Scroll Top

De grote misvatting over plastic

86 De grote misvatting over plastic
De grote misvatting over plastic

Rosalie Langenberg

Een video van een schildpad met een plastic rietje door zijn neusgat geboord, luidde het begin van het einde aan van plastic rietjes. Het filmpje trok honderd miljoen kijkers op YouTube. Het was het startschot van een grote campagne tegen plastic rietjes, en plastic in het algemeen. De media, en veel ngo’s, zoals Greenpeace, grepen het filmpje aan om hun anti-plasticverhaal kracht bij te zetten. Later bleek er geen bewijs te zijn voor het bestaan van dit plastic rietje. De waarheid was echter niet relevant, de schildpad leek op een gruwelijke manier verminkt en de oorzaak was ontegenzeggelijk een plastic rietje. Nog steeds verschijnen op social media gefotoshopte foto’s van schilpadden getroffen door plastic rietjes of gestikt in plastic tasjes, en steeds weer kunnen deze foto’s op de sympathie rekenen van mensen die zich het leed van schildpadden aantrekken, zonder zich daarbij af te vragen of de foto’s echt zijn. Het gevolg is, dat ze bereid zijn gulle donaties te doen aan organisaties die inspelen op menselijke emoties.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Anders dan men ons wil doen geloven, is een plastic verpakking bijna altijd de minst schadelijke optie. Een feit als dit stuit over het algemeen op grote weerstand. Meestal geloven mensen eerder in informatie waarmee ze vertrouwd zijn dan in nieuwe informatie; die schuiven ze gemakkelijk aan de kant. Dit wordt het illusory truth effect genoemd en verklaart waarschijnlijk waarom waarheid en emotie vaak mijlenver uit elkaar liggen. Als een leugen vaak genoeg wordt herhaald, gaan mensen er vanzelf in geloven. Dat plastic meestal minder schadelijk is dan papier en karton en áltijd beter dan aluminium, staal en glas, is evenwel een feit. Voor de productie van de hierboven genoemde alternatieven is veel meer water en energie nodig en ze genereren bovendien veel meer afval. Plastic omvat minder dan 0,5% van het totale afval. Daarbij staat qua gewicht één kilo aan plastic afval gelijk aan drie à vier kilo afval van ander materiaal.

Waarom plastic zo’n slechte naam heeft
Veel milieu-activistische ngo’s strijden al jaren tegen het zogenaamde gevaar van plastic. Ze presenteren echter vaak geen feiten voor deze claims. Met hartverscheurende foto’s van dieren probeert men het zogenaamd levensgrote gevaar van plastic uit te beelden. Echter, in geen enkel onderzoek naar sterfte onder schildpadden, walvissen of vogels wordt plastic genoemd als mogelijke doodsoorzaak. Ngo’s verdienen erg goed aan deze angstzaaierij. Zo ontvangt Greenpeace jaarlijks $ 400 miljoen aan donaties. Volgens Patrick Moore, voormalig hoofd van Greenpeace, is deze organisatie niets minder dan een goedlopend bedrijf. Hun businessmodel zou bestaan uit het creëren van een milieuprobleem dat er helemaal niet is, maar enigszins geloofwaardig overkomt. Anekdotisch bewijs wordt geleverd om hun claims bij te zetten, waarbij niet zelden emotioneel beladen foto’s worden gebruikt. Vervolgens bedenkt men een eenvoudige ‘oplossing’ voor het probleem, die geloofwaardig overkomt, maar in de praktijk onmogelijk kan worden uitgevoerd. Als laatste wordt een vijand aangewezen, die de daadwerkelijke oplossing in de weg zou zitten. Door ngo’s als Greenpeace is de publieke opinie zich sterk tegen plastic gaan keren. De mensen, bang gemaakt door deze angst zaaiende berichtgeving, vragen zelf om andere verpakkingen. Supermarkten spelen hier graag op in, om hun klanten, die misleid zijn, niet kwijt te raken. Hetzelfde gebeurt in de politiek.

86 De grote misvatting over plastic

De anti-plasticretoriek wordt vaak gebruikt om kiezers te winnen. Politici nemen deze woorden over van de ngo’s, die op hun beurt leugens verspreiden naar de bevolking toe. Met als gevolg dat bedrijven oplossingen bedenken die schadelijker zijn dan het veronderstelde probleem, politici beleid maken dat schadelijker is en onderwijzers op school onze kinderen leugens voorschotelen. De schadelijke plasticsoorten die bij industriële toepassingen gebruikt worden, bijvoorbeeld met stoffen als BPA en PFAS, zijn in de levensmiddelenindustrie niet toegestaan.

Plastic tasjes
De beste manier om de milieu-impact van materialen en producten te onderzoeken, is via zogenaamde Lifecycle Assessments (LCA). Ze worden gebruikt door overheden, bedrijven en milieuorganisaties en worden door onafhankelijke instanties geauditeerd. De LCA-methode houdt onder meer rekening met de hoeveelheid energie, materialen, water en uitstoot die de productie en afvalverwerking van een product met zich meebrengt. Overheidsorganen in de VS, Canada, het VK, Australië en Denemarken voerden zulke LCA-analyses uit. Iedere LCA-studie kwam tot dezelfde conclusie, namelijk dat de conventionele plastic wegwerptasjes een stuk milieuvriendelijker zijn dan hun alternatieven, zoals de papieren, bio-plastic en katoenen varianten. Het beste uit de test kwamen de herbruikbare polypropyleen (PP) tasjes en wegwerptasjes gemaakt van polyethyleen (PE). Deze in totaal 26 LCA-studies vonden plaats over een periode van twintig jaar in verschillende landen, door onafhankelijke instanties.

Plasticsoep
Een andere ngo die zich het leed van het zeeleven aantrekt, is de Plastic Soup Foundation. Op hun website is te lezen dat hun missie bestaat uit het zo snel mogelijk stoppen van de tsunami van plasticsoep. De plasticsoep bestaat echter vooral uit achtergelaten visnetten en ander vismaterieel. Het probleem is niet het plastic zelf, maar achtergelaten visnetten. Het idee van ronddrijvende eilanden bestaande uit plastic flesjes en tasjes, is een fictie. Er zijn gebieden met hogere concentraties aan plastic, maar die aantallen zijn zo laag dat ze voor het blote oog bijna niet zichtbaar zijn. Deze plasticsoep wordt in de media vaak gepresenteerd als met een omvang drie keer zo groot als de oppervlakte van Spanje, of van heel Texas. Uit een peerreviewed studie blijkt dat het gemiddelde gewicht aan plastic in de oceanen neerkomt op rond de 10 gram per vierkante kilometer. De ergste plekken bevatten 500 gram plastic per vierkante kilometer. Deze aantallen zijn zo laag en staan zo ver verwijderd van de mediaverhalen, dat een ‘tsunami van plasticsoep’ neerkomt op een aperte leugen.

Microplastics
Microplastics zijn stukjes plastic, in grootte variërend van één micrometer (= 0,0001 centimeter) tot vijf millimeter. Zo’n 8% van al het plastic in de oceanen bestaat uit microplastics. Wanneer we kijken naar de oorsprong ervan, zien we dat maar liefst 35% voortkomt uit het wassen van synthetische kleding, en 28% wordt veroorzaakt door bandenslijtage van auto’s (met name elektrische auto’s, die door hun hoge gewicht een snellere bandenslijtage hebben). Slechts 0,3% komt van plastic pellets. En juist deze laatste categorie wordt door de media uitgelicht als een enorm groot probleem.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Ook nemen plastic pellets in de oceanen snel af. Vanaf de jaren tachtig zijn er maatregelen getroffen om de productie- en transportmethoden van plastic pellets te verbeteren.

De Amerikaanse wetenschapper dr. Chris DeArmitt heeft een groot onderzoek verricht naar alle studies met betrekking tot microplastics. Hij concludeerde dat een groot deel van de studies ondeugdelijk is uitgevoerd. Een aantal van deze studies overdreef het aantal microplastics met een factor 100 tot een miljoen – en met onrealistische concentraties krijg je uiteraard onrealistische uitkomsten. Voorts werd in een aantal studies een verkeerd soort plastic geanalyseerd en werden er in andere studies weer nanodeeltjes in plaats van microplastics gebruikt. In sommige studies, waarbij de toxiciteit van microplastics in vissen werd onderzocht, werden de microplastics voordat ze aan de vissen werden gegeven eerst in een giftige substantie gedoopt. De conclusie was dan ook dat microplastics toxines uitscheiden en vissen vergiftigen. Dit komt neer op puur bedrog. DeArmitt vond bij andere, professioneler uitgevoerde studies dat microplastics niet gevaarlijk zijn, maar zelfs toxines uit de oceaan absorberen, deze voorts niet meer uitscheiden, en daarmee het zeeleven juist beschermen. Zelfs wanneer vissen deze microplastics binnenkrijgen, gaan ze zonder gevaar door de vis heen. De toxines blijven dan in het plastic zitten.

De toekomst van plastic
Als stelregel zou je kunnen zeggen dat hoe minder schadelijk een materiaal is, hoe moeilijker het is om het te recyclen. Dit geldt bijvoorbeeld voor plastic. Andersom is een schadelijker materiaal gemakkelijker te recyclen. Zoals glas en aluminium. Ook is het zo, dat duurdere materialen bijna altijd schadelijker zijn voor het milieu dan de goedkopere soorten, zoals plastic, welke minder energie en water nodig hebben om te maken. De heersende trend om plastic te willen vervangen door de beter recyclebare materialen, is geen oplossing maar een verergering van het probleem. Het milieubelastende proces dat onderhevig is aan de vervaardiging van deze materialen, wordt bij recycling dan iedere keer opnieuw uitgevoerd.

Het gevolg van de constante stroom aan negatieve berichtgeving over plastic, is dat plastic steeds zwaarder belast wordt. Dit, terwijl de ngo’s die verantwoordelijk zijn voor de slechte reputatie van plastic, rijk worden van de vele donaties die ze van argeloze burgers ontvangen. De schadelijkheid van ander verpakkingsmateriaal verdient geconcentreerd onderzoek, en daarbij kan men ook inzetten op het verbeteren van de recyclemogelijkheden van plastic.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.