Scroll Top

Kort nieuws

GV artikel zonder cartoon (uil) (9)
Kort nieuws

Vincent Praster

Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Nederlands onderzoek wereldwijde oversterfte

In het zeer gerenommeerde British Medical Journal is een peer-reviewed onderzoek van Nederlandse onderzoekers over oversterfte gepubliceerd. Het onderzoek baseert zich op gegevens uit de Our World in Data-gegevensbank. Uit het onderzoek blijkt dat er een aanhoudende structurele oversterfte is sinds 2020. Deze oversterfte was hoog in 2021 toen er zowel maatregelen van kracht waren als injectiecampagnes uitgevoerd werden en bleef hoog in 2022 toen er alleen injectiecampagnes uitgevoerd werden. Hieruit valt af te leiden dat de injecties voor oversterfte zorgen. Door de publicatie van dit peer-reviewed onderzoek in een prestigieus medisch tijdschrift kan de druk verder opgevoerd worden op overheden om officiële onderzoeken te laten doen naar het verband tussen de injecties en oversterfte.

Covid-injecties voldoen aan criteria voor biologische wapens  

Vanuit een andere hoek komt er informatie die nog een flinke stap verdergaat dan uitspreken dat de injecties niet veilig zijn en niet werken. De architect van de Biological Weapons Anti-Terrorism Act uit 1989 – dr. Francis Boyle – heeft voor een rechtbank verklaard dat de Covid-injecties voldoen aan de criteria voor biologische en massavernietigingswapens. Naast de gestage stroom aan wereldwijd wetenschappelijk onderzoek dat telkens de enorme gevaren en desastreuze gevolgen van de injecties aantoont en de groeiende groep artsen, wetenschappers en politici die zich beginnen te uiten worden hiermee de als vaccin verkochte injecties gekwalificeerd als biologisch wapen. Alle puzzelstukjes beginnen daarmee in elkaar te vallen en het uitrollen van een biologisch wapen op de wereldbevolking is niet anders te omschrijven dan als de allergrootste misdaad uit de geschiedenis der mensheid.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

People’s Vaccine Inquiry

Als reactie op het uitstellen tot 2025 van module 4 van de Covid-19 Public Inquiry hebben de getuige-deskundigen die daarvoor hun verklaring hebben afgelegd besloten om de People’s Vaccine Inquiry op te richten. Via deze website kunnen burgers en medische professionals zich informeren over de laatste wetenschap over de uitrol van de Covid-injecties. De getuige-deskundigen verklaren dat de afgelopen jaren de publieke gezondheidszorg enorm heeft gefaald en dat dit nog steeds voortduurt en willen met hun website voorkomen dat het bewijsmateriaal in de doofpot gestopt wordt.

Myocarditis alleen bij ‘gevaccineerden’

In Groot-Brittannië is een onderzoek op basis van een database van de NHS uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Oxford. Gegevens van meer dan een miljoen kinderen en tieners zijn geëvalueerd. Hierbij werd duidelijk dat alle gevallen van myocarditis en pericarditis alleen optraden onder ‘gevaccineerden’. De hardnekkige mythe dat de kans op myocarditis door infectie vele malen groter is dan door ‘vaccinatie’, wordt met dit onderzoek ontmaskerd als de zoveelste onwaarheid die verteld wordt door lieden waarop de bevolking vertrouwt. De minister van Volksgezondheid van Florida heeft zich enkele maanden geleden openlijk over dit kwalijke fenomeen uitgesproken. Hij waarschuwde voor hoogopgeleide mensen die op tv verkondigen wat mensen moeten denken. Daarbij deinzen ze niet terug voor pogingen om mensen wijs te maken dat ze zich gerust kunnen voelen als de Covid-mRNA-injecties de kans om Covid te krijgen niet verkleinen, maar juist vergroten. Hij adviseerde de mensen om in zulke gevallen hun gevoel te laten spreken in de zoektocht naar de waarheid. Iets dat in Florida veel gaat spelen omdat het lijnrecht tegen het standpunt van de FDA en CDC ingaat en hij mensen onder de zeventig stellig afraadt om mRNA-injecties te nemen omdat er geen klinische testen op mensen zijn uitgevoerd en er geen enkel bewijs is dat de nieuwe injecties werkzaam en veilig zijn. Het door deze minister sterk afraden van de injecties staat in schril contrast met de schaamteloze wijze waarop pratende hoofden op tv ongefundeerde aannames durven te verkondigen aan de argeloze kijkers.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Het Gezond Verstand Cartoonboek

Het cartoonboek bevat een bonte verzameling van de beste, scherpste, mooiste en meest treffende cartoons uit Gezond Verstand.

Je maakt kennis met de cartoonisten, die je vervolgens meenemen in het creatieproces en stap voor stap laten zien hoe de cartoons tot stand komen. Waar komen de ideeën en inspiratie vandaan? Welke materialen gebruiken ze en wat vinden ze het mooiste en moeilijkste aan hun vak?

Normaal €42,50 voor abonnees €39,50

Pfizer verzweeg sterfgevallen

Tijdens een hoorzitting over oversterfte in de Australische Senaat heeft een van de auteurs van een onafhankelijk peer-reviewed onderzoek naar de originele data van het Covid-19-‘vaccin’ van Pfizer een verklaring afgelegd waaruit blijkt dat ten tijde van de goedkeuring van de injecties een aantal sterfgevallen tijdens de klinische tests verzwegen zijn. Er werden zes sterfgevallen gemeld, twee in de ‘vaccin’ groep en vier in de controlegroep, wat een positief beeld geeft over de injecties. In werkelijkheid overleden er echter meer mensen in de groep ‘gevaccineerden’ dan in de groep ‘ongevaccineerden’, te weten zes van de in totaal elf personen. Hierbij rijst de vraag, als de fabrikant sterfgevallen en autopsies kan verbergen waarbij de toezichthouder een oogje dichtknijpt, wat kan men dan nog meer verbergen?

Oversterfte Cyprus

In Cyprus zijn gegevens van het ministerie van Volksgezondheid onderzocht om de oversterfte in de periode 2016-2022 te analyseren. Hieruit bleek dat er met name in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 een significante stijging in de oversterfte door alle oorzaken was. Ook hier weer een 100% correlatie tussen de injectiecampagnes en oversterfte. Wat verder opvalt aan de grafiek is dat er in het eerste kwartaal van 2015 een oversterftepiek was die even groot was als de piek van het eerste kwartaal van 2020, de maanden dat de wereld angst aangejaagd werd voor Covid met 24/7 berichtgeving over doden en websites waar men real-time corona-dodentellers kon bekijken. Dit toont aan dat de angst zorgvuldig gecreëerd is in 2020 en doet direct de vraag rijzen waarom er geen websites zijn waar realtime injectie-sterfgevallen gevolgd kunnen worden terwijl er bijna dagelijks berichtgeving in de media verschijnt over jonge gezonde mensen die plotseling overlijden.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.