Scroll Top

Signalen van zorgverleners en verzekeraars over de dodelijke coronaprik

oversterfte 4
Signalen van zorgverleners en verzekeraars over de dodelijke coronaprik

Peter Pilon

Door de gebrekkige registratie van doodsoorzaken in Nederland en de maskering ervan door de reguliere zorg, blijft het onduidelijk hoeveel burgers er overlijden aan de gevolgen van de coronaprik. Recente ervaring laat opnieuw zien dat niet alleen de coronaprikken, maar vooral de boosters een desastreus effect hebben op de sterfte onder de bevolking. Bij de meeste ‘vaccin’ doden worden de overlijdensverklaringen afgegeven met de diagnose van de op dat moment na de schouwing meest aannemelijke diagnose. Dood door de coronaprik komt echter in deze lijst van aannemelijke diagnoses niet voor!
M

aar er zijn meer mogelijkheden om de alarmbellen te doen rinkelen. Er komen steeds meer studies die onomstotelijk aantonen dat de werkelijke onderliggende doodsoorzaak gelegen is in de gevolgen van de Spike eiwitten. Bij de wetenschap moeten dan alle seinen op rood gaan. Maar er gebeurt niets! Het lijkt wel of wetenschappers, zorgverzekeraars en politici ziende blind en horende doof zijn. Tenzij deze studies willens en wetens worden genegeerd.

Studies uit de VS, Canada en Noorwegen
In het derde kwartaal van 2021 was er in de VS een alarmerende piek in het aantal bovenmatige sterfgevallen van mensen in de werkende leeftijd. In de leeftijden 35-44 was het aantal sterfgevallen verdubbeld. Dit percentage extra sterfgevallen bleef tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2022 meer dan 40% boven het normale gemiddelde onder volwassenen in de werkende leeftijd (die gedwongen werden de prik te nemen om aan het werk te mogen blijven) en rond de 20% boven het gemiddelde in alle andere leeftijdsgroepen.
Volgens een verzekeringsanalist van het vooraanstaande Wall Street-onderzoeksbureau Alliance Bernstein, Josh Sterling, werden tot in het derde kwartaal van 2021 61.000 jonge mensen gedood door de coronaprik. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als het aantal jonge Amerikaanse soldaten dat tijdens de hele oorlog in Vietnam om het leven kwam. Er is een stille oorlog aan de gang, die niet wordt gerapporteerd door de reguliere media.

En nu zien we Anthony Fauci aftreden en verdwijnt de motor achter de neppandemie, maar opmerkelijk is dat in het SPARS-pandemic 2025-2028 document, een hypothetisch pandemierapport gepubliceerd door Johns Hopkins in 2017, het de politici zijn – niet Big Pharma – die de schuld krijgen
voor het versnellen van de vrijgave van de ‘vaccins’ zonder de juiste tests en proeven, waardoor miljoenen gevallen van harten hersenbeschadiging ontstaan, die zes maanden tot een jaar na de injectie beginnen. Het genoemde SPARS-rapport blijkt het daadwerkelijke strijdplan te zijn voor een langzame genocidale aanval op de bevolking, waarvan talloze aspecten zich al met de precisie van een uurwerk hebben ontvouwd. Het SPARS-rapport is de blauwdruk van wat we tot nu toe hebben meegemaakt en van wat we daarna nog kunnen verwachten.

In British Columbia (BC) in Canada laten de cijfers zien dat medio april 2022 50 procent van de mensen al hun eerste booster-injecties had gekregen, dat wil zeggen hun tweede coronaprik. Tussen 20 maart en 16 april 2022 had 63 procent van alle mensen in BC met een Covid-19-infectie hun eerste boosterdosis gekregen. Wat opviel, was dat 73 procent van de overledenen een booster-injectie had gekregen. Ook opvallend waren de vaccinatiestatusgegevens in BC voor de periode tussen 15 mei en 9 juli 2022. Tijdens deze periode had 52 procent van de inwoners hun eerste booster-injectie gekregen en 76 procent van degenen die stierven aan Covid-19-infectie hadden hun eerste booster-shots ontvangen. Deze data zijn overigens door de Canadese overheid inmiddels van het internet en uit de media verwijderd.

oversterfte 4

Een artikel in het British Medical Journal (BMJ), gepubliceerd in 2021, suggereerde dat het Pfizer-vaccin “waarschijnlijk” de dood zou veroorzaken bij kwetsbare ouderen. Het Noorse geneesmiddelenbureau NoMA onderzocht de oorzaken van 100 sterfgevallen van verpleeghuisbewoners die het Pfizer-‘vaccin’ kregen. Ongeveer 30.000 bejaarde verpleeghuisbewoners hadden het ‘vaccin’ op dat moment gekregen. Volgens het onderzoek waren 10 van de 100 sterfgevallen “waarschijnlijk” causaal gerelateerd aan het Pfizer-vaccin; 26 waren “mogelijk” causaal gerelateerd, en 59 waren “waarschijnlijk niet” gerelateerd aan het ‘vaccin’. De overige 5 gevallen werden als “niet-classificeerbaar” beschouwd. Dat betekent dat van de 30.000 ouderen er tot dan toe meer dan 10.000 waarschijnlijk of mogelijk overleden aan de coronaprikken. Recentelijk kwam ook een zeer triest cijfer uit Canada. Daaruit bleek dat artsen onder de 50 jaar, die allen verplicht ‘gevaccineerd’ moesten worden, 23 maal sneller stierven na de tweede booster. Normaliter sterven er over het geheel genomen ongeveer 6 artsen per jaar. Inmiddels sterven er 6 artsen per 15 dagen. Het verschil zit hem in de toediening van de tweede booster.

Gezondheidswerkers spreken zich anoniem uit
Er is een toename van werkers in de gezondheidszorg die zich publiekelijk hierover uitspreken. Natuurlijk anoniem, omdat het hen anders hun baan kost. De Amerikaanse niet-gevaccineerde gezondheidswerkers zijn erg boos op de medische gemeenschap. Ze voelen zich onrechtvaardig behandeld. Het zijn de gevaccineerde werknemers die ziek worden met Covid, maar het zijn de ongevaccineerden die worden gestraft met constante tests, beperkingen en de angst hun baan te verliezen. Volgens hen zijn de Covid-prikken een ramp. Zelfs de sterftecijfers in bejaardentehuizen stegen met een factor 5 nadat de coronaprikken waren uitgerold. Elke keer dat de prikken worden gegeven, piekt het aantal doden. Niemand praat hier publiekelijk over. Het is niet toegestaan. Naar hun zeggen zien de artsen het aantal ernstige bijwerkingen en de sterfte in alle leeftijdscategorieën vooral bij de ‘gevaccineerden’ dramatisch toenemen. Het lijdt geen twijfel dat dit gebeurt, maar veel artsen hebben zoveel cognitieve dissonantie dat het nog steeds niet tot hen doordringt.

Een verpleegster met 23 jaar ervaring vertelde dat ze nog nooit had gehoord dat iemand onder de 20 sterft aan acute hartproblemen, totdat de ‘vaccins’ werden uitgerold. Nu weet ze van ongeveer 30 van zulke sterfgevallen. Een andere verpleegster vertelt: “Ik ben al 36 jaar verpleegster. Ik ben nog NOOIT getuige geweest van mensen van in de twintig en dertig met beroertes, atriale fibrillatie of  ardiomyopathieën – totdat begonnen werd met de Covid-vaccins. Ik werk in de cardiologie. Als ik zeg dat iemand naar de vaccins moet kijken als een mogelijke reden, wordt mij onmiddellijk het zwijgen opgelegd met de uitspraak: “Het komt NIET door de vaccins”.”
Ook vertellen verpleegkundigen dat artsen de vaccinatiestatus niet registreren in de medische dossiers, zodat alle sterfgevallen worden toegeschreven aan de ongevaccineerden.

Artsen negeren opzettelijk de mogelijkheid dat de injecties de oorzaak zouden kunnen zijn van de verhoogde sterftecijfers. De overlijdensverklaringen worden gewoon allemaal ingevuld met: ‘oorzaak onbekend’. Veel artsen hebben trouwens hun taak neergelegd, of zijn van plan dit te gaan doen.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Schouwartsen van over de hele wereld doen niet de juiste tests tijdens een autopsie om een vaccin-gerelateerd overlijden op te kunnen sporen. Zonder de nodige tests te doen, is het heel moeilijk om verbanden te leggen. Er is waar ook ter wereld geen enkel ‘richtlijn’ document van een medische autoriteit om deze tests uit te voeren op mensen die binnen 3 maanden na hun laatste Covid-injectie overlijden. Er worden geen verbanden gelegd, omdat ze er niet naar zoeken, of onderzoeksresultaten opzettlijk achterhouden. De reguliere pers spreekt hen hier niet op aan. Ook hier in Nederland zijn dit soort zeer alarmerende signalen rechtstreeks vanuit de zorg te horen, maar die worden door middel van intimidatie in de kiem gesmoord.

‘Onverklaarbare’ toename van ambulanceritten en begrafenissen
Wat zeker ook niet genegeerd mag worden, zijn de harde cijfers van de toename van ambulanceritten en een sterke toename van overlijdens gemeld door begrafenisondernemers in Nederland. Er is een spectaculaire toename van ambulanceritten geconstateerd sinds men begon met de coronaprikken, en vooral na het geven van de boosters. Hoewel Ambulancezorg Nederland zegt niet te weten wat de oorzaak is, lijkt het er alleszins op dat dit de gevolgen zijn van ernstige bijwerkingen en dood ten gevolge van de coronaprikken. Het aantal keren dat een ambulance moest uitrukken is in het eerste kwartaal van dit jaar ‘absurd’ sterk toegenomen. De stijging verschilt per regio, maar loopt van 10 tot 18 procent. Dat zegt Han Noten, voorzitter van Ambulancezorg Nederland. “Normaal is een stijging van 2%, maar nu hoor ik over regio’s met een stijging van 18 procent. Dat is extreem”. In totaal reed ongeveer 400 duizend keer een ambulance naar een patiënt, veel meer dan de verwachte 350 duizend keer.

Waar de stijging vandaan komt, is niet duidelijk, zegt Noten. ‘Ik weet het gewoon echt niet. De ambulancezorg ziet zichzelf als de ‘kanarie in de kolenmijn’, als de waarschuwing voor dreigend gevaar. De spoedvragen komen voor een belangrijk deel bij ons binnen. Wij zijn het overstromingsgebied als de andere zorgsectoren het niet meer aankunnen. Maar nu weet ik dus niet waar de overstromingen vandaan komen.

Ook andere sectoren geven zorgwekkende signalen af. Zo meldde een doodskistenmaker in de Verenigde Staten dat hij in de afgelopen 6 maanden 2 bulkorders had ontvangen voor kinderkisten. Dit had hij nog nooit meegemaakt in zijn 30-jarig bestaan. In Nederland zien we een forse toename van begrafenissen. Jolanda van Dijk is woordvoerder van de landelijke organisatie DELA, specialist in verzekeringen en uitvaartzorg, en bevestigt de landelijke drukte. “Wij ontvangen 15 tot 20 procent meer overlijdensmeldingen dan in andere jaren.”

Al met al kunnen we constateren dat er alarmerende signalen zijn over een toename van ernstige bijwerkingen en sterfte door de coronaprik, maar dat dit door overheid en medische instanties onder het tapijt wordt geveegd. Er wordt althans tot op heden geen enkel initiatief genomen tot nader onderzoek.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 49
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.