Scroll Top

Convenant met de dood: babymoord en moedermoord door coronaprik

convenant met de dood
Convenant met de dood: babymoord en moedermoord door coronaprik

Peter Pilon

In augustus jl. werd een discussie gepubliceerd tussen de vermaarde gynaecoloog/verloskundige dr. James Thorpe en de schrijfster dr. Naomi Wolf. Dr. Thorpe doet al sinds de aanvang van de coronaprikken onderzoek naar de effecten van deze injecties op zwangere vrouwen en foetussen. Zijn conclusie is dat één van de primaire doelen van deze coronaprikwaanzin van de afgelopen drie jaar was het op mondiaal niveau ruïneren van de menstruatie van vrouwen, en het beschadigen van de menselijke voortplanting. Dit past volledig in de ideologie van depopulatie die de ‘elite’ voorstaat. Op 28 februari 2021 werden de postmarketinggegevens van Pfizer (5,3 en 0,6) openbaar gemaakt.  Het resultaat was verwoestend. Volgens Pfizer bleek het de dodelijkste drug te zijn die ooit onder het menselijk publiek is uitgerold. Echter, wanneer men de officiële literatuur erop naslaat, ontdekt men een groot aantal onderzoeken die aangeven dat het zogenaamde vaccin veilig en effectief zou zijn voor zwangere vrouwen en foetussen. Maar veel van deze onderzoeken dateren uit de begintijd van de Covid-infecties en waren meestal gefinancierd door Big Pharma. Uit talrijke onafhankelijke onderzoeken (WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers) is inmiddels gebleken dat er via de mRNA-injecties schade toegebracht wordt aan het voortplantingssysteem van vrouwen, aan de reproductieve cycli, plus schade aan baby’s in de baarmoeder en schade aan de placenta. Volgens de eigen gegevens van Pfizer is er daarnaast een risico van 81% op een miskraam. Alle bronnen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bevestigen dezelfde soorten schade: fibrines, bloedstolsels, beperkte groei van de foetus, beperkte groei en gewicht van de placenta, en verkalkingen. Dit laatste betekent dat baby’s van ‘gevaccineerde’ moeders in de baarmoeder mogelijk niet genoeg voeding binnenkrijgen en mogelijk niet de ruimte hebben om normaal te groeien.
Gratis dit artikel lezen?
Login of maak gratis een account aan. Je hoeft geen abonnee te zijn.
Registreer je nu met een gratis account

Je krijgt direct toegang tot alle artikelen, met uitzondering van de Premium artikelen.
Binnen één minuut geregeld!

Het begint met een verstoring van de normale menstruatiepatronen, wat massaal optrad na de uitrol van de coronaprikken. Er werd sinds de prik een evidente toename gezien van onvruchtbaarheid, onder vrouwen en mannen. Maar gelet op de zwangere vrouwen had elke verloskundige/gynaecoloog van tevoren kunnen weten dat deze injectie enorme schade zou toebrengen aan vrouwen en baby’s, omdat bij verloskundigen/ gynaecologen al tientallen jaren bekend is dat ontstekingen in de placenta catastrofaal kunnen zijn voor de zwangerschap. Deze ontstekingen zijn in dit geval de ontstekingen in de microbloedvaten die veroorzaakt worden door de spike-eiwitten uit de corona-injectie.

Vanzelfsprekend lag de focus van het nepvaccin op de vrouw. Zij is immers in de meeste culturen degene die de beslissingen neemt over de gezondheid binnen het gezin. Dit geldt voor vele culturen. Zo is in Zuid-Afrika de lage opkomst voor de coronaprik te danken aan de weerstand van de ‘mama’s’.

De tweede reden waarom men zich op vrouwen richtte is deze: als ze kunnen bewijzen dat het ‘vaccin’ veilig, effectief en noodzakelijk is voor de meest kwetsbaren, namelijk zwangere vrouwen, foetussen en pasgeborenen, dan zou ieder ander mens op de aarde de prik moeten accepteren en ontvangen. Dan zou men het hele duivelse spel hebben gewonnen van het inspuiten van gif in de totale menselijke bevolking op deze planeet. Dr. Thorpe e.a. ontdekten een op 10 april 2021 uitgekomen angstaanjagend rapport waarin schade in de baarmoeder werd aangetoond als gevolg van transplacentale of ‘maternale’ blootstelling aan het ‘vaccin’, en, zoals Pfizer zei: inclusief de dood. Ook stuiptrekkingen, koorts en zwellingen bij baby’s die van gevaccineerde moeders borstvoeding kregen, werden gerapporteerd. Men wist dat deze injectie de moedermelk vergiftigde.

Volgens de gegevens die Pfizer zelf publiceerde is er na inspuiting met het ‘vaccin’ een risico van 81% op een miskraam. Wanneer er geen miskraam plaatsvindt, is er vaak wel sprake van een toename van misvormingen van alle orgaansystemen, een substantiële toename van foetale sterfte, een substantiële toename van ernstige pre-eclampsie (hoge bloeddruk) op jonge leeftijd, van premature membraanruptuur, evenals een toename van spontane vroeggeboortes. Men ziet een toename van het aantal hartafwijkingen, hartmisvormingen en het vroegtijdig overlijden van de foetus. Dat betekent dus ook een flinke toename van het aantal pasgeborenen dat naar de neonatale intensive care gaat.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

convenant met de dood

Toch wordt door de overheid nog altijd aanstaande moeders aangeraden om al vroeg in de zwangerschap de coronaprik te nemen, in verband met vermeende ‘bescherming, veiligheid en effectiviteit’. Zwangere vrouwen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Wat zij beslissen – gebaseerd op het advies dat zij ontvangen – heeft grote gevolgen. Hun vertrouwen in eigen arts, gynaecoloog en verloskundige is dus van groot belang. Mochten deze medische specialisten hen aansporen het zogenaamde ‘vaccin’ te nemen, dan rust de aansprakelijkheid op de schouders van deze medische vertrouwenspersonen. Als collega vraag ik mij dan ook ernstig af of deze lieden zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn.

Op dit moment is de omzet van de nepvaccinproductie van Pfizer met 89% gedaald en kelderen de aandelen van Moderna eveneens aanzienlijk. Gezien vanuit hun commercieel belang moet er dus snel iets nieuws worden opgezet, in de vorm van een ernstige variant waarmee de bevolking opnieuw angst kan worden aangejaagd. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de mondmaskers weer uit de kast gehaald worden. Eind vorige maand werd door Ursula von der Leyen aangekondigd dat er een serieus voorstel ligt voor de gehele EU om een algeheel ‘vaccin’mandaat in te voeren, waarbij ook gedacht wordt aan verplichting. Enkele dagen later kondigde de regering Biden in de Verenigde Staten eenzelfde mandaat aan. Beiden beweren dat de zogenaamde vaccins veilig zijn en duizenden levens hebben gered.

Dat een kwaadaardige vrouw als Von der Leyen en een seniele Joe Biden dergelijke leugens vertellen, verbaast ons al lang niet meer. Maar die arrogante leugens worden steeds duidelijker door de werkelijkheid weersproken. Meer dan duizend onderzoeken van onafhankelijke wetenschappelijke specialisten bewijzen dat de Covid-19-‘vaccins’ gevaarlijk zijn, en dat degenen die deze agenda blijven propageren de misdaad begaan van ‘grof wangedrag in openbare ambten’.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Het Gezond Verstand Cartoonboek

Het cartoonboek bevat een bonte verzameling van de beste, scherpste, mooiste en meest treffende cartoons uit Gezond Verstand.

Je maakt kennis met de cartoonisten, die je vervolgens meenemen in het creatieproces en stap voor stap laten zien hoe de cartoons tot stand komen. Waar komen de ideeën en inspiratie vandaan? Welke materialen gebruiken ze en wat vinden ze het mooiste en moeilijkste aan hun vak?

Normaal €42,50 voor abonnees €39,50

Reeds twaalf maanden na de inzet van experimentele injecties tijdens de Covid-19 paniek verschenen er in het hele land talloze studies en rapporten van strafrechtelijke klachten over mishandeling en moord als gevolg van het illegale, onwettige gebruik van biochemisch gif. Wat deze rapporten bewijzen is een aanval op de gezondheid van een nietsvermoedende bevolking. Onweerlegbare wetenschap toont aan dat de Covid-19-prik niet veilig en niet effectief is wat betreft het beperken van overdracht of infectie door SARS-CoV-2, de vermeende ziekteverwekker van het coronavirus. De valse propaganda van ‘veilig en effectief’, verspreid door protocollair werkende medici, overheidsfunctionarissen en de reguliere media, die gebruik van dit nepvaccin nog steeds blijven bevorderen, komt neer op een duidelijk criminele vorm van plichtsverzuim. Artsen en openbare ambtsdragers zijn onderworpen aan de eed van Hippocrates en de plicht om indien mogelijk overlijden of ernstig letsel te voorkomen, iets dat als vanzelfsprekend wordt gezien bij het functioneren van iemand met een medisch beroep of ambt.

Wat nog eens benadrukt dient te worden, zijn de geno-toxische nanodeeltjes die de spuiten bevatten. Deze deeltjes bio-distribueren zich naar elk orgaan in het menselijk lichaam, waarmee ze o.a. het menselijk voortplantingsvermogen verstoren. Zij hebben op de middellange termijn een slopend effect op het immuunsysteem, waardoor het Acquired Immune Deficiency Syndrome, oftewel AIDS, ontstaat. AIDS kan dus niet alleen veroorzaakt worden door het HIV pathogeen waarmee het routineus in verband wordt gebracht.

De Britse Health and Security Agency heeft al deze wetenschappelijke bewijzen over de schade van de Covid-19-injecties verzameld. De redactie van Gezond Verstand heeft tenminste 1.000 wetenschappelijke artikelen in handen om de hierboven gemelde leugens mee te kunnen ontmaskeren. Wanneer men zich hierin verdiept, kan men zich niet aan de gedachte onttrekken dat hier door machthebbers een convenant met de dood is gesloten. In een citaat van een van de oudste boeken ter wereld staat reeds geschreven: “Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het dodenrijk hebben wij een overeenkomst gesloten, want we hebben van de leugen onze toevlucht gemaakt en de leugen is onze schuilplaats.”

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X
Gratis dit artikel lezen?
Login of maak gratis een account aan. Je hoeft geen abonnee te zijn.
Registreer je nu met een gratis account

Je krijgt direct toegang tot alle artikelen, met uitzondering van de Premium artikelen.
Binnen één minuut geregeld!

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.