Scroll Top

De grote migratie-misdaad

GV artikel zonder cartoon (uil) (9)
De grote migratie-misdaad

Suzanne van Eijck

In alle discussies over immigratie worden zelden details naar buiten gebracht over wat voor soort mensen worden binnengehaald en welke invloed zij hebben op onze maatschappij. Het positieve beeld dat de media schetst, komt niet overeen met de werkelijke situatie. In 2023 zijn rond de 337.000 mensen vanuit het buitenland Nederland binnengekomen. In 2022 lag dit aantal zelfs nog hoger, het ging toen om meer dan 403.000 immigranten. Er is een duidelijk verband te zien tussen de landen waar oorlog wordt gevoerd en de oorsprong van de immigratiestromen. Zo waren er ten tijde van de oorlog in Syrië in groten getale Syrische vluchtelingen naar Nederland gekomen en ook arriveerden hier de afgelopen twee jaar veel vluchtelingen vanuit Oekraïne. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘veilige-landers’: immigranten die vooral om economische redenen naar Europa emigreren.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Momenteel zijn er in Nederland zo’n 2,8 miljoen mensen die in het buitenland zijn geboren. Daarnaast telt Nederland nog eens 2,1 miljoen mensen waarvan de ouders uit het buitenland komen. Wanneer men deze getallen samenvoegt, blijkt dat minstens 28% van de bevolking in Nederland een allochtone achtergrond heeft. Het overgrote deel daarvan is niet-Westers en betreft immigranten uit Turkije, gevolgd door Surinamers en Marokkanen.

Hoe inpasbaar de verschillende groepen binnen de samenleving zijn en de mate van integratie die plaatsvindt is zeer verschillend en hangt af van de culturele achtergrond van de allochtonen. In een interview over integratieproblemen, noemde Pim Fortuyn – naast politicus ook socioloog – als grootste probleem de culturele achtergrond, die soms op een aantal heel essentiële punten haaks staat op de onze. En dat het moeilijk is te integreren, als deze zo verschillen. Als voorbeeld noemde hij de islamitisch agrarische culturele achtergrond, die sterk vertegenwoordigd is onder immigranten alhier.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertellen veel. In Nederland zijn openbare statistieken te vinden over de misdaadcijfers gecombineerd met verschillende bevolkingsgroepen. Opmerkelijk is, dat buitenlandse, niet-westerse migranten een groot aandeel hebben in de misdaadstatistieken. Volgens deze cijfers worden Antilliaanse mannen zesmaal vaker van misdrijven verdacht dan Nederlanders. Samen met Somaliërs, Marokkanen en Surinamers, vertegenwoordigen zij elk een aanzienlijk aandeel in de misdaadcijfers. Men zou verwachten dat in dit klimaat van geweld ook deze allochtonen een hogere graad van slachtofferschap ten deel zou vallen. Maar het is opmerkelijk dat de hoeveelheid niet-westerse en Nederlandse groepen slachtoffers van jongeren tussen de 15 en 25 jaar niet van elkaar verschilt. Dit laat zien dat een relatief groter deel van de misdaden tegen Nederlandse jongeren gericht is, gepleegd door mensen met een niet-westerse achtergrond. In stedelijke gebieden zijn Nederlandse slachtoffers zelfs in de meerderheid, vergeleken met buitenlandse groepen. Opvallend is daarbij dat Nederlanders zich in stedelijke gebieden duidelijk meer onveilig voelen dan de andere niet-westerse bevolkingsgroepen. Dit geldt vooral voor vrouwen en jongeren.

Naast een flink aandeel in de criminaliteit, doen immigranten ook een groot beroep op de sociale voorzieningen. In 2015 waren bijna zeven op de tien asielzoekers afkomstig uit Syrië of Eritrea. Volgens statistieken van het CBS uit 2016 had rond de 85% van de Eritrese mannen van 20 tot 65 jaar een uitkering. Nog geen 10% van hen was aan het werk. Bij Syrische mannen lag het aantal met een uitkering op 80%. Een andere groep die opvalt, is de Somalische bevolking. Ook zij hebben een hoog uitkeringspercentage van 60%. Bij de vrouwelijke buitenlandse bevolkingsgroepen ligt het aandeel met een uitkering nog hoger: bij Eritrese vrouwen heeft rond de 85% een uitkering, bij Syrische vrouwen ligt dit aantal rond de 80% en van de Somalische vrouwen heeft rond de 65% een uitkering.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Het opmerkelijke aan deze statistieken is, dat zowel Syrische mannen als vrouwen in de periode van 2011 tot 2016 minder zijn gaan werken en dat het aandeel van hen met een uitkering is gestegen.

De gevolgen van de migratiestromen zijn zeer ontwrichtend voor de maatschappij. Mensen integreren niet goed, waardoor probleemwijken ontstaan, waarop maar weinig toezicht is. Extreme voorbeelden hiervan vindt men in Frankrijk en België. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO – een samenwerkingsverband van landen dat zich richt op sociaal en economisch beleid) scoren zowel België als Frankrijk problematisch laag op de integratieschaal. Als gevolg hiervan zijn er armoedige gebieden ontstaan waar bendes op straat het voor het zeggen hebben.

Afgelopen zomer braken in Frankrijk talloze immigrantenrellen uit en vonden plunderingen plaats naar aanleiding van een door een politieman doodgeschoten jongen. Gedurende een aantal dagen trokken groepen allochtonen door de straten, een spoor van vernielingen achterlatend. Deze rellen zijn begonnen in de zogenaamde banlieus, de armere problematische buitenwijken van grote steden, waar het tegenwoordig erg gevaarlijk kan zijn. In België zijn eveneens een groot aantal ontoegankelijke gevaarlijke gebieden ontstaan. De laatste jaren trekt dit fenomeen van gevaarlijke Europese achterstandswijken in het algemeen steeds meer aandacht. Zweden was voorheen bijvoorbeeld een van de veiligste en meest tolerante landen ter wereld. Recentelijk is het verworden tot een land met een hoog criminaliteit- en moordcijfer, met bloedige conflicten en wraakacties tussen bendes over wapen- en drugshandel. Van januari tot oktober vorig jaar zijn er zo’n 260 schietpartijen geweest, waarbij veel doden en gewonden vielen. Vorig jaar vonden er twaalf moorden per miljoen inwoners plaats, terwijl dit in de rest van Europa op acht per miljoen inwoners ligt. Bij de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar is dit getal in Zweden nog vele malen hoger, met 29 per miljoen inwoners. Groot-Brittannië heeft met een soortgelijke situatie van toenemend geweld en criminaliteit te maken.

De grootschalige immigratie in Europa is onderdeel van de internationale machtsgreep die momenteel gaande is. Dit is te zien geweest in bijvoorbeeld het coronabeleid, evenals in de talloze oorlogen die Amerika heeft gevoerd, hetgeen grote vluchtelingenstromen naar Europa veroorzaakte.

Een aloude methode die hier wordt toegepast om macht te verkrijgen, is de verdeel-en-heerstactiek. Dit is te zien aan verschillende privileges die vluchtelingen en immigranten ten opzichte van Nederlanders ontvangen. Zo krijgen asielzoekers voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning, terwijl het voor Nederlanders soms wel twintig jaar kan duren voordat zij daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast krijgen asielzoekers luxe verblijfplaatsen aangewezen, zoals bijvoorbeeld cruiseschepen en hotels, terwijl Nederlandse daklozen op straat moeten leven. Op deze manier is Nederland voor immigranten een erg aantrekkelijke bestemming, wat vervolgens nog meer migrantenstromen teweegbrengt. Het is bekend dat immigranten video-opnames verspreiden om hun voormalige landgenoten te laten weten dat het in Nederland voor immigranten goed leven is.

Deze gastvrijheid strekt zich uit tot het actief ophalen van immigranten op de Middellandse zee. Zo is SeaWatch, een ngo die volgens haar eigen uitleg bestaat om de gevaren trotserende immigranten te redden, een aantal jaren geleden beschuldigd van het organiseren en faciliteren van de reis over zee van Noord-Afrika naar Europa.

In de mainstream media wordt nauwelijks gewag gemaakt van de problemen die immigratie met zich meebrengt. In plaats daarvan wordt er gesproken van immigratie als oplossing voor de toenemende vergrijzing in Nederland. Deze welwillende houding is ook in de Europese wetgeving te bemerken. De Europese Commissie heeft vorig jaar initiatieven besproken om de regels met betrekking tot arbeidsmigratie voor arbeidskrachten buiten de EU te versoepelen.

 

Wat vertel ik mijn medemens?
  • Het positieve immigratiebeeld dat de media schetst, komt niet overeen met de werkelijke situatie.
  • Het is moeilijk te integreren, als de culturele achtergrond teveel verschilt. Met als gevolg het ontstaan van probleemwijken.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.