Scroll Top

Het is nooit altijd zo geweest

GV doe mee (1)
Het is nooit altijd zo geweest

Karel van Wolferen

“Het is altijd al zo geweest!” U zal deze constatering/verzuchting/dooddoener dikwijls genoeg gehoord hebben, ook in deze revolutionaire tijden. Ik herinner me dat in de politieke beroering die ontstond na de ‘terroristenaanvallen’ van 11 september 2001, we dit vaak te horen kregen vanuit kringen die in die tijd, dus een kwart eeuw geleden, als links werden aangeduid. Dat waren mensen met een neiging om geschiedenis te zien als een relaas van wetmatigheden. Vooral strenge marxisten hebben weinig problemen met het duiden van recente geschiedenis – het is altijd al zo geweest! Dit is een van de ergste fouten die een journalist of commentator kan maken, een teken dat hij of zij geen betrouwbare verslaggever kan zijn. Het is makkelijk genoeg om overeenkomsten te ontdekken van dingen die nu gebeuren met dingen die in elk geschiedenistijdperk gebeurden, maar dat is het summum van oppervlakkigheid. Pas als je vraagt wat de verschillen zijn wordt het spannend, boeiend, en kan je iets leren over de huidige werkelijkheid. De kreet ‘altijd-al-zo-geweest’ vervlakt het denken over de werkelijkheid tot beuzelarij.

Neem de recente vergadering van de G7 in Italië. De cynicus wordt door zijn wereldbeeld verleid om te zeggen: één pot nat! vaak genoeg gezien: een stel regeringsleiders met een overdreven inbeelding van eigen kwaliteit en kunnen, die op allesbehalve verstandige wijze over problemen praten en op een verkeerde aanpak aansturen. Op zichzelf was dat zeker waar, maar wat we op de 2024-topconferentie zagen, was toch iets dat alles bij elkaar nooit eerder was vertoond. De veronderstelde centrale figuur in het mondiale gebeuren heeft al zoveel van zijn geestelijke vermogens verloren dat hij zich kuierend van het gezelschap had verwijderd en door de Italiaanse premier Giorgia Meloni moest worden teruggehaald voor de groepsfoto. Twee regeringsleiders hadden net verkiezingen verloren, en één gaat met verkiezingen volgende maand een voorlopig einde van zijn partij tegemoet. Twee veronderstelde topleiders waren ongekozen eurocraten, en geen van het stel gaat naar bed met de geruststellende gedachte te kunnen rekenen op het vertrouwen en de steun van zijn of haar bevolking.

Deze miserabele persoonlijke situaties zijn nog niks, nog maar een klein begin van hetgeen waarmee ze afwijken van wat we uit het verleden kennen. Om maar meteen het ultieme te noemen, ze zijn – waarschijnlijk onbewust – hard bezig met een zelfmoordpoging. Dat blijkt uit veel, maar om één punt te noemen: hun defensieministers hebben in NAVO-verband afgesproken om F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren, zodat de belofte aan de Oekraïense president Zelenski – die in zijn groene sweatshirt ook bij de summit mocht zijn – dat het Westen nog alles wat nodig is zal doen om de oorlog tegen Rusland te winnen, meer was dan alleen een gebakken-luchtproductie. In hetzelfde verband beloofde het stel veronderstelde leiders om $ 50 miljard bij elkaar te brengen als geschenk aan Oekraïne. (Voor de goede orde: tot dusver brachten de aan Oekraïne geschonken miljarden een groei van voornamelijk miljardairs op, onder de topgelederen van wat algemeen wordt beschouwd als het “meest corrupte land ter wereld”).

De openbare algemene berichtgeving van nu is ook iets heel anders dan wat de ouderen onder ons zich zullen herinneren. Wat ik vanochtend in de NRC las, toen ik aan deze introductie begon, was een tot in details uitgewerkt rapport met veel overzichtstekeningen van hoe die F-16’s bij het stap voor stap opbouwen van een gepland tegenoffensief volgend jaar, de bewegingsvrijheid voor de Oekraïense strijdkrachten zullen helpen vergroten. Dit rapport hield geen rekening met logische verwachtingen dat die Oekraïense proxy-oorlog dan allang is afgelopen.

Ik heb in de vorige eeuw met veel genoegen verslag gedaan van opstanden, revoluties, staatsgrepen en een oorlog in Oost-Azië, waarbij ik alles kon schrijven wat ik wilde schrijven, en ik kan u verzekeren dat dit op geen enkele manier lijkt op de situatie waarin de schrijvers van genoemd artikel zich moeten houden aan het officiële verhaal – vaak een ‘voorgeschreven werkelijkheid’ – om hun functie te kunnen behouden. Ware dat niet zo, dan zouden zij kunnen zijn ingegaan op wat de Russische president Poetin de laatste weken in onverbloemde bewoordingen heeft laten weten. De F-16’s zijn onder meer bedoeld om kernbommen af te werpen, en als ze tegen Rusland worden ingezet vanuit Roemenië of Polen, of met een Nederlandse bemanning, dan, zo heeft de Russische president te kennen gegeven, moeten die landen gaan rekenen op wat hij noemt een symmetrische (dus gelijkwaardige) tegenactie’.

Of Poetins waarschuwing in alle volledigheid is doorgedrongen tot het G7-groepje, samen met het besef van het superieure Russische militaire vermogen dat twee jaar vooruitloopt op de Amerikaanse rakettechnologie, is niet waarschijnlijk. Als de expert-adviseurs van het groepje meer weten dan wat men in Nederland van de NRC, Volkskrant en Trouw kan leren, en de rest van de wereld opgedist krijgt wat in de Financial Times en de New York Times staat, dan laten zij het niet naar buiten toe weten. Waarschijnlijk weten de topgelederen van het Pentagon heel veel meer, maar dat wil niet zeggen dat het genoeg is om de doorgaans onnozele en naïeve politieke kopstukken van het thans in een soort van politieke ontbinding verkerende VS, dat sinds 1945 de leiding van het Westen heeft gehad, te weerhouden van uiterst rampzalige keuzes.

De wereld van nu is weer in tweeën gedeeld, net als tijdens de Koude Oorlog in de twintigste eeuw. Maar dat nu lijkt in de verste verte niet op het toen. Toen konden JF Kennedy en Chroesjtsjov een fatale militaire botsing beletten omdat ze met elkaar konden praten. Nu zei Poetin op 14 juni in een van zijn belangrijkste recente toespraken dat terwijl het westerse invloedsysteem niet meer werkt, de “westerse landen, die niet zozeer overtuigd zijn van hun gelijk als wel van hun macht en hun vermogen om de rest van de wereld iets op te leggen, andere meningen gewoonweg negeren (…) Onze pogingen om onze gesprekspartners bij zinnen te brengen zijn onbeantwoord gebleven.” Nog een verschil tussen 1962 en nu is dat het militaire vermogen waarop Kennedy en Chroesjtsjov dachten te kunnen vertrouwen, werd geschat min of meer evenredig te zijn. Nu is al bewezen dat het Amerikaanse verdedigingsschild niet tegen de Russische hypersonische raketten is opgewassen, en dat Washington dus ook geen middelen heeft om de bescherming van haar Europese vazallen te garanderen.

Wat past in het wereldbeeld van de het-was-altijd-al-zo-adepten is wat we tegenkomen in commentaar van veel westerse denktanks (voor zover die de tweedeling van de wereld al hebben geregistreerd) over het ontstaan van hernieuwde machtsblokken die het met militair geweld op elkaar gemunt zouden hebben, mocht het tot een crisis komen. Deze analisten hebben niet begrepen waar het om te doen is met de BRICS, de Shanghai Corporation Organisation, en de East Asia Economic Union. Die drie zijn kruiselings met elkaar verbonden. Dit geopolitieke arrangement kent geen machtsblokken en laat de unipolaire wereld achter zich; het heeft geen aanvoerder die andere landen een ‘rules based order’ oplegt.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #92

In dit nummer onder meer:

– Horen, Zien, Zwijgen in Medische Wereld
– Komt er bredere rampzalige oorlog?
– Poetin staatsbezoek Noord-Korea, Vietnam
– Maleisië vraagt BRICS-lidmaatschap aan
– Voorspelde nieuwe pandemie begint

Het verwelkomt in principe alle staten, inclusief die van de westerse wereld die genoeg hebben van hun status als Amerikaanse vazallen. Turkije, wat militaire kracht betreft het belangrijkste NAVO-lid onder de vazallen, heeft al de eerste stappen gezet om zich bij de BRICS aan te sluiten.

Zoals de vergelijking van de pers nu en van de pers in de tweede helft van de twintigste eeuw moet hebben verduidelijkt, hebben de media onder controle van oligarchen vrije berichtgeving en discussies over al dit soort zaken zo goed als onmogelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor de honderden Amerikaanse media-uitgevers die zijn gereduceerd tot vijf of zes allesoverheersende corporaties, die zich aan de voorgeschreven werkelijkheid houden.

In Europa wordt praten over de werkelijkheid nog meer bemoeilijkt door een taalverloedering, waarvan wij in een artikel meteen na deze introductie het Nederlandse voorbeeld geven. Het gaat om nietszeggende politieke etiketten die op partijen, denkrichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen worden geplakt. De vertekening van de werkelijkheid die hierdoor ontstaat, kan van de werkelijkheid een geheel verdraaid beeld geven, waardoor conversaties over de werkelijkheid niet meer kunnen plaatsvinden.

In het artikel dat daarop volgt wordt verteld hoe de meest geraadpleegde encyclopedie in de wereld, Wikipedia, door de CIA en de FBI op ‘correcte uitleg’ wordt gecontroleerd. Hetzelfde artikel informeert u over het feit dat middels het nu vaak aangehaalde voordeel van Artificial Intelligence (AI) om met gebruik van chatbots kennis te nemen van alle kennis in de wereld, in werkelijkheid erop neerkomt dat men een beeld bijgebracht krijgt van al de aspecten van de voorgeschreven werkelijkheid.

Nog een artikel waarbij de veronderstelde ‘kunstmatige intelligentie’ een rol speelt, gaat over het kolossale, en toenemende, bedrog in de popmuziekindustrie, waaraan bij het componeren ervan geen mens te pas komt. Als liefhebber van klassieke muziek heb ik lang geleden al geconstateerd dat het verschil tussen mijn geliefde muziek en de meeste muziek die tot de commerciële popcategorie gerekend wordt – dus niet de oorspronkelijke jazz – kan worden teruggebracht tot een verschil in complexiteit. Dit verschil is groter geworden met het verstrijken van de tijd. House samen met techno als onderdeel van de elektronische dansmuziek is simpel, met harde beats en opzwepende melodie onderdrukkende baslijnen – niet om aan te horen! Maar luisteren is ook niet de bedoeling. Het dient als begeleiding voor wilde bewegingen in disco’s en is in hoge mate voorspelbaar. Wat ik van door AI gegenereerde streams gehoord heb, valt op door de volslagen 100% voorspelbaarheid ervan. Niemand verwacht dat men zich er ook maar een tikkeltje voor inspant om het te kunnen verwerken; het heeft niets wat een mens erin zou kunnen stoppen, en daarom geen betekenis. Een vorm van ontmenselijking, waarover we in dit blad al veel hebben gezegd.

Wij proberen in Gezond Verstand telkens aspecten van de ingewikkelde krachten en omstandigheden die achter de geplande mondiale machtsgreep schuilen, vanuit steeds weer andere perspectieven te belichten, zoals ook het net genoemde artikel doet. In deze editie gaat Pieter Stuurman in op niet-bestaande problemen die worden geïntroduceerd als problematisch om bevolkingen gehoorzaamheid aan onzinnige regels op te dringen, en die een blijvend karakter krijgen vanwege de verdiensten die investeerders aan nieuwe (en dus onnodige) oplossingen kunnen binnenhalen. Een artikel over de CO2-rapportage-eisen van de EU aan het bedrijfsleven borduurt daar verder op voort.

Sander Boon begint zijn nieuwste artikel over economische en financiële ontwikkelingen in de geopolitiek met de constatering dat zij razendsnel gaan. Dat was nog voordat Vladimir Poetin, vergezeld van topministers, aan Noord-Korea en Vietnam een staatsbezoek aflegde. Het artikel geeft veel details over deze razendsnelle ontwikkeling die de toekomst van de wereld gaat bepalen. Dit essentiële nieuws blijkt aan de goegemeente nog geheel ongemerkt voorbij te gaan, inclusief aan een meerderheid van degenen die zich onder de andersdenkenden scharen.

We sluiten dit nummer af met kort nieuws over de voortgang van eerdergenoemde ontwikkelingen, en een artikel over de twee bestaande oorlogen met de vraag of een van beiden, of allebei, alsnog in een wereldomvattende vuurzee zullen uitmonden.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.