Scroll Top

Giftige prikken ruïneren lichaam en verstand (Bert Egberts)

oversterfte 6
Giftige prikken ruïneren lichaam en verstand

Bert Egberts (gepensioneerd huisarts)

Britse farmacoloog en voormalig vicepresident van Pfizer, Dr. Michael Yeadon, vertelt in een interview dat in deze kunstmatige coronacrisis er drie soorten mensen zijn: ‘schapen’, die vrijwel altijd aan het officiële verhaal trouw blijven, ‘hyena’s’, die het misdadige beleid bepalen en uitvoeren en ‘leeuwen’, die het bedrog door hebben en voor waarheid en rechten strijden. De meest fundamentele vraag, nl. of het Covid-19 virus echt gevaarlijk is, beantwoordde hij met een nadrukkelijk “Nee!”. Al die prikken zijn voor de volksgezondheid overbodig, en ondermijnen de volksgezondheid op een dramatische manier, want zij zijn bezig een geplande genocide te veroorzaken.
V

Vernietigende bijwerkingen treden op bij mensen die zich hebben laten inspuiten met één of meerdere Covid-19 injecties – op dwingend advies en met valse informatie van de overheid. En dit blijft nog steeds doorgaan. Vanaf 19 september hebben gegadigden zich opnieuw kunnen laten inspuiten met een nieuw, wederom niet getest boostershot en lopen daardoor een steeds grotere kans op een bijwerking die hun leven drastisch verandert of zelfs hun leven beëindigt.

Een veel voorkomende bijwerking van de injectie is een ontsteking van de hartspier; myocarditis. Normaal gesproken wordt deze aandoening veroorzaakt door een virus, een bacterie of een parasiet, maar die zitten niet in hetgeen wordt ingespoten. De reden dat een ‘gevaccineerde’ myocarditis kan krijgen is het spike eiwit, en vooral in combinatie met de lipide nano-deeltjes ontstaat een forse ontstekingsreactie waardoor weefselschade ontstaat, en dat betekent een beschadiging van de hartspier.

De Amerikaanse cardioloog Peter McCullough is van mening dat een ‘milde myocarditis’ niet kan bestaan, omdat na genezing een beschadiging van de hartspier altijd een verminderde pompfunctie en/of kans op een ritmestoornis overblijft, met overlijden als mogelijk gevolg.

Vooral bij jonge mannen van tussen 16-24 jaar komt myocarditis na de Covid-19 injectie voor. Het risico neemt toe na de tweede prik. Vanwege de scheve verdeling tussen mannen en vrouwen (het komt vaker voor bij mannen) vermoedt men dat ook hormoon-afhankelijke aspecten meespelen. Immuun- en auto-immuun processen spelen eveneens een rol. Omdat myocarditis een acute hartritmestoornis kan veroorzaken, zou dit ziektebeeld een oorzaak kunnen zijn van de plotselinge dood van jonge sporters, waarvan men de afgelopen maanden honderden hebben zien instorten. Hoogstwaarschijnlijk hebben deze personen de ritmestoornis ‘ventrikel fibrilleren’ gekregen, waarbij de pompfunctie van het hart totaal is verdwenen. Een hart dat niet langer pompt, veroorzaakt de dood van het lichaam. Alleen een zeer snel ingrijpen m.b.v. een defibrillator kan redding geven door een normaal ritme terug te laten keren, waarbij direct aangetekend dient te worden dat dan alsnog een blijvende hersenbeschadiging door zuurstoftekort op de loer ligt.

oversterfte 6

In dit kader moet SADS (Sudden Adult Death Syndrome) genoemd worden, een zogenaamd nieuwe diagnose, die is bedacht om de injectieschade mee te verdoezelen. Overigens is de lettercombinatie SADS geen toeval, het is een afgeleide van SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) oftewel wiegendood. Er is sprake van SIDS wanneer een kind onder de leeftijd van één jaar onverwacht komt te overlijden, zonder dat het kind duidelijk ziek was of leed aan een afwijking die het overlijden zou kunnen verklaren. Hiervoor is nog steeds geen duidelijke oorzaak gevonden, wel factoren die ermee samen kunnen hangen. De gecorrumpeerde medische wereld noemt de aangeboden gevaarlijke injecties frauduleus ‘vaccinaties’. Om alle door de prikken veroorzaakte plotselinge overlijdens onder één noemer te brengen werd SADS verzonnen. Iedereen die heden ten dage plotseling en onverwacht komt te overlijden, krijgt het label SADS als doodsoorzaak opgeplakt. Dit zijn vooral ook jonge en gezonde mensen. Maar liefst 90% van de SADS gevallen doen zich buiten het ziekenhuis voor. Het injectiegevolg als oorzaak van SADS kan verschillend zijn, van hartinfarct, myocarditis, longembolie, herseninfarct, tot bloedingen en trombose aan toe.

Voor familie en vrienden van de slachtoffers is SADS erg moeilijk te begrijpen, omdat het natuurlijk geen diagnose inhoudt. Alleen obductie (autopsie) kan de juiste doodsoorzaak onthullen, maar dit wordt zelden door overheid en artsen aangeboden, omdat dan de injectieschade te duidelijk aan het licht kan komen. Ook is obductie helaas nog vaak een beladen onderwerp bij nabestaanden.
Wanneer een bloedvat van hart, long of hersenen verstopt raakt, kan een plotselinge dood het gevolg zijn. Een verstopping kan door een stolsel (trombose) veroorzaakt worden. Er kan ook een stukje van een stolsel afbreken en in een ander orgaan een bloedvat afsluiten. Dit treedt nogal eens op bij een trombose in het been. Wanneer een stukje van de trombose losraakt, dan kan het in de long vastlopen en is er sprake van een longembolie. Bij de hartritmestoornis boezemfibrilleren kan een stolsel in de boezem van het hart ontstaan en als daar dan een stukje van afbreekt, kan het een embolie of een herseninfarct veroorzaken.

Na de Covid-19 injectie ziet men een geheel ander mechanisme van stolselvorming ontstaan. De binnenzijde van een bloedvat wordt bekleed door endotheelcellen, een laag van zeer platte, dicht aaneengesloten cellen. Het endotheel raakt beschadigd door het spike-eiwit en iedere beschadiging in het menselijk lichaam, dus ook in de bloedvaten, heeft een ontstekingsreactie tot gevolg. Tevens verstoort het spike-eiwit het stollingssysteem, waardoor bloedplaatjes – naast andere factoren die bij de bloedstolling een rol spelen – een stolsel vormen in het beschadigde bloedvat. Dat veroorzaakt de ramp van òf longembolie òf hartinfarct òf herseninfarct òf schade aan een ander willekeurig orgaan, afhankelijk van waar het stolsel zich bevindt.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Een andere bijwerking van de injectie die keihard toeslaat is VAIDS (Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome), een tot nu toe informele uitdrukking, die nog niet in wetenschappelijke artikelen wordt gebruikt. Het spike-eiwit dat ingespoten wordt en dat zich in het lichaam vermeerdert en zeer giftig is, vernietigt uiteindelijk het aangeboren immuunsysteem, waardoor er net als bij AIDS een auto-immuun ziekte ontstaat. Het kan gemiddeld vijf tot tien jaar duren voordat de symptomen van AIDS merkbaar worden. Die symptomen zijn bijv. diarree die niet overgaat, gewichtsverlies zonder duidelijke reden, koorts, hoofdpijn, keelpijn, kortademigheid, huiduitslag, moeheid en nachtzweten. Het lichaam verzwakt en biedt niet langer bescherming tegen ziektes en infecties.

VAIDS daarentegen ontwikkelt zich in een half tot één jaar na de injectie, dus veel sneller dan AIDS. Het spike-eiwit zorgt ervoor dat een bepaald type witte bloedlichaampjes (lymfocyten) hun werk niet meer kunnen doen, zodat het lichaam ziek wordt. Degenen die tot nu toe VAIDS hebben gekregen, zijn de mensen die Covid-19 injecties hebben genomen. In de komende maanden zullen de ziekenhuizen vol komen te liggen met mensen met dit ziektebeeld. Ze zullen worden geregistreerd als Covidpatiënt. Los van het feit dat het een en al ellende betekent voor de patiënten en hun naasten, zullen deze mensen een belangrijke kostenfactor worden voor ons gezondheidssysteem. Dan is uiteraard de vraag gerechtvaardigd wie deze zorgkosten gaat betalen. Welke instelling zal er het geld voor hebben.

Een pikant detail is dat Big Farma gestart is met proeven met mRNA injecties tegen HIV. Deze entstof is ontwikkeld in samenwerking met het International AIDS Vaccine Initiative en Bill Gates. Zo is de kringloop van een verdienmodel weer rond.

Tijdens het proces van ouder worden, speelt bij velen het onaangename gevoel dat zij misschien een vorm van dementie zullen ontwikkelen. Specialisten die zich in deze materie hebben verdiept, hebben nu een sterk vermoeden dat door de Covid-19 injecties dit alleen maar zal toenemen. Het spike eiwit bevordert via een ingewikkeld systeem de binding van in het lichaam aanwezige amyloïde eiwitten, waardoor degeneratie van hersencellen plaatsvindt. Dan moeten we denken aan Alzheimer en Parkinson, maar ook aan zenuwaandoeningen als ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose), MS (Multiple Sclerose) en aangezichtsverlamming van Bell.

Aangetoond is dat bij Alzheimer niet alleen ophopingen van amyloid (plaques) tussen de hersencellen plaatsvindt, maar ook binnenin de hersencellen (tangles). Bij Parkinson speelt amyloid eveneens een oorzakelijke rol.

Het spike-eiwit samen met de lipide nanodeeltjes veroorzaken hormoonveranderingen en passeren de bloed-hersen barrière. Dit kan karakterveranderingen bij geïnjecteerden veroorzaken. De giftige injectie met gentherapie brengt oncontroleerbare reacties in het menselijk lichaam op gang, en het blijven geloven in het officiële verhaal van de overheid speelt natuurlijk ook een desastreuze rol. Tijdens de talloze crises van de afgelopen tweeëneenhalf jaar is er een rookgordijn opgetrokken om het hoofddoel onzichtbaar te maken, namelijk de totstandkoming van een wereldmacht in de vorm van een technocratisch totalitair systeem – The Great Reset – waarbij de natiestaten zullen verdwijnen. Zoals Mark Twain eens heeft opgemerkt, is het gemakkelijker om iemand voor de gek te houden, dan om iemand ervan te overtuigen dat hij/zij voor de gek gehouden wordt.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 52
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.