zodat de ontvanger het recht heeft om dit bloed te weigeren indien bloed van ongeïnjecteerden voorradig is. Ook in Nederland is een begin gemaakt met de omgang met gedoneerd bloed dat mogelijk verontreinigd is met spike-eiwitten en mRNA; Sanquin heeft de vraag of er in de afgelopen zeven dagen een ‘booster’ is ontvangen door de donor, in de donatiecheck opgenomen.

Wordt vogelgriep ‘Disease X’?
Nadat in de VS CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) recent de mensen heeft voorbereid op een hypothetische ziekteverwekker die Disease X zal gaan veroorzaken, is nu het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) met een gezondheidsadvies over H5N1-vogelgriep gekomen naar aanleiding van een pluimveehouder die een oogontsteking heeft opgelopen. Omdat H5N1 een historisch sterftecijfer van 52,16% heeft, kunnen belanghebbenden hiermee gaan proberen om een volgende massale paniekgolf te veroorzaken.

Bill Gates noemt mRNA-injecties een “weldaad voor de wereld”
Bill Gates heeft in een interview aangegeven de wereld te willen overspoelen met mRNA-injecties tegen tbc, mazelen en hiv. Bij het noemen van hiv lachte Gates op een wijze die doet denken aan de lach van George H.W. Bush op de uitvaart van Gerald Ford bij het uitspreken van ‘deluded gunman’ met betrekking tot de moord op John F. Kennedy. De mRNA-‘vaccins’ worden ook ontwikkeld voor kanker, Gates’ stichting is daar ‘niet direct bij betrokken’. Verder wees hij erop dat de Covid-‘vaccins’ niet perfect zijn omdat ze geen langdurige bescherming bieden en niet kunnen voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken, alleen kunnen voorkomen dat ze ernstig ziek worden. Deze ‘onvolkomenheid’ is nu juist exact het optredende fenomeen waarover een voormalig medewerker van Bill Gates de noodklok luidt. Volgens vaccinoloog Geert Vanden Bossche zal er door massa‘vaccinaties’ terwijl het virus massaal rondwaart en niet gedood wordt door het ‘vaccin’, vanwege de veroorzaakte immuunsuppressie een ‘tsunami’ aan sterfgevallen onder gevaccineerden in landen met een hoge vaccinatiegraad gaan komen. Bill Gates mag zijn ‘loverboy-praat’ – praatjes die mooi klinken maar altijd eindigen in ellende – ongestoord vertellen aan journalisten. Terwijl dezelfde journalisten in alle toonaarden zwijgen bij de waarschuwing van Geert Vanden Bossche en toespraken van Bill Gates waarin hij aangeeft dat het ‘voor hen’ mogelijk is om het aantal mensen met 10-15% te verminderen met nieuwe ‘vaccins’ en ‘reproductive healthcare’ (gezondheidszorg op het gebied van voortplanting).

Rechter beveelt CDC om vaccinatieschade te openbaren
Het CDC heeft de eerste twee porties van meldingen van vaccinatieschade onder dwang van de rechter in de openbaarheid moeten brengen. Het gaat om 780.000 meldingen van iets meer dan een half miljoen personen. Veel mensen maakten melding van kortademigheid en hartkloppingen, wat symptomen zijn van de bekende vaccinatieschade myocarditis. Men zou zich wederom af moeten vragen waarom het CDC deze informatie geheim wilde houden.

87 MRNA injecties en bloed­transfusies

Persconferentie vaccinatieschade in Oostenrijk
Een sportieve man heeft op een persconferentie op geëmotioneerde wijze een betoog gehouden over hoe de vaccinatieschade zijn leven totaal verwoest heeft. Daarnaast heeft het Verein für Impfopfer inmiddels meer dan 50.000 meldingen ontvangen van mensen met vaccinatieschade, waarvan 17,5% is overleden door het ‘grootste medische experiment uit de geschiedenis’. Dit alles proberen de massamedia en overheidsinstanties onder het tapijt te vegen. In navolging van de Duitse patholoog prof. dr. Walter Lang doet ook dr. Hannes Strasser de uitspraak dat vaccinatieschade niet langer moet worden afgedaan als ‘long covid’.

Afname levensverwachting VS met drie jaar
In de Verenigde Staten is de gemiddelde levensverwachting na 2019 scherp gedaald en met drie jaar afgenomen in drie jaar tijd. Dit blijkt uit gegevens van levensverzekeringsmaatschappijen. De grafiek van de levensverwachting bij geboorte toont al decennia een gestage stijging en vervolgens sinds 2020 een knik met een daling terug naar het niveau van 25 jaar geleden. Deze dramatische daling is alleen te verklaren door een drastische toename van overlijdens onder jonge mensen. Het meest verontrustende is dat dit niet alleen jonge mensen zijn, maar ook de meest gezonde en goed opgeleide uit de arbeidspopulatie. Dit was in het derde kwartaal van 2021 duidelijk zichtbaar toen er sprake was van een ware explosie: het sterftecijfer in de leeftijdscategorie 25-44 jaar verdubbelde plotsklaps.

Naast de oversterfte onder jonge gezonde mensen is er tegelijkertijd nog een probleem gerezen: in drie jaar tijd zijn vier miljoen mensen arbeidsongeschikt geworden en sindsdien zitten artsenpraktijken vol met voormalig zeer succesvolle en gezonde mensen die nu praktisch gehandicapt zijn.

Waar de pseudo-wetenschappers en massamedia in 2020 dit soort stijgingen in grafieken met frauduleuze ‘besmettingen’ aangrepen om te extrapoleren naar exponentieel stijgende ‘hockeystick-grafieken’ met als doel grootschalige paniek aan te wakkeren, zwijgt men nu in alle toonaarden bij de openbaring van een overduidelijke ‘pandemie-knik’ in reële grafieken met sterfte en levensverwachting. Analyse van de levensverwachtingsdata toont aan dat er grote noodzaak is om te onderzoeken of deze knik met een scherpe daling in de levensverwachting de ‘mRNA-prikknik’ genoemd zal gaan worden in navolging van de ‘pillenknik’, de knik met een scherpe daling in de geboortecijfers na de uitvinding van de anticonceptiepil in de jaren zeventig.

Toename sterfte met kanker als doodsoorzaak
Ook in de grafieken van sterfte door en met kanker is een dramatische knik zichtbaar ten opzichte van de trendlijn van de pre-pandemiejaren 2010-2019. Het onderzoek op basis van door de CDC verstrekte sterftecijfers richtte zich op sterfgevallen waarbij tumoren (zowel goedaardig als kwaadaardig) als doodsoorzaak gedocumenteerd zijn.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #87

In dit nummer onder meer:

– MRNA-injecties en bloedtransfusies
– Transgendertirannie
– VN wil ‘misgendering’ strafbaar maken
– Rijk worden door ‘vaccins’ en bijwerkingen

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen sterfte met kanker als enige doodsoorzaak en sterfte waarbij kanker een van de comorbiditeiten was, en het onderzoek richtte zich specifiek op de leeftijdscategorie 74-85 jaar. Dit is de leeftijdscategorie waarin de gemiddelde levensverwachting zich bevindt en deze betreft de kwetsbare mensen die voor Covid-19 beschermd dienden te worden. In deze categorie bevindt zich ook de gemiddelde leeftijd van de mensen die in 2020 met Covid-19 overleden, en die wereldwijd bijna gelijk was aan of hoger lag dan de gemiddelde levensverwachting.

Direct vallen er twee alarmerende zaken op die onverklaarbaar zijn vanuit epidemiologisch perspectief. Ten eerste het opmerkelijke uitblijven van ondersterfte na de initiële oversterfte van 2020. Bij elke flinke epidemie/pandemie overlijden er in het eerste jaar door het pull forward-effect (effect van eerder dan gemiddeld overlijden) meer kwetsbare mensen met onderliggend lijden dan normaal. In de uitvaartbranche wordt er dan voor de daaropvolgende jaren een ondersterfte ingecalculeerd, omdat het aantal kwetsbare mensen flink is afgenomen. In 2021 en 2022 was er echter geen sprake van ondersterfte maar was de oversterfte zelfs groter dan in het eerste jaar.

Ten tweede geven de sterftecijfers met kanker als doodsoorzaak een ander alarmerend beeld. In 2020 lag dit volledig in lijn met de pre-pandemiejaren. In 2021 was er ineens een zeer grote stijging te zien, die in 2022 nog eens meer dan verdubbelde – een verontrustende explosie in het aantal sterfgevallen met kanker als doodsoorzaak.

Om het nog meer verontrustend te maken traden beide fenomenen tevens op bij jonge mensen, in de leeftijdscategorie 15-44 jaar. Ook hier zien we het ontbreken van ondersterfte na het eerste jaar en een flinke verandering in het aantal sterfgevallen met als doodsoorzaak kanker, die ook nog eens een schrikbarende stijging vertoont.

De conclusie kan getrokken worden dat een ‘onbekende oorzaak’ in 2021 gezorgd heeft voor een structureel geworden oversterfte en een dramatische toename van kanker als doodsoorzaak. Waarbij de plotsklapse verdubbeling van het aantal sterfgevallen in de leeftijdscategorie 15-44 jaar in het derde kwartaal van 2021 direct volgde op het einde van de eerste golf mRNA-injecties.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.