fbpx
Scroll Top

Elektrische voertuigen zorgen voor botsingen met de realiteit

89 Elektrische voertuigen zorgen nu voor botsingen met de realiteit
Elektrische voertuigen zorgen voor botsingen met de realiteit

Jan van Dijk

De provincie Utrecht grijpt in om problemen met een overbelast stroomnet te voorkomen. Het bestuur zal gasgeneratoren plaatsen en publieke laadpalen op piektijden uitzetten vanwege het overbelaste stroomnet. Zonder maatregelen krijgen tot 2030 anderhalf miljoen kleinverbruikers, waaronder huishoudens, in het ergste geval te maken met stroomuitval. De overbelaste stroomnetten zijn mede een gevolg van de toename van het gebruik van elektrische voertuigen (ev’s). De toename van ev’s laat daarnaast ook niet bepaald een winstgevende groei zien voor autoproducenten, waarbij Ford en General Motors – samen 12,5% wereldwijd marktaandeel – zich gedwongen zien de productie terug te schroeven vanwege een achterblijvende vraag vanuit de consumenten. Dit is bewijs voor het feit dat er geen toekomst in ev’s zit, maar ondanks deze situatie gaat men toch door met het krankzinnige promoten van ev’s. Elektrische-automobiliteit faalt op alle fronten qua energiedichtheid en energierendement versus de dieselauto, en de massale overheidssubsidies hebben onbedoelde sociale gevolgen.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Ev’s leveren zogenaamd een bijdrage aan het terugdringen van de impact van CO2 op klimaatverandering. Er vindt sinds 2015 in de media een aanval plaats op ons brein middels elektrische-voertuigenpropaganda. Een volk dat binair wordt ‘bijgebracht’ de infantiele gedachte ‘diesel is slecht’ en ‘een elektrische accu-auto is goed’ te gaan zien als hun eigen gedachten. De markt van elektrische auto’s is opgebouwd middels subsidies, die worden betaald door degenen die niet in een elektrische auto kunnen rijden omdat ze er de financiële middelen niet voor hebben. Hiermee staat de elektrische auto symbool voor de westerse elitaire klimaatklasse. Beleidsmakers prijzen Noorwegen vaak aan als het ultieme ev-succesverhaal, dat wordt gedreven door een massale vorm van subsidies. In 2019 kocht de top 10% van de Noorse huishoudens qua inkomen 37% van de nieuwe ev’s, de laagste inkomensgroep, vertegenwoordigd door 50% van de huishoudens maar 10% van de ev’s en van minder dan 0,5% van de allerlaagste inkomens bezat 10% een ev. In Noorwegen hebben ev-bezitters jarenlang niet voor tol, parkeren of veerboten hoeven betalen. Ev-bezitters werden zelfs uitgenodigd om op busbanen te rijden. Rijkere huishoudens geven de voorkeur aan het gebruik van een ev in de stad, waarbij dieselauto’s worden gebruikt voor langere ritten, bijvoorbeeld naar hun tweede huis. Huishoudens met beide autotypes rijden veel meer kilometers met auto’s op diesel en benzine. In totaal droegen ev’s in 2019 slechts voor 7% bij aan alle gereden autokilometers. In Noorwegen maken de elektrificatiesubsidies – die in 2022 opliepen tot $ 4 miljard per jaar – deel uit van 2% van de nationale begroting en heeft de Noorse sociale bovenklasse enorm geprofiteerd van de massale overheidssubsidies.

De Nederlandse overheid heeft de ontwikkelingen in Noorwegen nauwlettend gevolgd en vanaf 2017 een vergelijkbaar pakket aan elektrificatiesubsidies ingevoerd. In Nederland is sprake van een cumulatieve elektrificatiesubsidie van € 4,5 miljard, die tenslotte in 2023 heeft geleid tot de aanwezigheid van 454.479 stuks Full Electric Vehicles (FEV). De Nederlandse zakelijke rijder en bovenklasse wordt door de staat gesponsord middels een lage fiscale bijtelling en subsidieregelingen op de aanschafkosten en motorijtuigenbelasting. Daarbovenop komt nog dat ze jaarlijks € 1,4 miljard betalen voor de Nederlander die in een flatgebouw woont of een modaal inkomen (48% van de huishoudens) heeft en niet in aanmerking komt voor zonnepanelen als zogenaamde salderingsregeling. De vraag rijst wat het de Nederlandse burger zou kosten om net als Noorwegen tot een aandeel van meer dan 75% nieuwe aanschaf van volledig elektrische voertuigen te komen.

De Duitse regering heeft met ingang van 1 januari 2024 de subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische auto, die sinds 2016 ongeveer € 10 miljard heeft gekost, per direct gestopt. De Duitse regering rapporteert over maart 2024 een daling van -28,9% in de aanschaf van FEV’s gerekend vanaf maart 2023. Daartegenover staat een stijging van 4% op de aanschaf van benzine- en dieselvoertuigen.

89 Elektrische voertuigen zorgen nu voor botsingen met de realiteit

Een door diesel aangedreven verbrandingsmotor is energie-efficiënt en er is relatief weinig energie nodig voor de productie ervan. Winning van ruwe olie, als grondstof voor diesel en benzine, profiteert van een zeer hoog energierendement. Het investeren in één kWh thermische energie wekt 50 kWh thermische energie op bij ruwe olie. Om de bruikbare hoeveelheden stroom op te vangen moeten windmolens 300 meter hoog zijn en zonneparken verspreid zijn over duizenden hectaren grond. Voor deze grote installaties zijn veel zeldzame metalen nodig en deze materialen verbruiken op hun beurt enorme hoeveelheden energie voor zowel het ontginnen als het verwerken. Dit staat in krankzinnige tegenstelling tot de zeer efficiënte olie- en gaswinning.

Wind- en zonne-energie die we opslaan in accu’s om op te rijden lijdt ook aan een ongelooflijk lage energiedichtheid. De energiedichtheid is de hoeveelheid energie die opgeslagen is in een stof. Het verschil met de energie die opgeslagen is in brandstof en elektriciteit is dat elektriciteit de energie zelf is terwijl bij brandstof de energie pas vrijkomt bij de verbranding onder druk. De elektriciteit die nodig is voor een ev moet ook opgeslagen worden. Aangezien de energiedichtheid van een batterij niet heel hoog is, is er een batterij van grote omvang nodig om dezelfde hoeveelheid energie in op te slaan. Ter vergelijking is de energiedichtheid van diesel per kilogram 42,7 MegaJoule (MJ) en is de energiedichtheid van een kg lithiumbatterij: 0,43 tot 0,54 MJ. Dus hoe hoger de energiedichtheid, hoe efficiënter deze bron is. Dat wil zeggen dat er dus ongeveer 34 maal meer kilo’s aan batterijen nodig zijn dan het gewicht aan brandstof, als we rekening houden met de energie-efficiency. Om van een 50-literdieselauto een elektrische equivalent te maken, moet men er een batterij van 1.360 kilo in bouwen, wat ook nog eens € 20.000 duurder zal zijn. Voor een truck met een tankinhoud van 500 liter heeft men het equivalent van een accupakket van 13.158 kilo nodig, en dat zou dan € 300.000 duurder zijn, terwijl het laadvermogen met 40% zou afnemen.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Het Gezond Verstand Cartoonboek

Het cartoonboek bevat een bonte verzameling van de beste, scherpste, mooiste en meest treffende cartoons uit Gezond Verstand.

Je maakt kennis met de cartoonisten, die je vervolgens meenemen in het creatieproces en stap voor stap laten zien hoe de cartoons tot stand komen. Waar komen de ideeën en inspiratie vandaan? Welke materialen gebruiken ze en wat vinden ze het mooiste en moeilijkste aan hun vak?

Normaal €42,50 voor abonnees €39,50

Om een accupakket te maken is extreem veel energie nodig en zonder de accupakketten kan men geen elektrische auto’s maken. De hele onderkant van de elektrische auto bestaat uit een accupakket en om er een te produceren is minimaal 30 MWh extra energie nodig. Vergelijk dat met een dieselauto, waarvoor niet meer nodig is dan een kunststoftankje van 50 liter. De notie dat we elektrisch moeten gaan rijden omdat dit een geringere negatieve impact op de toekomst van de aarde heeft dan diesel of petroleum, is daarom een infantiele en op niets gebaseerde fantasie. Het is juist andersom, en niet een klein beetje. Wat ook moet gelden is dat op diesel aangedreven machines onze productieve vermogens versterken en uitbreiden. De magie van machines die meestal op diesel lopen stelt een handvol individuen in staat om veel meer en beter te produceren.

Brandstoffen geproduceerd uit ruwe olie zijn een unieke, werkzame, betaalbare en effectieve bron van energie. Betaalbare en effectieve energie is essentieel voor menselijke voorspoed en miljarden mensen lijden onder het gegeven dat ze geen toegang hebben tot deze energie. De wereld zag er wat voorspoed en gemak betreft – in het bijzonder voor de minderbedeelde klasse – een stuk minder aantrekkelijk uit vóórdat industriële activiteiten draaiden op brandstoffen geproduceerd uit ruwe olie. Als voorstanders van de verbrandingsmotor dienen we de juiste waarde toe te kennen aan de inzet van benzine en diesel voor de kwaliteit van het menselijke leven. Er is geen enkele combinatie van vergelijkbaar gunstige alternatieven te bedenken. Al helemaal niet de onbetrouwbare zonne- en windenergie, die het vermogen van diesel en benzine zou vervangen om kosteneffectieve energie te leveren aan de miljarden mensen die het nodig hebben. En aan de provincie Utrecht.

Het bestuur van die provincie kondigt een ingreep aan waaruit blijkt dat de kolderieke theorie van de groene revolutie een botsing beleefde met de rauwe werkelijkheid. Datzelfde kan men zeggen met betrekking tot het nu toenemende aantal fabrikanten die hun productieplannen voor ev’s aan het bijstellen zijn tot minder of helemaal niet. Elektrische voertuigen staan symbool voor de achteruitgang van het denkvermogen van rijkere burgers. Het Internationaal Energieagentschap heeft verklaard als doel te hebben om tegen 2030 wereldwijd minstens 230 miljoen ev’s op de weg te hebben. Hiervoor zal in het huidige tempo € 23.000 miljard aan subsidies nodig zijn. De werkelijkheid zal dat niet toestaan.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.