fbpx
Scroll Top

Hoe ging het verder

GV doe mee (1)
Hoe ging het verder

Karel van Wolferen

Het meest opvallende nieuws van de afgelopen twee weken waren ontwikkelingen die de wereld dichterbij de rand van een Derde Wereldoorlog brachten en de grote jongerenprotesten in de VS en elders, tegen de door Israël gepleegde genocide in de Gazastrook.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Aanleidingen voor de vrees dat de in Oekraïne gevoerde Amerikaanse proxyoorlog tegen Rusland zal uitgroeien tot een meer direct gewapend conflict tussen het Westen en Rusland, waren berichten over Franse vreemdelingenlegioen-troepen die al onderweg waren naar Oekraïne. Dit was gekoppeld aan de retoriek van de Franse president Macron over een Russische overwinning in Oekraïne die niet kan worden getolereerd, waardoor hij Franse militaire inzet – onder bepaalde voorwaarden – niet kon uitsluiten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Cameron, verklaarde in een interview ongeveer gelijktijdig dat het Kiev-regime “het recht heeft” om door de Britten verstrekte raketten te gebruiken op doelen diep in Rusland. Dit behelsde een schending van een afspraak. Eerder hadden de westerse leveranciers van wapens aan Oekraïne steeds te kennen gegeven dat die wapens niet mochten worden gebruikt voor directe aanvallen op doelen binnen Rusland. Behalve dat, werd gerapporteerd dat de Amerikaanse regering instemt met een massale aanval met behulp van ATACMS-raketten op de Krimbrug, die het Russische vasteland met het Krim-schiereiland verbindt. Dit zou begin deze maand al plaatsvinden en zou in detail worden gepland door de Britse geheime dienst MI6, in samenwerking met het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De ATACMS-raketten hebben een bereik van 300 km.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken president ontbood de Franse en Britse ambassadeurs voor tot dusver Vladimir Poetins meest harde waarschuwing dat deze initiatieven, die een existentiële bedreiging vormen voor de Russische Federatie, zullen worden beantwoord met doelmatige tegenaanvallen op westerse doelen. Tegelijkertijd begon Rusland militaire oefeningen met gesimuleerde tactische kernwapens. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak de hoop uit dat deze zet alle heethoofdige regeringen in het politieke Westen zullen helpen zich te realiseren dat Moskou meent wat het zegt. Voormalig president Dmitry Medvedev, plaatsvervangend hoofd van de Russische Nationale Veiligheidsraad, liet weten dat de westerse leiders ‘infantiele idioten’ waren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, opperde dat Macrons retoriek met betrekking tot ‘strategische dubbelzinnigheid’ kan worden verklaard door zijn ambitie om van Frankrijk de leider onder EU-lidstaten te maken. In elk geval hebben de gesimuleerde kernwapenoefeningen en de waarschuwingen geleid tot het inbinden van NAVO’s agressieve houding, en kondigde Frankrijk aan dat haar ambassadeur aanwezig zou zijn bij de inauguratie van Poetins nieuwe termijn als president.

Deze bekoelde westerse oorlogslust betekent niet dat de vijandigheden jegens Rusland afgelopen zijn. In de VS wordt gespeculeerd over een plan B. Ondanks de intentie van de NAVO om zich te houden aan een ‘geen laarzen op de grond’-aanpak, blijven er altijd alternatieve wegen over voor de militaire experts van het Atlantische Blok om in Oekraïne aanwezig te zijn.

Men mag ook na een erkende overwinning van Rusland, en de onderhandelingen die daarop volgen, verwachten dat Amerikaanse en Britse pogingen om via valse-vlag- en terroristische tactieken de positie van de Russische president onder de eigen bevolking te schaden, zullen doorgaan.

Overigens werd te vroeg gejuicht over de capaciteiten van Amerika’s nieuwste ATACMS-wapentuig. Slechts twee weken na hun eerste inzet tegen Rusland werden vijftien ATACMS door Russisch afweerwapentuig vernietigd. Dit werd duidelijk gemaakt in een artikel van 4 mei in het militaire tijdschrift Global Defense News, waarin ze de Russische ATACMS-vernietiger al hebben geïdentificeerd als “de nieuwste versie van het Russische Buk-luchtafweerraketsysteem, de Buk-M3”. De Buk-M3 staat bekend om zijn vermogen meerdere luchtdoelen in moeilijke omstandigheden voor elektronische oorlogvoering te kunnen aanvallen.

Maar wat betekent deze beoordeling voor het Amerikaanse leger, dat zo trots is op zijn ATACMS vanwege het veelzijdige gebruik ervan? De ATACMS-categorie omvat een hele reeks varianten, elk ontworpen voor specifieke toepassingsvereisten. De raketten zijn uitgerust met verschillende soorten kernkoppen, variërend van explosieve enkele koppen tot clustermunitie, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende tactische scenario’s. Omdat het beschikt over een aanzienlijke impassecapaciteit en het vermogen om snel en effectief tijdkritische doelen aan te vallen in verschillende conflictscenario’s, heeft de ATACMS een gevestigde strategische positie in het arsenaal van het Amerikaanse leger.

“Het mogelijke gebruik van de Buk-M3 tegen de ATACMS onderstreept een aanzienlijke escalatie van technologische oorlogsvoering in het conflict in Oekraïne en demonstreert de geavanceerde militaire capaciteiten van de gebruikte wapens […]. Naarmate de situatie voortduurt, zouden de strategische implicaties van deze gevechten de huidige militaire macht verder kunnen ondermijnen. De dynamiek in de regio heeft een aanzienlijke impact”, schrijft Global Defense News.

Het effect van de gevechtscapaciteiten van de Russische luchtverdediging en de samenwerking tussen mechanische en elektronische oorlogvoering zullen de militaire dynamiek wereldwijd beïnvloeden. De Russische vermogens gaan nog een stuk verder en zullen impact hebben op strategie en tactiek, niet alleen in de VS en de NAVO-landen, maar ook in de landen van het Zuiden. Deze laatste zullen Rusland niet alleen zien als een betrouwbaardere politieke en economische partner, maar ook als een partner met veel superieure militaire technologie.

In haar Oekraïense proxy-oorlog tegen Rusland heeft de NAVO veel fatale zwakheden getoond, en niet alleen op het gebied van luchtverdediging en elektronische oorlogsvoering. Het VS/NAVO-blok gelooft, door hopeloze overmoed, nog steeds dat het de machtigste militaire macht ter wereld is, maar deze macht is lange tijd van binnenuit ondermijnd. Een belangrijke reden voor deze achteruitgang is, dat het leger van de Verenigde Staten en haar westerse vazallen zich de afgelopen drieënhalve decennia alleen hebben voorbereid op de strijd tegen slecht bewapende, slecht opgeleide en technisch achtergebleven naties. Als gevolg hiervan hebben de Verenigde Staten een hele generatie – of, afhankelijk van het soort wapen, meerdere generaties – militaire technologische ontwikkelingen gemist. Dit resulteert in zwakte, die nu fatale gevolgen heeft op het slagveld in Oekraïne, waar de trots van westerse wapenfabrikanten onmiddellijk tot schroot wordt gereduceerd.

Dat Israël in de Gazastrook genocide pleegt, is niet een opinie maar een feit. Deze nu in de rest van de wereld wijdverspreide gedachte werd recentelijk beaamd door Amos Goldberg, professor in de geschiedenis van de Holocaust aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Hij ging in op Israëlische misverstanden, waaronder de notie dat joodse slachtoffers van de Holocaust niet betrokken kunnen zijn bij een gewelddadige activiteit als genocide. Hoewel elke genocide anders is, zijn ze allemaal gemotiveerd door “een authentiek gevoel van zelfverdediging”. Het aantal moedwillig gedode Palestijnen heeft een officieel cijfer gekregen van minstens 34.488 mensen – voornamelijk vrouwen en kinderen. In werkelijkheid moet het cijfer veel hoger zijn, maar de autoriteiten die deze informatie bijhouden, zijn zelf ook weggevaagd door de Israëlische moordmachine.

Inmiddels is de invasie met Israëlische grondtroepen van de stad Rafah begonnen. Het oostelijke deel van die stad omvat de doorgang naar Egypte, waardoor voedsel en andere benodigdheden nog kunnen binnenkomen. Verwacht wordt dat dit deel volledig zal worden vernietigd.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Wat in verband met deze massamoord nu meer internationale aandacht heeft gekregen, zijn de protesten van studenten op voornamelijk Amerikaanse maar ook op andere westerse universiteitsterreinen. In de VS, met name bij de Columbia University in York, wordt het protest hardhandig met knuppels, traangas en afranselingen neergeslagen.

In verband met deze ontwikkeling heeft de Biden-regering – die voor het belangrijkste deel uit neoconservatieven van joodse afkomst bestaat – een ‘Antisemitisme Bewustzijn Wet’ geïntroduceerd, die door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zojuist is goedgekeurd. Zodra deze wet van kracht is, kan het worden gebruikt om essentiële verschuivingen in het onderwijs mee te rechtvaardigen, om op alle scholen aan de slag te kunnen gaan met het verbieden van alle vragen over de speciale relatie van de Verenigde Staten met Israël. Met deze wet als precedent kan in de toekomst alle kritiek op praktisch alles onderworpen worden aan verboden en zware straffen.

Dit is de tot nog toe meest voor de hand liggende en grootste schending van de grondwettelijk beschermde Amerikaanse vrijheid van meningsuiting. Het demonstreert ook in welke hoge mate de Amerikaanse politiek op het hoogste officiële niveau zich onderwerpt aan Israëlische wensen en aan verschillende zeer activistische joodse lobby’s, die propaganda over het gebeuren middels de media tot werkelijkheid voor het Amerikaanse publiek maken, en zich op vrijwel alle niveaus kunnen vastbijten in de sabotage van de verkiezing of herverkiezing van bepaalde politieke kandidaten.

De Chinese president Xi Jinping arriveerde op 7 mei in Servië voor een tweedaags bezoek ter gelegenheid van een herdenking van de dodelijke Amerikaanse luchtaanval op de Chinese ambassade in Belgrado, 25 jaar geleden. Dit gebeurde tijdens de NAVO-luchtoorlog van 1999 ter ondersteuning van etnische Albanese separatisten in Kosovo, waarbij drie Chinese onderdanen de dood vonden en twintig mensen gewond raakten. De Chinese delegatie, die uit ongeveer vierhonderd functionarissen bestaat, verwacht met hun gastheren zo’n dertig overeenkomsten te kunnen tekenen. Xi Jinping verklaarde dat China en Servië wat betreft veel belangrijke internationale en regionale kwesties vergelijkbare posities bekleden, en moeten samenwerken om een “gelijke en geordende multipolaire wereld en een universeel voordelige en inclusieve economische globalisering te bewerkstelligen”.

Beide landen hebben geweigerd zich bij de VS en vazallen aan te sluiten bij maatregelen tegen Rusland in verband met de strijd in Oekraïne, ondanks vaak toegepaste druk van Washington. Tijdens een tussenstop in Frankrijk, op 6 mei, had Xi Jinping een ontmoeting met Emmanuel Macron, die moest aanvaarden dat Ursula von der Leyen China-kritische controle hield op de conversatie. Xi Jinping drukte Macron op het hart  dat hij westerse pogingen om China over Oekraïne onder druk te zetten en een nieuwe Koude Oorlog te beginnen, verwierp. De Chinese president vervolgde zijn Europese reis met het bezoeken van Viktor Orbán in Hongarije.

Kort voor Xi Jinpings Europese reis was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, in Beijing voor gesprekken met de hoogste functionarissen, waarvan geen uitkomsten werden verwacht, maar waarbij de details wel symbolisch gewicht hadden voor de huidige stand van zaken met betrekking tot Chinees-Amerikaanse relaties.

Er was een lange lijst van bekende onderwerpen om te bespreken met zijn Chinese tegenhanger Wang Yi; over Taiwan en de Zuid-Chinese Zee, mensenrechten, en alle andere punten op het Amerikaanse menu wanneer Amerikaanse functionarissen hun Chinese tegenhangers ontmoeten. Het onderwerp ‘handel’ is tegenwoordig bijzonder omstreden, aangezien Washington vastberaden is te proberen om juist die Chinese industrieën te ondermijnen waarmee Amerikaanse corporaties niet kunnen concurreren. Het ziet ernaar uit dat binnenkort de Chinese scheepvaart en scheepsbouwindustrie op het Amerikaanse menu komt te staan. Maar de belangrijkste vraag die Blinken moest aanpakken, had met de Sino-Russische betrekkingen te maken. De VS eist dat de Chinezen stoppen met het verkopen van verschillende industriële goederen aan Rusland, omdat de VS deze als geschikt acht voor ‘dubbel gebruik’, dingen als halfgeleiders bijvoorbeeld, die Rusland in zijn defensie-industrie kan gebruiken.

Wat voor Blinken telt, zijn niet de Chinese reacties op zijn belerende relaas en kritische opmerkingen, maar de Amerikaanse publieke opinie en de China-haviken in Washington. Deze politieke collega’s geven nog geen blijk enig idee te hebben van de manier waarop China is begonnen om in de wereldpolitiek een doorslaggevende rol te gaan spelen – ver verwijderd van de bekende positie van China als belichaming van de dreiging van economische overmacht – met een diplomatisch gewicht waar Washington tot nog toe blind voor is geweest. In de VN-Veiligheidsraad stelt China nu openlijk de sabotage door een terreuraanval op de Nordstream-pijpleiding aan de orde, en ook de blokkering van de VS-Israëlcombinatie van de uitvoering van eerdere VN-resoluties aangaande een Palestijnse staat. Daarnaast volgt Beijing nu ook Moskou wat betreft het organiseren van conferenties tussen Palestijnse politieke facties die gericht zijn op het verenigen van hun posities.

Viktor Orbán, een enfant terrible in de ogen van EU-hoofdpersonen als Ursula von der Leyen, heeft op 7 mei in het Europees Parlement gezegd dat het tijd is voor deze hoofdpersonen om te vertrekken. Ze hebben allemaal gefaald in hun belangrijkste projecten. “Nu hebben we een leiderschap in de EU met enkele belangrijke projecten die door henzelf zijn geselecteerd, zoals groene transitie, RRF-beleid (herstel- en veerkrachtfaciliteit), migratie, oorlog in Oekraïne en sanctiebeleid, en ze falen allemaal.”

Eerder verklaarde Orbán op de conservatieve politieke actieconferentie (CPAC Hongarije), dat de westerse hegemonie is mislukt, en moet worden vernietigd. Deze liberale hegemonie heeft talloze boegbeelden voortgebracht, die niet geschikt zijn om als leiders te functioneren. De Hongaarse premier typeert het huidige EU-leiderschap als een instrument van politieke chantage. De groene transitie van de EU is in strijd met de economische en industriële belangen van het Europese blok. Volgens Orbán is het tijd voor Brussel om te definiëren “wat het zou moeten doen met de kwestie van de oorlog” om een oplossing voor de crisis te vinden en in de toekomst soortgelijke situaties te kunnen voorkomen.

De Hongaarse premier windt er geen doekjes om hoe hij de toestand in de wereld en de waarschijnlijke toekomst nu inschat. De tijd van de bouwers van hegemonische ideologische controle, waaraan iedereen zich moet onderwerpen, loopt ten einde. Dit jaar “zullen we proberen ze eruit te verdrijven”. We kunnen een einde maken aan de op progressieve liberale hegemonie gebouwde wereldorde. De opkomende wereldorde zal zijn gebaseerd op soevereiniteit, met landen waarvan de politiek door werkelijk nationale belangen wordt aangedreven in plaats van een wereldwijde ideologie. “Laat het tijdperk van soevereiniteit komen, laten we teruggaan naar vrede en veiligheid.”

Het World Economic Forum en de gehele VN, dus inclusief de WHO, hebben geen jurisdictie, zegt een nieuwe wet in de Amerikaanse deelstaat Oklahoma. Het gaat daarbij onder meer over ‘vaccinaties’, mondkapjes, lockdowns en meer van hetgeen waarmee de wereld sinds 2020 in verband met de Covid-schijnpandemie vertrouwd is geraakt.

Eind maart zorgde een rapport uit de Amerikaanse staat Louisiana ook voor dergelijke opschudding. Daar werd eveneens wettelijk vastgelegd dat “de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties en het World Economic Forum geen jurisdictie of autoriteit hebben in de staat Louisiana”. In het wetsvoorstel, dat op 24 april door het Huis van Afgevaardigden van Oklahoma werd aangenomen, staat dat de deelstaat en zijn politieke onderdelen – met inbegrip van maar niet beperkt tot provincies, steden, gemeenten, districten, waterdistricten, schooldistricten, schooladministratieve eenheden of quasi-overheidsinstanties – niet mogen deelnemen aan de handhaving van – of samenwerken aan de handhaving van – eventuele vereisten, bevelen, aanbevelingen of richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties of het World Economic Forum. Het laat geen enkele ruimte voor twijfel dat juridische handigheden kunnen worden toegepast om eisen van welke aard dan ook op te leggen, met inbegrip van eisen voor maskers, ‘vaccins’, of medische tests, of om openbare en particuliere informatie te verzamelen over burgers of inwoners van de deelstaat. Naar verwachting zal dit allemaal op 1 juni 2024 in werking treden. In een deel van de wet wordt uitgelegd dat deze “onmiddellijk noodzakelijk is voor het behoud van openbare vrede, gezondheid en/of veiligheid”. Daarom wordt er een ‘noodsituatie’ uitgeroepen, wat betekent dat de wet onmiddellijk nadat deze is aangenomen volledig van kracht kan worden.

De haast is overduidelijk, en illustreert een deel van de onafhankelijkheid die voor Amerikaanse deelstaten is overgebleven. De wetgevers van Louisiana en Oklahoma zijn zich duidelijk bewust van hetgeen waarmee de WHO alsnog hun burgers wil knechten, en wensen deze burgers tegen de inmenging van supranationale organisaties, die grotendeels worden gecontroleerd door machtige bedrijven, te beschermen.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.