Scroll Top

De deugmens moet uitgeslapen zijn en wakker worden

86 De deugmens moet uitgeslapen zijn en wakker worden
De deugmens moet uitgeslapen zijn en wakker worden

Tjeu Lemmens

Een deugmens kan worden omschreven als iemand die slaafs het narratief van de overheid volgt ten aanzien van Covid-19, klimaat (CO2-uitstoot), stikstof en energietransitie. De kans is groot dat hij/zij de zoveelste Covid-injectie heeft genomen. Hij/zij is niet in staat om kritisch na te denken, wil geen discussie en/of wil het niet weten. Hij/zij heeft geen feiten paraat om zijn/haar zienswijze te verklaren, behalve het papegaaien van de aannames die afkomstig zijn van computermodellen die de overheid en de publieke media hanteren. Dit gedrag van de deugmens kan ertoe leiden dat de wakkere mens ongevraagd meegesleurd wordt richting de afgrond, ofwel een totalitair regime.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Het uitslapen heeft zijn houdbaarheidsdatum allang overschreden. We moeten donders goed beseffen dat het coronabeleid nu en in de toekomst nog steeds mensenlevens verwoest en gaat verwoesten. De top acht van medische leugens, die de deugmens gedurende de laatste vier jaar als waarheid heeft beschouwd, wordt aan de hand van keiharde bewijzen ontmaskerd.

Leugen 1: Ieder leven wordt bedreigd door het Covid-19-virus.
Het Covid-19-virus, ofwel SARS-CoV-2, is geen nieuw virus. Het is nooit geïsoleerd, maar men heeft het wel geïsoleerde SARS-CoV-1-virus uit 2003 misbruikt om het zgn. nieuwe virus, SARS-CoV-2, te valideren en te introduceren. Belangrijk is het feit dat er voor een product uit de natuur geen patent wordt gegeven. Toch heeft het SARS-CoV-2-virus het US-Patent 10130701 gekregen op naam van dr. Fauci en de WHO.

De overheid beweerde dat de IFR (Infection Fatality Rate = het aantal mensen dat overlijdt aan een infectieziekte) van dit gemanipuleerde virus maar liefst 3-4% zou zijn. Dit is desinformatie. Voor de leeftijdsgroep tot zeventig jaar was en is de IFR slechts 0,07%, te vergelijken met een ernstige griep. Er was geen sprake van een noodtoestand, dus überhaupt geen noodzaak om aan een nog te ontwikkelen vaccin te denken. Om dan toch mensen een experimentele injectie te geven, waarvan men wist dat het ernstige bijwerkingen en overlijdens tot gevolg zou kunnen hebben, is een van de allergrootste misdaden in de wereldgeschiedenis.

Door de ontstane angst gingen mensen slaafs overheidsmaatregelen opvolgen en bij geringe symptomen werd direct opname in een ziekenhuis noodzakelijk geacht. Aldaar werd altijd een vals-positieve test verkregen. Men werd dan behandeld volgens een misdadig protocol met vaak de dood tot gevolg. Het aantal Covid-doden werd frauduleus verhoogd door bijvoorbeeld een dodelijk verkeersslachtoffer vals-positief te testen, en als doodsoorzaak werd dan onterecht ‘Covid-19’ geregistreerd.

Leugen 2: De diagnose Covid-19 wordt gesteld met behulp van de PCR-test.
Op advies van de Bill & Melinda Gates Foundation stond de WHO in contact met het Berlijnse Virologie-instituut van het Charité-ziekenhuis, van waaruit de Drosten-studie geproduceerd werd met als resultaat de nietszeggende PCR-test.

86 De deugmens moet uitgeslapen zijn en wakker worden

Deze test is geen diagnostische test, het geeft geen uitsluitsel over besmettelijkheid of het hebben van de ziekte. Het detecteert genetische fragmenten van talrijke pathogenen zonder een virus te kunnen identificeren. Het afnemen van de test moet worden gedaan door een daarvoor opgeleid persoon, maar ook het vervoer naar het laboratorium moet voldoen aan strikte voorwaarden. Zelden werd hieraan voldaan. In het afgenomen monster zit zo weinig materiaal dat het alleen aantoonbaar wordt door het te vermeerderen via het verhogen van het aantal cycli. Het toegestane aantal cycli is maximaal 25, maar tijdens de coronaperiode werd het aantal op 45 gezet, met als gevolg vals-positieve uitslagen. De WHO heeft de aard van de PCR-test voor Covid-19 bevestigd door te melden dat schattingen van ‘positieve gevallen’ zinloos zijn. Dit bevestigt het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor de lockdowns. NB Een medische diagnose kan alleen gesteld worden door een arts aan de hand van een anamnese, lichamelijk onderzoek en zo nodig hulponderzoekingen.

Leugen 3: Lockdowns en sociale afstand zullen de pandemie inperken.
Het besluit om de Nederlandse bevolking op te sluiten om de verzonnen Covid-19-pandemie in te dammen, kan een van de grootste beleidsrampen in de Nederlandse geschiedenis genoemd worden. Het werd niet ondersteund door op consensus gebaseerde wetenschappelijke gegevens, en er was geen historisch precedent dat dit rechtvaardigde. Het was een ramp voor kleine en middelgrote bedrijven, tevens voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Door scholen te sluiten ondervonden kinderen een vertraagde mentale ontwikkeling. Een besmetting zou voorkomen worden door 1,5 m afstand van elkaar te houden, zowel binnen als buiten. Tot op de dag van vandaag bestaat er geen enkel bewijs dat dit een realistische impact heeft op vermindering van mens-op-mensbesmetting.

Leugen 4: Mondmaskers voorkomen virale overdracht.
Er zijn meer dan 170 peerreviewed onderzoeken bekend die aantonen dat mondmaskers niet alleen zinloos zijn, maar ook schadelijk. De enige reden dat chirurgen maskers dragen in de operatiekamer is om te voorkomen dat tijdens de operatie lichaamsvloeistoffen opspatten tegen het gezicht van de chirurg. Het uitgangspunt dat chirurgen maskers dragen om virale overdracht te voorkomen is onjuist.

Binnenin en op het masker ontstaat een microklimaat. Temperatuur en luchtvochtigheid veranderen, de hoeveelheid ingeademde zuurstof wordt verminderd en de hoeveelheid uitgeademde kooldioxide is verlaagd. Daardoor ontstaan klachten van hoofdpijn, concentratiestoornis en vermoeidheid. Bij kinderen komt daar nog een stagnatie van de emotionele, psychosociale en fysieke ontwikkeling bij. In de maskers zelf worden verschillende schadelijke stoffen aangetroffen zoals grafeenoxide, plastics, loszittende vezels, kunstvezels met organische koolwaterstoffen, nanodeeltjes, biociden en toxische stoffen als bronopol, formaldehyde en polycyclische aromatische verbindingen. Al deze stoffen zijn schadelijk voor jong en oud. Er is nooit een kwaliteitscontrole van de maskers uitgevoerd. De verplichte mondmaskers waren voor de overheid een geslaagd gedragsexperiment om mensen tot gehoorzaamheid te dwingen.

Leugen 5: Het ‘vaccin’ voorkomt besmetting en je wordt er minder ziek van.
In de officiële definitie van een vaccin stond dat iemand de ziekte niet krijgt of er niet aan dood gaat. De WHO heeft dit veranderd in de stelling dat iemand door een vaccin minder ziek wordt. Het ‘niet eraan overlijden’ is verdwenen. De Covid-19-injectie is dus geen vaccin in de ware zin van het woord, het remt de transmissie niet. De bewijzen stapelen zich op dat het geen enkele positieve bijdrage levert, integendeel, men kan er flink ziek van worden en eraan overlijden.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Leugen 6: Het Covid-19-vaccin is voor 95% effectief.
Pfizer en Moderna claimden dat hun prikken 95% effectief waren in het beschermen van mensen tegen SARS-CoV-2 en in het voorkomen van transmissie. De FDA wilde tienduizenden Pfizer-documenten met veiligheidsgegevens over vaccins 75 jaar lang verzegeld houden. De rechter oordeelde echter dat de documenten binnen acht maanden vrijgegeven moesten worden, hetgeen inmiddels is gebeurd, met als gevolg een onthutsende openbaring van crimineel gedrag, omdat de prik veel bijwerkingen heeft, verontreinigd is met DNA en toxische stoffen, en je eraan kan overlijden. Tevens is het nog steeds experimenteel, en het blijkt dat al deze gegevens van tevoren bekend waren, ook bij controlerende instanties en overheden. Inmiddels blijkt dat hoe meer prikken men heeft gehad, hoe groter de kans is op bijwerkingen en overlijden.

Leugen 7: Immuniteit wordt opgebouwd door een vaccin.
Het officiële verhaal beweert dat de natuurlijke immuniteit na infectie met het virus of de varianten daarvan, onvoldoende is en dat ‘vaccinatie’ daarom het enige alternatief is. Bewezen is dat in minder dan een half jaar na ‘vaccinatie’ de geïnjecteerden vatbaarder zijn voor infecties en zieker worden dan degenen die geen prik hebben gehad. Natuurlijke immuniteit is altijd superieur ten opzichte van vaccin-immuniteit.

Leugen 8: Zwangere vrouwen moeten het Covid-19-vaccin krijgen.
Tijdens de artsenopleiding zijn er veel essentiële leermomenten. Een daarvan is dat medicatie aan zwangere vrouwen alleen voorgeschreven mag worden als het echt noodzakelijk is, en wanneer bewezen is dat het veilig is voor moeder en kind. Nieuwe medicatie mag nooit worden voorgeschreven. Dat de experimentele mRNA-injecties toch aan zwangeren zijn gegeven, kan niet anders dan misdadig genoemd worden. Het gevolg is een enorme toename van menstruatieafwijkingen, miskramen, foetale chromosomale afwijkingen, foetale hartaandoeningen en hartritmestoornissen, trombose in de placenta, foetale sterfte en babysterfte.

Nu nog blijven volhouden dat de voorgeschreven werkelijkheid realistisch is, getuigt van slaafs gedrag en draagt bij aan de voortzetting van de verdere vernieling van de maatschappij. Het oude gezegde dat het “makkelijker is om iemand voor de gek te houden, dan iemand uit te leggen dat hij voor de gek gehouden is” is in het geval van Covid-19 uiterst relevant.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.