Scroll Top

Hoe De Volkskrant de persvrijheid de nek omdraaide

Hoe De Volkskrant de persvrijheid de nek omdraaide
Hoe De Volkskrant de persvrijheid de nek omdraaide
Simon van Gelder
Op 15 maart 2020 hield Rutte een toespraak waarmee hij, geheel volgens plan, paniek zaaide. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zou in de komende tijd door het nieuwe coronavirus worden getroffen, loog hij. Angst sloeg toe bij het volk. Vier dagen later, op 19 maart, sprak De Volkskrant doodleuk haar steun uit aan Rutte. De dwangmaatregelen die Rutte in zijn hoofd had, met corona als smoes, konden rekenen op instemming. De hoofdredacteur van De Volkskrant, een zekere Pieter Klok, beweerde: “Als de angst in de samenleving zo groot is, moeten we met één mond praten. Het is verstandig om als land één lijn te trekken. Die lijn is vrij goed onderbouwd, een heel instituut [het RIVM] zit daarachter.”
K

lok vervolgde: “Dat kan het RIVM heel goed bepalen. Er zitten gewoon heel goede mensen die daar de hele dag aan werken, dag en nacht onderzoek doen en dan zouden wij als bevolking daar ook nog een mening over moeten hebben? Ik zou zeggen, laten we ons op andere dingen richten. Ik denk dat je niet van iedereen kunt verwachten dat ze hierover zelf een oordeel kunnen vellen en dat doe je eigenlijk wel door allemaal virologen op hen af te sturen.”

Met zijn schofferende woorden bedoelde journalist Klok: Ons volk snapt er niets van, het domme volk mag geen vragen stellen, het volk moet klakkeloos alles van Rutte slikken.
De Volkskrant zal niets onderzoeken, de waarheid doet er niet toe, de journalisten moeten opschrijven wat het RIVM over corona beweert. Andere bronnen van informatie worden niet toegestaan. De democratie mag ongestoord worden beschadigd door het  ondergraven van de vrije pers.

Inmiddels heeft Klok zijn zin gekregen. De Volkskrant, De Telegraaf, NRC, Het Parool, alle dagbladen toebehorend aan één en dezelfde eigenaar, hebben vanaf maart 2020 over corona consequent gelogen. Wat ze afdrukten: gemanipuleerde cijfers, valse voorlichting – niets over de onrustbarende plannen achter de coulissen. Laf heeft De Volkskrant zich onderworpen aan Rutte. De krant is monddood gemaakt. De persvrijheid, onmisbaar in elke democratie, is de nek omgedraaid, met hulp van Klok. Deze on-journalistieke figuur heeft in maart 2020, op het hoogtepunt van de algemene paniek, meegewerkt aan het verkopen van de grootschalige misleiding door Rutte.

Waarom heeft het publiek zo weinig protest laten horen? Er is door sommige onderzoekers gewezen op het verlammende effect van welvaart en welzijn. Wie het goed heeft, protesteert niet. Een autoritaire regering, zoals in China, kan in veel gevallen rekenen op steun indien de bevolking gelooft dat het elk jaar beter gaat. Dit lijkt ook te gelden in Nederland, waar de grondwet is verkracht, het parlement buiten spel staat en de kranten zich beperken tot halve waarheden.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Je moet, aldus Ludwig, leren jezelf te leiden in plaats van je te laten bevelen. Veel mensen laten na om hun rechten op te eisen. Ze nemen het heft niet in eigen hand, hun ontwikkeling staat stil. Wie stilstaat, zal overnemen wat door de media wordt verbreid. Zo iemand vervalt in volgzaamheid tegenover wat de media verspreiden. Velen staan hier volledig passief tegenover. Het lukt dan niet meer om te onderscheiden wat waar is en wat niet. Hier wreekt zich het gebrek aan zelfinzicht. Men ervaart wat de media verspreiden als iets waarop men zelf geen invloed kan uitoefenen. De media brengen een droombewustzijn teweeg, waarin je leeft in fantasiebeelden, en je niet kan onderscheiden of deze waar zijn of vals.

De zogenaamde publieke opinie, die in werkelijkheid gefabriceerd wordt door de media, leidt tot een bewustzijn dat dromerig is. Dit moet worden vervangen door een krachtig individueel bewustzijn van de mens. Wie ben ik, wat heb ik geleerd, wat kan ik? Dat kost moeite, maar het moet, zeker nu we allen in paniek zijn gebracht door een overheid die angst wil zaaien. We moeten breken met het algemene gevoel dat de staat kan worden vertrouwd en dat de staat het zelfde is als het hogere ‘ik’. Dat hebben we veel te lang geloofd.

Jarenlang is de bevolking geconditioneerd. Het zelfstandig denkvermogen van de burgerij is afgenomen, hierbij spelen de media een verwoestende rol. De zelfstandig denkende burger zou de basis moeten vormen van de democratie, maar deze is uitgehold, burgers zijn niet langer in staat tot oordelen. Ze kunnen de voortdurende gebeurtenissen niet goed beoordelen. Een eigen oordeel is uitgesloten, je kan pas na enige tijd vaststellen wat er werkelijk aan de hand is. Dan is het nog zeer moeilijk om je alles te herinneren. Televisie is manipulatief, de dagelijkse beeldenvloed draagt bij aan de traumatisering van het ego.

Conclusie: wees onafhankelijk.
Stop met televisie. Vertrouw nooit op Pieter Klok en zijn media-kornuiten die liegen dat het volk te stom is om zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over het uitdijende corona-schandaal.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 9
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.