Scroll Top

Omwentelingen en roekeloosheid

GV doe mee (1)
Omwentelingen en roekeloosheid

Karel van Wolferen

Trouwe lezers van Gezond Verstand weten dat er een mediakooi bestaat waarin voornamelijk onze westerse medemens is opgesloten, en van waaruit ook de zogenaamd wakkere mens soms moeite heeft om te ontsnappen. De afmetingen ervan bestrijken de hele gemeenschap; zonder verzet ertegen ben je aan een fictieve realiteit uitgeleverd die soms geheel tegengesteld is aan de echte werkelijkheid. Een perfect bewijs van het bestaan van deze kooi werd zeer onlangs geleverd door de officiële werkelijkheid die in de VS bestond voordat het debat tussen presidentiële kandidaten Biden en Trump plaatsvond, vergeleken met de werkelijkheid die nauwelijks anderhalf uur later ontstond. Van de werkelijkheid die vóór het debat door een grote meerderheid van de reguliere media werd uitgedragen, was zo goed als niets meer over toen het debat afgelopen was. In die eerdere werkelijkheid was president Biden een echte president. Men kon het oneens zijn over sommige beleidsbeslissingen, maar niet over het feit dat hij geestelijk geheel fit was om zijn belangrijke rol als leider van de ‘vrije wereld’, zoals het lang werd genoemd, te vervullen.

Negentig minuten later had die werkelijkheid een draai van 180° gemaakt, waarbij vooraanstaande dagbladen, tv-kanalen en gerespecteerde pratende hoofden op video’s en sociale media, geheel overeenkomstig met elkaar vastbesloten waren dat deze schijnpresident absoluut geen kandidaat mocht zijn voor een nog eens vier jaar lange functie als regeringshoofd. Er was geen speld tussen te krijgen. Een nieuw voorschrift had het oude vervangen.

De Nederlandse mediakooi is verbonden met die van Amerika, met belangrijke identieke voorschriften, en weer andere kneuterige die voor de mensheid aan de andere kant van de oceaan nauwelijks herkenbaar zijn. Van de identieke voorschriften gaf NRC Handelsblad op 27 juni een fraai staaltje. Naar aanleiding van de Assange-tragiek lazen we in het hoofdartikel: “Het is niet moeilijk voor te stellen dat het precedent dat hiermee is geschapen door toekomstige regeringen wordt aangegrepen om de persvrijheid in te dammen en journalisten een toontje lager te laten zingen (…) kan alleen al dit beklemmende vooruitzicht journalisten terughoudend maken, en een rem zetten op journalistiek onderzoek naar overheidsoptreden op het gebied van nationale veiligheid. Daarvan is dan niet alleen de journalistiek de dupe, maar ook de samenleving als geheel, die niet zonder een vrije pers kan die de overheid controleert.”

De schrijver van dit hypocriete hoofdcommentaar zit muurvast in de mediakooi. Hij of zij weet misschien niet eens dat er ooit voor zijn of haar krant een mediastatuut bestond dat onafhankelijkheid van berichtgeving moest garanderen, en dat ook in hoge mate deed. Ik neem aan dat dit statuut is bedolven onder het puin veroorzaakt door de verschillende eigenaarwisselingen. De schrijver mag zich journalist noemen, want dat is een etiket dat iedereen die een tot de gemeenschap doordringende stem laat horen op zichzelf mag plakken, maar de Belgische oligarch-eigenaar heeft blinddoeken voorgeschreven, en met een blinddoek kan je geen carrière als verslaggever beginnen.

Het kneuterige van de Nederlandse mediakooi vertoonde zich in de vorm van een afscheidnemende Mark Rutte die de “gebrekkige afhandeling van de toeslagenaffaire” en de “schade door de Groningse gaswinning” als de belangrijkste smetten op zijn premierschap noemde. Het verhulde totaal het afschuwelijke van de echte Rutte. De opgeslotenen in de mediakooi blijken niet te kunnen beseffen hoe roekeloos deze premier is omgegaan met de belangen van zijn landgenoten.

Belangen die hij verondersteld werd te vertegenwoordigen. Normale roekeloosheid verwijst naar een gemoedstoestand waarin een individu een bepaalde actie uitvoert met minachting voor de mogelijke gevolgen of risico’s. Het gaat om een extreme mate van onzorgvuldigheid of nalatigheid ten opzichte van de veiligheid van anderen, of van de persoon zelf, zoals bij uitoefening van extreme activiteiten zonder training. Dat is niet het soort roekeloosheid dat Rutte kenmerkte. Voor zijn soort roekeloosheid hebben wij nog geen vocabulaire.

Het collectieve Westen is op een duivelse manier roekeloos. Onbeschrijfelijk roekeloos met mensenlevens door de uitvoering van WHO- en VN-voorschriften die zonder meer uitsluitend als frauduleus en misdadig mogen worden gekenschetst. Rutte heeft hierbij een voortrekkersrol gespeeld, vooral door het aanbieden van Nederland als proeftuin voor de doelstellingen van Agenda 2030, en het boerenonderdeel van het klimaatbedrog. Zijn uitspraken met betrekking tot geopolitieke ontwikkelingen waren uitermate roekeloos. Dit heeft hem ongetwijfeld de opstijging naar het paradijselijke Brussel van de NAVO bezorgd, waar hij naar eigen belofte verder zal gaan met het uiterst roekeloze gedrag van het provoceren van Rusland dat nog steeds naar een derde, en mogelijk catastrofale, wereldoorlog kan leiden.

De nieuwe Nederlandse regering die het van Rutte heeft overgenomen bevindt zich op een meest droevige wijze in de mediakooi. De reguliere nieuwsbrengers zijn volledig geblinddoekt voor het feit dat nu in Nederland binnen de machtsgreep die met de verordeningen van de WHO begon, een tweede machtsgreep heeft plaatsgevonden. De nieuwe premier is dezelfde persoon die als leidinggevende aan de NCTV – een instelling zonder juridisch anker in het staatsrecht – een directe verbinding heeft met de Amerikaanse Deep State, die censuur coördineert en clandestiene opdrachten uitvoert. De NAVO is door Washington gekaapt en – zoals u van ons al tot treurens toe hebt gehoord – de Europese lidstaten zijn vazallen van Amerika; ze hebben in wezen niets te vertellen. Maar NAVO-opdrachten die clandestiniteit vereisen kunnen hier nu versterkt binnenkomen. De Nederlandse rol in de NAVO zal met deze versterking plus de nieuwe algemeen secretaris in Brussel, nog meer de desastreuze veronderstelde belangen van de VS gaan dienen.

Om de NAVO nog even onder de loep te houden: velen lijken te zijn vergeten dat het als een uitsluitend defensieve organisatie was opgezet. De bestaansreden ervan verviel met het einde van het Sovjet-imperium en met het Warschaupact. Maar met de toenemende Europese integratie bleek er een noodzaak te bestaan om ook een Europees samengaan op militair gebied onder dat bestaande westerse dak te plaatsen. Er was even sprake van een mogelijk collectief veiligheidssysteem, waarbij ook Rusland zou worden uitgenodigd. De VS, die vanzelfsprekend altijd een rol van primus inter pares vervulde, blokkeerde dat, en nam de NAVO over. Sindsdien diende het voornamelijk Amerikaanse doelstellingen, en trad het met de Kosovo-interventie voor het eerst offensief op in Joegoslavië. Daarna was het betrokken bij de Amerikaanse offensieve interventie in Afghanistan en hielp het bij de gewelddadigheden die een einde maakten aan de relatief verlichte Kadhafi-regering in Libië.

De NAVO speelt een misschien doorslaggevende rol bij de vraag die wij in het vorige nummer van Gezond Verstand stelden over welke van de twee oorlogen die nu gaande zijn, een vonk zal produceren in het kruitvat van een Derde Wereldoorlog, met misschien een catastrofale nucleaire botsing. Het onmiddellijke gevaar met betrekking tot de oorlog in Oekraïne lijkt te zijn uitgesteld. In een beschouwing die als eerste artikel na deze introductie volgt, komt Franziska Zeller, op basis van de Oekraïens- en Russischtalige informatie die ze nauwgezet volgt, tot een overtuigende conclusie dat Poetin met zijn vredesvoorstel de Amerikaanse buitenlandpolitiek uit het evenwicht heeft geslagen.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Gezond Verstand 93 V16 cover Chris
Je leest een artikel uit Gezond Verstand #93

In dit nummer onder meer:

- Dick Schoof en het nieuwe Deep State kabinet
- Baanbrekend oversterfte-onderzoek
- Teruggetrokken injectienieuws in The Lancet
- Israëlische bombardementen
- De verborgen kernwapens
- Groeiende macht Houthi’s in Jemen

Anders dan werd verwacht reageerde hij niet met een gewelddadig antwoord op de impliciete oorlogsverklaring door Washington aan Rusland middels de clusterbomaanval op Sebastopol, waarbij doden en veel gewonden vielen onder strandgasten. Met symmetrische logica kondigde Poetin aan dat ook hij bondgenoten kan bewapenen om tegen het Westen op te treden, en dat deed hij door middel van raketbewapening van de Houthi’s die Amerikaanse en Britse oorlogsbodems onklaar maken en westers commercieel scheepsverkeer in de Rode Zee blokkeren.

De EU belooft evenwel een nog roekelozer optreden jegens de Russische Federatie dan het tot dusver heeft getoond – met name in de personen van de in achterkamertjes benoemde hoofdfunctionarissen van de EU, Ursula von der Leyen, en de vertegenwoordiger van het EU-buitenlandbeleid, Kaja Kallas. Von der Leyen, die steeds opnieuw doet verbazen door hoe zij haar corruptieschandalen overleeft, behoort tot de meest oorlogszuchtige functionarissen, terwijl Kallas in interviews genoegen blijkt te scheppen in het demonstreren van haar haat jegens Rusland, en tegelijk van haar volledige onbenul van de situatie in Oekraïne.

Vooralsnog ziet het ernaar uit, zoals een daaropvolgend artikel uitlegt, dat de vonk in het kruitvat eerder van Israël zal komen in haar pas begonnen oorlog tegen Hezbollah en Libanon. Het Amerikaanse front in Oekraïne staat op instorten, zoals het artikel daarna duidelijk maakt. Daarbij loopt de Amerikaanse situatie gevaar te imploderen.

Het presidentiële kandidaten‘debat’ liet zien dat Biden onmogelijk in de gezagspositie kan zijn geweest met betrekking tot beslissingen op leven en dood, waardoor een groot deel van de Amerikanen zich is gaan afvragen wie dan wel in werkelijkheid regeert. Het betekent dat de VS in een bijzonder gevaarlijke situatie is beland. Als de werkelijke beslissingen worden genomen door misschien Jake Sullivan of, nog meer achter de schermen, Barack Obama, dan zijn deze figuren nooit formeel verantwoordelijk voor het beleid dat kan uitmonden in zelfs het in brand steken van de wereld. Zij kunnen er niet voor ter verantwoording worden geroepen, wat betekent dat er geen remmende werking uitgaat van het besef dat hen de grootste ramp ten laste zal worden gelegd.

Het klimaatbedrog over de CO2-uitstoot van de mens gaat onverdroten voort, en daarmee een in veel zichtbare en onzichtbare uithoeken van de maatschappij niet te kwantificeren kolossale schade. In dit nummer leest u een vergelijking van de schade die windturbines op zee aan vogels en zeedieren toebrengen, met de veel geringere schade veroorzaakt door boorplatforms waartegen natuurorganisaties oorlog voeren. Dat wordt gevolgd door een zeer negatieve evaluatie van de competentie van de Nederlandse overheid om de, opnieuw door het klimaatbedrog gedicteerde, energietransitie te bewerkstelligen. Een evaluatie op basis van een rampzalige geschiedenis van andere grote overheidsprojecten.

In onze rubriek ‘medische werkelijkheid’ komt veel aan bod, en waar opnieuw uw aandacht voor wordt gevraagd is hoe baanbrekend oversterfte-onderzoek, dat overduidelijk verband legt tussen de frauduleuze mRNA-‘vaccins’ en massasterfte, wordt verdonkeremaand, ook als het eventjes bij gezondheidsinstellingen om de hoek is komen kijken. De mediakooi blijft ons in dit opzicht onverbiddelijk de voorgeschreven werkelijkheid opdringen.

Er zijn opnieuw kenteringen te bespeuren. Zelfs in het geval van de proxy-oorlog in Oekraïne, en een paniekerige president Zelenski die aankondigt dat het tijd wordt om serieus over vrede te gaan onderhandelen. Wat eruitziet als de belangrijkste kentering is een politieke transformatie van Frankrijk, als gevolg van de eens zeer controversiële, maar nu door een breed publiek geaccepteerde partij van Marine Le Pen. Wanneer u dit leest heeft de tweede ronde van de parlementaire verkiezingen, die president Macron in een overmoedige opwelling uitschreef, plaatsgevonden, en kan het zijn dat de neoliberale aanpak van deze president – en misschien deze president zelf – voorgoed tot voorbije geschiedenis gaan behoren.

Nog meer verkiezingsuitslagen kunnen voor verrassende kenteringen zorgen, en de voorbeelden daarvan maken veel los wat betreft een beginnende westerse volksrevolte tegen een roekeloze politieke elite. We leven in zeer interessante tijden.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.