Scroll Top

Lichamelijk zelfbeschikkingsrecht is een feit (Bert Egberts)

oversterfte 8
Lichamelijk zelfbeschikkingsrecht is een feit

Bert Egberts (gepensioneerd huisarts)

De Nederlandse overheid pleegt de afgelopen 2,5 jaar een ernstig misdrijf door de bevolking feitelijk te dwingen tot het nemen van experimentele gen-therapeutische injecties. Dit misdrijf schendt de menselijke autonomie. Autonomie betekent: ‘vrij van extern bestuur’; mensen mogen hun leven naar eigen inzicht inrichten, maar daarbij anderen niet verplichten hieraan mee te werken. Met andere woorden: een arts is niet verplicht iedere behandeling uit te voeren waar de patiënt om vraagt, dus een onvervulde wens is geen schending van het recht op autonomie.
O

m te voorkomen dat we door de juridische en ethische bomen het bos niet meer zien, beperkt deze tekst zich vooralsnog tot het handelen van de overheid m.b.t. het zelfbeschikkingsrecht in het licht van de Covid-19 injecties. Aan het begrip persoonlijke autonomie zitten ethische, juridische, medische en menselijke aspecten. Bekend zijn de discussies over euthanasie, zelfdoding, hulp bij zelfdoding en abortus. Dit zijn onderwerpen waarbij – vanwege verschillende opvattingen daarover – oneindig lang gediscussieerd kan worden, terwijl we bij de dwang tot ‘vaccinatie’ te maken hebben met een door de overheid gepleegd misdrijf dat glashelder is.

Als er gesproken wordt over persoonlijke autonomie, dan wordt daarmee o.a. het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam bedoeld, ofwel het lichamelijk zelfbeschikkingsrecht. Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs een medische keuring of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft. In de wet staan wel uitzonderingen. De politie mag bijvoorbeeld controleren of je iets in je zakken hebt wat niet mag (fouilleren). Dat mag alleen als ze denken dat je iets strafbaars hebt gedaan. Zij mogen je bloedonderzoeken tijdens deelname aan het verkeer, als vermoed wordt dat je teveel hebt gedronken.

Iedereen heeft kunnen zien dat tegen de autonomieregels in, de geweldpleging van de politie fors is uitgebreid tijdens protesten i.v.m. de coronacrisis, en dat erop los geslagen wordt met soms blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel tot gevolg. Zonder dat men een strafbaar feit heeft gepleegd wordt buitensporig geweld toegepast, wat zelden door de corrupte rechterlijke macht wordt bestraft, ondanks ieders recht op onaantastbaarheid van het lichaam.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat een arts je niet mag behandelen zonder jouw toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal moet uitleggen, zowel mondeling als schriftelijk. Dat is de essentie van het begrip ‘informed consent’.

Sinds 1 januari 2020 is de informatieplicht in bovengenoemde WGBO wet op vier verschillende punten aangepast. De patiënt moet vanaf die datum geïnformeerd worden over de mogelijkheid af te zien van behandeling, over mogelijke andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, over de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan. Wanneer iemand instemt met een behandeling, dan dient er bij een ingrijpende, riskante of selectieve behandeling een door de patiënt ondertekende verklaring aan het patiëntendossier toegevoegd te worden.

In de medische wereld hoort dwang niet thuis. Een uitzondering is, dat iemand gedwongen kan worden opgenomen wanneer er gevaar voor zichzelf of voor de omgeving dreigt. Dit gebeurt d.m.v. een inbewaringstelling (IBS), waarvoor medewerking nodig is van de burgemeester.
De overheid heeft misleidende en dwingende uitspraken gedaan om de bevolking zo ver te krijgen de prik te nemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: “je doet het voor een ander”, “dansen met Janssen”, “we weten de postcode van de ongevaccineerden”, “een ongevaccineerde hoort niet in een IC-bed”, “de enige uitweg is vaccineren”, “de effectiviteit en veiligheid zijn gegarandeerd”, “door de prik te nemen kan je weer reizen”, “het corona-toegangsbewijs (CTB) vermindert de besmettingen”. Door alleen maar leugens over de prikken de wereld in te sturen zijn mensen totaal verkeerd voorgelicht, en daarmee lapt de overheid het informed consent principe aan zijn laars. Terwijl er inmiddels een tsunami aan bewijsstukken van injectieschade op tafel ligt, worden tot op de dag van vandaag grote groepen mensen op misdadige wijze geïnjecteerd en daarmee ziek gemaakt.

oversterfte 8

Het regime Rutte overtreedt niet alleen de WGBO wet, maar ook de Neurenberg Code. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon op 9 december 1946 in Duitsland het ‘Artsenproces’, dat bijna 9 maanden duurde en onderdeel was van de in totaal 12 grotere Neurenbergprocessen tegen Nazi’s, SS-ers en andere oorlogsmisdadigers. De artsen die terechtstonden werden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij zowel medische experimenten als het ‘euthanasie’- en sterilisatieprogramma van de Nazi’s; Aktion4. Alles gebeurde onder dwang. Twintig Duitse artsen en drie Nazi-ambtenaren werden hiervoor aangeklaagd. Met de uitspraak op 20 augustus 1947 werden zeven artsen vrijgesproken, zeven ter dood veroordeeld, en de negen overige artsen kregen gevangenisstraffen die uiteenliepen van tien jaar tot levenslang.

Dit proces resulteerde in de Code van Neurenberg. Het omvat een aantal ethische principes waaraan medische experimenten moeten voldoen – ter bescherming van de deelnemers. Deelname is alleen toegestaan op vrijwillige basis; het moet een duidelijk maatschappelijk nut hebben en geen onnodige lichamelijke of mentale schade veroorzaken; tevens moet er een geïnformeerde toestemming (informed consent) aanwezig zijn.

De huidige injecties zijn onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. De fabrikant is verplicht binnen twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoelang de injectie bescherming geeft, ook aan bijvoorbeeld mensen met een verminderde afweer. Ook of het veilig is voor zwangere vrouwen. Pas wanneer aangetoond kan worden dat het effectief en veilig is, kan definitieve goedkeuring plaatsvinden. Dat betekent dat de prik zich nog steeds in een onderzoeksfase – dus een experimentele fase – bevindt. Inmiddels stapelen bewijsstukken zich op, die laten zien dat effectiviteit en veiligheid totaal niet gewaarborgd zijn, dus dat geïnjecteerden misbruikt worden als proefkonijnen in een medisch experiment.

Vanwege manipulatie en propaganda, afkomstig van de overheid, gaan veel mensen ertoe over om een prik te halen. De overheid tracht het hiermee te doen voorkomen alsof er geen sprake is van schending van de Neurenberg Code. Mensen zouden immers vrijwillig meedoen. Maar hoe vrijwillig is een keuze die men maakt op basis van onvolledige, foute en eenzijdige informatie? Waar blijft de vrijwilligheid, wanneer je bij weigering uitgesloten wordt van normale activiteiten binnen de samenleving? De overheid redeneert op basis van aannames, verwachtingen en gegoochel met cijfers. Geconcludeerd mag worden dat de overheid de Neurenberg Code in vol bewustzijn omzeilt, en dus Nazi-methoden hanteert.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Naast het overtreden van onze eigen Nederlandse Grondwet en de Code van Neurenberg, gaat de overheid ook nog eens buiten zijn boekje ten aanzien van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat onlangs onomwonden het recht op persoonlijke autonomie heeft erkend.

De WGBO wet, de Neurenberg Code en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden alle door de overheid genegeerd met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht. Daardoor vindt er met opzet enorme misleiding plaats omtrent de injecties. Tevens gebruikt de overheid het instrument van de verleiding om mensen ertoe te brengen de injectie te nemen. Verleiding tot het nemen of kopen van iets, is de essentie van het fenomeen reclame. Een gigantische reclamecampagne wordt gebruikt in de vorm van leugenachtige TV-spotjes, misleidende reclameteksten op de radio, in kranten en tijdschriften en in uitlatingen van kabinetsleden. Ook praatprogramma’s en nieuwsrubrieken doen hier fanatiek aan mee. In een WOB-document van het ministerie van VWS staat te lezen dat de ‘vaccin-reclame’ net zo irritant moet zijn als die voor een wasmiddel. Duizenden overheidsfunctionarissen hebben zich schuldig gemaakt aan het aanprijzen van injecties die leiden tot afschuwelijke bijwerkingen op korte en langere termijn, maar ook tot een aannemelijk risico van overlijden.

De Geneesmiddelenwet maakt onderscheid tussen twee soorten geneesmiddelen-reclame. Ten eerste, reclame voor geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn en ten tweede reclame voor zelfzorgmiddelen. Het is verboden om voor recept-geneesmiddelen publieksreclame te maken, dus dat geldt ook voor de injecties! Wel mag de reclame – onder voorwaarden – worden gericht aan beroepsbeoefenaren, zoals artsen, verloskundigen en apothekers. Bij overtreding van de regels voor geneesmiddelenreclame legt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meestal een boete op, met een normbedrag van € 150.000. Deze reclamecampagnes zijn de zoveelste wettelijke overtreding van de overheid en het grootste deel van het parlement volgt kritiekloos en gehoorzaam. Een parlement nota bene, waarvan de voorzitter en de parlementsleden voortdurend spreken van ‘het huis van de Democratie’.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 54
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.