Scroll Top

Alomtegenwoordige corrumpering

GV doe mee (1)
Alomtegenwoordige corrumpering

Karel van Wolferen

In de beroemdste roman over een totalitaire toekomst, 1984 van George Orwell, wordt in opdracht van de heersers een nieuwe taal ontwikkeld die ze Newspeak noemen. Het heeft een beperkte woordenschat met vereenvoudigde definities en grammatica  waardoor veel er niet mee gezegd, en gedacht, kan worden opdat ‘subversieve’ ideeën niet kunnen worden geuit en gehoord. Meer dan enig ander boek wordt 1984 aangehaald ter illustratie, vooral in Engelstalig commentaar, van wat de wereld meemaakt sinds begin 2020. Het zal niet moeilijk zijn om ook hier te lande voorbeelden te ontdekken van taalgebruik dat we nieuwspraak zouden kunnen noemen, de taal van het ‘nieuwe normaal’ dat communicatie van denkbeelden die aanvechten hoe de overheid onze werkelijkheid uitlegt, bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Maar ik werd het meest aan Orwell herinnerd toen ik hoorde hoeveel moeite Gideon van Meijeren had om bij zijn ambtsgenoten in de Tweede Kamer begrip te vinden voor de conclusie dat Van Dissel vanwege corruptie de laan uit zou moeten worden gestuurd. Er was toch geen enkel bewijs dat hij steekpenningen had aangenomen!

Gratis dit artikel lezen?
Login of maak gratis een account aan. Je hoeft geen abonnee te zijn.
Registreer je nu met een gratis account

Je krijgt direct toegang tot alle artikelen, met uitzondering van de Premium artikelen.
Binnen één minuut geregeld!

In nieuwspraak blijft het begrip corruptie dus geheel beperkt tot omkoperij via van handen wisselend geld. Maar in ons traditionele taalgebruik begint de definitie van corruptie bij de notie van verrotting, de oorspronkelijke betekenis van de term. Op de bladzijden van Gezond Verstand hebben wij vaker gewag gemaakt van Nederlandse of Westerse instellingen in het algemeen die we als gecorrumpeerd mogen classificeren omdat zij verrot zijn, en daardoor niet langer de taak waarvoor ze zijn opgezet kunnen vervullen. Dat wil zeggen dat deze instituties, wanneer ze tot de staat behoren, op zijn minst onrechtmatig geld onttrekken aan wat de belastingbetaler bij elkaar heeft gebracht. Maar in de meeste gevallen berokkenen ze veel meer schade vanwege de verwaarlozing van wat hen te doen stond. Heel vaak zullen ze hun doel zelfs ondermijnen door gedrag, regelgeving en tenuitvoerlegging die regelrecht indruist tegen hun oorspronkelijke doel.

Dat laatste hebben wij nog het meest in bijzondere mate meegemaakt met betrekking tot de medische sector. Het voor zieken en zorgbehoevenden catastrofale resultaat, van dood en permanente invaliditeit, wordt ook in dit nummer opnieuw belicht. U leest het in een rijtje van artikelen over de corruptie van ook de politie en de advocatuur, en over de jacht op veronderstelde terroristen. De rechtspraak, die we ook in eerdere nummers hebben behandeld, had er nog bijgekund, evengoed als het onderwijs en iets wat nog altijd ‘wetenschap’ wordt genoemd, maar in dienst staat van corrupte overheidsinitiatieven. De institutionele corruptie is in Nederland alomtegenwoordig. Overal om ons heen. U zult ook wel buren, kennissen en familieleden horen zeggen dat iets behoorlijk stinkt. De in dit nummer omschreven voorbeelden daarvan zijn opgetekend door deelnemers die er middenin zaten en de verrotting geleidelijk aan zagen ontstaan. Dat proces heeft altijd een traceerbare geschiedenis.

Maar onze politieke dienaren in de regering en onder volksvertegenwoordigers bezitten geen vocabulaire om zich in zulke geschiedenissen te verdiepen. Zoals we al gezien hebben, begrijpen ze het fenomeen corruptie niet omdat ze er niet over kunnen praten. Dat betekent dat ze ook niet kunnen denken over de oorzaak van het belangrijkste dat ons overkomt.

Corruptie heeft veel gedaantes. In Oost-Azië heb ik geleerd welke vormen corruptie in de zin van steekpenningen en omkoperij kan aannemen. Het is zeker niet altijd slecht. In sommige situaties is het voor personen laag op de maatschappelijke ladder een mogelijkheid om net een pietsje macht te kopen om domme, kortzichtige, autoritaire regelgeving te omzeilen. Mijn gedachten over corruptie zijn ook gevormd door wat ik nog voor mijn tiende jaar hoorde van de verzetsvrienden van mijn vader die bij ons over de vloer kwamen. In het begin van de bezetting waren de Duitse beambten niet corrupt, waarschijnlijk geloofden ze nog voldoende in hun missie. Pas later was het mogelijk om geallieerde piloten vrij te kopen, en andere gunsten gedaan te krijgen.

In Japan is het begrip ‘structurele corruptie’ van politieke aangelegenheden goed ingeburgerd. Vrijwel alle krantenlezers weten wat het betekent. De term is zelfverklarend: het is ingebouwd in het geheel. Zonder dat zou het systeem niet werken. Het heeft te maken met vormen van politieke patronage die ik ook in andere Aziatische landen als onmisbaar heb zien functioneren. Maar dat het ‘corruptie’ is, wordt in Japan niet vergeten. Er wordt paal en perk aan gesteld, want er zijn weer andere instituties – in de zin van eervolle gewoontes of ‘grijze eminenties’ – die kunnen ingrijpen wanneer die corruptie de spuigaten gaat uitlopen. Er is een verschil tussen de Japanse structurele corruptie en het met alomtegenwoordige corruptie doordrenkte Nederland. Patriottisme. We zijn in voorgaande nummers uitgebreid ingegaan op het feit dat Nederland, samen met de meeste andere lidstaten van de EU, is terechtgekomen in een met verdragen gefabriceerde kooi waarin overheden instructies uitvoeren die van buiten komen. Japan moet ook Amerikaanse instructies gehoorzamen. Maar die gaan vrijwel uitsluitend over door de VS toegestane buitenlandse betrekkingen. Binnenlands beleid is een Japanse zaak waar buitenlanders zoveel mogelijk vanaf moeten blijven.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Dus behandelden Japanse artsen, onder voorspraak van hun beroepsorganisatie, covid vanaf bijna het begin met ivermectine of hydroxychloroquine.

De media horen natuurlijk ook bij het rijtje van corrupte instellingen. Er is alles voor te zeggen dat ze de topplek op de lijst verdienen. Het is een instituut dat, in handen van een minuscuul groepje schatrijken die helpen met de machtsgreep, de psyops en de schepping van een voorgeschreven werkelijkheid waaraan men lippendienst moet bewijzen, al die andere corruptie heeft vergemakkelijkt. We hebben in de afgelopen 42 nummers van Gezond Verstand al veel over die uitzonderlijke corruptie gezegd. Het is de bestaansreden geweest voor ons blad.

Mediacorruptie is het ergst in de EU. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden lijken van Europa een afgesloten informatie-eiland te hebben gemaakt. Wat betreft de oorlog in Oekraïne en de kolossale, eigenlijk met geen woorden te beschrijven schade veroorzaakt door wat frauduleus vaccins worden genoemd, dringt praktisch niets door tot de Europese gevestigde media.

Om bij slechts één facet van het laatste thema te blijven, van de waarschuwingen aan toekomstige moeders die worden aangeraden om de prik te nemen, is hier geen echo te horen. De voortplanting van de mensheid is in gevaar. Baby’s worden ziek en sterven omdat ze borstvoeding krijgen van geïnjecteerde moeders. In een recent boek van dr. Naomi Wolf is veel hiervan gedocumenteerd. De gegevens van meer dan 230 van de 270 zwangere vrouwen die deelnamen aan klinische onderzoeken van Pfizer, zijn verdwenen. De baby’s van 28 van de resterende 36 vrouwen zijn overleden tijdens de klinische onderzoeken van Pfizer, benadrukt Wolf. Verder deelt zij de informatie van de Israëlische journalist Etana Hecht over drie studies waaruit blijkt dat in landen als Canada, Israël en Schotland sprake is van een schrikbarend hoge babysterfte. In Schotland stierven twee keer zoveel baby’s, in Ontario, Canada stierven 86 baby’s terwijl dat er normaal gesproken vijf of zes zijn, en de babysterfte bij gevaccineerde vrouwen in Israël is 34 procent hoger dan gemiddeld, aldus Naomi Wolf.

In de Verenigde Staten wordt alarm geslagen door verzekeringsmaatschappijen en uitvaartcentra met betrekking tot oversterfte onder volwassenen. Verschillende verzekeringsmaatschappijen melden dat zij hierbij te maken hebben met een percentage van 40%, iets dat nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Misschien hebben onze Tweede Kamerleden hierover toch de klok horen luiden, gezien de motie die zij in december jl. aannamen om onderzoek te doen naar de toegenomen oversterfte in ons eigen land. In week 48 bedroeg het aantal doden bijvoorbeeld 4.381, een stijging van 45% ten opzichte van een stabiel aantal van circa 3.000 mensen in diezelfde week in 2017, 2018 en 2019. Alleen blijft het voor de media een taboe om zulke uitzonderlijke percentages te wijten aan de injecties. Er worden de meest krankzinnige alternatieve verklaringen voor aangevoerd.

Hoe we er verder voorstaan dringt niet door tot de gevestigde Europese media. Tot de belangrijkste ontwikkelingen behoort een onverwachte kentering in het denken van althans een deel van de oudere garde in de VS die zich met buitenlandse betrekkingen placht bezig te houden. Dat resulteerde o.a. in een artikel op de voorpagina van de New York Times met een pleidooi tegen voortzetting van de oorlog ten behoeve van het Oekraïense regime, wat ik twee weken geleden op deze pagina signaleerde. Daarna heeft de Times er nog een sterker artikel over gepubliceerd, en ook de Washington Post is mee gaan doen. Tijdens de recente vergadering van het WEF gooide Henry Kissinger bovendien nog een emmer koud water over de mensen die het idiote neoconservatieve beleid hebben bedacht door hen in hun gezicht te vertellen dat ze het bij het verkeerde eind hadden.

Naast die kentering lijkt de meest belangrijke ontwikkeling een nieuwe voorkeur voor onafhankelijk handelen van niet-Westerse delen van de wereld, dankzij de nieuwe door Poetin geschapen vooruitzichten op een multipolaire wereld. Dit kwam duidelijk tot uiting in de weigering van een groep van 47 Afrikaanse landen om akkoord te gaan met de blitzkriegcampagne van de WHO om haar tirannie over de hele wereld te consolideren. Tevens blijkt het uit de belangstelling van landen in Azië en Afrika om te kiezen voor de financiële arrangementen waaraan Rusland en China werken. Beide gevallen worden verderop in dit nummer breed uitgemeten. In het laatste nieuws zijn er berichten over uitgebreide gezamenlijke Afrikaanse besprekingen met Poetin aangaande nieuwe gecoördineerde handelsbetrekkingen.

Er is wel een reden om nog niet te vroeg te gaan juichen. Europa loopt onbesuisd onder Amerikaanse regie de grootste energiecrisis in zijn geschiedenis in. Terwijl mede daardoor de eenheid onder Amerikaanse controle van NAVO en EU hier en daar begint te ontrafelen, zoals u verderop kunt lezen, geeft de hegemoon zich niet gauw gewonnen. Blinken, Nuland en de rest van de neocons, verblind door hun ideologische, apocalyptische overmoed, lijken niet terug te kunnen krabbelen in weerwil van de risico’s van een grote oorlog.

De nieuwste zet aan Amerikaanse kant is het leveren van Multiple Launch Rocket Systems (MRLS) en High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) aan Kiev. Daarbij verzekeren Blinken en Stoltenberg dat die langeafstandraketsystemen niet zullen worden gebruikt om Russische steden aan te vallen. Een verzoek van het Witte Huis aan Kiev om dit te garanderen is afgewezen, en de Russische defensie heeft via onderschepte radiocommunicatie inlichtingen achterhaald over een geplande valse-vlagoperatie, waarbij een raket respons van de Russische strijdkrachten wordt uitgelokt.

Kiev kan de Krim aanvallen, zegt de Oekraïense presidentiële adviseur en assistent, Oleksiy Arestovych. “De Krim is van ons. Het hoort bij Oekraïne. En zij [Rusland] weten het.” Het Oekraïense regime heeft er voortdurend op gehamerd dat het de Krim zal heroveren, en het wordt in verklaringen over eventuele vredesbesprekingen ook steeds genoemd als eis die moet worden ingewilligd. Eerdere Oekraïense valse-vlagoperaties, in Boetsja en op het treinstation in Kramatorsk, hadden groot succes bij het aanwakkeren van hysterische verontwaardiging in het Westen. En vooral Britse commentatoren, die achter veel van de aan Oekraïne gerelateerde propaganda schuilgaan, zijn de herintegratie van de Krim bij de Russische Federatie – zoals werd verzocht door vrijwel de gehele bevolking van het schiereiland – blijven zien als Poetins grootste zonde, en het veronderstelde bewijs dat na Oekraïne, hij het gemunt heeft op nog meer stukjes van Europa.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X
Gratis dit artikel lezen?
Login of maak gratis een account aan. Je hoeft geen abonnee te zijn.
Registreer je nu met een gratis account

Je krijgt direct toegang tot alle artikelen, met uitzondering van de Premium artikelen.
Binnen één minuut geregeld!

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.