Scroll Top

Wat bindt 9/11 met het Covid-bedrog (Frank Ho)

covid 911 672x372 1
Wat bindt 9/11 met het Covid-bedrog
Frank Ho
Vanuit een eenvoudig perspectief is goed te zien hoe 9/11, met zijn vrijheidsbeperkingen vanwege verondersteld terrorisme, Covid met zijn dodelijke virus en het klimaat met zijn dreiging van een onbewoonbare aarde, elkaar vinden als grote bedreigingen waarvoor een groot deel van de mensheid bereid blijkt haar vrijheden op te geven. Al die bedreigingen zijn vooraf op het hoogste niveau aangekondigd. Aanvallen zoals die op 11 september 2001 werden van tevoren geoefend. De Covidcrisis is van tevoren geoefend. Ook voor het klimaat zijn tal van rekenmodellen bedacht volgens welke we in de komende decennia kopje ondergaan als we niet bereid zijn om de gevestigde macht carte blanche te geven. Alle genoemde aspecten zijn uitputtend in kaart gebracht. De waarheid over een manipulatieve, eenzijdige informatievoorziening ligt gewoon op tafel.
W

at na 21 herdenkingen opvalt is dat in de gevestigde media de informatie over 9/11 nog even incompleet en misleidend is als in het prille begin. Terwijl kritiek op de officiële lezing grondiger werd, nam de gemakzucht vanuit het medianormaal toe. De lezing over ‘Ali Baba en de twintig rovers’ werd nergens onderdeel van gedegen onderzoeksjournalistiek, en de focus verschoof naar zogenaamde complotdenkers die dit sprookje verwierpen. Serieuze wetenschappers hielden zich erbuiten. Zij vreesden reputatieschade omdat de enige geaccepteerde lezing nu eenmaal de verplichte lezing is. Die valt niet te verdedigen. Een soortgelijke verplichte lezing bestaat bij de Covid schijnpandemie, en met betrekking tot de menselijke uitstoot van CO2 als grootste gevaar voor de aardbol.

In al deze gevallen zit er grote discrepantie tussen de werkelijke feiten en de berichtgeving door de media. Natuurlijk blijft directe bewijsvoering de belangrijkste methode om een gewichtig onderwerp goed in te schatten. Maar bij complexe en grotendeels afgeschermde zaken vertellen afgeleide feiten en omstandigheden eigenlijk een even overtuigend verhaal. Niet alleen het zogenaamde ‘indirecte bewijs’, maar ook de wijze waarop dit bewijs wordt geordend en gepresenteerd. Helder bewijs gaat samen met een heldere op de inhoud geOndertussen loopt een andere, minstens zo belangrijke en betreurenswaardige zaak, helemaal niet. Dat betreft de berechting van 5 verdachte terroristen van de 9/11 aanslagen, die nu al bijna 20 jaar vastzitten in de beruchte Guantanamo Bay gevangenis op Cuba. Een van de zogenaamde hoofdverdachten, Khalid Shaikh Mohammed, heeft ondertussen al 183 keer richte presentatie. De openheid die daarvoor nodig is verdwijnt geheel zodra belangen binnen het politieke systeem dat daarvoor de ruimte moet bieden, te groot worden en landsadvocaten en van bovenaf geïnstrueerde mediafiguren de boel gaan afschermen.

covid 911 672x372 1

Noem 9/11 en we spreken over een transformerende gebeurtenis. Die was nodig, althans, de neoconservatieve denktank PNAC (Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw), uit het
kamp van de in januari 2001 geïnstalleerde president George W. Bush, hamerde op de noodzaak van een transformerende gebeurtenis als voorwaarde voor dramatische politieke veranderingen. Documenten die dit ondersteunen dateren van de periode 1997 tot 2000. Uit de reactie van de financiële markten op de aanslagen van 11 september 2001 bleek voorkennis. Vele documenten en studies tonen grote onjuistheden aan in het verplichte verhaal. Bij een stap terug valt niet te ontkomen aan gelijkenissen met de aanloop naar de huidige wereldwijde Covid-19-pandemie. De ook aan deze gebeurtenissen voorafgaande bijeenkomsten met hun spoor van documenten gaan terug tot maanden en zelfs jaren voordat de wereld door de ontknoping werd opgeschud.

Wereldschokkende gebeurtenissen met een geopolitieke dimensie waaraan grote belangen kleven, blijken meestal verre van helder. Kwesties als 9/11, maar ook de huidige Covid-pandemie lopen langs complexe routes. De orde van grootte van deze gebeurtenissen verraadt de omvang van in het geding zijnde belangen. Dit impliceert niet alleen bemoeienis van zeer grote spelers, maar ook dat met hun invloed situaties worden gecreëerd die via de normale bestuurlijke weg van soevereine staten kansloos zouden zijn geweest. De kapitaalkracht van zulke belanghebbende partijen neemt tijdens de crises die ze in werking zetten, telkens fors in omvang toe.

Bedenk bij bovenstaand crisis-opportunisme dat de Covid-pandemie al in oktober 2019 in New York is geoefend, tijdens het zogenaamde Event 201, en dat documenten en aanwijzingen die verwijzen naar een virusuitbraak, nog veel verder teruggaan. Anthony Fauci, die in de VS een sleutelrol speelde, voorspelde kort na Trumps aantreden met klem een onverwachte virusuitbraak in de volgende paar jaar.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Het gaat hier om een superelite die zich boven de wet beweegt en zichzelf beschouwt als bouwer en gedoger van het systeem waarop zij ingrijpen. Naast de veel pijnlijker waarheid
die deze constatering bevat, rammelt die gelukkig ook nog een beetje. Door de eeuwen heen bestond er altijd strijd tussen de massa’s en het hogere establishment. De slavernij werd nooit totaal, maar het volk had evenmin zicht op het spectrum van de macht waarbinnen zij hun betrekkelijke vrijheden konden uitleven. Dit komt doordat kopstukken in de piramide van de macht hoofdzakelijk achter de schermen opereren. Dat is niet veranderd. Het volk laat zich opschepen met aandachttrekkende figuren waarop het alle onvrede projecteert, maar die afleiden van wat zich systemisch werkelijk afspeelt. Wat mij telkens verbijstert is het gemak waarmee relatieve ingewijden van deze macht, zoals George Soros, Bill Gates of Klaus Schwab, ingrijpende en ondemocratische scripts kunnen aankondigen zonder dat wat ze zeggen een vervolg krijgt in nieuwsprogramma’s en reportages.
Alleen een superelite met een invloed die reikt tot in het militair-industrieel-mediacomplex (zoals CEO’s uit de IT-sector, Big Tech of hiermee verbonden filantropen) beschikt over de macht om voor haar idealen de juiste omstandigheden te scheppen. Inlevering door burgers van nationale en individuele soevereiniteit, en daaraan verbonden wettelijke garanties, blijkt telkens omgekeerd evenredig met de bewegingsruimte van deze elite. De groeiende tweedeling in de samenleving beweegt naar een weerstand die frontaal ingaat tegen de ingekapselde sector die thans de informatievoorziening domineert. Dit is een amalgaam van politieke instanties, media en uiteraard de industrie zelf (waaronder Big Tech, Big Pharma, klimaatlobby). Door gebrek aan politiek dualisme en echte concurrentie vindt in alle gevallen een mate van kartelvorming plaats. Ook de van oorsprong controlerende machten van parlement, media en rechtspraak worden steeds meer decorum schijnvertoningen in dienst van een globalistische machtsorde.

Covid maakt het wereldwijd nog griezeliger met steeds dwingender controlesystemen. Lichamelijke integriteit is niet langer heilig. De razendsnel uitgerolde inenting-infrastructuur voor prikken en controleren is een fase die de controle tot in ons lichaam brengt. Mensen die dit wegwuiven als weer een complottheorie zijn blind voor wat de afgelopen paar jaar aan ‘absurde complotvoorspellingen’ is uitgekomen. Deze mate van controle behoort tot de beleidspunten van de globalistische machtsorde, nagestreefd door het World Economic Forum. Het is alsof de mensheid nu in grote haast – want de weerstand groeit snel – het mes op de keel wordt gezet. Nu is het buigen of barsten. Als het barst dan is het omdat diversiteit wint, want de huidige op angst gebaseerde onbalans zal nooit lang kunnen aanhouden. Dat betekent wel dat daarvoor nu een grote inspanning moet worden geleverd.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 49
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.