Scroll Top

‘Doodsengel’ Dijkstra zet het onfrisse werk van Ernst Kuipers voort

GV doe mee (1)
‘Doodsengel’ Dijkstra zet het onfrisse werk van Ernst Kuipers voort

Simon van Gelder

De 68-jarige Pietje Aafke Dijkstra (D66), ook bekend als Pia, is bevorderd tot demissionair minister voor Medische Zorg. Haar vakkennis stelt weinig voor. Ze volgde een studie theologie, maar brak die af. Haar beperkte niveau staat in scherp contrast tot de medische vakbekwaamheid van prof. dr. Ernst Kuipers (D66) die onlangs de benen heeft genomen met onbekende bestemming. Vermoedelijk gaat Pia de onfrisse boedel van Kuipers overnemen. Naast Pia loopt er een tweede medische minister rond. Dat is de 65-jarige Conny Helder (VVD), die voornamelijk de administratief-technische dossiers doet. De taken van Pia zijn zwaar politiek getint, zoals Covid-19 en ethische zaken. Ook gaat Pia officieel over ‘pandemische paraatheid’. Ze zal zich dus onderwerpen aan de dictaten van Bill Gates en zijn WHO.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Nu wordt duidelijk waarom uitgerekend de uitgerangeerde Pia door Rutte van stal is gehaald. Ze moet zich bezighouden met het ‘verkopen’ van beleid, inclusief het schandaal van het Covid-19-beleid en bijbehorende dwangmaatregelen. Misschien moet ze meewerken aan nieuwe vormen van vrijheidsberoving van de weerloze bevolking. Pia kan daarbij terugvallen op naamsbekendheid. Ze kan bogen op ruime ervaring als Kamerlid. Ze heeft indertijd een paar wetsvoorstellen ingediend. Daaruit blijkt dat Pia makkelijk heen walst over tegenstand in de samenleving. Ze haalt de schouders op wanneer impopulaire maatregelen leiden tot hevige verontwaardiging bij de bevolking. Achter haar lieve gezicht gaat een politicus van het meest meedogenloze soort schuil. Ze gooit hoge ogen bij haar partij, D66, die zich heeft ontwikkeld tot de motor van de uitverkoop van Nederland aan buitenlandse machten, zoals Rutte wil.

Binnenkort zal de echte Pia zichtbaar worden. Ze moet doorgaan waar Kuipers was gebleven. Door hem zijn wetten door de Tweede Kamer geloodst waarmee Nederland zich vrijwillig uitlevert aan de gezondheidsorganisatie WHO. In mei a.s. wordt in Genève gestemd over het Pandemieverdrag, dat zal gelden voor alle 190 landen ter wereld. Hiervan was Kuipers mede-architect. Met de Pandemiewet kan de WHO op eigen houtje dicteren wat moet worden verstaan onder ‘pandemie’. Dat kan van alles zijn, van griepgolfje tot een zuchtje wind door slecht weer. Het heeft al een ‘ziekte X’ aangekondigd, bedacht door het CEPI van Bill Gates, dat hij samen met Kuipers heeft opgezet. Als genoeg VN-lidstaten het verdrag goedkeuren mag de WHO wereldwijde verplichtingen, zoals spuitjes, zelf bedenken. Geen enkel parlement krijgt hierover iets te zeggen. Een wetenschappelijke basis voor het WHO-beleid bestaat niet. Het onmetelijke bedrog waaraan de WHO zich te buiten is gegaan met de Covid-19-maatregelen in 2020-2023, is de voorbode van aanstaand onheil. Daaraan zal Pia meewerken.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Je leest een artikel uit Gezond Verstand #83

In dit nummer onder meer:

‘Doodsengel’ Dijkstra zet onfrisse werk Ernst Kuipers voort
Etnische uitroeiing onder leiding Netanyahu
Verdienmodel achter hypothetische ziekteverwekkers
Schade aan en moord op zwangeren, foetussen en zuigelingen
Amerikaanse verdeeldheid door Texas-crisis kraakhelder

Je moet dit allemaal maar durven als gelovige. Pia is vrijzinnig-protestant. Ze deed bij de IKON ervaring op als radiomedewerker en regisseur van kerkdiensten. Daarna presenteerde ze bij de NCRV een programma voor de jeugd. Tussen 1988 en 2000 was ze presentator van het NOS Journaal. Haar klagerige wijze van presenteren riep veel weerstand op, het leek alsof Pia bij het oplepelen van het journaal op elk moment pruilend in snikken kon uitbarsten, schreef Rob Hoogland in De Telegraaf. Ronduit ergerlijk is de zalvende toon van Pia, die doet voorkomen alsof er slechte en goede mensen zijn, waartussen zij het onderscheid kent. Van 2010-2021 was Pia Kamerlid voor D66. Ze riep woede op toen ze als Kamerlid zich inzette voor Radio Freedom, de propagandatak van het ANC in Zuid-Afrika. Tegelijk droeg ze als Kamerlid verantwoordelijkheid voor het officiële buitenlandbeleid. Daarbij past afstand tegenover het ANC (in die jaren nogal gewelddadig). Enige afstand zou haar gesierd hebben. Als Kamerlid diende ze een motie in om alle scholen in Nederland te dwingen les te geven over homoseksualiteit. Vermoedelijk is van deze dwangmaategel niets terechtgekomen bij scholen op islamitische grondslag.

Een andere in de praktijk gebrachte dwangmaatregel van Pia was het verbod op het inzetten van trouwambtenaren, die vanuit hun geweten bezwaar maken tegen een huwelijk van partners van hetzelfde geslacht. Deze ‘gewetensbezwaarden’ zijn protestanten (de groep waaruit Pia voortkomt). Een andere regel van Pia, die eveneens is aanvaard, betreft de automatische registratie van orgaandonoren. De staat krijgt de volmacht het menselijk lichaam in te pikken. De Donorwet werd in 2018 aanvaard met 38 tegen 36 in de Eerste Kamer. Het was kantje-boord, de onrust die Pia veroorzaakte was onafzienbaar. Pia begrijpt niet dat velen huiverig staan tegenover het afstaan van menselijke organen zonder uitdrukkelijke toestemming. Voor Pia geldt: wie zwijgt stemt toe. Compassie is Pia vreemd.

Pia is er niet in geslaagd een meerderheid te vinden voor haar plan ‘Waardig Levenseinde’ (uit 2020), waarmee ze de scheldnaam ‘engel des doods’ verwierf. Het betreft hier een uiterst gevoelig thema, waarover hevige meningsverschillen bestaan. Is het mogelijk voor ouderen boven 75 jaar een regeling te bedenken voor zelfdoding in geval van uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Nee, dat lukt al tientallen jaren niet. “We mogen niet zelf beschikken over een medicijn als hydroxychloroquine, maar mogen wel een doodspil aanvragen, als Pia haar zin krijgt”, zo schreef een verbitterde tegenstander. Het plan van Pia gaat voorbij aan het feit dat er maar een kleine groep is die een doodswens heeft. Dit feit is uit onderzoek gebleken, volgens Segers van de CU. Segers wil dat D66 afziet van het buitengewoon pijnlijke wetsvoorstel voor een zelfdodingspil. Maar Pia gaat door, “omdat we dat aan onze kiezers verplicht zijn”.

Pia is gehuwd met Gerlach Cerfontaine, een medicus die vanaf 1998 werkzaam was als directeur van luchthaven Schiphol. Met succes maakte hij zich sterk voor de aanleg van de vijfde startbaan, bekend als de Polderbaan. Zo iemand kan niet met droge ogen beweren dat hij zich aangetrokken voelt tot de denkbeelden van D66. In 2003 kreeg Gerlach de baan aangeboden van minister van Economische Zaken. Hij bedankte, hij vond de pensioenregeling te mager.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.