Scroll Top

Georganiseerde ondermijning van alternatieve media (Patrick Neeteson)

social media censuur twitter youtube facebook
Georganiseerde ondermijning van alternatieve media

Patrick Neeteson

Op 23 december jl. publiceerde de secretaris-generaal van de Europese Unie de ‘Eerste voortgangsrapportage inzake EU Security Union. Daarin lezen we dat het internet nog steeds wordt gebruikt om kwetsbaren te radicaliseren. Onomwonden komt een denktrant aan bod waarin wordt uitgegaan van de noodzaak zwakke mensen te moeten beschermen. Dit denken is van de laatste tijd en gevaarlijk. “In afwachting van betere wetgevende kaders zullen we onze inspanningen om overheden en internetgiganten samen te brengen ten einde berichten te censureren verder intensiveren”, zo tekent het EU Internet Forum op.
H

et document is volgepropt met schrikbarende aankondigingen. De commissie zal ondersteuning verder uitbreiden aan lokale overheden zodat deze een sleutelrol kunnen spelen in het toepassen van preventie in de ‘publieke ruimtes op het internet’, met andere woorden: de sociale media. Afspraken worden gemaakt om censuur toe te passen; een rapport genaamd ‘Het tackelen van COVID-19 desinformatie’ wordt bijgevoegd. Ook wordt vastgelegd ‘welke acties genomen moeten worden’.

In dit geval wordt het voorgeschreven verhaal gesmeed aan een grote tafel. Sinds 2015 komen Facebook, Google, Microsoft en Twitter samen in het ‘EU-Internet Forum’. Opportunistisch begonnen als samenbrengen van overheden, Europol en grote tech-bedrijven ter bestrijding van terrorisme, is dit inmiddels een volwaardige pseudoredactie geworden die bepaalt wélke vrije meningsuitingen geschikt zijn voor het publiek, met als nieuwe missie ‘de aanpak van schadelijk materiaal’.

Wie trekt er hier aan de touwtjes? De perceptie van het grote publiek lijkt te zijn dat de sociale media zelf het as van het kwaad zijn, volledig gekleurd door politieke voorkeur berichten becommentariëren, tweets verwijderen en accounts naar het digitale ronde archief helpen met een druk op de rode knop. Enkele jaren geleden leerden kinderen nog dat er in China, anders dan in Nederland, geen persvrijheid en  vrijheid van meningsuiting bestonden. Terwijl dáár het landschap – eigenlijk al sinds de Zomerspelen 2008 – verandert naar meer vrijheid, lijken wij in het ‘vrije westen’ keihard achteruit te hollen. Het mondiale politieke speelveld en de verkiezingen in de USA, maar vooral de ‘pandemie’ en bijbehorende polarisatie maken de problemen rap zichtbaar.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Op tweede kerstdag werd een gekozen volksvertegenwoordiger, Wybren van Haga, van LinkedIn verwijderd omdat hij de corona-maatregelen niet proportioneel vindt, de Infection Fatality Rate vermeldt en herhaalt dat mondkapjes niet werken (het standpunt dat het RIVM tien maanden lang heeft volgehouden). Op 19 januari 2021 verwijdert hetzelfde sociale medium de post van Prof. dr. Maurice van den Bosch, CEO bij het OLVG ziekenhuis. Het statement dat de Britse variant in de UK een dalende trend vertoont werd hem fataal. Het wordt afgedaan als een algoritmische blunder. Eerder zagen we dat dr. Peter Borger, de moleculair bioloog die louter en alleen omdat hij wetenschappelijk onderbouwde kanttekningen heeft bij de PCR-test, de toorn van het consortium over zich af heeft geroepen en op LinkedIn en Twitter gecensureerd wordt. Stuk voor stuk symptomatische voorbeelden van ingrepen die enkel en alleen in een dictatuur thuishoren.

De propaganda verspreidende instanties zwaaien wereldwijd met de scepter, een hoorzitting eind 2020 voor de Senaat is exemplarisch voor de omvang van het probleem. Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook (2,6 miljard actieve gebruikers) mocht met lotgenoten Jack Dorsey van Twitter en de Alphabet-mannen (Google, Youtube, Waze, Maps) krokodillentranen komen huilen. De rechterlijke macht beschuldigde de sociale netwerken van het beïnvloeden van de verkiezingsuitslagen en partijdigheid.

De boodschap van Mark Zuckerberg op de hoorzitting was duidelijk: “Let goed op, als we de bescherming verliezen die we nu hebben omtrent aansprakelijkheid inzake wat onze gebruikers posten, gaan we nóg meer censureren.” Het voorsorteren op nóg schaamtelozer het voorgeschreven verhaal te bevorderen en elk ander geluid direct te wissen, is nog nooit zo makkelijk geweest voor Mark.

Dat veel noodzakelijke berichtgeving het grote publiek niet bereikt is pijnlijk zichtbaar. Andere zaken beweren dan dat de regering uitdraagt maakt je, in de ogen van ambtelijke kringen die het op zich hebben genomen om veiligheid te garanderen, een gevaar voor de samenleving. Uiting in de publieke ruimte wordt gesaboteerd met vergelijkbare strategieën waarmee men terrorisme placht te neutraliseren. Wat overblijft is een geradicaliseerde samenleving, één die instemt met de radicale hervormingen die overheden uitermate welgevallig zijn, een samenleving opgedrongen door het voorgeschreven verhaal.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 9
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.