fbpx
Scroll Top

Kentering en krankzinnigheid

GV doe mee (1)
Kentering en krankzinnigheid

Karel van Wolferen

Op sommige terreinen van krankzinnige maatregelen die bij de grootste machtsgreep en misdaad aller tijden horen, is een kentering waar te nemen vanwege doelstellingen en voorschriften die met de werkelijkheid botsen. Zoals in het geval van elektrische auto’s waarvan de toekomst er slecht uitziet door een sterk afnemende vraag onder kopers en door overbelaste stroomnetten. Er is geen alternatief voor petroleum en diesel waar we volgens afspraken voor het redden van de planeet afscheid van moeten nemen. U kunt uitvoerige details daarover op een van de volgende bladzijden lezen. In het daaropvolgende artikel wordt uitgelegd dat vliegtuigen, de grootste boosdoeners onder de CO2-producerende door de mens gemaakte apparaten, echt alleen maar met kerosine de zwaartekracht trotserende energie kunnen opbrengen, alle hoopvolle experimenten voor een alternatief ten spijt. De brandstofgekte is een voornaam onderdeel van de last waarmee de westerse landen zichzelf in het huidige post-waarheidtijdperk hebben opgezadeld. Het is moeilijk het meest sprekende voorbeeld daarvan te kiezen, maar één die alle Nederlanders zou moeten aanspreken is het op 1 mei per wet gesloten Groningse gasveld.

Naar verluidt zou de Groningse voorraad het merendeel van de Europese landen ongeveer een eeuw lang van brandstof kunnen voorzien. Alle Nederlandse problemen die stuiten op een gebrek aan financiering om ze op te lossen, zouden met een regering bestaande uit logisch denkende lieden, en met ervaring in het echte leven, kunnen verdwijnen door de opbrengsten van die gasvoorraad. Gas is nu onbetaalbaar geworden vanwege de aanpak van wereldzaken die in Washington zijn bekokstoofd. Onder meer heeft dat tot de grootste industriële sabotage in de geschiedenis geleid, waardoor Duitsland op het punt staat in een industriële afgrond te verdwijnen. Dat passeert ook allemaal de revue in dit nummer.

Op ander terrein zijn ook kenteringen waar te nemen. Wat betreft de tot in details uitgedachte vestiging van een tiranniek technocratisch apparaat voor controle op de wereldbevolking bijvoorbeeld. Er waren twee manieren om bij zo’n ongeëvenaarde mondiale dictatuur te arriveren. De eerste, die bij oplettende burgers de meeste angst inboezemende, was middels een Central Bank Digital Currency, met controle over wat we met ons geld mochten doen. In dit nummer gaan wij door met eerder begonnen uitleg waarom dit plan onder andere vanwege een geopolitieke nieuwe wereld, dezer dagen als een onhaalbare illusie moet worden gezien. De tweede manier was via de door Bill Gates overgenomen WHO. Ik hoef u er nauwelijks aan te herinneren dat deze gecorrumpeerde instantie in staat was om twee jaren of langer een groot deel van de wereldbevolking ertoe te bewegen om met mondmaskers te gaan rondlopen, en hoe het ziekenhuizen en andere medische instanties tot centra van onbetrouwbaarheid transformeerde.

Als dictatoriaal instrument leek de WHO, naast militaire en politiemachten, geen rivalen te hebben. Het doet nu een uiterste poging om alsnog een werelddictatuur te vestigen. Maar de hulp die het daarbij van sommige EU-lidstaten ontvangt is niet genoeg om de kracht van een wereldwijde verontwaardiging over haar aanpak te neutraliseren. U kan, behalve daarover, ook lezen over het back-upplan van de VS om middels de Wereldbank als organiserend centrum deze regelgevende en ‘vaccins’ leverende taken van de WHO over te nemen. Geen verrassing dat Bill Gates ook daar weer achter zit.

Het gaat niet zo goed met de Duurzame Doelstellingen van de VN-aanhangsels en het World Economic Forum, zoals u uit voortgaande nummers van dit blad al te weten bent gekomen. Het is niet moeilijk om signalen van paniekerigheid waar te nemen onder het tweede echelon van de elite dat onderdelen van de Covid-machtsgreep, en alles wat er later bijkwam, uitvoerde. De topdaders en die subelite zullen nooit ter verantwoording worden geroepen. Daar is de misdadigheid te uitgebreid en te monumentaal voor geweest. Maar het lijkt erop dat een besef dat er grenzen zijn aan waar men een bevolking toe kan dwingen, wel op de zenuwen van regeerders is gaan werken.

Groeiende groepen burgers zijn gaan zien dat ze met betrekking tot diverse voor henzelf nadelige zaken schandalig in de maling zijn genomen. In de eerste twee Covid-jaren werd de middenstand nog wel gerustgesteld, omgekocht als het ware, met subsidies. Maar de idiote eisen richting burgers die voortkomen uit gefantaseerde problemen stuiten nu op een nog niet eerder zo uitgesproken verzet. Een voorbeeld dat we bespreken is de verduurzaming van woningen en appartementen aangesloten bij verenigingen van eigenaren die onzinnige ingrepen voor isolatie en aanschaf van dure en niet-efficiënte warmtepompen behelst.

Dit gaat gepaard met algemene politieke onrust. Een reden waarom zo vaak de vraag klinkt of binnenkort een Derde Wereldoorlog zal uitbreken is omdat wij ons in een gevaarlijker en meer onzekere situatie van internationaal conflict bevinden dan op enig ander moment sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd probeert de huidige groep westerse leiders allerminst escalatie te vermijden, en lijkt ze zelfs bereid te zijn om oorlog te omarmen. De politieke regeerders in de VS – anders dan de militaire top – geven zelfs de indruk te denken dat dit een aantal netelige problemen zou oplossen.

Op verschillende universiteiten in de VS is protest tegen Washingtons steun aan Israël voor de verschrikkingen die het in Gaza aanricht, uitgegroeid tot een dimensie die doet herinneren aan het anti-Vietnamoorlogprotest van de jaren zeventig. De politie probeert dit hardhandig neer te slaan, en ook dat doet denken aan de inzinking van vertrouwen tussen jeugd en overheid een halve eeuw geleden. De overheid van nu vond het zojuist nodig om een wet in te voeren die campusprotest tegen genocide verbiedt als een ‘haatmisdaad’, een uiting van antisemitisme.

De betekenisloosheid van zo’n interpretatie komt bovenop de leegte die algemeen wordt aangevoeld wanneer in politiek Amerika op het naleven van ‘waarden’ wordt gehamerd. Na het ontnemen van burgerrechten, daarna de gedwongen onderwerping aan de krankzinnige regels van de machtsgreep waarvoor niemand verantwoording heeft hoeven afleggen, wordt in dit geval Amerikaanse jeugdigen gevraagd om te buigen voor een overheid die blijk geeft van niet veel anders dan een nihilistische wereldbeschouwing.

Bij een werkelijke, in plaats van de gefantaseerde, crisis is het onwaarschijnlijk dat de heersende politieke klasse – die zichzelf beschermt door zich immuun op te stellen voor de rampzalige gevolgen van eigen beleid – nog op de steun kan rekenen van doorsneeburgers die mentaal afscheid hebben genomen van wat er in officiële communicatie allemaal beweerd wordt.

De Amsterdamse overheid was recent nog, op 4 mei, zo nerveus met betrekking tot misschien onbetrouwbare burgeracties, dat het allerhande obstakels opwierp om aanwezigheid op de Dam te bemoeilijken. Die nervositeit van wantrouwen bereikte een ultiem moment met het door de politie fouilleren van mensen die gewoontegetrouw aanwezig wilden zijn bij de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #89

In dit nummer onder meer:

- Modern Monetary Theory in Nederlandse context
- Kritiek op implementatie duurzaamheidsinitiatieven
- Economische en ethische implicaties DNA-registratie
- Politieke spanningen binnen Duitse regering
- Updates over NAVO-Rusland confrontatie

Die te herdenken geschiedenis was er een van verdelging. Weinig mensen die op de Dam stonden zullen gedacht hebben dat wij ons nu weer in het midden van een geschiedenis van verdelging bevinden. Regeringen en de medeplichtige medische instellingen blijven de vele sterfgevallen door de Covid-injecties ontkennen, en in een woordenbrij van statistische gegevens verdonkeremanen. De beroemdste Amerikaanse cardioloog dr. McCullough, en de in dit nummer aangehaalde meest ervaren oncoloog van Japan, prof. Fukushima, hebben opnieuw en opnieuw bewezen dat wij met massamoord van doen hebben. Omdat door beschadiging van het immuunsysteem het sterven in één of meer jaren na de injectie niet onmiddellijk aan de injectie kan worden toegeschreven, is het onmogelijk om duidelijke aantallen te melden, maar conservatieve schattingen houden het wereldwijd op ongeveer 17 miljoen doden. De nazi-concentratiekampartsen dachten in termen van ‘raciale hygiëne’, voor het welzijn van hun land. De massamoord van nu is geïnspireerd op de uitzinnige aannames afkomstig van het Rockefeller-stichtingennetwerk, vooral de Club van Rome, die de mens zag als een ‘kanker, een gevaar voor de mensheid’ – ik citeer hier letterlijk.

In onze rubriek ‘medische werkelijkheid’ drukken wij een artikel af over de recente propaganda om mensen aan te sporen hun DNA te laten registreren in een DNA-‘paspoort’. Het is goud waard voor apotheken en ziektekostenverzekeraars. Een van de instanties die ook meedoet met het organiseren van dit verdienmodel is het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, onder welks dak het gain-of-function-onderzoek plaatsvindt waarbij pathogenen worden gemodificeerd om als biowapens te dienen. Om die versterkte pathogenen op geselecteerde etnische groepen te kunnen toepassen verzamelen de biolabs grote hoeveelheden DNA-informatie van die groepen.

De klimaatkrankzinnigheid en dus ook de brandstofgekte die wij in dit nummer bespreken volgen uit de initiatieven van het Rockefeller-kopstuk Maurice Strong. Hij was onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 1983-1999, en overzag alles wat met milieuzaken had te maken. Tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 werd ‘Agenda 21’ geformuleerd en door 179 landen ondertekend, dankzij de fervente lobbying achter de schermen van grote aantallen ngo’s onder Strongs controle die verwikkeld waren geweest in idealistisch milieuactivisme. Agenda 21 werd in september 2015 in Rome omgezet in Agenda 2030, waarbij 17 duidelijke doelstellingen werden aangewezen voor een herstart van de wereld, waaronder het tot nul terugbrengen van de menselijke CO2-uitstoot om ‘de planeet te redden’.

Dat was het begin van de ‘groene projecten’, de ‘groene’ politiek, en op EU-niveau de Green Deal van Ursula von der Leyen en Frans Timmermans. Het heeft geleid tot dictatoriale ingrepen in vrijheden, grootscheepse de-industrialisatie, voedselbeperkingen, en het kapotmaken van een florerende Nederlandse agrarische gemeenschap. Allemaal gebaseerd op een krankzinnige fictie waarmee het IPCC – opgezet door Maurice Strong – jarenlang via paniekerige propaganda vooral de westerse bevolkingen heeft gehersenspoeld. In meerdere afgelopen nummers hebben wij gemeld dat planeet aarde zich juist in een periode van afkoeling bevindt wegens geringere activiteit op de oppervlakte van de zon. Dit Grand Solar Minimum was in Nederland in de eerste helft van dit jaar met lage temperaturen goed te merken.

Terwijl kenteringen ontegenzeggelijk plaatsvinden gaat de krankzinnigheid ook onverdroten door. We zien dat hier onder andere door de al genoemde idiote verduurzamingsmaatregelen waarmee muren geïsoleerd worden met muren eroverheen. Groot-Brittannië is ook heldhaftig van de partij met een rapport van het Climate Change Committee, een klimaatverandering-ngo die de regering adviseert en voorschrijft dat £ 30.000.000.000 moet worden besteed om CO2 middels een netwerk van enorme luchtzuiveringssystemen uit de atmosfeer te halen en onder water te stoppen. Recente meer zelfstandig tot stand gekomen wetenschappelijke rapporten concluderen juist dat wij te maken hebben met een tekort aan CO2, een van de essentiële bouwstenen van het leven. Men mag verwachten dat dit Britse project ook op de werkelijkheid gaat botsen. Die apparaten voor het filteren van koolstof uit de atmosfeer zullen energie nodig hebben die niet van windmolens of zonnepanelen kan komen. Maar zulke logische redeneringen hebben weinig kans om het te winnen van de ontzaglijke winsten die door nieuwe corporaties met nieuwe technieken geïncasseerd worden, dankzij door de overheid met belastinggeld gefinancierde nieuwe businessmogelijkheden.

Alle landen die ingrepen uitvoeren in verband met klimaatverandering saboteren zichzelf door het saboteren van hun eigen energie-infrastructuur. U zult niet verbaasd zijn dat in verschillende van de hierop volgende artikelen de auteurs de metafoor van nationale zelfmoord niet uit de weg konden blijven.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.