Scroll Top

Wikipedia en chatbots propageren de voorgeschreven werkelijkheid

92 Wikipedia en Chatbots propageren de voor­geschreven werkelijkheid
Wikipedia en chatbots propageren de voorgeschreven werkelijkheid

Cornelis de Deugd

Wikipedia heeft bij velen een zekere aura van objectiviteit; informatie ontleend aan Wikipedia wordt doorgaans zonder slag of stoot aanvaard als zijnde onomstreden. Miljarden mensen rekenen op Wikipedia als bron van waarheidsgetrouwe informatie, maar in plaats daarvan krijgt men niet zelden laster en leugens. Wikipedia is verre van objectief waar het gaat om onderwerpen waarbij verschillende personen of partijen tot heel uiteenlopende conclusies of opvattingen kunnen komen. Wikipedia houdt, bijvoorbeeld, nog altijd strak vast aan alle leugens waarmee de coronamisdaden zijn ‘gelegitimeerd’ en belastert nog altijd iedereen die hier ook maar enigszins kritisch over is geweest. De feitelijke details mogen correct zijn weergegeven, maar met ad hominem argumenten worden andersdenkenden neergezet als onmogelijk serieus te nemen, vaak gelardeerd met termen als ‘complotdenker’ en ‘verspreider van misinformatie’.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Het coronamisdaad-voorbeeld laat zien hoe Wikipedia zijn aura van degelijkheid benut om nauwgezet en schaamteloos de voorgeschreven werkelijkheid te propageren, ondanks overweldigende bewijslast van de valsheid ervan. Wikipedia gaat nog een stap verder en bakent exact af wat de ‘waarheid’ is en bestempelt alles daarbuiten als ‘onzin van complotdenkers’; ze propageren en demoniseren tegelijkertijd. De voorgeschreven werkelijkheid gaat eigenlijk om alles waar de gevestigde macht – onze overheid en alles dat het dient, zoals de gevestigde media – vaak flagrant in strijd is met de waarneembare werkelijkheid. Het moet opvallend zijn dat Wikipedia, zoals bij corona, voor elk denkbaar aspect van de voorgeschreven werkelijkheid precies de juiste ‘waarheid’ belicht en de tegenargumenten verdoezelt.

Wikipedia is in 2001 opgericht door Larry Sanger en Jimmy Wales, met het voorgenomen doel om het totaal aan menselijke kennis kosteloos en laagdrempelig toegankelijk te maken. Niet meer een prijzige encyclopedie op de plank voor de enkelen die het zich kunnen veroorloven, maar een online encyclopedie voor iedereen. Alle inhoud moest hierbij geschreven zijn vanuit een neutraal standpunt, een door Sanger bij de oprichting geïntroduceerde leidraad als essentieel fundament van Wikipedia. Aanvankelijk was Wikipedia ook “echt toegewijd aan neutraliteit” volgens Sanger. “Gedurende de eerste vijf tot tien jaar waren er volop pagina’s over de meest controversiële onderwerpen te vinden, waarbij verschillende standpunten evenwichtig belicht werden.” Vanaf ongeveer 2008 ging het bergafwaarts met de neutraliteit.

Volgens Sanger blijkt Wikipedia al sinds 2008 aangepast te worden vanaf CIA- en FBI-computers, die zich voordoen als particulieren met gespecialiseerde kennis. Deze inmenging door Deep State is niet verrassend, aangezien de vraag wie er voordeel bij heeft direct leidt naar diezelfde inlichtingendiensten: de CIA, en in wat mindere mate de FBI. Deze diensten hebben een indrukwekkende staat van dienst waar het gaat om het inzetten van propaganda. Als grootste en meest gelezen informatiebron ter wereld is Wikipedia een voor de hand liggend middel voor de inlichtingendiensten om hun propaganda vorm te geven. Bovendien is de effectiviteit van een informatieoorlog met de opkomst van het internet, in combinatie met AI en sociale media, enorm verbeterd. Spreekbuizen van de feitelijke machthebbers voeren een informatieoorlog ten behoeve van machtsbehoud van de gevestigde orde waarvan zij deel uitmaken, om zeker te stellen dat hun agenda ongestoord uitgerold kan worden. Google doet mee door steevast Wikipedia-links zo hoog mogelijk in de rankings te plaatsen. Een machtige overheid met globalistische ambities richting een Nieuwe Wereldorde, waar evident weinig steun voor is, heeft geen baat bij een veelkleurig palet van uiteenlopende of afwijkende opvattingen.

De term Uniparty is in Amerika een veelgehoorde term om het marginale verschil tussen Democraten en Republikeinen mee aan te duiden; er is eigenlijk één partij, waarvan de afgevaardigden allen betaald worden door dezelfde donoren of lobbyisten. Hier in Nederland betreft het kartelpartijen die tezamen de Groene Zuil vormen.

92 Wikipedia en Chatbots propageren de voor­geschreven werkelijkheid

De Amerikaanse en de Europese voorgeschreven werkelijkheid zijn vrijwel identiek, ongeacht of het nu gaat om de ‘voordelen’ van massa-immigratie, de ‘noodzaak’ van klimaatmaatregelen, de ‘vanzelfsprekendheid’ van Amerika’s unipolaire macht, het ‘kwaadaardige’ van de Russische Federatie, enz. Wikipedia-pagina’s rond deze onderwerpen laten steeds zien hoezeer Wikipedia exact de voorgeschreven gedachtenkronkels volgt.

De pagina over Karl Marx is een soort verkapte heiligverklaring. Pagina’s over socialisme zijn lang en uitgebreid, zonder amper iets te zeggen over alle dood en verderf die er gezaaid is uit naam van het socialisme, in communistische landen. Wikipedia zegt vrijwel niets over de vele schandalen tijdens het presidentschap van Barack Obama. De Oekraïne-corruptie van Joe Biden heet een samenzweringstheorie te zijn, terwijl de vermeende controverse van Donald Trump over Oekraïne, de aanleiding voor zijn afzettingsprocedure, een schandaal genoemd wordt. Wikipedia geeft de werkelijkheid opzettelijk precies verkeerd om weer.

De pagina’s over klimaatverandering gaan nog een stap verder. Die laten zich lezen als de heilige geschriften van een uiterst dogmatische, religieuze sekte – in hoge mate ontleend aan het Christendom. De zondigheid en schuld van menselijke CO2 aan het komende, vermeende klimaatarmageddon staan vast als een heilig en onaantastbaar dogma. Wikipedia geeft geen enkel bewijs en denkt te kunnen volstaan met het versleten “wetenschappers zeggen…”. Wikipedia heeft zelfs een aparte pagina over ‘klimaatontkenners’. Die is be-doeld om iedereen die het centrale dogma ter discussie stelt, te behandelen als ketters. De brandstapel is vervangen door een digitale schandpaal, uitsluiting en zelfs juridische aanklachten. Wikipedia beperkt zich, bij gebrek aan bewijzen, tot een ‘religieuze’ kruistocht. Tim Ball heeft echter onomstotelijk aangetoond dat CO2 stijgt als gevolg van andere dan menselijke oorzaken én dat de aarde per saldo dus niet opwarmt als gevolg van stijgende CO2. William Happer heeft laten zien dat antropogene CO2 voor ongeveer 0,12% deel uitmaakt van alle gassen in de atmosfeer en derhalve, getalsmatig, onmogelijk van invloed kan zijn op het klimaat. De relatieve eenvoud van deze bewijsvoering laat zien hoe Wikipedia met ongekende dogmatische ijver en grote verbetenheid onzin blijft verkopen die volledig in strijd is met hun neutraliteitsbeginsel, dat zij zelf ‘niet-onderhandelbaar’ noemen.

Individuen of organisaties die door Wikipedia beschadigd zijn, kunnen helaas niets recht zetten of anderszins verhaal halen. Wikipedia is immuun voor aanklachten, omdat zij in Amerika de status heeft van ‘serviceprovider’ en omdat zij geen uitgever is. Serviceprovider is hier een duur woord voor ‘doorgeefluik’, waardoor zij nergens voor aangeklaagd kan worden. De pagina over Glen Greenwald, een gerenommeerd journalist, is veelzeggend. De pagina begon als een neutrale opsomming van zijn werk, maar veranderde toen hij, ten tijde van Edward Snowden, zich kritisch uitliet over Amerika. Het is nu een overwegend negatief stuk, waarin Greenwald afgeschilderd wordt als een slecht iemand van wie je niets moet geloven.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Het Gezond Verstand Cartoonboek

Het cartoonboek bevat een bonte verzameling van de beste, scherpste, mooiste en meest treffende cartoons uit Gezond Verstand.

Je maakt kennis met de cartoonisten, die je vervolgens meenemen in het creatieproces en stap voor stap laten zien hoe de cartoons tot stand komen. Waar komen de ideeën en inspiratie vandaan? Welke materialen gebruiken ze en wat vinden ze het mooiste en moeilijkste aan hun vak?

Normaal €42,50 voor abonnees €39,50

Met name op het gebied van geneeskunde en gezondheid, maar ook over controversiële geopolitieke kwesties en eigenlijk alle binnenlandse politieke aangelegenheden, is Wikipedia verre van betrouwbaar. Het functioneert tegelijk als waakhond en propagandist van de gevestigde macht. Chatbots, sinds enkele jaren in opkomst, kunnen ook de rol van waakhond en propagandist op zich nemen. Een chatbot genereert immers antwoorden op basis van wat deze chatbot ‘geleerd’ heeft. Een chatbot die alle Wikipedia-pagina’s ontvangen heeft, zal immers de daarin versleutelde leugens en partijdigheid in de antwoorden verwerken. Ron Unz heeft een experiment uitgevoerd door dezelfde vragen te stellen aan twee verschillende chatbots, één publiekelijk beschikbare chatbot en een andere die een meer specifiek oeuvre aan geschriften ontving. Unz kreeg verrassend verschillende antwoorden en vaak ook uitgebreidere en meer gedetailleerde antwoorden van de specifieke chatbots. Zo had hij ook bij een chatbot al zijn eigen stukken ingevoerd en kreeg vervolgens antwoorden in lijn met zijn eigen oeuvre en denken. ChatGPT is notoir ‘links’, op het lachwekkende af, maar wanneer chatbots, zoals beloofd, beter en verfijnder worden, dan kunnen zij een vergelijkbare rol als die van Wikipedia gaan vervullen bij het in stand houden van de voorgeschreven werkelijkheid.

Waar men ooit op inhoud debatteerde, beperkt men zich nu tot het elkaar de maat nemen voor wat betreft trouw aan de geldende doctrines. Hiermee samenhangend is de opkomst van protocollair denken en handelen, vooral zichtbaar in de medische wereld. Klachten die zich niet in een protocol laten vangen hebben geen grond. Hierin past ook de trend om politieke beslissingen af te laten hangen van wat ‘deskundigen’ uit de duim van de modellenwerkelijkheid weten te zuigen. Klimaatmodellen voorspellen steevast dat de aarde opwarmt als de CO2 stijgt, omdat dit als aanname ingebakken zit in het model. Stikstofmodellen zijn van hetzelfde laken een pak.

Wikipedia en geprogrammeerde chatbots zijn samen met de voorgeschreven werkelijkheid ook op te vatten in termen van een computermodellen-werkelijkheid. Het is een kooi met tralies die langzaam maar zeker naar elkaar toebewegen, en steeds minder bewegingsruimte toelaat voor de nieuwsgierige en kritische mens die graag zelf de werkelijkheid onderzoekt.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.