Scroll Top

Het grote taboe van de oversterfte

Genocide
Het grote taboe van de oversterfte

Jeroen van den Berg

De huiveringwekkende gevolgen van de Covidprikken stapelen zich onophoudelijk op. Sporters vallen om en krijgen ‘plotseling’ hartproblemen, er zijn steeds meer piloten met gezondheidskwesties waardoor het aantal noodsignalen tijdens vluchten gigantisch is toegenomen, via de sociale mediakanalen zien we dat bekende jonge influencers overlijden en turbokankers met zeer ernstige gevolgen doen hun intrede. Uit cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat het aantal overlijdens alarmerend gestegen is. De sterftecijfers onder jongeren zijn in 2023 met meer dan twintig procent omhooggegaan. Toch wordt de reden van dit alles met militaire precisie verborgen gehouden door de gevestigde media. Ook weigeren regeringen stelselmatig om onderzoek te doen. De oorzaak van de oversterfte is een groot taboe.
O

nder de ‘wakkeren’ heerst een enorme behoefte aan genoegdoening. De bindmiddelen in onze samenleving staan onder druk en de opgebouwde spanning uit de Covid-jaren zoekt, vaak middels een vorm van rancune, een uitweg naar eerherstel en excuses. Toch is het voor de redactie van Gezond Verstand duidelijk dat de door velen gewenste tribunalen niet zullen komen; daarvoor is het bedrog te kolossaal en te ver doorgedrongen in zowel de machtsstructuren als de haarvaten van onze maatschappij. De Wereldgezondheidsorganisatie zal de gevolgen van de verzwakte immuunsystemen – waardoor relatief onbekende aandoeningen ontstaan – dankbaar gebruiken als drijfveer voor een hernieuwde strategie. Onder de noemer ‘One Health’ zullen de nieuwe ziektebeelden die hierdoor ontstaan, worden omgevormd en gecultiveerd tot nieuwe ‘pandemieën’. Het sombere nieuws is dat het deze keer wel degelijk een immense gezondheidscrisis betreft, en niet – zoals bij Covid – een door Bill Gates aan de wereld verkochte neppandemie. Al in 2020 zei Gates: “De volgende pandemie zal de echte aandacht gaan krijgen.”

In Duitsland sijpelt nieuws over oversterfte iets meer door in de reguliere media dan in Nederland. De in München gevestigde immunoloog Peter Schleicher behandelt in zijn medische praktijk momenteel zo’n duizend patiënten. Ongeveer dertig van hen hebben, zo zegt hij, ‘turbokanker’. Dit verwijst naar een ongelofelijk snelgroeiende vorm van kanker. Schleicher heeft nooit eerder zoveel turbokankerpatiënten behandeld. Volgens hem werd bij alle dertig patiënten binnen drie maanden na hun laatste corona-‘vaccinatie’ de diagnose kanker gesteld. Hij stelt dat de mRNA-‘vaccins’ het immuunsysteem aantasten, waardoor zieke cellen in het lichaam niet meer effectief kunnen worden bestreden.

Een Brits rapport van Edward Dowd – die met een team van wetenschappers, data-analisten en financiële experts zijn analyse baseerde op direct beschikbare overheidsstatistieken van het Britse Office for National Statistics – meldt dat tieners en jonge mensen tot een jaar of veertig in Groot-Brittannië sinds het begin van de massale Covid-injecties in een ongekend tempo sterven aan snel uitzaaiende en terminale kankers.

Genocide

De resultaten van het onderzoek naar het aantal sterfgevallen door kanker boven de historische norm in 2022 voor de leeftijdsgroep van 15 tot 44 jaar in Groot-Brittannië omvatten een stijging van 80% in sterfgevallen door pancreaskanker onder vrouwen en een stijging van 60% onder mannen, een stijging van 28% van het aantal dodelijke borstkankers bij vrouwen, een stijging van 55% bij mannen en 41% bij vrouwen van sterfgevallen door darmkanker.

De sterfgevallen onder een van de meest intensief gecontroleerde groepen, namelijk piloten, zijn opvallend. Het vliegend personeel moest op bevel van de luchtvaartautoriteiten ‘gevaccineerd’ worden. Shane Murdock is gediplomeerd onderzoeker van vliegtuigongelukken en al ruim veertig jaar piloot. Hij geeft aan dat de luchtvaartindustrie op het randje van een ramp balanceert. Piloten ondergaan jaarlijks uitgebreide gezondheidscontroles en zelfs iedere zes maanden wanneer ze ziek zijn geweest. Volgens de strenge regels kunnen ze alleen slagen voor deze check-ups als er minder dan één procent kans is op een ziekte waardoor ze arbeidsongeschikt zouden raken. Murdock concludeert dat er als gevolg van de injecties de afgelopen jaren veel tragedies hebben plaatsgevonden. Er sterven significant meer piloten dan normaal en ze ondervinden volgens hem ernstige bijwerkingen van de Covid-prikken, zoals hartontstekingen, hersenmist, slapeloosheid, bloedstolsels en anafylaxie. Saillant detail is dat vorig jaar het mondiale agentschap, de Federal Aviation Administration (FAA), de elektrocardiogram (ECG) parameters heeft bijgesteld. De nieuwe limiet is vijftig procent langer geworden, waardoor piloten die een hartaandoening ontwikkeld hebben toch worden goedgekeurd. Verder is het aantal gevallen van een noodsituatie (‘mayday’) tijdens vluchten in 2022 met 272 procent toegenomen en in de eerste drie maanden van 2023 zelfs met 386 procent. Deze noodoproepen worden alleen uitgevoerd bij ernstige gezondheidsincidenten met beide piloten, of een onbeheersbare brand aan boord. Wanneer dit zo doorgaat, zullen steeds meer vliegtuigen noodlandingen moeten gaan maken. Murdock is duidelijk in zijn bewoordingen en zegt: “Er gaan rampen gebeuren, zowel vliegtuigbemanningen als het reizende publiek zullen onnodig de dood vinden.”

In Nederland gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 2 oktober 2020 een andere methode om het te verwachten aantal sterfgevallen vast te stellen. Ze stellen dat er door de vergrijzing van de bevolking steeds vaker sprake is van chronische ziekten en van meerdere ziekten bij eenzelfde persoon. Bij ruim 70% van de overledenen wordt dan ook tegenwoordig meer dan één ziekte of aandoening als doodsoorzaak vastgesteld. Dit wordt ‘meervoudige codering van de doodsoorzaak’ genoemd. Het gevolg hiervan is dat meer ruis ontstaat over de primaire doodsoorzaak, die daardoor minder concreet is te duiden. Dit zit duidelijk het onderzoek naar oversterfte in de weg. Statisticus Herman Steigstra heeft op het platform Virusvaria, in samenwerking met onder andere hoogleraar Ronald Meester, een uitgebreide analyse uitgevoerd van de oversterfte op basis van leeftijd, geslacht en de mogelijke rol van de Covid-19 ‘vaccins’. Daaruit blijkt dat de oversterfte alleen maar toeneemt en dat de gemiddelde leeftijd van overlijden met bijna vijf jaar is gedaald. De sterftekans neemt het meest toe voor mensen tussen de 45 en 50 jaar. Ook wordt in de studie aangetoond dat de oversterfte niet verklaard wordt door uitgestelde zorg en/of het missen van screeningsafspraken. De onderzoekers geven aan dat de toenemende oversterfte erg verontrustend is en dat de politiek blind is voor de bijwerkingen van de prikken.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #79

In dit nummer onder meer:

Propaganda transseksuelen bij NPO
Beschouwing essay dr. Naomi Wolf
De val van het dollarsysteem
Nieuwe totalitaire sub-elite
Falende dwangdiplomatie westen

Dr. William Makis is een Canadese arts met expertise in radiologie, oncologie en immunologie. Hij is auteur van meer dan honderd peer-reviewed medische publicaties. Hij publiceerde in november van dit jaar een artikel waarin hij aangeeft dat er in de afgelopen maanden tientallen relatief bekende influencers stierven door hartstilstanden en vernietigde immuunsystemen. Dit is zeer opmerkelijk, omdat deze influencers allemaal erg jong waren en in goede conditie. Deze personen hebben veel jonge volgers op de sociale mediakanalen waardoor de overlijdens veel impact veroorzaakten bij hun achterban.

Dr. Naomi Wolf, aangesloten bij het DailyClout platform, heeft samen met een groep van driehonderd hooggekwalificeerde artsen de beruchte Pfizer-documenten doorgenomen. Deze 55.000 rapporten zouden aanvankelijk 75 jaar geheimgehouden worden, maar zijn op last van de rechtbank gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Pfizer in december 2020 al wist dat de mRNA- ‘vaccins’ niet werkten en dat ze schadelijke bijwerkingen hadden. Pfizer wist in mei 2021 dat de harten van 35 kinderen een week na de injectie waren beschadigd, maar de prikken voor minderjarigen werden toch doorgezet. Uit de interne onderzoeken van Pfizer bleek dat tijdens de Pfizer vaccin-trials meer dan 42.000 bijwerkingen waren gemeld en dat 1200 mensen stierven. Vier van die mensen stierven op dezelfde dag dat ze waren geïnjecteerd. Dr. Wolf noemt deze sterfte als gevolg van de injecties een vorm van genocide.

Onder een deel van de mondiale elite bestaat consensus over het idee dat overbevolking de voornaamste oorzaak is van de belangrijkste problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Ze geloven dat mensen een vloek zijn op aarde en dat we de planeet letterlijk zullen vernietigen wanneer we aan ons lot worden overgelaten. Er moet volgens hen dringend iets aan gedaan worden. Sir David Attenborough geeft aan: “We zijn een plaag op aarde en moeten onze bevolkingsgroei beperken.” David Rockefeller: “De negatieve impact van de bevolkingsgroei op al onze planetaire ecosystemen wordt ontstellend duidelijk.” CNN oprichter Ted Turner: “Een totale wereldbevolking van 250-300 miljoen mensen – een daling van 95% ten opzichte van het huidige niveau – zou ideaal zijn.” Presentator Bill Maher: “Ik ben voor hulp bij zelfdoding, ik ben voor reguliere zelfmoord. Het is te druk en we moeten de dood bevorderen.” Met de huidige buitensporige oversterfte, die wereldwijd in de miljoenen loopt, is de de-populatiewens van de genoemde elites een ijzingwekkend proces dat geheel op koers ligt.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 79

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.