Scroll Top

Hoe ging het verder

GV artikel zonder cartoon (uil) (9)

In dit artikel:

  1. WHO-stuiptrekkingen
  2. Hoop voor Assange
  3. Robert Kennedy en de Trump-Bidendebatten
  4. Overweldigende stemming voor Palestijns VN-lidmaatschap
  5. Dood van Raisi, aanslag op Fico, kleurenrevolutie in Georgië en meer zijn met elkaar verbonden
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

WHO-stuiptrekkingen

In Japan is een beweging op gang gekomen om Japanse burgers en de wereld te beschermen tegen de WHO. Deze beweging organiseert op 31 mei het grootste protestevenement ter wereld, waar naar men hoopt honderdduizenden en mogelijk een miljoen mensen aan zullen deelnemen. De beweging doet een wereldwijde oproep om solidair met Japan tegen een dictatuur voor de volksgezondheid te demonstreren. De beweging pleit voor een toekomst waarin beslissingen over de volksgezondheid vrij zullen zijn van de corrupte invloed van particuliere belangen, zoals in het bijzonder de Bill & Melinda Gates Foundation en de farmaceutische industrie.

Hooggeplaatste functionarissen in Japan nemen het voortouw wat betreft waarschuwingen met betrekking tot de schadelijke invloed van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een vooraanstaande oncoloog in Japan, dr. Masanori Fukushima, die leidinggeeft aan een kankerpolikliniek aan de Universiteit van Kyoto en de eerste cursus farmaco-epidemiologie heeft gelanceerd, heeft de mRNA-covidinjecties bestempeld als ‘het werk van het kwaad’ en ‘in wezen massamoord’. Hij wijst op de ‘turbokankers’, van een soort ‘die voorheen niet door artsen werd gezien’ en die extreem snel evolueren en zich doorgaans al in stadium 4 bevinden tegen de tijd dat ze worden gediagnosticeerd. In de uitgebreide informatie over individuele gevallenen bij de resultaten van zijn onderzoek vertelde hij onder meer dat de technologie met lipide-nanodeeltjes die voor de prikken wordt gebruikt, verschillende organen aantast, waaronder eierstokken, hersenen, lever en beenmerg. Dr. Fukushima wees erop dat de WHO op de hoogte is van de schade die deze frauduleuze ‘vaccins’ kunnen aanrichten.

Ook in verscheidene andere lidstaten van de WHO weigert men om akkoord te gaan met de recente voorstellen voor een wereldwijd pandemieverdrag, waarover eind mei een stemming zal plaatsvinden. In een gezamenlijke brief aan de Amerikaanse president kondigen 22 procureurs-generaal aan dat het geplande pandemieverdrag de nationale soevereiniteit en grondwettelijk beschermde rechten saboteert. De groep waarschuwt dat de voorgestelde veranderingen van aanpak in geval van een mondiale gezondheidscrisis de directeur-generaal van de WHO de macht zou geven om zonder meer in één of meer lidstaten een volksgezondheidscrisis van internationaal belang af te kondigen, waar ook noodsituaties anders dan pandemieën bij betrokken zullen kunnen zijn – zoals de veronderstelde klimaatverandering, migratie, of bedreiging van planten en dieren.

Het ziet er slecht uit voor de onmiddellijke toekomst van de WHO-plannen. Een groot deel van de wereld is gaan beseffen dat het hier gaat om een poging tot mondiale machtsovername, die met de Covid-schijnpandemie al gedeeltelijk was gelukt. Maar Bill Gates – ongetwijfeld de voornaamste aanstuurder ervan – vecht terug met nieuwe initiatieven. Eén daarvan is een op militaire leest geschoeid internationaal team van ‘verdedigers van de volksgezondheid’, die in geval van tekenen van gevaar voor de volksgezondheid in actie zal komen. Een ander initiatief is het op 16 april jl. door Washington aangekondigde Global Health Security-plan, waar tenminste vijftig landen bij betrokken zouden zijn, en waarbij de Wereldbank een coördinerende rol moet gaan spelen. De door Gates gecontroleerde GAVI-organisatie is daarvan de initiatiefnemer.

Hoop voor Assange

Wikileaks-oprichter Julian Assange kan een nieuw hoger beroep inbrengen tegen uitlevering aan de VS, zo heeft het Britse Hooggerechtshof beslist. Ongeveer tegelijkertijd heeft de Biden-regering gezegd een verzoek van de Australische regering in overweging te nemen om de aanklachten tegen Assange te laten vallen.

De beslissing van het Britse hof betekent dat de heer Assange in staat zal zijn om te betwisten wat de Amerikaanse autoriteiten zeggen over hoe zijn prospectieve proces zou moeten worden uitgevoerd en of zijn recht op vrije meningsuiting zou worden geschonden. In een korte uitspraak op maandagochtend 20 mei verleenden twee senior rechters hem toestemming om in beroep te gaan tegen een eerder bevel dat zijn uitlevering aan de VS mogelijk maakte. Ze oordeelden dat hij in het VK een volledig beroep moet krijgen.

Assange heeft al meer dan tien jaar de uitlevering uit het VK weerstaan, nadat zijn Wikileaks-website in 2010 en 2011 gelekte Amerikaanse documenten had gepubliceerd die gewag maakten van Amerikaanse oorlogsmisdaden. De Amerikaanse aanklacht tegen hem had als juridische basis de uit de Eerste Wereldoorlog stemmende spionagewet van 1917. Assange heeft de Australische nationaliteit. Objectief commentaar in de alternatieve media verklaarde de reden van de actie tegen Assange voornamelijk uit de wens om een voorbeeld te scheppen voor journalisten overal ter wereld om dit soort nieuws niet in omloop te brengen.

Aanvankelijk zocht Assange zeven jaar lang zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade, die hem asiel verleende. Maar de regering van Ecuador kon de Amerikaanse en Britse druk niet weerstaan, en Assange werd overgebracht naar de gevangenis van Belmarsh, waar hij de afgelopen vijf jaar verbleef onder een streng regime, dat in geen verhouding staat tot wat hem ten laste is gelegd. Zijn gezondheid heeft daar ernstig onder geleden, en zij die hebben geijverd om zijn lot te verlichten speculeerden dat deze omstandigheden opzettelijk waren, met de hoop van de autoriteiten dat hij dit niet zou overleven en hen zo zou verlossen van het netelige probleem van uitlevering aan de VS.

Stella Assange, echtgenote van Julian, sprak buiten de rechtbank – waar honderden mensen zich hadden verzameld – over een ‘keerpunt’. Ze riep de VS op om “met deze beschamende aanval op journalisten, die al veertien jaar aan de gang is, te stoppen”. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het lekken van informatie van Wikileaks beschreven als “een van de grootste openbaarmakingen van geclassificeerde informatie in de geschiedenis van de Verenigde Staten”. Dat waren dan geclassificeerde oorlogsmisdaden.

In 2022 had de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel het uitleveringsbevel ondertekend, maar in februari 2024 wendde Assange zich tot het Hooggerechtshof om toestemming te vragen om in hoger beroep te gaan. Als de rechtbank in het voordeel van de VS had geoordeeld, zou de heer Assange alle juridische wegen in het VK hebben uitgeput. De advocaten van de 52-jarige Assange omhelsden elkaar voor de rechtbank na de laatste uitspraak in deze juridische saga. Zij – en velen met hen – hebben betoogd dat de zaak tegen hem vanwege de openbaarmaking bijna vijftien jaar geleden van documenten met bewijs over Amerikaanse oorlogsmisdaden uitsluitend politiek is gemotiveerd. De meest recente uitspraak betekent in elk geval dat Assange voorlopig in het VK kan blijven, maar mag niet als een oplossing worden gezien.

De Australische premier Anthony Albanese vertelde het Parlement in februari dat “mensen een reeks opvattingen zullen hebben over het gedrag van de heer Assange (…) maar ongeacht waar mensen staan wat betreft hun mening over deze zaak, dit kan niet gewoon maar eindeloos door- en doorgaan.” Hij heeft verklaard dat de opmerkingen van de heer Biden “bemoedigend” waren en dat hij “steeds optimistischer was over een positieve uitkomst”. Daarbij is toekomstige vrijheid voor Julian Assange evenwel geheel niet gegarandeerd.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Robert Kennedy en de Trump-Bidendebatten

Robert F. Kennedy Jr. heeft president Biden en voormalig president Trump beschuldigd dat zij hem proberen uit te sluiten van hun debat omdat ze bang zijn dat hij zou winnen. Trump en Biden zijn overeengekomen om in juni en september met elkaar te debatteren. Hij wees op talloze nationale peilingen die aangeven dat kiezers verre van enthousiast zijn over de verkiezingsherkansing van 2024 tussen de 81-jarige president en zijn 77-jarige voorganger. “Door mij uit te sluiten van het debat, proberen presidenten Biden en Trump de discussie over de acht jaar van hun beider falen uit de weg te gaan, inclusief tekorten, oorlogen, lockdowns, chronische ziekten en inflatie. Zij zijn de twee meest impopulaire kandidaten ooit”, zo somt hij het op. Kennedy, telg van de meest legendarische politieke dynastie van de VS, benadrukt dat “het weghouden van potentiële kandidaten uit het debatstadium de democratie ondermijnt”.

De debatten zullen overigens een zeer merkwaardige vorm krijgen. Gemeld wordt dat Biden niet zal willen deelnemen met een aanwezig publiek. Hij wil dat het debat plaatsvindt in een tv-studio met microfoons die automatisch kunnen worden uitgezet. De organisatoren zouden waarschijnlijk geen continu versie van het debat uitzenden, en er is een zeer waarschijnlijke kans dat ze de beelden zullen bewerken om Joe Biden te helpen. Kennedy: “Het ontbreken van een live publiek of livestream is zorgwekkend. Wat het publiek ziet, zal een vervormde versie van het daadwerkelijke debat zijn, neerkomend op Democratische propaganda. Waarom staan we toe dat het Democratic National Committee (DNC) de verkiezingen regelt en zich ermee bemoeit? Het Amerikaanse publiek verdient het om beide kandidaten vrijelijk te horen als we een eerlijke stemming willen hebben. Van de Amerikanen identificeert 43% zich als onafhankelijken. Als Amerikanen ooit willen ontsnappen aan de houdgreep van het tweepartijensysteem, is dit het moment om dat te doen.”

De Biden-campagne en het DNC hebben Kennedy herhaaldelijk geïdentificeerd als een potentiële spelbreker wiens aanhangers in november een overwinning van de presidentsverkiezingen kunnen bepalen. Veel experts en opiniepeilers beweren dat Kennedy ook een soortgelijk probleem zou kunnen vormen voor Trump, de vermoedelijke Republikeinse kandidaat. Omdat Kennedy de afgelopen maanden zijn optredens op conservatieve media heeft opgevoerd, hebben Trump en zijn campagneteam hem in toenemende mate gekarakteriseerd als een extreemlinkse politicus. Tijdens een campagne-evenement in New York City betoogde Kennedy opnieuw dat hij, in plaats van Biden, de enige kandidaat is die Trump in november kan verslaan.

Overweldigende stemming voor Palestijns VN-lidmaatschap

Op 10 mei jl. stemde de Algemene Vergadering van de VN overweldigend vóór ondersteuning van het Palestijnse VN-lidmaatschap. Dit was een overduidelijke afwijzing van het Amerikaanse beleid en het leiderschap in het Midden-Oosten. De westerse media negeerden de stemming, omdat het alom verwachte resultaat een klap voor het mislukte Gaza-beleid van de Biden-administratie vertegenwoordigde, evenals een duidelijke indicatie dat de algemene ondersteuning van Amerika voor de genocide in Gaza de isolatie en irrelevantie van Washington alleen maar heeft verhoogd.

De stemmingsuitslag van de Vergadering was 143 tegen 9. Dat betekent dat de Amerikaanse diplomatieke invloed is uitgehold tot het punt waarop het Witte Huis negen van hun meest loyale vazal-staten nog maar nauwelijks kon dwingen om de motie te verwerpen. Het is een teken dat de zogenaamde ‘op regels gebaseerde orde’ die Washington iedereen voorhoudt, met de dag anemischer wordt. De gezant van Israël voor de VN, Gilad Erdan, gebruikte de gelegenheid om de andere leden van de Vergadering te berispen. Zonder een spoor van ironie beschuldigde hij de voor-stemmers van het “eigenhandig versnipperen van het VN-handvest”. Wat Erdan daarbij lijkt te vergeten, is dat Israël het wereldrecord heeft voor overtreding van VN-resoluties.

De Amerikaanse missie van de VN, die tegen de resolutie stemde, waarschuwde dat het opnieuw haar veto zou gebruiken wanneer de kwestie van Palestijns lidmaatschap voor een andere stemming naar de Veiligheidsraad zou terugkeren. “De inspanningen om deze resolutie te bevorderen, veranderen niets aan het feit dat de Palestijnse Autoriteit momenteel niet voldoet aan de criteria voor VN-lidmaatschap”, zei Nathan Evans, de woordvoerder van de missie. De afgelopen 57 jaar hebben Republikeinen en Democraten lippendienst bewezen aan een tweestaten-oplossing op basis van VN-resolutie 242, die vereist dat Israël zijn nederzettingen uit Palestijns land in het bezette Gaza en de Westelijke Jordaanoever moet verwijderen. “Ga van Palestijns land af en er zal vrede zijn”, was ook het Amerikaanse beleid, dat wordt ondersteund door het internationale recht. Nu, onder de Biden-administratie, verzet de VS zich niet alleen tegen de Palestijnse staat, maar biedt het ook geld, bommen en logistieke steun voor de uitroeiing van twee miljoen Palestijnen. Dit Biden-beleid wijkt af van meer dan een halve eeuw aan buitenlands beleid van de VS. Op 22 mei hebben Ierland, Noorwegen en Spanje de onafhankelijke Palestijnse staat erkend.

Dood van Raisi, aanslag op Fico, kleurenrevolutie in Georgië en meer zijn met elkaar verbonden

Behalve de helikopter-ramp, waarbij de Iraanse president Ebrahim Raisi om het leven kwam, en de moordpoging van 15 mei op de Slowaakse premier Robert Fico, waren er de afgelopen weken nog meer bijzondere gebeurtenissen die in de alternatieve media veel aandacht hebben getrokken en tot speculaties over onderlinge verbanden hebben geleid. Op 4 mei werd een sluipmoordpoging op de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman Al Saud verijdeld, op 12 mei begon een hernieuwde poging tot een kleurenrevolutie in Georgië en op 14 mei vond volgens de Turkse autoriteiten een hernieuwde poging tot staatsgreep plaats in Turkije.

Afgezien van het geval van de Slowaakse premier, zijn er geen daders bij naam bekend en de helikoptercrash wordt aan weersomstandigheden geweten, maar de speculaties die nu de ronde doen, en de bijzonderheden die daarbij aan het licht komen, zijn op zichzelf nieuwswaardig genoeg voor onze aandacht. Temeer omdat zij plaatsvonden tegen de achtergrond van twee oorlogen, en de verdergaande demonstratie van een tweedeling van de wereld, die ook met deze gebeurtenissen verband houden.

De dood van Raisi mag als de belangrijkste ervan worden beschouwd. Deze 63-jarige figuur die de conservatieve stroming in zijn land vertegenwoordigde, was bijna drie jaar president en heeft als diplomaat met uitzonderlijk talent een sleutelrol gespeeld in de toenadering tot Saoedi-Arabië, en daarmee in de heling tussen de sjiitische en soennitische facties van de islam. Nadat hij in februari 2023 als eerste Iraanse leider in bijna twintig jaar een staatsbezoek aan China aflegde, werd Iran een derde lid van een op veel gebieden samenwerkend door Rusland en China begonnen verbond. Poetin bracht hulde aan zijn Iraanse tegenhanger en noemde hem een ‘echte vriend’, en president Xi Jinping benadrukte dat het Chinese volk met deze tragische dood een goede vriend heeft verloren.

Raisi was een kampioen wat betreft het strategisch beleid van ‘verzet’ en ‘veerkracht’ in het licht van de zware door de VS opgelegde sancties tegen Iran, een beleid dat de opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft overgenomen. Eén miljoen Iraniërs zijn in Teheran bijeengekomen om de laatste eer te bewijzen aan hun president. Als voormalig opperrechter werd Raisi gezien als potentiële opvolger van de 85-jarige Ali Khamenei.

Raisi was op de terugweg nadat hij met zijn Azerbeidzjaanse tegenhanger Ilham Aliyev een waterkrachtcentrale geopend had. De helikopter is exact op de grens neergestort. Azerbeidzjan staat op de rand van vijandschap met Iran, het heeft meermaals gediend als Israëlische uitvalsbasis om Iraanse kernwetenschappers te vermoorden en drone-aanvallen in Iran uit te voeren. Israël heeft de volledige beschikking over Azerbeidzjaanse militaire vliegvelden. Azerbeidzjan is de grootste olieleverancier aan Israël en Israël de grootste wapenleverancier aan Azerbeidzjan. Dit zou de motivering en gelegenheid zijn geweest om de helikopter waarin Raisi en zijn naaste medewerkers – waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, Hussein Amirabdollahian – zich bevonden, te doen verongelukken. Op de terugweg naar Iran vloog het gevolg van Raisi met drie helikopters, en twee daarvan zijn veilig geland. Een functionaris aan boord van één daarvan heeft laten weten dat er geen enkel probleem was met het weer; er was mist op de grond, maar niet in de lucht. Dit maakt de vroegste berichtgeving over een ongeluk door weersomstandigheden ongeldig. Israëls Mossad werkt samen met de veiligheidsdienst van Azerbeidzjan, en zal van het bezoek op de hoogte zijn geweest.

Een van de zaken die we over Israël met grote duidelijkheid weten, is dat het veel moeite heeft gedaan – en nog doet – om de VS in een dieper conflict met Iran te trekken. Premier Netanyahu is er persoonlijk alles aan gelegen om vijandigheden op te voeren, en Israël is zeer recentelijk het mikpunt geweest van een succesvolle raketaanval door Iran, als antwoord op het Israëlische bombardement van de Iraanse ambassade in Damascus. De onschuld van Israël wat betreft de dood van Raisi, waarmee Israëlische functionarissen onmiddellijk voor de dag kwamen, is even geloofwaardig als de Israëlische ontkenning van een groot aantal eerdere misdaden.

Analisten die in Chinese en Russische media worden gepubliceerd speculeren over de mogelijkheid dat de Verenigde Staten het gemunt hebben op landen die dicht bij het BRICS+-verbond staan, of daar al lid van zijn. Raisi heeft binnen dat verband als diplomaat veel werk verricht. Dat de Saoedische kroonprins Washington de rug heeft toegekeerd weet iedereen. Dat president Recep Erdoğan van Turkije geopolitiek op twee benen hinkt en vriendelijke relaties met Rusland onderhoudt, is ook geen geheim. De Verenigde Staten hebben in elk geval al eerder met een mislukte staatsgreep laten zien dat ze de Turkse president liever zien vertrekken.

Chinese specialisten wijzen erop dat de leiders van de landen waar genoemde gebeurtenissen plaatsvonden, nauwe samenwerking met China waren aangegaan met betrekking tot het grootste infrastructurele One Belt One Road-project, of daarover onderhandelden. Wat alle gemeen hebben is dat die landen in de ogen van de Amerikaanse functionarissen die – achter de mentaal niet competente president Biden – de dienst uitmaken, dwarsliggen op een tijdstip dat men in Washington is gaan beseffen de eerdere controle op het wereldgebeuren te zijn kwijtgeraakt.

Tot die dwarsliggers behoort beslist ook Robert Fico, premier van Slowakije. Hij werd neergeschoten bij een mislukte moordpoging, nadat hij het WHO-pandemieverdrag had afgewezen. Hij deed nog veel meer dat regelrecht inging tegen wat onder Amerikaanse auspiciën in 2020 van start was gegaan. Fico lanceerde een onderzoek naar de corruptie rond de Covid-19-operatie, en heeft een persoonlijk pleidooi gehouden voor serieus onderzoek naar de sterfgevallen die het gevolg zijn van de aan de bevolking opgedrongen ‘vaccins’. Hij kan dus zonder meer worden aangewezen als een van de grootste dwarsliggers onder de Europese regeringsleiders, en er zijn aanwijzingen dat de ‘links radicale’ sluipmoordenaar medestanders had die nog niet zijn geïdentificeerd.

Het begin van de kleurenrevolutie in Georgië doet denken aan het begin van de Maidan-‘revolutie’ van 2014 in Kiev, waarmee de Oekraïense tragedie is begonnen. Vanaf 15 april hebben demonstraties van vaak tienduizenden de hoofdstad Tbilisi ontregeld. Onmiddellijke aanleiding was een wetsvoorstel dat vereist dat niet-gouvernementele organisaties die tenminste 20% van hun financiering uit buitenlandse bronnen ontvangen zich registreren als “organisaties die de belangen van een buitenlandse macht uitvoeren”. Het gaat dus om door de VS en vazallen aangestuurde ngo’s, die een oppermachtige rol zijn gaan spelen in de Europese politiek. De Oekraïense staatsgreep had zonder deze door de Amerikaanse regering en Soros gecontroleerde ngo’s niet kunnen plaatsvinden.

Demonstrerende tegenstanders van het wetsvoorstel noemen het de ‘Russische wet’, vanwege soortgelijke wetgeving die Vladimir Poetin in 2012 invoerde. De hoge vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, verklaarde dat goedkeuring van deze wet een negatieve invloed zal hebben op de voortgang van Georgië op het pad naar EU-lidmaatschap. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat de geest van de wet niet in overeenstemming zou zijn met de kernnormen van de EU. Toch werd op 14 mei de wet – met 84 stemmen voor en 30 tegen – aangenomen. De protesteerders zijn begonnen te roepen om de verdrijving van de regering.

De betrekkingen tussen de voormalige sovjet-deelstaat Georgië en de Russische Federatie hebben na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie veel problemen moeten verwerken, inclusief een crisis en militaire botsing vanwege separatistische conflicten met Abchazië en Zuid-Ossetië.

Ook in dit gebied wemelt het van intriges, aangestuurd door westerse belangen in verband met de Baku-Tbilisi-Ceyhan-pijpleiding door het grondgebied van Georgië, die een belangrijke slagader is voor de wereldwijde olie-industrie. Washington en Londen moedigen de oppositie van Georgië aan te blijven ageren voor integratie met de NAVO en EU. Dat brengt zulke integratie niet dichterbij, maar het kan ertoe leiden dat Georgische levens als kanonnenvoer zullen worden gebruikt in eventuele toekomstige oorlogen.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.