Scroll Top

Taalverloedering als rookgordijn voor de werkelijkheid

92 Taalverloedering als rook­gordijn voor de werkelijkheid
Taalverloedering als rookgordijn voor de werkelijkheid

Eric Lopes Cardozo

Sinds de PVV als winnaar uit de bus is gekomen bij de Tweede Kamer-verkiezingen, is Nederland weer een etiket rijker. In plaats van ‘extreemrechts’ krijgen partijen aan de zogenaamde rechterkant van het politieke spectrum nu het etiket ‘radicaal-rechts’ opgeplakt. Met ongekende snelheid is dit nieuwe etiket direct opgepakt door de gehele mainstream media, van praatprogramma’s tot kranten en radiozenders. Wellicht dat het eerder gebruikte etiket ‘extreemrechts’ een te negatieve ondertoon had in het kader van een noodgedwongen samenwerking met de PVV. Het past in een trend die al een tijdje gaande is. Te pas en te onpas krijgen personen, organisaties en partijen steeds vagere etiketten opgeplakt om ze – al dan niet opzettelijk – in een kwaad daglicht te stellen, of om inhoudelijke discussie onmogelijk te maken.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Mensen kunnen elkaar nooit volledig begrijpen. Verdraaiing en generalisering zijn aan de orde van de dag. Heel precies praten is best moeilijk. Op zijn minst zou het heel veel tijd in beslag nemen. De tegenhanger van precies praten is bewust vaag praten. Dit is overigens ook een bestanddeel van hypnose. Neem bijvoorbeeld alle bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden. Deze lijken specifiek, maar zijn dat niet. De invulling of betekenis daarvan is in de regel subjectief. Hoe is extreem anders dan radicaal? Opeenstapeling van woorden maakt het nog erger. Stel dat de term rechts al een negatieve connotatie heeft. In dat geval wordt het versterkt door het etiket extreem of radicaal. Wat het erger maakt, is dat het etiket niet meer valt te ontkennen. Met de ontkenning “ik ben helemaal niet radicaal rechts” wordt het bijvoeglijk naamwoord ‘radicaal’ ontkend, maar het etiket ‘rechts’ blijft van kracht.

Het volgende voorbeeld laat zien dat het slim plakken van etiketten discussie onmogelijk maakt. Zowel PVV als FvD heten tegenwoordig radicaal-rechts te zijn, terwijl ze zo goed als niets met elkaar gemeen hebben. FvD kan vanuit de conservatieve grondslag inderdaad rechts genoemd worden, terwijl ze ook meer progressieve standpunten heeft, zoals meer directe invloed van de burger middels referenda. Met een beetje fantasie kan de PVV ook worden vergeleken met de SP, maar dan met een anti-islamstandpunt. Door het gegeven etiket wordt de zaak sterk vereenvoudigd voorgesteld, met als gevolg dat alles op één hoop wordt gegooid: FvD=PVV=Rechts=Slecht. Een inhoudelijke uitwisseling van standpunten is dan niet meer nodig. Zeker niet als dit continu op radio en tv wordt herhaald. Een minder schadelijke tegenhanger is de zogenaamde ‘linkse hobby’. Wanneer we links ontkennen, blijft er een politicus met een hobby over. Wellicht onprofessioneel, maar daarmee nog niet slecht. En daar zit hem de crux. We lijken elkaar – met op zijn tijd een beetje humor – inhoudelijk te bestrijden. Maar het zou ook kunnen dat we bezig zijn om op grote schaal het Amerikaanse mccarthyisme van de jaren vijftig uit te rollen.

Het gebruik van de McCarthy-techniek lijkt inderdaad gemeengoed te zijn geworden. De Tweede Kamer lijkt vaker op een evenement van de lokale debatclub, dan op een plaats waar inhoudelijke standpunten worden uitgewisseld en gewogen. Wellicht is elkaar vliegen afvangen (“Dat zijn uw feiten!”) inherent aan politiek, maar er is meer aan de hand. Zo neemt het aantal communicatiemedewerkers bij de rijksoverheid stelselmatig toe met ongeveer 5% per jaar, met thans ongeveer duizend openstaande vacatures.

92 Taalverloedering als rook­gordijn voor de werkelijkheid

Er is dus zonder meer aandacht voor communicatie. In 2022 verklaarde de voormalige Nieuw-Zeelandse premier, Jacinda Ardern, binnen de Verenigde Naties dat vrijheid van meningsuiting moet worden gezien als gevaarlijk oorlogstuig. Oftewel, in navolging van Rutte: “Je moet je bek houden”. Meer recent heeft de voorzitter van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, aangekondigd een ‘Europees Democratieschild’ te willen instellen om “desinformatie en kwaadaardige interferentie op te sporen”. Dit sluit aan bij de strijd tegen de zogenaamde ‘ondermijning van de rechtsstaat’ en het fenomeen ‘opruiing’. Samengevat moet enerzijds een lastige groep mensen het zwijgen worden opgelegd, anderzijds wordt consequent een bepaald jargon gehanteerd om de eigen gewenste doelen te verwezenlijken. In beide gevallen maakt men zeer doordacht gebruik van taal als manipulatiemiddel.

De vraag is hoe we hiervan afkomen, of wat ertegen te doen is. De anti-communistische heksenjacht van het mccarthyisme is uiteindelijk middels een resolutie van de Amerikaanse Senaat de kop ingedrukt. Dit echter pas na het live uitzenden van de hoorzittingen, waarbij duidelijk werd hoe het er daadwerkelijk aan toe ging. De pers was hier dus van doorslaggevende invloed. Dit punt hebben wij duidelijk nog niet bereikt, en met de huidige oligarchische mediacontrole komen we daar misschien wel nooit. Als we er persoonlijk iets aan willen doen, dan nemen we een risico, aangezien je uitspreken steeds gevaarlijker wordt. Iemand die zicht uitspreekt tegen windmolens is een klimaatontkenner. Iemand die zich uitspreekt tegen overlast door asielzoekers is een racist. Een verslaggever die bij een omroep werkt die een rechts geluid wil laten horen, is een fascist. Wetenschappers die een verband ontdekken tussen Covid-‘vaccinatie’-campagnes en oversterfte zijn ‘antivaxers’. Iemand die voor het behoud van grondrechten demonstreert is een ‘wappie’. Iemand die zich het lot aantrekt van de Palestijnen die in Gaza worden vermoord, is een antisemiet. Wanneer het bij deze scheldwoorden blijft, lijkt dit relatief onschuldig, totdat het leidt tot verlies van bestaanszekerheid of strafrechtelijke vervolging.

Waar het beleid voorheen was geënt op positief stimuleren, ligt nu de nadruk op aanpraten van angst en bedreigen. Schrijven voor dit magazine is ook niet zonder risico. Op 20 oktober 2020 publiceerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) n.a.v. het verschijnen van het eerste nummer van Gezond Verstand de vertrouwelijke nota Duiding Magazine Gezond Verstand. De nota geeft een opsomming van zaken die allemaal niet wenselijk zouden zijn, onder de noemer van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. Het doel van Gezond Verstand is volgens de NCTV het offline verspreiden van desinformatie. Kritiek op de gevestigde media is ontoelaatbaar, evenals kritiek op de theorie van CO2 als primaire aandrijver van klimaatverandering, of verslaggeving over de leugens aangaande Covid. Het opvallende is dat het bewijs voor al deze zaken ieder oplettend mens in het gezicht staart. Er bestaan inmiddels meer dan duizend onafhankelijke wetenschappelijke rapporten die de Covid-prikken oorzakelijk in verband brengen met de huidige statistisch bepaalde oversterfte.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Het Gezond Verstand Cartoonboek

Het cartoonboek bevat een bonte verzameling van de beste, scherpste, mooiste en meest treffende cartoons uit Gezond Verstand.

Je maakt kennis met de cartoonisten, die je vervolgens meenemen in het creatieproces en stap voor stap laten zien hoe de cartoons tot stand komen. Waar komen de ideeën en inspiratie vandaan? Welke materialen gebruiken ze en wat vinden ze het mooiste en moeilijkste aan hun vak?

Normaal €42,50 voor abonnees €39,50

Een enkele blik op de herkomst van het verzinsel over de menselijke uitstoot van CO2 als klimaatbederver (waarover helemaal geen wetenschappelijke consensus bestaat) is genoeg om het naar het rijk der fabelen te kunnen verwijzen. Inmiddels is uit hoorzittingen duidelijk geworden dat de Amerikaanse overheid ondanks een eerder afgekondigd moratorium, middels een omweg het gain-of-function-onderzoek – dus het ombouwen van een pathogeen tot een biowapen – heeft voortgezet.

Het is te begrijpen dat de NCTV zich daar niet aan stoort, want dat op onvaste juridische basis opererende instituut bestaat om de mondiale machtsgreep te helpen realiseren. In het meest recente jaarrapport spreekt deze geëtiketteerde ‘terreurbestrijder’ over “naar schatting ten minste enkele tienduizenden ‘soevereinen’” – een nieuw etiket, dus. Daarmee worden burgers bedoeld die het gezag van de overheid niet erkennen en tot opruiing of geweld in staat zouden zijn. Zij hangen het zogeheten ‘kwaadaardige-elitecomplot’ aan. Vorig jaar meldde het rapport nog maar enkele duizenden van deze ‘gevaarlijke’ burgers. Het gaat om een ‘anit-institutionele’ – nieuw etiket – beweging, die eerst de coronacrisis als complot bestempelde, en nu complotten vermoedt achter het beleid tegen klimaatverandering, de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de stikstofdiscussie.

De termen ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek hadden ooit voor de meeste mensen een vrij duidelijke betekenis. Die betekenis is intussen met betrekking tot politieke houding en handelen veelal precies omgekeerd. Bij de etiketten die nu worden gehanteerd is de eerdere betekenis echter nog in sommige achterhoofden blijven hangen, en daarmee ook de persoonlijke bijbetekenis van goed en wenselijk, of het tegenovergestelde. Dit heeft een grote vaagheid in discussies teweeggebracht. Het is een stuk moeilijker geworden om met elkaar over de werkelijkheid te spreken, vooral nu vanwege de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar die werkelijkheid zoveel controverses onder onze medeburgers heeft opgeleverd. Het moedwillig opvoeren van het gebruik van etiketten die hun vaste betekenissen zijn kwijtgeraakt, samen met verzonnen onzinnige etiketten gebezigd door instituties als de NCTV of personen als Ursula von der Leyen, heeft in brede kring onder onze landgenoten een nuttige en verhelderende conversatie over de werkelijkheid geheel onmogelijk gemaakt.

 

Wat vertel ik mijn medemens?

  1. Personen en partijen krijgen steeds vagere etiketten opgeplakt om ze in een kwaad daglicht te stellen, of om inhoudelijke discussie onmogelijk te maken.
  2. Overheden maken zeer doordacht gebruik van taal als manipulatiemiddel.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.