Scroll Top

Rusland heeft de grootste economie van Europa

Nummer 82 min
Rusland heeft de grootste economie van Europa

Jeroen van den Berg

De Russische Federatie heeft de grootste economie van Europa, zo blijkt uit cijfers van de Wereldbank. Het heeft Duitsland ingehaald. Deze werkelijkheid spreekt een nog steeds in de westerse reguliere media geldende notie tegen waarbij Rusland wordt voorgesteld als ware het een tankstation dat zich vermomd heeft als een staat. De opgelegde sancties zouden de Russische economie verpletteren, maar het tegenovergestelde is waarheid geworden. Terwijl de rest van Europa in een recessie terechtkwam, heeft de Russische economie zich opmerkelijk robuust ontwikkeld, iets dat in het Westen enorm wordt onderschat. Het bruto binnenlands product (bbp) van Rusland groeide in het derde kwartaal van vorig jaar met 5,5%. Daarnaast daalde de werkloosheid naar een historisch laag niveau van 2,9%.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Op basis van koopkrachtpariteit (kkp) is de Russische economie nu de vijfde van de wereld. Deze methodiek, waarbij de relatieve prijsverhoudingen van dezelfde goederen of diensten in nationale valuta vergeleken worden, geeft een goed begrip van de onderlinge verhoudingen tussen landen, vooral waar het hun levensstandaard betreft.

Rusland is een van ’s werelds grootste producenten van olie, gas, graan, hout en een grote verscheidenheid aan metalen, zoals titanium, die elders moeilijk te verkrijgen zijn. Het is ook een grote producent van uranium en heeft net als China een raffinaderij die U325 maakt, de nucleaire brandstof. Verder is het een wereldspeler in de productie van platina, kobalt, goud, nikkel, zilver, fosfaten en lood. Rusland is tevens gestart met het bouwen van eigen vliegtuigen. In het dunbevolkte Oost-Siberië gaat een enorme industriële ontwikkeling plaatsvinden waarbij in samenwerking met China, computeronderdelen, auto’s, treinen, enz. geproduceerd gaan worden. Het is de bedoeling dat hiervoor moderne steden worden gebouwd.

Het is belangrijk te beseffen dat het meten van economieën alleen in termen van bbp een onjuist beeld geeft, zo zegt financieel analist Jacques Sapir. De Westerse economieën lijken hiermee dominant en hun vermogen om sancties op te leggen lijkt daarmee een beslissende rol te spelen, maar het Westen is voor de bbp-statistieken grotendeels van de dienstensector afhankelijk, en is relatief kwetsbaar in de productie van goederen en toeleveringsketens. In perioden van de-globalisering, geopolitieke concurrentie en conflicten tonen de diensteneconomieën hun zwakte. Met de kkp-methodiek ondergaat het profiel van de Russische economie een dramatische verandering, met name in deze tijd van conflict en geopolitieke verschuivingen. In oorlogstijd verliest de dienstensector namelijk zijn belang ten opzichte van landbouw, (militaire) industrie en bouw. Dat is precies wat we nu in Rusland waarnemen, en wat grotendeels haar veerkrachtigheid verklaart.

Een zeer belangrijke rol in het afweren van de gevolgen van de Westerse sancties kwam voor rekening van Elvira Nabioellina, de president van de Centrale Bank van Rusland. Zij voerde de noodzakelijke hervormingen door, sloot veel slecht functionerende banken, haalde de zwakke schakels uit het systeem, hield een strak renteregime aan en zorgde voor voldoende reserves. De interventies die zij doorvoerde leverden bewondering op van haar internationale tegenhangers. Om deze redenen hebben Russische banken het Westerse sanctieregime beter overleefd dan werd verwacht. Het federale tekort zal naar verwachting slechts 1% van het bbp bedragen. Dit is de helft van de oorspronkelijke schatting, ondanks de zeer hoge toewijzing aan militaire productie. Rusland financiert zijn tekorten grotendeels door middel van reserves uit het National Wealth Fund (NWF), dat op bijna 7 biljoen roebel wordt geschat. Het NWF is een staatsfonds, opgericht als onderdeel van het beleid om inkomsten uit de olie- en gassector te stabiliseren en om te gebruiken voor langetermijninvesteringen. Het heeft als doel om de financiële stabiliteit te waarborgen, economische hervormingen te ondersteunen en tekorten in de begroting op te vangen.

De economische top, het Sint-Petersburg Economic Forum, trok vorig jaar 17.000 deelnemers uit 130 landen en sloot 900 deals met contracten ter waarde van 3,9 biljoen roebel ($ 46 miljard). Zelfs het toerisme is flink toegenomen doordat busladingen met Chinezen het land bezoeken. Het anti-Rusland-sentiment in de reguliere media is echter zo enorm groot dat een rationele en feitelijke kijk op het land voor de gemiddelde Europeaan heel moeilijk is.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #82

In dit nummer onder meer:

CO2-reductie leidt naar de middeleeuwen
EU-AI-wet, instrument censuur en controle
Verkiezingen Taiwan geen anti-China-resultaat
Vals onderzoek creëert voorgeschreven werkelijkheid
Verslagen stuurloos Oekraïne vecht door

Ook maakt de structuur van de Russische financiële beurs een verandering door. Naast grote buitenlandse fondsen uit China, India, Turkije, Iran, Centraal-Azië, Saoedi-Arabië en Afrika, zijn er meer binnenlandse investeerders. Bovendien is de particuliere belegger in de aandelenmarkt een drijvende kracht geworden. De voorspelling is dat zij een grotere rol gaan spelen als interne geldschieters voor economische ontwikkeling. Verder is er een wetsvoorstel in voorbereiding om het delven (mining) van cryptovaluta als exportproduct te lanceren. Hiermee wordt deze digitale valuta gezien als een legitieme industrie met veel potentie. De regering werkt ook aan een wetsvoorstel dat een nationaal agentschap zal creëren om cryptovaluta-platforms in licentie te brengen.

Een van de belangrijkste sancties was gestoeld op de export van Russische olie. De G7-landen hebben in feite de maximale prijs afgetopt waartegen olie van de Russen kon worden gekocht. Dit mechanisme werd geïmplementeerd door bemiddeling van westerse verzekeraars. Het grootste deel van de olie die niet via pijpleidingen gaat, wordt namelijk via tankers vervoerd. Elke tanker moet een verplichte verzekering hebben om havens te kunnen invaren. Het werd deze westerse verzekeraars verboden om verzekeringen af te sluiten als de hoeveelheid olie de vastgestelde limiet zou overschrijden. Rusland slaagde erin deze maatregelen te omzeilen door een zogenaamde schaduwvloot te vormen. Er werden oude tankers over heel de wereld gekocht en gehuurd zonder deze verzekeringspolissen van westerse bedrijven, maar van andere aanbieders. De exportprijs van dergelijke olie wordt niet door de sancties gereguleerd. Ook werd een alternatief gevonden voor de westerse markten. Naarmate de exportinkomsten groeiden namen ook de belastinginkomsten toe naar een biljoen roebel.

De Russische variant van de mondiale Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) is verder uitgebreid. SWIFT is een organisatie die het internationale financiële verkeer regelt. De Russische tegenhanger is het System for Transfer of Financial Messages (SPFS), dat momenteel 550 deelnemers heeft uit zestien verschillende landen, waaronder China, Cuba, Armenië, Belarus, Kazachstan en Zwitserland. Verder zijn 52 Iraanse banken via het SPFS-systeem aan 106 Russische banken gekoppeld. Daarnaast heeft de Russische regering een voorstel aangenomen waarbij meer dan dertig landen toestemming hebben gekregen om te participeren in de Russische financiële markt waar valuta en derivaten verhandeld worden. Op deze manier wordt het mechanisme om deze nationale handelsvaluta om te zetten naar de roebel, efficiënter. Het gaat hier om o.a. China, Saoedi-Arabië, Servië, Brazilië, Cuba, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, India, Egypte, Qatar, Thailand en Iran. Initieel bevatte de voorgestelde lijst 44 landen, maar o.a. Argentinië, Israël, Cambodja, Mexico en Peru kregen nog geen toestemming van de Russische regering.

De snelle economische groei heeft een keerzijde. De inflatie heeft eind vorig jaar een niveau van 7,5% bereikt en daarom heeft de Centrale Bank besloten om het rentepercentage te verhogen naar 16%. Het doel hiervan is om een mogelijke oververhitting van de economie af te remmen. Het bbp is sneller gegroeid dan verwacht volgens de eigen prognoses van het ministerie van Economische Zaken en de Centrale Bank.

Binnen de BRICS-samenwerking gaan de ontwikkelingen razendsnel. De Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië zijn samen met Iran per 1 januari van dit jaar lid van de BRICS. Het biedt ze daarmee een uitzonderlijk platform voor bredere markten, grote investeringen en technologische uitwisselingen. De BRICS zorgen voor 40% van de totale wereld-olieproductie en voor 30% van de olieconsumptie. Dit geeft hen grote betekenisvolle macht en daarmee grote invloed op de prijs van olie.

We moeten constateren dat de sancties tegen Rusland hebben gefaald en de droom van de westerse bondgenoten om het land op de knieën te krijgen, in rook is opgegaan. Rusland heeft zich op imposante wijze aangepast en is erin geslaagd de handelsbeperkingen te omzeilen en andere afzetmarkten te vinden. Volgens journalist Pepe Escobar hebben de BRICS onder voorzitterschap van Rusland het potentieel om een effectieve tegenhanger te worden van de tandeloze Verenigde Naties. Het zorgt in elk geval nu al voor een aardverschuiving in het geopolitieke landschap.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.