Scroll Top

Behalve de oversterfte ook het drama van de ondergeboorten (Peter Pilon)

oversterfte 9
Behalve de oversterfte ook het drama van de ondergeboorten

Peter Pilon

In tegenstelling tot de huidige oversterfte (in Nederland inmiddels al meer dan 16.000 in 2022) als gevolg van de Coronaprikken, zien we aan de andere kant van het leven een daling van geboorten optreden. Wij noemen dat ‘ondergeboorte’. Ongewenste kinderloosheid en falende zwangerschappen zijn emotioneel zware momenten in een mensenleven. Het tast de toekomstbeleving van veel mensen aan. De eerste signalen daarvan werden al gezien tijdens de eerste prikrondes van de zogenaamde vaccinaties tegen het Coronavirus. De meeste bijwerkingen werden als menstruatiestoornissen gemeld. Het werd echter weggewoven als zijnde iets van tijdelijke aard, zonder dat men onderzoek deed naar de oorzaak. Schrijnend is het te moeten constateren dat tot op de dag van vandaag door het RIVM wordt gemeld dat de Coronaprik veilig is voor zwangeren, en geen invloed heeft op de vruchtbaarheid.
W

aarschijnlijk is er een sterke onder-registratie, wegens het niet melden door veel vrouwen van deze stoornis. Kortom, de prik veroorzaakte een storing in een gezonde menstruatiecyclus die essentieel is voor het ontstaan van een zwangerschap. Het Lareb geeft aan dat er tot op heden meer dan 25.000 meldingen zijn van menstruatiestoornissen na de Coronaprik. Bijna 10.000 maal was er sprake van het uitblijven van de menstruatie en bijna evenzoveel van hevige bloedingen. In ieder geval genoeg reden voor de autoriteiten om er onderzoek naar te gaan doen.

Ook is gebleken dat miskramen in het eerste trimester aanmerkelijk vaker voorkwamen bij ge-injecteerde vrouwen (New England Journal of Medicine). Na het eerste trimester zouden de miskramen niet afwijken van het normale verloop. Maar afgezien van het feit dat de kans op een miskraam in het eerste trimester het grootst is, geldt ook hier dat er een sterke onderregistratie is van problematische zwangerschappen. Tezamen met de menstruatiestoornissen geven de vele miskramen in het eerste trimester al aan dat er een verwachte ondergeboorte zal plaatsvinden. En dat is ook zichtbaar in de cijfers die langzaamaan binnendruppelen. Natuurlijk zijn de gegevens nog vers. Een zwangerschap duurt immers 9 maanden en veel miskramen worden door artsen en bevolking niet geassocieerd met de Coronaprik. Daar zit dus een flinke vertraging in de cijfers. Doodgeboren kinderen zijn wel sneller in de cijfers terug te vinden. Al met al zullen we pas na 3 tot 5 jaar objectief kunnen waarnemen en beoordelen hoe groot de schade aan de progenituur (het nakomelingschap) van de mensheid zal zijn.

oversterfte 9

Alarmsignalen
Sinds de introductie van de experimentele injecties, hebben het VK en het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) talrijke ‘vaccin’-gerelateerde bijwerkingen bij zwangere vrouwen gedocumenteerd. Dit ‘vaccin’ is o.a. ontworpen om de eierstokken binnen te dringen; eigenlijk is het ontworpen om overal binnen te komen. Sommigen geven aan dat 67 procent van de vrouwen die de injectie ontvangen terwijl ze zwanger zijn, een miskraam krijgen. Pfizer’s eigen cijfers toonden aan dat 28 van de 29 zwangere vrouwen hun baby verloren. Op de bijsluiter van het ‘vaccin’ van BioNTech staat zelfs aangegeven dat zwangere vrouwen niet mogen worden gevaccineerd omdat vaccinatieschade niet kan worden uitgesloten, en uit diverse landen komen verontrustende berichten. Dr. James Thorpe, in Florida, die gespecialiseerd is in maternale foetale therapie, meldt dat in slechts 15 maanden tijd meer dan 1300 peer-reviewed publicaties spreken over ernstige complicaties en sterfgevallen na de Covid-prikken.

De RAIR (Rise Align Ignite Reclaim) Foundation USA meldde eerder dat het aantal doodgeborenen bij volledig gevaccineerde vrouwen in Canada explodeerde. In Waterloo, Ontario, bijvoorbeeld, zijn in zes maanden tijd 86 gevallen gemeld, tegen normaal zo’n vijf tot zes per jaar. Een ziekenhuis in Fresno, Californië, heeft eveneens onthuld dat het aantal doodgeborenen dramatisch is gestegen.

Geboortedaling
In verschillende landen zien we sinds begin 2022 een daling van de geboortes t.o.v. de jaren ervoor. Dit lijkt gerelateerd te zijn aan de start van de vaccinatiecampagnes in die betreffende landen. In Duitsland zijn tijdens de eerste 5 maanden van 2022 12% minder kinderen geboren vergeleken met het aantal in de eerste 5 maanden van 2021. In Taiwan zijn in mei en juni van dit jaar ruim 20% minder kinderen geboren dan in het jaar ervoor. In Nederland is de daling in de eerste 5 maanden van 2022 6% ten opzichte van het vorige jaar. Ook in Zwitserland en Zweden zien we dergelijke dalingen over de eerste 4 maanden van dit jaar. In de landen waar deze daling te zien is, lijkt er een samenhang te zijn met het moment van uitrol van de vaccinatiecampagnes bij de bevolking onder de 50 jaar (rond maart – juni 2021 in de meeste landen). Er zijn in elk geval een groot aantal rode vlaggen zichtbaar.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

De hypothese van de Coronaprik als oorzaak van de geboortedalingen wordt ondersteund door de medische gegevens die nu bekend zijn (bijwerkingen van vaccinaties, kennis van verschillende pathogene effecten in alle lichaamsweefsels, etc.).
Andere oorzaken zijn niet logisch te verdedigen. De mensheid heeft de voortplanting in 2021 zeker niet ineens beperkt uit bezorgdheid voor onzekere tijden. In zo’n geval zou de bezorgdheid in het voorjaar van 2020 een daling van het geboortecijfer in 2021 hebben moeten laten zien. Het tegenovergestelde is gebeurd; in 2021 was er een babyboom. De daling van het geboortecijfer in januari 2022 valt samen met een conceptieperiode in het voorjaar van 2021. In die maanden werd aan mensen het einde van de pandemie beloofd. Ze keken dan ook optimistisch naar de toekomst – en lieten zich massaal injecteren. Maar eind 2020 en begin 2021 ging men veel meer thuis werken en besteedde men waarschijnlijk niet alle werktijd alleen aan het werk.

De cijfers dicht bij huis
We zien een daling van 14% van het geboortecijfer voor Duitsland en 10% voor Zweden. En het is ook duidelijk wat de oorzaak is, want er is een opvallend verband te zien tussen het starten van de vaccinatieprogramma’s en de daling van de vruchtbaarheid, negen maanden later. Een recente studie liet een opmerkelijk scherpe en zeer plotselinge daling van de vruchtbaarheid zien in Duitsland en Zweden, in de eerste maanden van 2022. Het aantal levendgeborenen daalde met ongeveer 15% in Duitsland en met bijna 10% in Zweden – in vergelijking met de vruchtbaarheidsniveaus van voorgaande jaren. De daling van het geboortecijfer verschilt duidelijk van de langzame veranderingen die normaal gesproken kenmerkend zijn voor het op- en neer gaan van het geboortecijfer. Het gebeurde toen samenlevingen weer opengingen na twee jaar van Covid-19-gerelateerde beperkingen. Meer specifiek, vond de vruchtbaarheidsdaling plaats ongeveer negen maanden na de implementatie van grootschalige vaccinatieprogramma’s voor de algemene bevolking in Duitsland en Zweden.

Wetenschappers hebben er herhaaldelijk op gewezen dat mRNA niet alleen het immuunsysteem beschadigt, maar ook dat spike-eiwitten en lipide-nanodeeltjes gedurende langere tijd in grotere hoeveelheden worden opgeslagen en de normale lichaamsfuncties verstoren, vooral in de geslachtsorganen. Zelfs gegevens van de fabrikanten van de mRNA-preparaten wijzen op de gevaren voor zwangere vrouwen.

Wat nog moet worden uitgewerkt – althans voor de autoriteiten die de vaccinatie tot nu toe hebben gepropageerd als zijnde ‘veilig en effectief’ – zijn de werkingsmechanismen die deze achteruitgang in het aantal geboorten hebben veroorzaakt. Of ze zouden het natuurlijk aan gerenommeerde wetenschappers kunnen vragen. In elk geval zijn de data die zich nu voordoen dermate verontrustend, dat iedere autoriteit het boetekleed zou moeten aantrekken en in ieder geval per direct met de prikken dient te stoppen.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 54
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.