Scroll Top

Uitvaartondernemers zwijgen oversterfte niet dood (Diana Saaman)

oversterfte 7
Uitvaartondernemers zwijgen oversterfte niet dood
Diana Saaman
Sinds ruim een jaar is oversterfte een wereldwijd fenomeen. Enkele uitvaartondernemers spreken zich uit over wat zij in de dagelijkse praktijk meemaken. Zij zien niet alleen een stijging in het aantal doden, maar vooral de veranderde gesteldheid van het dode lichaam valt hen op. Van verkleuringen en opzwellingen van de huid tot het niet kunnen stollen van het bloed, dat een zwartere kleur heeft. En de jonge leeftijd van de overledenen is opmerkelijk.
G

ezond Verstand sprak met enkele begrafenisondernemers, waaronder John O’Looney uit Engeland. Deze directeur van een uitvaartorganisatie in de stad Milton Keynes, vlakbij Londen, ziet het als zijn menselijke plicht zich uit te spreken over de bizarre toestand van de dode lichamen die hem worden toevertrouwd. Hij vindt nul op het rekest bij artsen en politici. De Groninger Edwin Spieard, specialist in postmortale zorg en reconstructies, spreekt zich inmiddels uit op sociale media. In ons gesprek stelt hij: “Het maakt mij niet uit wat de doodsoorzaak is, dat is niet mijn gebied. Ik constateer sinds ruim een jaar dat de doden moeilijk of niet meer te prepareren zijn. Ik zit al 21 jaar in het vak en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Technieken die ik al jaren gebruik om overledenen te reconstrueren werken niet meer. Ik heb nu patholoog Frank van de Goot benaderd met de vraag of hij weet wat er aan de hand kan zijn.”

De cijfers liegen er niet om. De afgelopen anderhalf jaar heeft Nederland ongetwijfeld met oversterfte te maken. Het gaat tot nu toe om circa 35 extra overledenen per dag. Dat betekent 16.000 meer doden op jaarbasis. Ook al publiceerde het RIVM in samenspraak met het CBS de cijfers, een uitleg ervan bleef achterwege. Zij kunnen het niet uitleggen, want er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit inmiddels structureel hoge sterftecijfer.

Prof. Eline v.d. Broek zat in de begeleidingsgroep voor de door CBS en RIVM te publiceren oversterfte cijferrapportage. Zij had er veel kritiek op en constateert dat door politieke onwil het onderzoek niet goed wordt uitgevoerd. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM is een dergelijk vervolgonderzoek onmogelijk, omdat informatie van overledenen door privacywetgeving niet zomaar gebruikt mag worden. De doden hebben bij leven geen toestemming gegeven om bijvoorbeeld hun doodsoorzaak of vaccinatiestatus voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen. Dat is niet meer terug te draaien. Vooralsnog blijft het officieel dus gissen naar de oorzaken. Men kan ook wijzen op toenemende vergrijzing, uitgestelde zorg door de coronaperiode, en de nasleep van de lockdowns die sociaal en economisch impact heeft gehad, en die nog steeds zijn tol eist in de vorm van mensenlevens. Dat er meer mensen overlijden als gevolg van de Covid-injecties, wordt nog steeds niet in officiële overwegingen meegenomen.

Nederland telt ruim 2500 uitvaartorganisaties, veel daarvan zijn verbonden aan de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). In een gesprek laat directeur Brigitte Wieman weten zich niet te herkennen in de veranderde gesteldheid van de doden of andere noemenswaardige bijzonderheden. Wanneer het woord oversterfte andermaal valt, begint zij tot een paar keer toe over de echte problemen waar de uitvaartsector mee kampt.

oversterfte 7

‘Personeelstekort en uitval door Corona, of positief geteste medewerkers.’ Uiteindelijk geeft zij aan de oversterftecijfers van het RIVM te kennen, en zij meent dat het coronavirus als de oorzaak daarvan moet worden gezien. De branchevereniging heeft geen signalen ontvangen van aangeslotenen dat er iets aan de hand zou zijn met of aan de dode lichamen, laat staan dat er vanuit de praktijk een oorzaak voor de oversterfte wordt genoemd. De twee grootste uitvaartorganisaties, Monuta en Dela (gefuseerd met Yarden), reageren op een soortgelijke politiek correcte wijze. Persvoorlichter van Dela Martijn van de Koolwijk herkent de cijfers en stelt dat Dela drukker is dan voorheen. “Over de status van de overledenen of opvallende doodsoorzaken wordt niets geregistreerd. Dat is bij wet verboden, dus wij hebben geen overzicht van bepaalde trends. Wij hebben ook geen signalen gehoord van onze uitvaartverzorgenden in het land dat er bijzonderheden zijn bij overledenen.” Monuta reageert op dezelfde wijze.

Edwin Spieard met zijn in het Groningse dorp Kopstukken gevestigde bedrijf, is al 21 jaar gespecialiseerd in het restaureren en prepareren van bijvoorbeeld (ernstig) verminkte dodelijke slachtoffers of overledenen na een auto-ongeluk die uit elkaar gereten zijn of ledematen missen. Hij herkent de oversterfte niet direct in zijn dagelijkse werk, maar weet wel dat het bestaat. Hij constateert een ander fenomeen, dat hem zorgen baart: “Ik zie een stijging van 259% ten opzichte van begin 2021 van het aantal overledenen dat enorm opzwelt. In sommige gevallen is de dode na twee dagen niet meer herkenbaar. Dit heb ik eerder echt nooit meegemaakt. Ik krijg steeds meer bijval van collega uitvaartondernemers, die sinds een jaar dit patroon ook herkennen. Het prepareren van een overledene is veel moeilijker geworden en lukt soms nauwelijks nog. Ik gebruik al 21 jaar bepaalde technieken om de dode toonbaar te maken en te houden voor de nabestaanden. Maar het lijkt wel of dat niet meer werkt. Dan komt er ineens na twee dagen bloed uit de neus, een zwartachtige substantie.”

Spieard schrijft bewust openlijk over zijn bevindingen, de vervelende reacties neemt hij op de koop toe. Hij hoopt dat deskundigen nu eindelijk serieus gaan nemen dat er echt iets aan de hand is. Zelf is hij niet bezig met de oorzaak, hij wil nieuwe technieken ontwikkelen om de nieuwe, bizarre kenmerken van de overledenen te kunnen verhullen, zodat hij zijn beroep kan blijven doen. Samen met patholoog Frank van de Goot gaat hij uitzoeken of het juridisch mogelijk is om van de overledenen bloed en/of weefsel te laten onderzoeken. “Achterhalen wat er veranderd is in de samenstelling, zodat ik daar op kan inspelen. Dat is daarvan mijn doel. Dat er echt iets aan de hand is, is 100% zeker. Ik snap best dat collega’s zich niet openlijk uitspreken, maar daarmee lossen wij niets op.”

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Wat betreft de landen om ons heen is er ook sprake van oversterfte. In Duitsland bijvoorbeeld, bedraagt deze twaalf procent. In België is de oversterfte negen procent. Aaron Gorsen van het Belgische Gorsen-Fonteyne Uitvaartbegeleiding in Zellik, geeft per email aan: “We stellen vast dat er meer overlijdens zijn dan vorig jaar. In 2020 was het natuurlijk een uitzonderlijk jaar voornamelijk door Corona, het jaar nadien was een jaar met minder overlijdens (2021). Dit komt mijns inziens doordat er in 2020 meer overlijdens waren door corona. De oversterfte dit jaar, in 2022, is denk ik louter te danken aan de vergrijzing van onze bevolking.”

John O’Looney wijst de Covid-injecties aan als zijnde schuldig aan de oversterfte: “Vanaf het moment dat deze Covid-injecties in de armen gingen, steeg het sterftecijfer tot ongelofelijke hoogte. Ze bestempelden dit allemaal als Covid-sterfgevallen, maar de realiteit is dat het bijna uitsluitend mensen zijn die waren gevaccineerd”.

John O’Looney is directeur van een eigen uitvaartorganisatie nabij Londen en neemt geen blad voor de mond. Hij weet zeker dat de injecties de schuld zijn van de oversterfte, met een percentage van 20% in het Verenigd Koninkrijk. En dat niet alleen. Ook hij ziet veranderingen aan de dode lichamen, zoals huidverkleuringen en zwellingen. Kenmerken die hij nooit eerder heeft gezien. Hij kan er gedetailleerd over spreken. De veranderde bloedsamenstelling geeft vreemde stolling en klonters. Ook noemt hij de groep jonge overledenen in zijn regio, die plots overlijden aan trombose of hartfalen. Snelgroeiende, agressieve kankers zijn ook een uitzonderlijke doodsoorzaak bij alle leeftijden. Licht geëmotioneerd noemt hij de pasgeboren baby’s die overlijden (van volgens hem gevaccineerde moeders) en die tegenwoordig gelijk in of door het ziekenhuis worden gecremeerd. Iets wat vóór de Coronaperio de nooit voorkwam. “Ja, collega’s herkennen precies de dingen die ik constateer, maar zij durven zich niet uit te spreken. Uit angst voor het voortbestaan van hun bedrijf”. En hij vervolgt: “Ik heb zeker 40 artsen aangeschreven met mijn zorgen en bevindingen. Ik heb welgeteld één reactie teruggekregen van een secretaresse, die zei dat er geen belangstelling was. Ook heb ik Boris Johnson destijds aangeschreven. Niets terug gehoord. De politiek wil er niets van weten, zelfs de leden van het parlement niet. Ik heb een parlementslid aangesproken die vlakbij mij woont: Ian Steward. Ook hij reageert niet. Niemand lijkt dit probleem te willen adresseren.”

John O’Looney ziet dat op de overlijdensakte de Covid-injectie niet als oorzaak wordt vermeld, maar trombose of hartfalen. Deze dodelijke bijwerkingen worden bewust of onbewust niet met de injecties in verband gebracht. Data-onderzoek heeft dan totaal geen zin. Een toenemend aantal nabestaanden, zo signaleert John, begrijpen dat er iets niet klopt met hun tot voor kort gezonde gezins- of familielid. Zij zijn boos. Ook zijn er nabestaanden die nog steeds veel vertrouwen hebben in de overheid en de ‘wetenschap’, en die geloven dat hun jonge broer van 27 plots aan trombose kon overlijden door pech, of lotsbeschikking. Gelet op het decennialange beleid met de mantra dat de overheid wel voor de mensen zorgt, is zijn reactie begrijpelijk. Volgens O’Looney heeft de Engelse overheid zich wel op een woedende menigte voorbereid. Zo traint het leger vaker in steden en zijn er grote opvangcentra bijgebouwd, die eruitzien als gevangenissen en tot nog toe leeg staan. Hij meent dat als het bedrog algemeen bekend wordt er een burgeroorlog zal ontstaan. Dat is iets dat de regering volgens hem eigenlijk al had verwacht.

John komt vaak bij ziekenhuizen om overledenen op te halen. “Vóór de Covid-‘crisis’ waren dit aardige ziekenverzorgenden. Ik weet zeker dat zij geld hebben gekregen om te zwijgen. Want zij moeten toch ook de veranderingen aan de lijken zien, vooral het andere bloed en de zwellingen. Maar zij houden zich stil. Ik heb zo’n overeenkomst gezien. Er zijn erbij die veel geld hebben gekregen, maar als zij het zwijgen verbreken, staat er, dan moeten ze al dat geld terugbetalen. En dat is natuurlijk al voor een groot deel besteed”.

Aan het eind van het gesprek laat O’Looney het niet na om te waarschuwen voor alle vaccinaties. In zijn lijf nooit meer een prik. “Degenen die de Covid-injectie ontwikkelden, maken ook de andere vaccins tegen griep en allerlei andere kwalen.” Verontrust vertelt hij: “Onlangs haalde ik het dode lichaam op van een 43-jarige man die na een operatie was  bezweken. In zijn status stond dat hij geen Covid-injectie had gehad. Toch kreeg zijn dode lichaam dezelfde zwellingen. Ik vond dat erg opmerkelijk. Ben gaan informeren. Hij bleek tijdens de operatie 3 zakken bloed te hebben gehad. De bloedbank heeft vrijwel alleen bloed van gevaccineerden, zo krijg je alsnog de spikes en mRNA via transfusie.” En: “Niemand komt ons redden. Dat moeten wij als mensheid zelf doen. Met elkaar. Wereldwijd niet meedoen en vanuit het volk iets nieuws gaan bouwen.”

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 53
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.