Scroll Top

Extatische oorlogstokers en weigerende burgers

GV doe mee (1)
Extatische oorlogstokers en weigerende burgers

Karel van Wolferen

De afgelopen paar weken waren schrikbarend hectisch op het geopolitieke front, met ontwikkelingen die speculaties over een Derde Wereldoorlog met kernwapens aanwakkerden. Frankrijks Emmanuel Macron was in Berlijn om de Duitse kanselier Olaf Scholz over te halen tot – eerder uitgebleven – steun voor Oekraïense langeafstandsraketten om doelen diep in Russisch grondgebied te raken. In wezen houdt dit een directe oorlogsdeclaratie van de NAVO tegen Rusland in. Want zulke wapens kunnen niet zomaar lukraak door Oekraïense strijdkrachten worden afgevuurd; gebruik ervan vereist een ingewikkelde combinatie van assistentie voor het bepalen van de te treffen doelen, en nog meer operationele ondersteuning en kennis die alleen door NAVO-specialisten kan worden geleverd. Dat militaire eenheden van NAVO-lidstaten de Oekraïners op gevarieerd gebied bijstaan is inmiddels een publiek geheim, maar waar Macron en Scholz nu op aansturen is een grote sprong verder.

Vladimir Poetin reageerde dan ook met de constatering dat de NAVO met vuur speelt door ‘constante escalatie’, en dat lange-afstandsaanvallen op Rusland met NAVO-wapens gevolgen zouden hebben voor NAVO-gebieden. Hij merkte daarbij op dat ook kleine NAVO-lidstaten meedoen en herinnerde deze eraan dat ze een grote bevolkingsdichtheid hebben. Met andere woorden, als de escalatie echt doorgang vindt, dan zal dat grote aantallen mensenlevens in Europa kunnen gaan kosten.

De westerse media zijn gewoon geworden om zulke uitspraken van Poetin weer te geven als een dreiging om kernwapens te gaan gebruiken. Dat is onjuist en een belangrijke vertekening van de werkelijkheid. Poetin heeft steeds benadrukt dat Amerikaanse NAVO-aanvallen op Russische doelen beantwoord zullen worden met de tegenaanvalsmiddelen waarover de Russische Federatie beschikt. Die zijn meer geavanceerd dan de middelen waarop de VS en Europese landen kunnen vertrouwen. Een artikel in de Financial Times herinnert er overigens aan dat de NAVO over slechts 5% van de luchtverdediging beschikt die nodig is om haar oosterse flank te beschermen.

De Russische woordvoerder Dmitri Peskov bedacht een metafoor om de recente militaire provocaties van de NAVO aan te duiden: niet alleen gaat het om een vergroting van escalatie, maar ook om een intensivering tot een oorlogszuchtige ‘extase’. Dat komt dichtbij wat ook westerse critici van het oorlogsbeleid van de trans-Atlantische gemeenschap zeggen over de roes waarin de topbeleidsmakers lijken te verkeren. Het uitgangspunt dat de VS/NAVO in Oekraïne nog kan winnen verwijdert zich met de dag verder van de werkelijkheid op de grond, en wanneer men de meer recente stappen bekijkt ter voorbereiding van een werkelijke militaire confrontatie met China – ten behoeve van een illusie over Taiwanese onafhankelijkheid – dan krijgt men de indruk dat westerse ‘leiders’ worden meegesleurd door een suïcidale extase om een werkelijk wereldomvattende wereldoorlog te beginnen.

Op alternatieve internetkanalen van nieuws en duiding komt men nu verzuchtingen tegen dat een schok nodig zal zijn om westerse beleidsvoerders uit hun roes/suïcidale extase te halen. Dat zoiets kan gebeuren zonder een kernkop en zonder een tol aan mensenlevens, heeft de Iraanse aanval met hypersonische raketten op twee Israëlische luchtbases bewezen. De raketten van Rusland, die zich onder de radar met perfecte trefzekerheid voortbewegen met een snelheid tot Mach 9, zijn nog verder ontwikkeld, en zouden de Amerikaanse vliegbasis Ramstein kunnen veranderen in een krater. In Ramstein komen de Amerikaanse/NAVO-planners regelmatig bij elkaar om de wapenzendingen naar Oekraïne te bespreken. Als het personeel twee dagen tevoren de waarschuwing krijgt om niet aanwezig te zijn op het uur dat Rusland deze aanval pleegt, dan worden alleen degenen getroffen die zich niet uit de voeten hebben gemaakt omdat ze niet geloven in zulke Russische militaire macht. Rusland zou ook het splinternieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel kunnen kiezen voor zo’n ontnuchterende klap.

Nederland kan in een hachelijke positie terechtkomen vanwege het besluit van onze 46-jarige minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot die verklaard heeft dat de F-16-straaljagers, die door de regering Rutte aan Oekraïne zijn beloofd, ingezet mogen worden voor aanvallen op het grondgebied van Rusland. Zij heeft een staat van dienst bij onder meer de Nederlandse landmacht waarvoor zij in Afghanistan in 2007-2009 meevocht tegen de Taliban, en is van mening: “Als je het recht hebt op zelfverdediging, zijn er geen grenzen aan het gebruik van wapens (…) Dit is een algemeen principe.” Het blijkt haar niet te zijn opgevallen dat Rusland F-16’s als potentiële dragers van kernwapens beschouwt, en al heeft verklaard de inzet van deze toestellen tegen Rusland te zien als een aanval met kernwapens. De Amerikaanse atoombommen in Nederland liggen op de Brabantse luchtmachtbasis Volkel, en Nederland doet er goed aan om Poetins opmerking over dichtbevolkte kleine NAVO-landen serieus te nemen.

In het een-na-laatste voorgaande nummer van Gezond Verstand hebben wij het licht laten schijnen over een aantal misvattingen van de afgelopen vier jaar waar nu een kentering in te bespeuren valt, en tegelijkertijd de krankzinnigheid van het handelen naar die fouten die desondanks voortduurt. Sindsdien is de kentering verder gegaan, en ook de krankzinnigheid. Over dat laatste schrijft op de volgende bladzijde Cornelis de Deugd in verband met het zogenaamde ‘Democratieschild’ dat bedacht is door de ongekozen maar zich dictatoriaal gedragende Ursula von der Leyen. Wat daarbij komt kijken heeft zij onlangs in Kopenhagen uitgelegd. Als de partijen die zij vertegenwoordigt de misvattingen ontmaskeren (debunk in het Engels) van wat de alternatieve media – zoals Gezond Verstand – zeggen en schrijven, dan is het eigenlijk al te laat. Wat nodig zal zijn is prebunken, dus iets ontmaskeren als foutief voordat de alternatieven, zoals wij, het hebben gezegd of geschreven. Men kan de voorzitter van de Europese Commisie van veel slechts betichten, maar niet van een fantasieloos gemoed. Cornelis laat zien hoe dicht dit de EU heeft gebracht bij de installatie van wat George Orwell bedacht als noodzakelijke middelen voor handhaving van een perfecte totalitaire staat.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #91

In dit nummer onder meer:

– Nieuwe Omgevingswet dient Agenda 2030
– Verlies Amerikaanse soft-power
– Communicatietips corona’vaccins’
– Hoop voor Assange
– Jaar vol verkiezingen in Duitsland

Op een wat lager niveau krijgt de Orwelliaanse methode in Nederland een zetje vooruit met een nieuwe leergang op de Universiteit van Amsterdam. In het NRC Handelsblad van 2 juni legt de nieuwe hoogleraar, psychiater Bram Sizoo, in een interview zijn nieuwe vakgebied uit. Het bestudeert de vraag waarom mensen radicaliseren, en waarom de een dat vreedzaam doet, terwijl de ander de afslag neemt naar extremisme, haat zaaien, ondermijning en… terrorisme. Nu we het er toch over hebben is dat hetzelfde gebied waarover de rechters die de aanklacht tegen Gideon van Meijeren behandelen, gevraagd wordt zich te buigen. Sizoo’s benoeming voor vijf jaar wordt gesubsidieerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dus hetzelfde merkwaardige op juridisch los zand gebouwde instituut waar de nieuwe Nederlandse premier (als dat tenminste doorgaat) leiding aan gaf. In zijn oratie Wat bezielt een extremist? beschrijft Sizoo hoe hij een psychologische dimensie met een multidisciplinair onderzoeksprogramma voor ogen heeft. Hij zegt er meteen bij dat extremisme en radicalisering geen psychiatrische stoornissen zijn. Die mensen zijn niet gek. Hij heeft daarom een hekel aan termen als ‘wappies’. Dat is alvast meegenomen. Het gaat erom welke psychologische mechanismen sommigen doen vastbijten in een radicaal narratief waarmee de persoon zichzelf en anderen schaadt. Sizoo voegt eraan toe dat het trouwens ook best mogelijk is dat we “geen spijkerharde radicalisering tegenkomen maar bijvoorbeeld wel mensen die verdwalen in complotdenken (…) Mensen die in complotdenken verstrikt raken zoeken betekenis en zin, maar ze raken steeds meer zin kwijt.”

Over complotten gesproken: net nadat de bezorgden over de intenties van de WHO om een werelddictatuur te vestigen middels het ontnemen van soevereiniteit van de VN-lidstaten, begonnen te juichen omdat de vergaderingen hierover niet in een eenstemmig pandemieverdragontwerp resulteerden, leek dat gejuich voorbarig te zijn geweest. Tegen de eigen interne bepalingen in heeft de WHO op de laatste dag van de meest recente bijeenkomst op 1 juni in Genève de gewijzigde internationale gezondheidsregels toch aangenomen. De dreiging is dus terug, maar het is op het moment van dit schrijven nog te vroeg om te concluderen dat deze verraderlijke aanpak de werelddictatuur dichterbij brengt. De oppositie tegen de WHO is thans fenomenaal, en de uitvoerbaarheid van wat ze voorschrijft is onzeker. In het volgende nummer van Gezond Verstand zullen wij proberen met een volledig overzicht te komen.

Het geloof dat we Vladimir Poetin als een soort tweede Hitler moeten beschouwen is net zo diepgeworteld als de notie dat menselijke uitstoot van CO2 echt een kolossaal gevaar is voor planeet aarde en dus met man en macht teruggebracht moet worden. Dat betekent dat we minder vlees moeten eten, minder moeten vliegen, en onze huizen ‘duurzaam’ moeten maken, en nog heel veel meer. Twee artikelen verderop gaan in op die laatstgenoemde krankzinnigheid, en doen er informatie bij over kerncentrales van een nieuwe en minder gevaarlijke soort, en geven details over het onbetaalbare prijskaartje voor burgers van wie verwacht wordt dat ze hun huis gasvrij maken. Dat gasvrij maken gaat dus niet lukken. Een daaropvolgend artikel rapporteert de details van een onderzoek naar de verdwijnende bereidwilligheid van burgers om de overheid ter wille te zijn wat betreft maatregelen en aanpassingen. Voortschrijdende kentering dus, te midden van niet-aflatende krankzinnigheid.

De plannen van de ‘duurzame’ doelstellingen voor de verwezenlijking van Agenda 2030, en dus het begin van de Grote Herstart, resoneren overal doorheen. Heel sterk ook met de Omgevingswet die op 1 januari van het jaar is ingegaan. Aanvankelijk, vijftien jaar geleden, was het de bedoeling om wetgeving voor gemeentelijke bestemmingsplannen meer transparant te maken en vriendelijker voor de burger, maar intussen wordt Nederland autocratisch, zo niet dictatoriaal, geregeerd en zijn de Rockefellers, Gates, Soros, de WEF en andere oligarchen de begunstigden van nieuwe Nederlandse wetgeving. Net als de WHO willen ze allemaal meer macht, en omdat het nu lijkt dat het doel van een gezamenlijke wereldoverheersing aan hun greep zal ontsnappen, gooien ze zich met een uitzonderlijke krachtsinspanning op desperate manoeuvres. Kijk straks maar naar wat de secretaris-generaal van de VN in september zal laten zien.

Wat in het Westen als ‘waarheid’ is gaan gelden is ongeloofwaardig geworden, en Sander Boon beschrijft hoe die nu stuk slaat op de werkelijkheid. De ‘soft power’ waarmee de VS, naast financiële dwangmiddelen en militaire dreiging, hegemoniale macht kon uitoefenen, is zo goed als verdwenen.

De ontwikkelingen die bij dat alles belangrijk zijn geweest, en door de Covid-jaren heen een zware stempel op onze samenleving hebben gezet, hebben wij in meer dan 1300 artikelen beschreven. Omdat het in de menselijke natuur ligt om zaken te vergeten, en ook omdat Gezond Verstand er nieuwe lezers bij heeft gekregen, dachten wij er goed aan te doen om een nieuwe rubriek ‘ter herinnering’ genoemd te beginnen, met opsommingen in zo toegankelijk mogelijke taal, voor uzelf en voor het inlichten van uw medemens onder familie en vrienden.

– einde artikel –

Je las een gratis artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.