fbpx
Scroll Top

Bedrog over verduurzaming die weerstand opwekt

89 Bedrog over verduurzaming die weerstand opwekt
Bedrog over verduurzaming die weerstand opwekt
J. Verschoor
Twintig jaar geleden deden de Nederlandse gemeentes, toejuicht door het ministerie van Economische Zaken, hun eigen energiebedrijven van de hand. Dit leverde honderden miljoenen op. Het geld werd rap besteed aan ‘leuke dingen voor de mensen’. De nieuwe eigenaars waren Essent en het Zweedse Vattenval (= waterval). De Nederlandse bestuurders gingen ervan uit dat de Scandinaviërs zich als engelen zouden gedragen. Vattenval is echter een keihard kapitalistisch bedrijf, dat van plan is de gewone Nederlander die geïnvesteerd heeft in zonnepanelen opnieuw te belasten. Hetzelfde wordt gedaan door Essent. De energiereuzen gaan ‘terugleverkosten’ invoeren. Idealistische consumenten, die met hun zonnepanelen wilden bijdragen aan het milieu, worden in de maling genomen. Ze vormen een nieuwe melkkoe. Ze zijn misleid door de jarenlange propaganda van de overheid. De energiesector komt met de leugen dat ze kosten in rekening moeten brengen om de kosten van zonnestroom eerlijk te verdelen. De ‘salderingsregeling’ voor vergoeding van zonnestroom wordt afgeschaft. De beloofde gouden bergen zijn verworden tot moerassen van boetes. Moeiteloos schieten de jaarwinsten van energiemaatschappijen als Vattenval omhoog, met 43% tot € 1,45 miljard. De overheid in Den Haag doet niets voor de consument, en is zo medeschuldig aan de chaos.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Een andere gouden berg die danig is gaan roesten, betreft de warmtepompen. Ook hiermee wordt de goedgelovige burger bij de neus genomen. Begin 2023 was er een flinke stijging in de vraag naar duurzame vervangers van de cv-ketel, met in totaal 42.000 verkochte warmtepompen in het eerste kwartaal van 2023. In het eerste kwartaal van 2024 was er een daling naar 20.000 stuks. Dit bericht komt van de Vereniging Warmtepompen. Er is sprake van dalend enthousiasme bij particulieren die een warmtepomp plaatsten in een bestaande woning. Velen kijken de kat uit de boom. De gasprijzen blijven constant, het voordeel van warmtepompen blijft mager. Daarbij komt de overbelasting op het stroomnet. Het wordt moeilijker aan de benodigde elektra te komen voor warmtepompen. De angst voor ‘netcongestie’ is terecht. De overheid gelooft niet in haar eigen praatjes. Zo heeft de provincie Utrecht samen met minister Rob Jetten van Klimaat en Energie vorige maand een dringend verzoek aan bewoners gedaan om geen volledig elektrische warmtepomp aan te schaffen. Een gasaansluiting blijft nog jaren nodig. Bewoners begrijpen dat een gasaansluiting ook noodzakelijk blijft voor wanneer de stroomtoevoer stagneert, want dan vallen de elektrische warmtepompen zomaar uit.

Ook hebben consumenten ontdekt dat warmtepompen veel ruimte in beslag nemen. Over deze nadelen is de overheid niet duidelijk. Toch is 60% van de woningen al voorzien van een warmtepomp. De overheid blijft druk uitoefenen, ze eist dat de nationale doelstellingen voor CO2-emissie worden behaald. Om dit te bereiken maakt de overheid veel propaganda. Ook schermt ze met leningen om twijfelaars over de streep te trekken. Er zijn in 2022 miljarden vrijgemaakt door de Tweede Kamer voor bekostiging van alle dromen op energiegebied. Het is een gunstig teken dat de beleidsdoelstellingen niet worden behaald, zoals is ontdekt door de Vereniging Warmtepompen. Subsidies hebben weinig effect. Er wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van een wettelijke norm die zegt dat uiterlijk in 2026 alle cv-ketels verplicht moeten worden vervangen door warmtepompen. Dit geldt gelukkig niet voor appartementen en monumenten. De malaise bij de warmtepompen toont duidelijk het ongeloof aan in de ‘verduurzaming’. Consumenten trappen er niet langer in. Zoals ook blijkt uit de instortende verkoopcijfers van elektrische auto’s.

89 Bedrog over verduurzaming die weerstand opwekt

Ook adviseert de overheid het isoleren van spouwmuren. Alle ingrepen zijn toegestaan, om toch vooral energie te besparen. Alle woningen moeten binnenkort zijn voorzien van een A- of B-label voor energiezuinigheid. Deze dwang zal voor veel bewoners neerkomen op een drastische greep in hun spaarpot. In het voorjaar van 2024 is de propaganda opgevoerd. Het particuliere bedrijf ‘VvE Belang uit Oosterhout’ zendt radio-reclamespots uit waarin VvE’s (leden van een Vereniging van Eigenaren) worden opgeroepen snel werk te maken van ‘verduurzaming’. Hiermee wordt steun gegeven aan lopende acties van verzekeringsmaatschappijen, adviesbureaus en banken. Zij stropen het land af. Ze beweren dat ze kunnen assisteren bij ‘verduurzaming’. Ze bieden kant-en-klare plannen aan, als praktische leidraad. Ook bieden ze leningen aan met een looptijd van tien tot dertig jaar. Hun vizier is gericht op de VvE’s, voor het aangaan van deze leningen. Dit is een grote markt. Er zijn in Nederland in totaal 1,4 miljoen woningen die zijn aangesloten bij een VvE. Er bestaan 135.000 VvE’s, sommige klein, andere omvatten honderden woningen. De meeste VvE’s beheren appartementsgebouwen.

De wetgever eist dat alle appartementen zich aansluiten bij een VvE. Elke VvE moet de maandelijkse contributies incasseren. Het geld wordt hoofdzakelijk besteed aan bouwkundig onderhoud. Elke VvE moet een Meerjarenonderhoudsplan opstellen. Sinds kort bestaat er ook een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Alle VvE’s zijn zelfbesturend, de macht ligt bij de leden-eigenaren, uit hun midden wordt het bestuur gekozen. Het is een wettelijke eis dat minimaal eenmaal per jaar een vergadering met de leden plaatsvindt. Vastgesteld is dat 50% van alle VvE’s in Nederland geplaagd worden door ruzies. De overheid voert geen toezicht uit. Dit is anders geregeld in Frankrijk, waar elke VvE verplicht is onderworpen aan controle door accountants. Bij conflicten verwijzen rechters doorgaans naar ‘mediation’ (bemiddeling). Dat helpt echter niet, omdat het afhangt van vrijwilligheid. Zo is het mogelijk dat er ook ondoordachte ‘verduurzamingsmaatregelen’ worden genomen. Tegenstanders zullen tandenknarsend moeten meebetalen. Er zijn adviesbureaus die zich toeleggen op de ‘verduurzaming’ van VvE’s. Ze rekenen al gauw € 20.000 voor een advies. Wat banken en adviesbureau verzwijgen is dat de overheid geen eisen stelt aan het ‘verduurzamen’. Dat is een containerbegrip, waar alles onder kan vallen. Wie de eisen wil kennen, moet het Bouwbesluit raadplegen. Dat wordt jaarlijks door het ministerie bijgesteld. Het is het Akkoord van Parijs (2015), dat de (vermeende) opwarming van de aarde wil beteugelen. Maar daarin staat niet dat anno nu in Nederland gewerkt moet worden aan ‘verduurzamingsplannen’.

Er wordt ingespeeld op de argeloosheid van de burgers. De term ‘verduurzaming’ heeft, ondanks de nietszeggendheid van het begrip, een nobele klank. Veel burgers verkeren in de waan dat er een klimaatprobleem bestaat en dat de fossiele brandstoffen opraken. Het lijkt of Greta Thunberg hun geestelijke leidsvrouw is. In deze sfeer kunnen besluiten worden genomen met enorme financiële gevolgen. Een voorbeeld is de isolatie van spouwmuren. Voor de spouwmuurisolatie moet eerst een duur ‘ecologisch onderzoek’ plaatsvinden naar de eventuele aanwezigheid van vleermuizen, een beschermde diersoort.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #89

In dit nummer onder meer:

- Modern Monetary Theory in Nederlandse context
- Kritiek op implementatie duurzaamheidsinitiatieven
- Economische en ethische implicaties DNA-registratie
- Politieke spanningen binnen Duitse regering
- Updates over NAVO-Rusland confrontatie

De VvE-leden worden opgejaagd met het nieuws dat er nog maar enkele maanden subsidies voor medefinanciering beschikbaar zijn om je op een overheidsfonds, genaamd ‘Warmtefonds’, te beroepen. Alle ‘maatregelen voor verduurzaming’ leiden tot terugverdienen, soms binnen vijf jaar, zo wordt beweerd. Voor grotere uitgaven, zoals zonnepanelen, kan geld worden geleend met een looptijd tot dertig jaar. Sommige huiseigenaren die zijn geschrokken van het plotseling afschaffen van de regels voor ‘saldering’ (vergoeding voor retour-energie van zonnepanelen) zijn niet te overtuigen. Ze zijn verbijsterd over het advies van de provincie Utrecht en minister Rob Jetten om maar helemaal af te zien van nieuwe warmtepompen.

Zonnepanelen, bijna alle van Chinese makelij, worden goedkoper. Maar er blijft het onoplosbare vraagstuk van de afvalbergen in de wereld, doordat zonnepanelen ongeschikt zijn voor recycling. De overheid laat het gebruik van aardgas toe tot 2050. Er is een algemene lijn dat ons land in 2050 ‘energie-neutraal’ en CO2-neutraal moet zijn. Minister Hugo de Jonge heeft gezegd dat mensen die hun cv-ketel willen vervangen, daarvoor toestemming krijgen tot 2026. Wie na die datum zijn cv-ketel wil vervangen, moet verplicht overstappen op een warmtepomp. Er geldt een vrijstelling voor bewoners van appartementen en monumenten.

De ‘verduurzamingsrapporten’ lijken bedoeld om burgers van hun geld te ontdoen. Over enkele jaren, wanneer burgers bezwijken onder de stijgende lasten, kan onteigening volgen. Vorige maand kwam de aap uit de mouw toen De Nederlandsche Bank, geleid door Ruttes boezemvriend Klaas Knot, beweerde dat burgers hun spaartegoeden moeten gaan steken in ‘verduurzaming’. De Bank eist zelfs een ‘versnelde verduurzaming’. Het dwangmiddel van de Rutte-regering is de eis dat elke woning maximaal moet worden geïsoleerd, minimaal tot energielabel B. Volgens de regering moeten in 2030 2,5 miljoen woningen geïsoleerd zijn. Kamerlid Pepijn van Houwelingen protesteerde. Volgens hem moeten Nederlanders zelf kunnen uitmaken waaraan ze hun geld willen besteden. Wie geld leent van de overheid, mag rekenen op controle. Misschien moeten huiseigenaren die in financiële nood geraken straks een kamertje vrijmaken voor een vreemdeling, na het van kracht worden van de Spreidingswet.

 

Wat vertel ik mijn medemens?

  1. De grote toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s zorgt voor overbelasting op het stroomnet.
  2. De energiereuzen gaan ‘terugleverkosten’ voor zonnepanelen invoeren.
  3. Gasaansluiting blijft noodzakelijk want zonder stroom vallen elektrische warmtepompen uit.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.