Scroll Top

Zombificatie, een hersenaandoening als gevolg van de coronaprik (Peter Pilon)

zombificatie
Zombificatie, een hersenaandoening als gevolg van de coronaprik
Peter Pilon
Een zombie is een (meestal overleden) persoon met een (opnieuw) levend lichaam en een ontzielde en ontregelde geest. Zij kenmerken zich als slaven van de meester die hen in zijn macht heeft, waarbij dikwijls agressief gedrag optreedt. Er zijn vele fictieve varianten bekend, vooral van de cinema. Er is sprake van zombies bij de voodoo godsdienst in het Caraïbisch gebied, maar het begrip dateert al uit de Oudheid. In het Egypte van 2500 jaar geleden werden er bewust zombies gecreëerd. Men wenste zielloze onvoorwaardelijk gehoorzame slaven. Daartoe stak men een stalen pen achter in de neus, dwars door het flinterdunne schot tussen neusholte en hersenen – overigens dezelfde plek waar het wattenstaafje van de frauduleuze PCR-test wordt uitgestreken. Hierdoor ontstond een hersenontsteking (encefalitis) en/of een hersenvliesontsteking (meningitis). Wanneer deze niet tot de dood leidde, hield men een slaaf over, met een ontzielde en verwarde geest. Deze ontzielde persoon kon alleen nog bevelen opvolgen van de meester.
E

en van de meest veelvuldig geregistreerde bijwerkingen van de coronaprik houdt verband met de neurotoxiciteit ervan. Met deze bijwerkingen wordt bedoeld: alle aandoeningen die het zenuwstelsel aantasten. Het meest kwetsbaar zijn de hersenen en daar zijn dan ook vele meldingen over. De bekende giftige spike-eiwitten die met de mRNA vaccins ingespoten worden, verspreiden zich door het lichaam en kunnen net als de lipide nano-deeltjes de bloed-hersenbarrière doorbreken. Daar hechten zij zich aan de kleine bloedvatwanden en richten vervolgens schade aan. De daaruit volgende stolsels of bloedingen kunnen op diverse plaatsen in de haarvaten van de hersenen, afhankelijk van de lokatie, grote gevolgen hebben. Naarmate we meer leren over de verwoestende effecten van de coronaprikken, krijgen we ook een beter idee van wat ons te wachten staat. Naast de desastreuze werking van de spike-eiwitten, zorgt ook het grafeenoxide dat in de prik zit voor immense problemen. Al deze stoffen die er niet in thuis horen veroorzaken ontstekingsproblemen in de haarvaten, en er kan vanwege het hierdoor ontstane stolsel of de bloeding te weinig (of geen) zuurstof meer komen bij vitale plaatsen in de hersenen.

Natural News schrijft dat er op dit moment alleen al in Amerika ongeveer 100.000 mensen per maand sterven aan de directe gevolgen van de injecties, en dat dit aantal gedurende de rest van 2022 en in 2023 nog dramatisch zal toenemen. Dat sterven gebeurt op verschillende manieren. Men kan plots dood neervallen door acute hartproblemen (myocarditis), of door een plotseling opkomende kanker geveld worden (turbokanker). Maar omdat ook de hersenen aangetast raken, zal zich ook een steeds grotere groep mensen vormen die volledig de weg kwijt is. Dat zijn diegenen die zich grotendeels als een soort zombies zullen gaan gedragen.

zombificatie

Velen herkennen dit dikwijls nu al om zich heen, bij mensen die zijn ingeënt. Waren het voorheen vaak vrolijke en gezonde mensen, nu niet meer. Nadat ze de prikken hebben genomen, gaat het vaak bergafwaarts. Ze worden vaak ziek, kunnen niet meer vrolijk zijn, en vragen zich wanhopig af waarom ze zich zo rot voelen, terwijl zij toch hebben gedaan wat goed werd genoemd. Een nieuwe peer reviewed studie (14 juni 2022) uit Noorwegen, Finland en Denemarken, toont 7757 personen met hersenschade (cerebrovasculaire ziekte, hersenbloeding, hersen trombo-embolische ziekte) binnen 28 dagen na de coronaprik. Deze gevallen zijn statistisch significant en met zekerheid toe te schrijven aan de coronaprik en niet aan een virusinfectie.
Wat er dan in de hersenen ten gevolge van de giftige entstoffen gebeurt, is een gegeneraliseerde aantasting van het endocriene systeem, ook wel ons hormoonstelsel genoemd. Dit systeem regelt groei en ontwikkeling, stemming, stofwisseling, voortplanting, immuniteit en functies van andere organen, door de afscheiding van hormonen. Hormonen reageren langzamer dan andere ‘boodschappers’ in het lichaam. Daarom zal een storing in het hormoonsysteem over het algemeen traag zijn wat betreft het optreden van symptomen.

Verder kent het endocriene systeem reserves, waardoor symptomen pas optreden wanneer deze reserves zijn uitgeput. Uit studies weten we inmiddels dat de spike-eiwitten de endocriene klieren kunnen beschadigen, waaronder de hypofyse, schildklier en bijnieren, evenals de voortplantingsorganen. Dan vindt er een systemische ontregeling plaats, en dat verklaart dat de geprikte persoon zich niet lekker voelt, met vaak onbestemde klachten. Ook de bekende menstruatieklachten komen voort uit deze hormonale ontregeling als gevolg van de coronaprik. De hypofyse, een neurogeen knooppunt in onze hersenen dat veel hormonenafscheidingen aanstuurt, heeft grote invloed op ons fysiek functioneren, maar ook op onze psychische gezondheid. Het reguleert o.a. stress, slaap, eetlust en kan een gevoel van gelukzaligheid opwekken. De spike-eiwitten kunnen dit orgaan aantoonbaar aantasten.

Om niet teveel in te gaan op de specifieke werking van de giftige stoffen op diverse vormen van hormoonproductie, zullen we ons beperken tot de gevolgen ervan. De hersenen zijn niet een op zichzelf staand separaat orgaan. Sterker nog, het is het orgaan dat zorgt voor de meest essentiële aansturing van het lichaam.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Naast het centrum voor al onze zenuwbanen, regelen de endocriene klieren in de hersenen de functie van vele organen in het hele lichaam, en elk endocrien orgaan is ook verbonden via een feedbackloop, ook wel ‘hormonale as’genoemd. Aan de top van deze keten staat de hypothalamus, een ruitvormige structuur in de hersenen, die fungeert als hoofdschakelbord. Hij stuurt berichten naar de hypofyse, een kleine, ovale structuur achter de neus. De hypothalamushypofyse-bijnier-as (HPA-as) is een neuro-endocriene as die de werking van de bijnieren aanstuurt, een orgaan dat hormonen produceert die de vecht- of vluchtreactie in gang zetten. Het vecht- of vluchtproces is een stressreactie die optreedt als reactie op schadelijke bedreigingen, en kan de stofwisseling vertragen, het immuunsysteem onderdrukken en het sympathisch zenuwstelsel activeren.

Zo wordt ook de voortplanting bij mannen en vrouwen aangestuurd. Het is niet moeilijk voor te stellen dat ontregeling van de hersenen de aansturing op de vruchtbaarheid negatief beïnvloedt. We zagen dit al sterk optreden na de eerste coronaprikken, toen veel vrouwen hun menstruatiecycli verstoord zagen raken. Andere onderzoeken tonen aan dat bij mannen de spermakwaliteit nadien ook was afgenomen. We schreven al eerder hierover in Gezond Verstand; dat de coronaprikken bewust of onbewust gebruikt worden als middel tot ontvolking.
Maar cruciaal is de aantasting van de frontale hersenkwabben. Deze vormen het grootste deel van de hersenen en zijn de zetel van de emotionele controle en de persoonlijkheid. Bij deze voorhoofdskwabben zijn veel sociale functies betrokken: planning, organiseren, geheugen, concentratie, stemmingswisselingen, probleemoplossing, besluitvorming en het beheersen van gedrag en emoties. Het Godsbesef en het onderscheid tussen goed en kwaad wordt ook aan deze locatie in de hersenen toegeschreven. Bij aandoeningen van de frontale kwabben treden ook verstoringen van motoriek en krachttverlies op. Wanneer hier een aantasting plaatsvindt, door de giftige stoffen van de mRNA ‘vaccins’ middels aantasting en ontsteking van de kleine bloedvaten, dan ziet men al dan niet langzaam toenemende veranderingen in gedrag en persoonlijkheid. Al met al is elke ondoordachte injectie met zulke stoffen levensgevaarlijk. Als deze entstoffen, onafhankelijk van het doel waarvoor zij gebruikt worden, niet onderzocht zijn op veiligheid, zoals het niet kunnen doorbreken van de bloed-hersen barrière waarmee de hersenen worden beschermd, dan is elke vorm van toedienen van deze entstoffen een potentieel gevaar voor de gehele mensheid.

Zombificatie is een langzaam proces van gedragsverandering, dat zich mogelijk over jaren gaat uitstrekken. Op dit moment is er op dit gebied nog weinig zichtbaar, behalve dat we naast bewijzen van een steeds maar stijgende oversterfte, gefragmenteerde meldingen binnenkrijgen over neurodegeneratieve aandoeningen als bijwerking van de coronaprikken. Een chirurg die patiënten met dergelijke aandoeningen heeft onderzocht, spreekt over het uiterst droevige effect dat zijn patiënten zich niet meer kunnen concentreren, vaak niet meer goed kunnen zien of horen, en niet langer in staat zijn analytisch te denken. De vrees is gerechtvaardigd dat we in toenemende mate een door eurotoxiciteit veroorzaakte zombificatie onder de bevolking gaan zien. Met recht zal men hier de slaafsheid van de traditionele Egyptische zombie uit kunnen verklaren. In onze samenleving zal deze zombificatie – in combinatie met de ontregeling van het hormonale systeem – veel geïnjecteerde mensen vroegtijdig doen sterven.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 55
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.