Scroll Top

Het slagveld van de bijwerkingen (Bert Egberts)

vaccinatie slagveld
Het slagveld van de bijwerkingen
Bert Egberts (gepensioneerd huisarts)
Vanuit de hele wereld is een stroom van recente informatie over dodelijke injectieschade beschikbaar, maar deze bereikt het merendeel van de bevolking niet. De overheid en de reguliere media hebben een muur opgeworpen die bestaat uit censuur, leugens en staatspropaganda, waardoor de medische werkelijkheid niet aan onze medeburgers wordt meegedeeld. Naar schatting heeft 80% van de Nederlandse bevolking zich één of meerdere keren laten injecteren met een experimentele gifstof, die op het ogenblik verantwoordelijk moet worden gehouden voor ernstige en levensbedreigende bijwerkingen.
N

iet-gecorrumpeerde wetenschappers krijgen van overheidsinstellingen, zoals in Nederland het RIVM en CBS, niet de aanwezige data aangereikt die nodig zijn om causaliteit aan te tonen tussen injectievloeistof en injectieschade. Huidige gegevens tonen echter overduidelijk aan dat er een verband bestaat tussen deze twee parameters. Ontelbare wetenschappers van  wereldfaam, waaronder dr. Robert Malone, de grondlegger van de mRNA techniek, dringen aan het Covid-19 injectieprogramma met onmiddellijke ingang stop te zetten en een onafhankelijk onderzoek op te starten. De overheid wil niet luisteren en vervolgt als een kip zonder kop de fout ingeslagen weg, want het uiteindelijke doel zal en moet bereikt worden. Niet de volksgezondheid is dat doel, maar de vermindering van het aantal mensen op Aarde. Dat doel moet bereikt worden door de geïnjecteerden een lichaamskwaal te bezorgen waaraan ze vroeg of laat zullen overlijden. Dat moet wel op zo’n manier gebeuren dat de bevolking geen verband kan gaan leggen met de Covid-19 injecties.

Het bovenstaande wordt absurder gemaakt door het feit dat zowel de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) als de Europese EMA (European Medicines Agency) op 1 september 2022 toestemming hebben gegeven voor de aangepaste Covid-19 boostershots van zowel Moderna als Pfizer/BioNTECH, die gericht zouden zijn tegen de veronderstelde dominante Omicron subvarianten van het coronavirus. Volgens ‘experts’ is uitgebreid testen van deze ‘aangepaste’ boosters niet nodig, omdat het eerste ‘vaccin’ reeds voldoende is getest. Er zijn geen testen uitgevoerd op mensen met deze boosters. De komende injectiecampagne zal rampzalige gevolgen hebben voor iedereen die akkoord is gegaan met het nemen van deze prik.

Er sterven wereldwijd inmiddels meer dan 10.000 mensen per dag door de injecties. Alle aandacht zou gericht moeten zijn op deze nu afschuwelijke vormen aannemende injectieschade. Laat ons nagaan wat zich afspeelt in het menselijk lichaam vanaf het moment van injecteren tot het ontstaan van de bijwerking in de vorm van een aandoening of ziekte. Om de gang van zaken begrijpelijk te houden kan gesteld worden dat de grootste boosdoener het toxische spike-eiwit is. Deze genetisch gecodeerde stof wordt in de bovenarm gespoten om de aanmaak van dit lichaamsvreemde eiwit door onze eigen lichaamscellen te stimuleren. Ons lichaam zal dit hoogstwaarschijnlijk voor altijd blijven produceren, want het proces wordt niet afgebroken. Dit eiwit wordt vervolgens snel door het hele lichaam heen getransporteerd en dringt allerlei organen binnen: bloedvaten, hart, hersenen, ogen, neusholte, longen, maagdarmkanaal, huid, geslachtsorganen, eierstokken, alvleesklier, lever, milt en nieren. In al deze organen kunnen bloedvaten beschadigd raken, ontstekingen ontstaan en de stofwisseling van de cellen verstoord raken. Tevens wordt het stollingssysteem beschadigd, waardoor bloedstolsels en bloedingen kunnen ontstaan.

vaccinatie slagveld

Daarnaast hebben de Covid-19 injecties een directe invloed op het aangeboren immuunsysteem. Dat leidt tot verminderde weerstand tegen infecties, het ontstaan van auto-immuunziekten en een toename in de vorming van kankercellen, doordat de natuurlijke uitschakeling van deze cellen verstoord wordt. Een groot aantal studies laat zien dat de Covid-19 injecties veel meer gezondheidsschade veroorzaken dan het pathogeen dat Covid-19 is gaan heten.
De booster-injecties maken het er niet beter op. Deze injecties doen het lichaam gewennen of desensibiliseren voor de Covid19 eiwitten, waardoor de immuunreactie zich wijzigt en het lichaam in wezen deze eiwitten leert tolereren waardoor het niet meer als iets gevaarlijks wordt herkend. Die gevormde antilichamen werken niet tegen het virus, maar hebben wel negatieve effecten op ons lichaam. Vandaar dat hoe meer prikken men heeft gehad, hoe groter de kans is op ernstige bijwerkingen.

Het doel van deze misdaad lijkt nu al te worden bereikt met een reeds waarneembare ontvolking in Europese landen. Publieke cijfers tonen aanhoudende oversterfte, en een daling van het aantal levend geboren kinderen. Vanaf het moment dat het injecteren begon, kreeg 42% van de geïnjecteerde vrouwen (met en zonder pilgebruik en ook na de overgang) menstruatieproblemen, zoals een onregelmatige cyclus en/of heftig bloedverlies. Een menstruatiestoornis heeft invloed op de vruchtbaarheid van de vrouw. In Zwitserland is het aantal  geboorten met 13,1% gedaald, in Duitsland met 10,8% en in Nederland met 11%. En dat allemaal sedert het begin van de Covid-injecties.
Het spike-eiwit dringt beide eierstokken binnen met als gevolg beschadigde eicellen. Wordt zo’n eicel toch bevrucht, dan kan het ontstane embryo zich niet — of niet goed — innestelen in de baarmoeder, wat resulteert in een miskraam. Wanneer een embryo zich wel goed innestelt, dan kan het ongeboren kind door de injectie van de aanstaande moeder toch nog overlijden (voor of na de geboorte), omdat de placenta (moederkoek) door het spike-eiwit ontstoken raakt, met verkalkingen die de functie van de placenta verminderen tot gevolg. Ook borstvoeding van een ge-injecteerde moeder kan nadelig zijn voor de pasgeborene. Wat de overheid, veel ziekenhuizen en klinieken en slecht geïnformeerde artsen dus beweren, nl. dat de Covid-19 injecties geen nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid van de vrouw en op het ongeboren kind, is dus een pertinente leugen.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Het is volslagen onacceptabel dat de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de beroepsvereniging van verloskundigen (KNOV) zonder het geringste bewijs, en met overstelpend bewijs van het tegendeel, de injecties veilig achten voor moeder en kind. Pfizer en de regelgevende instanties verborgen de gevaren van de Covid19 injecties tijdens zwangerschap. Bij dierproeven bleek een verhoogd risico op geboortedefecten en onvruchtbaarheid.
Het officiële bijwerkingencentrum Lareb ziet geen verband tussen de injecties en menstruatiestoornissen. Tot maart 2022 zijn 24.090 meldingen binnengekomen van menstruatieproblemen. Ter zake kundigen gaan er vanuit dat slechts 0,3-13% van alle bijwerkingen wordt gemeld, dus het aantal meldingen moet met een factor tussen 10 en 100 vermenigvuldigd worden om het werkelijke aantal bijwerkingen te kunnen inschatten. Er bestaan zorgen omtrent de toekomstige vruchtbaarheid van ingespoten meisjes die nu nog niet menstrueren, en wat te denken van de zaadcellen bij ingespoten jonge jongens, terwijl we weten dat de kwaliteit van het sperma van ge-injecteerde mannen vermindert. Omdat het mRNA wel degelijk het DNA kan veranderen, bestaat de vrees dat dit probleem overgaat op volgende generaties.

Medische gegevens over het verband tussen het spike-eiwit en de invloed op kankercellen zijn bekend. De injecties verhogen het aantal tumoren en tumoren die in remissie zijn worden weer actief. Hoe ontstaan tumoren? Ze ontstaan door DNA-schade en ons aangeboren immuunsysteem bezit de eigenschap om deze schade te kunnen herstellen. Juist dit schade-herstel-systeem wordt door het spike-eiwit geremd, met als gevolg het ontstaan van meer tumorcellen.
De ervaren Zweedse patholoog Ute Kruger heeft zich gespecialiseerd in o.a. borstkanker. Zij luidt de noodklok over de Covid-19 injecties en het ontstaan van ‘turbo kanker’. Zij merkt dat steeds meer patiënten tussen de 30 en 50 jaar kanker (kwaadaardige tumoren) krijgen en dat deze tumoren ook groter zijn dan voorheen.
Om een idee te geven van de groeisnelheid van een tumor, kan gesteld worden dat een tumor gemiddeld 6-8 jaar nodig heeft om zo groot te worden als een dobbelsteentje van 1x1x1 cm, maar heeft het eenmaal deze omvang, dan groeit het sneller. Borsttumoren groter dan 4cm waren voorheen zeldzaam, maar nu ziet Kruger er steeds meer. Er bestaat een snellere en meer agressieve groei, doordat bijna 50% van de tumorcellen zich vermenigvuldigen, terwijl dit voorheen slechts bij 10% voorkwam. Opvallend is dat tegenwoordig meer dan één tumor in dezelfde borst vaker voorkomt, en ook dat tumoren in beide borsten worden gezien. Een andere ontwikkeling bij patiënten met borstkanker die in het verleden genezen waren verklaard, is dat relatief kort na de corona injectie de tumor weer explosief begon te groeien met uitzaaiingen in het lichaam. Deze vrouwen overleden binnen enkele maanden.

Bij een lijkschouwing vallen Kruger drie problemen op. Ten eerste, de injectiestatus van de patiënt klopt vaak niet, d.w.z. in het patiëntendossier staat ‘niet gevaccineerd’, terwijl de patiënt de prik wel heeft ontvangen. Ten tweede vindt weefselonderzoek niet altijd plaats, en ten derde blijkt men bij de obductie vaak onvoldoende ervaring te hebben in het beoordelen van microscopische uitkomsten.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 50
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.