fbpx
Scroll Top

Onbetaalbaar gas als geopolitiek onderdrukkingswapen

89 Onbetaalbaar gas als geopolitiek onderdrukkingswapen
Onbetaalbaar gas als geopolitiek onderdrukkingswapen

Cornelis de Deugd

Het sluiten van het Groninger gasveld is, sinds 1 mei, officieel in de wet vastgelegd. De technische afdichting van de gasputten laat nog even op zich wachten, maar politiek gesproken laat Nederland nu 130 miljard kubieke meter van ons eigen gas in de grond zitten. Gas is niet alleen essentieel om te overleven, het is ook noodzakelijk voor een bloeiende economie. Onder normale omstandigheden, nog niet zo lang geleden, waren landen gewend om tot het uiterste hun geopolitieke belangen, desnoods met een oorlog, te verdedigen.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Maar nu volgen de EU-lidstaten en de federale overheid van de VS een veelvoud aan plannen die boven alles, en vooral voor henzelf, uiterst ruïneus zijn. Het betreft een vorm van catastrofaal beleid die de metafoor van zelfmoord in gedachten brengt. Het overgrote deel van dit suïcidale beleid wordt gelegitimeerd met hele en halve leugens, waardoor het beleid geen relatie heeft met de werkelijkheid en ook niets aan die werkelijkheid verandert, maar veelal zelfs averechts werkt. Het zgn. klimaatbeleid, met de demonisering van fossiele brandstoffen, is daar een belangrijk voorbeeld van. De uitvoerders zijn echter gehouden aan de punten van Agenda 2030, voor een ‘Grote Herstart’, waarbij de industriële welvaart eerst kapot gemaakt moet worden. De beschikbaarheid, winning, het verhandelen en het transport van betaalbaar gas zijn innig verstrengeld met geopolitiek, en als een rode draad er doorheen geweven.

De Nordstream-pijpleiding en ons Groningse gasveld zijn ‘definitief’ buiten dienst gesteld. Het opblazen van Nordstream, feitelijk industrieel terrorisme, is een Amerikaanse oorlogsdaad tegen Duitsland, in dienst van Washingtons oorlogsvoering, en om in Europa het overgeproduceerde Amerikaanse schaliegas via LNG te verkopen. Duitsland weigert Nordstream te onderzoeken, neemt Amerika in bescherming en onderneemt niets om de pijpleiding te herstellen. Het is nu in economisch zwaar weer terechtgekomen, doordat energie-intensieve industrieën het land verlaten, of failliet gaan als gevolg van onbetaalbaar geworden gas.

Vergelijkenderwijs is het sluiten van Groningen ook te beschouwen als een daad van industrieel ‘terrorisme’, gepleegd door onze eigen overheid. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aardbevingsrisico een slechte smoes is om het gasveld te sluiten. Er zijn technieken beschikbaar die bij de exploitatie van een gasveld toegepast kunnen worden om het aardbevingsrisico drastisch in te perken. Bovendien kunnen de Groningse huizen aardbevingsbestendig gemaakt worden, met subsidies die geen enkele merkbare deuk in de opbrengst van het gasveld zouden opleveren. Nederland zou met een capabele regering en deze gasopbrengsten voor grote voorspoed kunnen zorgen.

Gebrek aan betaalbare energie en de economische gevolgen daarvan gaan hand in hand met geopolitieke verzwakking. Zonder toegang tot betaalbare elektriciteit is het voor Afrika onmogelijk zich te ontwikkelen. Maar westerse landen weigeren in Afrika kolen- en gascentrales te bouwen of te financieren, met de leugen dat de CO2-uitstoot van deze centrales een probleem zou zijn voor het klimaat. Daartegenover heeft Rusland recentelijk een afspraak beklonken om een kerncentrale te bouwen in Burkina Faso.

Energie-consumerende naties zien zich genoodzaakt om de gastoevoer vanuit producerende landen zeker te stellen én om het betaalbaar te houden. In dit verband is de Straat van Hormuz nu heel actueel. Westerse militaire agressie tegen Iran kan ertoe leiden dat Iran deze waterweg afsluit. Momenteel wordt ongeveer een derde van de wereldwijd gebruikte olie via deze waterweg vervoerd. Afsluiting zou tot een economisch infarct leiden in het Westen.

89 Onbetaalbaar gas als geopolitiek onderdrukkingswapen

De petrodollar-overeenkomst uit 1974, tussen de VS en Saoedi-Arabië, is een alom bekend voorbeeld van hoe innig energie en geopolitiek verstrengeld zijn. De VS garandeerde de veiligheid van Saoedi-Arabië, en vooral van het daar regerende koningshuis, in ruil voor de afspraak dat het land uitsluitend olie voor dollars zou verkopen. President Nixon had in 1971 de inwisselbaarheid van dollars in goud afgeschaft, waardoor de vele, over de hele wereld verspreide dollars ineens niet meer tegen een vaste prijs verhandeld konden worden. De vraag naar dollars bleef, dankzij de petrodollar, ongekend hoog; immers elk land dat olie wilde kopen moest eerst de benodigde dollars zien te verwerven. De US-dollar kon aldus de wereldreservemunt blijven, ondanks het feitelijk opblazen van het Bretton Woods-akkoord van 1944, toen 44 landen tekenden voor de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen.

De petrodollar heeft ook een rol gespeeld bij de invasie van Irak in 2003 en de vernietiging van Libië in 2011. Saddam Hoessein wilde, in lijn met het Olie-voor-voedselprogramma, olie verkopen voor euro’s, wat het startschot was voor een aanval op zijn land. Moammar al-Qadhafi kondigde in april aan om olie voor goud te gaan verkopen en werd in oktober vermoord. Men kan debatteren over de precieze rol van de petrodollar in deze oorlogen, maar die moet betekenisvol zijn geweest, aangezien beide oorlogen onder valse voorwendselen door de VS zijn begonnen.

De Rand Corporation, een Amerikaanse denktank in dienst van het ministerie van Defensie, heeft een twee jaar geleden uitgelekt rapport geschreven dat hoogst illustratief is voor hoe zowel de provocatie van een oorlog met Rusland, als het verzwakken van Duitsland in één pakket zorgvuldig door de VS was gepland. Onderdeel van dat plan was om Duitsland economisch ernstig te verzwakken. Met name door Duitsland voor het Amerikaanse anti-Ruslandkarretje te spannen, waardoor de Duitsers geen andere mogelijkheid zagen dan de commerciële relaties met Rusland te verbreken, afscheid te nemen van goedkoop gas, en dus feitelijk economisch zelfmoord te plegen. Het land is aan het de-industrialiseren, doordat energie-intensieve bedrijven naar het buitenland vertrekken of failliet gaan, geheel zoals het Rand-rapport voorspelde. De conclusie moet zijn dat de verzwakking van Duitsland – plus de rest van Europa – niet voortkomt uit toevallige wisselvalligheid, maar een vooropgezet doel van de VS is geweest.

West-Europa koopt overigens, oh ironie, nog steeds Russische energie, maar dan via omwegen, waarbij het een nieuw etiket krijgt en veel duurder wordt. Amerika vindt het prima, hun doel van Europese verzwakking is bereikt en Amerika verkoopt ook grote hoeveelheden LNG aan Europa, eveneens heel duur, en eveneens in lijn met het Rand-rapport.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Een belangrijke al anderhalf jaar gaande geopolitieke verschuiving heeft zich nu doorgezet tot een punt waar de VS haar dominante positie in de wereld is kwijtgeraakt. Het verlies van de proxy-oorlog tegen Rusland in Oekraïne en het mislukken van de sancties tegen Rusland hebben dat teweeggebracht. De VS heeft alleen nog maar steun van wat losjes het Westen wordt genoemd: de EU-lidstaten, aangevuld met Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland. De rest van de wereld heeft Amerika min of meer de rug toegekeerd. Er zijn Afrikaanse landen die zich nu voldoende geëmancipeerd achten om westerse, neokoloniale plundering te verruilen voor economische samenwerking met Rusland en andere niet-westerse landen.

Deze niet-westerse landen hebben weinig boodschap aan Agenda 2030. De Grote Herstart daarvan kan alleen doorgezet worden tegen de extreem hoge prijs van economische en sociale destructie. Wat betekent dat de technocratische elite geen geopolitieke mondiale overmacht meer kan bereiken. Agenda 2030 kan feitelijk verder niet meer worden uitgevoerd. Wanneer de huidige trends zich doorzetten, zal het Westen economisch en sociaal instorten, tenzij er daar een kentering plaatsvindt. De overige niet-westerse landen kunnen een mogelijk zeer bloeiende toekomst tegemoetzien. Het ontbreekt hen aan economische zelfmoordneigingen.

Een niet te onderschatten aspect is het feit dat Afrika over immense gasvoorraden beschikt, een bewezen voorraad van ongeveer 18.000 miljard m3, ongeveer 138 keer Groningen. Een voorraad waar het Midden-Oosten nog eens 72.000 miljard m3 aan toe kan voegen. Het Westen is gewend om daar gas te winnen voor zichzelf, zonder dat het betreffende Afrikaanse land meer krijgt dan een minimale financiële compensatie. Niet-westerse landen hechten meer waarde aan economische samenwerking, zoals onder meer door BRICS is gebleken, waardoor zelfs de armste Afrikaanse landen – met behulp van het eigen gas – geëlektrificeerd kunnen worden. Het zal de weg effenen voor de zeer gewenste industrialisatie en bijbehorende economische ontwikkeling van deze landen.

Het gesloten Groninger gasveld lijkt een gedane zaak. Maar er is een heel ander scenario denkbaar. Wanneer Nederland Agenda 2030 zou afwijzen en zich zou ontworstelen aan de vazalstatus van het Amerikaanse imperium, dan is Nederland vrij om, op basis van wederkerigheid, zaken te doen met niet-westerse landen. Bijvoorbeeld agrarische en maritieme technologie ruilen voor betaalbaar gas en andere grondstoffen. Daarbovenop kan dan – wanneer Nederland zich bevrijdt van Amerika én Agenda 2030 – het sluiten van het Groninger gasveld ongedaan worden gemaakt.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.