fbpx
Scroll Top

Onvoltooid pandemieverdrag uiterste machtspoging van WHO

89 Onvoltooid pandemieverdrag uiterste machtspoging van WHO
Onvoltooid pandemieverdrag uiterste machtspoging van WHO

Jeroen van den Berg

Op 27 mei zal de 77ste World Health Assembly (WHA) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal gestemd worden over twee zeer belangrijke documenten; het gaat om de International Health Regulations (IHR) en het pandemieverdrag. Het is belangrijk om steeds te herhalen dat we praten over de grootste misdaad aller tijden. Die is middels de WHO met het uitroepen van de frauduleuze Covid-19-pandemie tot stand gekomen. Tot de desastreuse gevolgen behoren de campagnes voor het toedienen van de frauduleuze ‘vaccins’, die levensgevaarlijk kunnen zijn. Er is momenteel wereldwijd een blijvende hoge oversterfte als gevolg daarvan. Er komen nu ook steeds meer onderzoeken naar buiten over de verschrikkelijke gevolgen van de spuitjes, onder andere in de vorm van turbokankers.

Een van de doelen van de ongekozen supranationale organisatie de WHO is om de directeur-generaal ervan het recht te geven om wereldwijd noodsituaties op het gebied van gezondheid af te kondigen. Ze wil daarnaast het bestuur gaan voeren over alle mondiale gezondheidssystemen en ons meerdere keren per jaar injecteren met allerlei stoffen waarvan de ervaring heeft geleerd dat ze gevaarlijk kunnen zijn. De propaganda-woordkunstenaars van de WHO proberen met een wirwar aan afkortingen en voor de leek onbegrijpelijke aanhangsels het publiek te verwarren en te misleiden. Er wordt veelal in het geheim onderhandeld en de werkelijke stand van zaken blijft nog steeds onduidelijk. Het is bijv. niet helder welke landen hebben aangegeven niet akkoord te zullen gaan met de nieuwe verdragen.

Als gevolg van de wereldwijde verontwaardiging zijn de IHR aanzienlijk aangepast. Een van de grootste veranderingen is dat de aanbevelingen van de WHO niet bindend zullen zijn. In artikel 13A.1 stond initieel dat de lidstaten de verplichting zouden hebben de richtlijnen van de WHO te volgen. De tekst dat de organisatie de leidende en coördinerende autoriteit voor internationale volksgezondheid wil zijn, is geschrapt. Daarnaast was in eerste instantie de formulering van de amendementen – die de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van mensen erkent – doorgehaald, maar dit is weer ongedaan gemaakt. Eveneens zou louter de mogelijkheid van een noodsituatie al voldoende zijn om de dictatoriale bevoegdheden van de WHO in gang te zetten; ook dit onderdeel is zodanig aangepast dat er nu van een werkelijke noodsituatie sprake moet zijn. Verder zal de WHO geen formele zeggenschap meer hebben om ‘misinformatie’ te censureren. Duidelijk is geworden dat de WHO niet heeft voldaan aan het tijdig voorleggen van de nieuwe IHR. Dit had tenminste vier maanden geleden moeten gebeuren. Dat dit niet het geval was, is in strijd met artikel 55 van de IHR.

De protesten komen deels uit onverwachte hoek. In Japan waren in april jl. tienduizenden mensen op de been om te demonsteren tegen de machtsgreep van de WHO. Prof. Chikatsu Hayashi hield een toespraak waarin hij opriep weerstand te bieden aan “de naderende schaduw van het mondiale totalitarisme”. Hij omschreef het treffend als “het tegenhouden van een derde atoombom met onze handen”. Daarnaast heeft emeritus hoogleraar Masayasu Inoue van de Osaka Universiteit een video uitgebracht die viraal ging. Hij zei dat de pandemie door de WHO als een vals voorwendsel is gebruikt om ‘vaccinatie’ van alle volkeren in de wereld te stimuleren. Bovendien verklaarde hij dat het frauduleuze gebruik van experimentele gentherapie op gezonde mensen als een extreme schending van de mensenrechten moet worden gezien. De WHO heeft in een ultieme poging tot een tegenreactie voorgesteld om in mei 2024 een onvoltooid document te laten tekenen en hiermee in te stemmen, zodat de details in de ‘verre’ toekomst uitgewerkt kunnen worden. Indien de lidstaten niet akkoord gaan, mogen ze ook niet meer meeonderhandelen, zo zegt de WHO. De organisatie wil hiermee feitelijk een blanco cheque, en creëert een krankzinnige onderhandelingstruc.

89 Onvoltooid pandemieverdrag uiterste machtspoging van WHO

De huidige conceptovereenkomst definieert de zogenaamde One Health als een geïntegreerde, verenigende aanpak, die tot doel heeft de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen op duurzame wijze in evenwicht te brengen en te optimaliseren. Het is belangrijk te beseffen dat de One Health-ideologie de mens plaatst in een onderling afhankelijke relatie met dieren en het milieu. De gevolgen van deze manier van denken lijken subtiel, maar brengen een revolutionaire perspectiefverschuiving met zich mee. Al het leven is op deze manier gelijk en ook van gelijke zorg. Volgens artikel 5 beloven de partijen die het ontwerp ondertekenen om een gezamenlijke One Health-aanpak te bevorderen en zo pandemieën te voorkomen. De partijen beloven mee te gaan in de aanpak, maar de details zullen pas later gedefinieerd worden, in een instrument dat uiterlijk op 31 mei 2026 operationeel moet zijn. Dit betekent dat de partijen die ondertekenen de WHO carte blanche geven met betrekking tot de One Health-doctrine.

Volgens artikel 12 komen de partijen die met het ontwerp instemmen overeen dat een Pathogen Access and Benefit Sharing System (PABS) zal worden ingesteld. Dit systeem houdt in dat een snelle en tijdige uitwisseling van de ziekteverwekker (pathogeen met pandemisch potentieel) opgezet moet worden door de lidstaten en door de WHO gecoördineerd en bijeengeroepen kan worden. Dit artikel heeft met name impact op mogelijkheden voor surveillance, traceren van contacten en medische testen. Een saillant onderdeel hiervan is dat de WHO tijdens een pandemie direct toegang moet hebben tot 20% van de ‘veilige en effectieve’ pandemiegerelateerde gezondheidsproducten. Er moet hier een mechanisme ontwikkeld worden om de gezondheidsproducten toe te wijzen en te distribueren, onder auspiciën van de WHO. Ook hier ontbreken de cruciale details, maar toch zouden de lidstaten akkoord moeten gaan met een PABS-systeem, dat juridisch bindend wordt. In dit kader is het belangrijk om te weten dat de WHO sinds 1948 een eigen grondwet heeft. Deze legt de basisprincipes en doelstellingen van de organisatie vast. De IHR zijn ingebed in deze grondwet. De Nederlandse nationale rechter is niet bevoegd om besluiten van de WHO te vernietigen of te verbieden, en dit is bewust zo opgezet. Het parlement en de rechtspraak worden op deze manier buitenspel gezet.

De WHO is gekaapt. Bill Gates kocht letterlijk zijn invloed en verkreeg diplomatieke onschendbaarheid. Dit geldt ook voor het vaccin-bedrijf GAVI van Gates, dat – net als de WHO – in het Zwitserse Genève gesitueerd is. GAVI heeft volledige immuniteit, de politie kan geen inval doen om bijvoorbeeld computers te controleren of in beslag te nemen. Sinds 2009 betalen ze zelfs geen belasting meer. Deze diplomatieke onschendbaarheid betekent tevens dat ze immuun zijn voor strafrechtelijke vervolging. Er heeft een kruisbestuiving plaatsgevonden tussen de WHO, GAVI en Swissmedic.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #89

In dit nummer onder meer:

- Modern Monetary Theory in Nederlandse context
- Kritiek op implementatie duurzaamheidsinitiatieven
- Economische en ethische implicaties DNA-registratie
- Politieke spanningen binnen Duitse regering
- Updates over NAVO-Rusland confrontatie

Deze laatste organisatie is de Zwitserse autoriteit voor goedkeuring en toezicht op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Klokkenluider dr. Astrid Stuckelberger zegt dat ze contracten heeft gezien waarin de handtekeningen van bestuurders van de WHO, Bill Gates en Swissmedic staan. Volgens Stuckelberger werd de macht van Gates vanaf 2009 goed merkbaar binnen de WHO. In eerste instantie wilde hij in het bestuur komen met dezelfde rechten als een lidstaat. Ook werd de definitie van een pandemie in die tijd onder zijn invloed aangepast. Stuckelberger zegt verder dat vanaf 2016 op operationeel niveau binnen de WHO een zuivering plaatsvond en alles vervolgens in een stroomversnelling terechtkwam. Veel medewerkers met een hoog moreel en ethisch kader werden ontslagen, gediscrimineerd, weggepest en vervangen door mensen die als kwaadaardig en incompetent te typeren zijn. Bruce Plotkin was een van de leidinggevenden en speelde hierbij een belangrijke polariserende rol. Stuckelberger legt bovendien veel nadruk op de werkwijze van het Verenigde Naties Systeem (UN System Chart). Zij zegt dat agentschappen als Toerisme en Luchtvaart zeer nauw samenwerken met de WHO. Dit verklaart de gestroomlijnde acties tijdens de lockdowns.

De Verenigde Staten hebben een back-upplan klaarstaan voor wanneer de WHO-verdragen dreigen te mislukken. Op 16 april jl. kondigde Washington het vijfjarige Global Health Security-plan aan. Het behelst een strategie om de wereldwijde gezondheid te versterken. De VS ziet zich genoodzaakt om samen met tenminste vijftig landen voor een wereldwijde aanpak te zorgen om de impact van bedreigingen voor de gezondheidsveiligheid te beperken, en deze in te dammen bij de bron. Volgens het Amerikaanse plan is een snelle reactie noodzakelijk, en dit moet mede gerealiseerd worden door financiële instellingen, zoals de Wereldbank. Deze financiële instanties zouden dan de spil worden die actief de productie, inkoop en levering van medische tegenmaatregelen, zoals ‘vaccins’, versnellen. Het plan wordt gesponsord door onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation en GAVI. Het is duidelijk dat een dergelijk plan B betekent dat er rekening mee gehouden wordt dat de WHO-verdragen op mondiaal niveau op een fiasco zouden kunnen uitlopen.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.