Scroll Top

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fauci, Ferguson, Gates (redactie)

De dramatische toestand van onze wereld nu wordt vergoelijkt en bestendigd door overheden die zeggen dat hun maatregelen op de instructies van wetenschappers berusten. Maar heel veel prominente wetenschappers op het gebied van immunologie, biochemie, infectieziekten en algemene medische kennis proberen door een barrière van reguliere en sociale media te breken om u te bereiken met de boodschap dat wat zij zeggen helemaal niet klopt. Hieronder werpen wij een blik op de meest prominente aanvoerders van de zogenoemde wetenschappers die de neppandemie in stand houden.
Gates Fauci (1)
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Anthony Fauci, Neil Ferguson en Bill Gates

Redactie met medewerking van Martin Jan Spiering, Andrea van der Ham, Simon van Gelder, Evelien Nijeboer

De dramatische toestand van onze wereld nu wordt vergoelijkt en bestendigd door overheden die zeggen dat hun maatregelen op de instructies van wetenschappers berusten. Maar heel veel prominente wetenschappers op het gebied van immunologie, biochemie, infectieziekten en algemene medische kennis proberen door een barrière van reguliere en sociale media te breken om u te bereiken met de boodschap dat wat zij zeggen helemaal niet klopt. Hieronder werpen wij een blik op de meest prominente aanvoerders van de zogenoemde wetenschappers die de neppandemie in stand houden.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

H

ij gaf het startsignaal. Op 30 januari 2020 kondigde deze algemene secretaris van de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat de wereld werd bedreigd door een op handen zijnde calamiteit veroorzaakt door een net ontdekt virus dat in China al had huisgehouden. Hij loog want op dat moment waren buiten China nog slechts 15 geregistreerde patiënten bekend die door dat virus waren getroffen. Er bestond ook geen enkele reden om het virus als een klasse A pathogeen in te delen, naast zulke verschrikkingen als de builenpest, cholera of Ebola. Zijn aankondiging van een ‘Public Health Emergency of International Concern’ hield een oproep in voor de topfunctionarissen belast met de volksgezondheid van 196 landen die in 2005 argeloos een verdrag met de  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hadden getekend om te beloven dat zij WHO instructies zouden opvolgen ingeval deze organisatie een ziekteverwekker had ontdekt met een vooruitzicht van grote ravage op onze planeet.

Tedros is de eerste topman van de WHO zonder een medische achtergrond. Geboren in 1965, was hij wel vanaf 2005 zeven jaar lang minister van volksgezondheid in Ethiopië – en daarna minister van buitenlandse zaken. In zijn eigen land is hij een controversiële figuur, die door tegenstanders wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. Hij had zich na een biologiestudie in 1986 aangesloten bij het Volksbevrijdingsfront van Tigray, een guerrillabeweging die op dat moment een bloedige strijd voerde tegen het regime van dictator Mengistu Haile Mariam. Hij neemt het minder nauw met de mensenrechten dan velen in het Westen bij zijn aanstelling dachten. Zo sprong hij in de periode tussen 2013 en 2015, als voorzitter van de ministerraad van de Afrikaanse Unie, in de bres voor de Afrikaanse dictators Uhuru Kenyatta (Kenia) en Omar al-Bashir (Sudan), die door het International Criminal Court veroordeeld dreigden te worden.

Tedros kon klimmen tot de top van de WHO dankzij zijn vriendschap met Bill Gates en de steun van China. Gates helpt de WHO draaiende te houden met miljarden aan financiële bijdragen. Hij is de grootste particuliere schenker. Tedros is ook bevriend met Anthony Fauci die wij zo meteen zullen tegenkomen. Fauci hielp met het onder het tapijt vegen van een corruptieschandaal waarbij miljoenen dollars, bedoeld voor behandeling van HIV/AIDS, uit het zicht verdwenen. Zij zijn onderdeel van de netwerken waartoe ook  de Clinton Foundation en de Bill en Melinda Gates Foundation behoren. Toen hij minister van gezondheid was combineerde Tedros dat met het voorzitterschap van de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, gefinancierd door Gates. Dit Global Fund is berucht geworden door fraude en corruptieschandalen.

De econoom David Steinman, genomineerd voor de Nobel vredesprijs, heeft een aanklacht tegen Tedros ingediend bij het International Criminal Court in Den Haag wegens het doden, arbitraire opsluiting en marteling van Ethiopiërs. In 2017 trok Tedros negatieve aandacht met betrekking tot zijn behandeling van de cholera-epidemie in Ethiopië en Soedan. Medici en  volksgezondheidsfunctionarissen beschuldigden hem ervan de epidemieën niet juist te hebben geclassificeerd om twee Afrikaanse regimes niet in verlegenheid te brengen. De tegenkandidaat van Tedros in 2017  voor de Wereldgezondheidsorganisatie toppositie was Dr. David Nabarro, een medicus met een reputatie voor rechtzinnigheid en anti-corruptiesentimenten. Dr. Nabarro kwam afgelopen zomer onder de aandacht toen hij zei dat de WHO een lockdown niet kon beschouwen als het beste middel om met de huidige crisis om te gaan. Een andere combinatie van maatregelen, waarbij de ontzagwekkende verarming van grote delen van de wereldbevolking kon worden voorkomen, moest volgens hem worden gekozen. Het mag dus duidelijk zijn dat er aan de top van de WHO geen overeenstemming is van beleidsdoctrines.

Tedros zelf blijft een belangrijke propagandist voor de ‘pandemie’. In februari 2020 sprak hij de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München toe met alarmerend nieuws over een ‘infodemie’, die bestaat uit nep nieuws dat zich vlugger en makkelijker verspreidt dan het coronavirus en zelfs nog gevaarlijker is. Inmiddels is het blad dat u in handen heeft tot deze ‘infodemie’ gaan behoren.

Dr. Anthony Fauci

D

e invloed op de mondiale aanpak van corona van deze belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse overheid is enorm. Hij is directeur van het National Institute of Health. Het landelijke orgaan op het gebied van volksgezondheid en infectieziekten in de Verenigde Staten. Binnen het National Institutes of Health is Fauci al decennialang bezig met het binnenhalen van zoveel mogelijk geld. Vaak worden hiervoor publieke fondsen aangewend die door toedoen van Fauci in private handen terechtkomen, zonder intenties het publiek hiervoor iets nuttigs terug te geven. Zo haalde Fauci miljoenen dollars binnen voor experimentele behandelingen op patiënten van over de hele wereld met AIDS, Zika, SARS en Ebola.

Voor iedere behandeling ontvingen de onderzoekers een vergoeding, zogenaamde royalty’s. Zij hadden grote financiële belangen om hun middel zoveel mogelijk te testen. Over deze enorme belangen zwegen Fauci en zijn onderzoekers richting de proefpersonen. Het is zeer twijfelachtig of de proefpersonen wel toestemming zouden geven als ze wisten dat de onderzoekers meer gedreven werden door financieel gewin dan door het vinden van een werkend geneesmiddel. Lang kon Fauci hiermee doorgaan, maar onder de regering van Trump kwam zijn subsidiecarrousel steeds verder onder druk te staan. De eigenzinnige Amerikaanse president was niet zo te porren voor het eindeloos uitdelen van belastinggeld. In 2018 liet hij het plan weten om de bijdragen aan de  wereldgezondheidsorganisatie stop te zetten. Als reactie hierop dreigde Fauci met het uitbreken van een gevaarlijke infectieziekte dat op handen zou zijn. Voor een luttele $ 7,5 miljard zou het instituut van Fauci dit voorkomen. Trump ging niet op het aanbod in.

Eind 2019 kwam Fauci’s dreigement uit. De argwaan die Trump ongetwijfeld moet hebben gehad bleek uit diens kalme en relativerende reacties richting zijn burgers. Fauci daarentegen stopte niet om de ernst en het gevaar te benadrukken. Deze tegenstelling leidde tot botsingen tussen de president en zijn adviseur. Regelmatig lekte er kritiek op Fauci vanuit het Witte Huis.  Fauci op zijn beurt deed er alles aan de pandemie in het nadeel van de president te laten werken.

Onder Joe Biden zal Fauci aanzienlijk minder tegengas krijgen. Zowel Fauci als Biden zijn groot voorstander van vaccinaties, mondkapjes en lockdowns. Fauci liet zich op 22 december 2020 op televisie demonstratief vaccineren met het Moderna vaccin, hoewel het natuurlijk niet te controleren is wat er daadwerkelijk in de spuit zat. Fauci’s voorliefde voor vaccins dient het belang van een grote geldschieter van zijn National Institutes of Health (NIH): De Bill  & Melinda Gates Foundation.
Het schort deze gecorrumpeerde wetenschapper óf aan een eigen goed geheugen óf aan een ontwikkeld gevoel voor contradictie óf aan een geweten. The Virology Journal, de officiële publicatie van Dr. Fauci’s NIH, publiceerde in 2005 een artikel van zijn hand, waarin het gebruik van Chloroquine als voorzorg tegen en behandeling van SARS coronavirus infecties en verspreiding werd aangeprezen; dus hetzelfde middel waartegen hij, als een van de luidste stemmen in de wereld, de propagandacampagne heeft geleid.

Dr. Harvey Risch: “De meeste van de 220.000 sterfgevallen in de Verenigde Staten tot nu toe hadden kunnen worden voorkomen door het wijdverbreide gebruik van HCQ, dat de Food and Drugs Administration blokkeerde. Het is de FDA die verantwoordelijk is voor deze sterfgevallen, niet de president.” Maar Fauci is de macht achter de troon en dicteert de acties van de FDA. Frontlijnarts Brian Tyson zei dat hij meer dan 1900 patiënten heeft genezen en dat tussen 75 en 80 procent van de meer dan 200.000 sterfgevallen tot dusverre voorkomen had kunnen worden door HCQ te gebruiken! Een witboek van Dr. Simone Gold concludeerde: “Wat we wel weten is dat 70.000-100.000 extra Amerikaanse tevens verloren zijn gegaan door gebrek aan toegang tot HCQ.” De beste website om mensen te helpen de bewezen remedie voor vroege thuiszorg te krijgen, is America’s Front Line Doctors.
Eenzelfde soort tegenspraak is te bemerken toen hij Jaap van Dissel op Twitter publiekelijk tot de orde riep omdat Van Dissel zich sceptisch uitliet over het nut van mondkapjes. Fauci is daar voor of tegen als het hem voor wat voor reden ook uitkomt.

Van het grootste belang zijn Fauci’s relaties met de grote farmaceutische bedrijven wier miljarden dollars winst met medicijnen en vaccins gedeeltelijk afhankelijk zijn van wat Fauci beslist. Hij is opgeleid als arts, maar is geen wetenschapper. Hij is een  superbureaucraat die de Centers of Disease Control and Prevention, de Surgeon General en de FDA grotendeels heeft verdrongen. Een onderzoek daartoe onthulde zijn macht om al of niet uit te maken of een vaccin wordt goedgekeurd of niet. Daarin werd opgemerkt: “Dr. Anthony Fauci zal gegevens zien van door de overheid gefinancierde vaccinonderzoeken voordat de FDA dat doet.” Een voorbeeld van zijn tussenkomst was ter wille van het dure medicijn remdesivir, dat alleen voor ziekenhuispatiënten gebruikt wordt. Het belooft het farmaceutische bedrijf Gilead miljarden dollars te gaan opleveren. De regering heeft minstens $ 70,5 miljoen aan belastinggeld besteed voor de ontwikkeling ervan. Fauci kreeg dit geneesmiddel goedgekeurd voordat de gebruikelijke fase 3-testen waren voltooid en hij betaalde voor de klinische proef. Het is veelbetekenend dat het NIH-adviespanel remdesivir beoordeelde vóór de FDA.

Fauci houdt de grote aangezwengelde belangstelling voor vaccins warm door de pandemie te rekken. Door middel van duizenden patenten blokkeert hij alternatieve en goedkope geneesmiddelen, zodat ze niet op de markt kunnen komen. Met zijn jaarlijkse budget van bijna $ 6 miljard, geeft Fauci ongeveer $ 4 miljard per jaar uit aan mensen en groepen van buiten z’n organisatie. Veel artsen en epidemiologen hebben uiteenlopende en van hem afwijkende professionele meningen. Maar ze  zijn bang om over Fauci te praten en financiële steun te verliezen. Verschillende eerstelijnsartsen stuurden in augustus een gedetailleerde brief met veel serieuze vragen, maar Fauci reageerde niet. Een van die doktoren heeft opgemerkt dat “rigoureuze ondervraging van Dr. Fauci met uitdagingen van zijn collega’s nooit plaatsgevonden heeft. De meningen van Dr. Fauci blijven niet alleen onomstreden, maar degenen met tegengestelde opvattingen worden gecensureerd.”

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Neil Ferguson

D

eze Brit, tot voor kort hoofd van het Imperial College, is direct verantwoordelijk geweest voor het uitroepen van de Lockdowns in Europa. Dat gebeurde op basis van zijn CovidSim computermodellen welke 2,2 miljoen Amerikaanse doden voorspelden als gevolg van de ‘pandemie’. Dat zou dan in het ergste geval zijn; kort daarna stelde hij het bij en voorspelde minstens 1,1 miljoen doden. Deze geleerde in de ‘mathematische biologie’ voorziet sinds 2001 overheden van ‘onderbouwde schattingen’ van te verwachten aantallen slachtoffers bij het uitbreken van besmettelijke ziektes. Ferguson was nodig om Europa de pandemie te bezorgen, ook al was keer op keer gebleken dat zijn schattingen volstrekt onbetrouwbaar waren. Maar Ferguson’s instituut wordt met tientallen miljoen per jaar gefinancierd door Bill Gates die een hoofdrol speelde in het organiseren van de crisis. Gates is de vaccinkoning die zijn bemoeienissen in deze branche ‘zijn beste investeringen ooit’ noemt.

Computerspecialisten laten geen spaan heel van CovidSim. De broncodering zou rommelig zijn en vol bugs zitten die ‘niet-deterministische output’ geven, ofwel: een uitkomst die volledig willekeurig is, ook bij gelijke invoergegevens en parameters. Zelfs het type computer waarop het model gedraaid wordt bleek invloed te hebben op de uitkomst. Dit terwijl de bijgeleverde documentatie beweert dat CovidSim bij dezelfde ingevoerde gegevens altijd dezelfde uitkomsten zal opleveren, wat op zichzelf óók al problematisch is, omdat de belangrijkste in te voeren gegevens, zoals actuele serologische test-gegevens, er domweg niet zijn. Maar zelfs als de praktijk aantoont dat de schattingen volstrekt niet deugen, lukt het de overheden niet om de ingeslagen koers te veranderen. Het argument daarbij is vaak dat de sterftecijfers zo drastisch meevallen juist vanwege de draconische maatregelen. Dat is echter een misvatting. De feitelijke cijfers blijken heel veel lager dan Ferguson’s schattingen van slachtofferaantallen bij de strengst mogelijke maatregelen. Hij werkte onder andere aan de vogelgriep die 400 doden ten gevolge had, in plaats van de door hem voorspelde 200 miljoen. Ebola telde tenslotte minder dan 8000 slachtoffers in plaats van de voorspelde 1,4 miljoen.

Het goochelen met codering, cijfers en statistieken maakt mensen in hoge mate vatbaar voor illusies. Voor een leek zijn zulke cijfers abracadabra waarvan je alleen in goed vertrouwen kunt aannemen dat de experts weten wat ze doen, terwijl de experts zich ermee vergalopperen omdat ze bevangen zijn door de illusoire hardheid van computerdata of door beelden van het Walhalla der technologische mogelijkheden.

Vrijwel alle covid19-gerelateerde statistieken zijn gebaseerd op dezelfde fundamenteel foute aanname dat de mens geen immuunsysteem zou hebben. Ook de PCR-test is een belangrijke factor in het scheeftrekken van statistieken. Het is volstrekt onbetrouwbaar als je er gezonde mensen mee test, wat op grote schaal gebeurt, en is bovendien een cruciale factor in het bepalen van de werkzaamheid van de vaccins. Er worden geen autopsies gedaan op coronaslachtoffers en ook een positieve coronatest was volgens het Amerikaanse CDC niet nodig om iemand als coronadode in de statistieken te voegen – het hebben van ziekteverschijnselen zou genoeg zijn. Zo werden de griepdoden vervangen voor coronadoden. Ook in Nederland sprong het aantal griepdoden per jaar magischerwijs van ca. 6400 (2015 t/m 2019) naar 400 (in 2020), terwijl het aantal coronadoden met 6100 dit cijfer vrijwel exact aanvulde. De ziekenhuizen ontvangen voor een coronapatiënt veel grotere bedragen dan voor een kankerpatiënt en artsen treffen in het elektronisch patiëntendossier instructies aan, onzichtbaar voor het verplegend personeel, om de betreffende patiënt als coronapatiënt op te voeren. Alleen het totaal aantal overleden personen in Nederland laat zien dat er geen werkelijke oversterfte is – en zelfs het beeld hiervan wordt vertekend door absolute getallen op te voeren zonder erbij te vermelden dat de bevolking óók gegroeid is en dat het jaarlijkse percentage van overledenen ongeveer gelijk is gebleven.

Bill Gates

B

ill Gates is in de vorige nummers van Gezond Verstand vaak de revue gepasseerd, heel  uitgebreid in nummer drie. Hij geeft zich niet uit als wetenschapper, maar in zijn niet aflatende uitspraken, al jarenlang, wekt hij de indruk ervan overtuigd te zijn dat wetenschap hem en zijn filantropische bemoeienissen terzijde staan, en daarmee hoort hij toch wel in dit rijtje thuis. Hij mag wel gezien worden als eigenlijk de grootste kwakzalver van allemaal.

Hij is ook de voornaamste figuur in het rijtje. Zonder hem zou er geen neppandemie zijn geweest, en zouden ons de lockdowns bespaard zijn gebleven. In de visie van de schrijvers in de reguliere media komt deze bewering over als de grootste kolder, maar dat komt omdat zij als conformdenkers zich nog altijd moeten baseren op de notie van een magisch virus.

Gates heeft de ‘pandemie’ kunnen scheppen doordat hij de WHO naar zijn hand kon zetten. Dat tot de Verenigde Naties behorende aanhangsel draait financieel in hoge mate op Gates’ miljarden. De ongekende wereldcrisis die ontstond kwam ’s werelds financiële opperheren goed uit, want het heeft de gelegenheid geschapen om maatregelen te introduceren die anders nooit, maar dan ook nooit, zouden kunnen worden geaccepteerd door het overgrote merendeel van de wereldbevolking. Gates had dus toestemming. En hij wist wetenschappers die werken in honderden instellingen ter bestudering en behandeling van infectieziekten, in vrij grote mate van hem afhankelijk te maken in wat ze doen. In dat opzicht is hij een stuk machtiger nog dan Fauci. De van Dissels over de hele wereld werken mee.

Maar waarom? Goed, schatrijk zijn, in een mate waarvoor nog niet echt een doeltreffende term is bedacht, lijkt een verlangen aan te wakkeren om nog meer rijkdom bij elkaar te harken. En daar zal Gates met deze pandemie weer uitstekend in slagen. Maar er is  eer. Vooral als men zijn meest recente video’s bekijkt, en leest over zijn meest recente plan om de aarde te laten afkoelen door een chemische interventie hoog in de lucht die het zonlicht helpt blokkeren, dan kan men zich nauwelijks aan de indruk onttrekken dat er meer dan één steekje aan hem los is. In een impuls zocht ik op het internet de combinatie Gates en sciencefiction. En ja, daar was het: “Ik smulde ervan, kon er niet genoeg van krijgen”. Dit was de sciencefiction van de jaren 50 en 60, die niet zozeer ging over buitenaardse wezens en raketten, maar in hoge mate over denkbeeldige toekomstige maatschappijen. Soms op aarde na een nucleaire calamiteit, soms ergens op een planeet in een ander sterrenstelsel. Maar altijd maatschappijen waarin homo sapiens de dingen heel anders had ingericht dan wat wij er in onze beschaving van hebben gemaakt. Het is speculeren, en dat proberen we tot een minimum te beperken als redactie van Gezond Verstand, maar het is de moeite waard om er verder over na te denken. Het zou best kunnen dat Gates zijn reservoir van miljarden wil aanwenden om sciencefiction-visioenen te realiseren. Het is tenslotte zo dat Gates ook lijkt te dromen over microscopische elementjes die met de injectiespuit onderhuids bij alle planeetbewoners kunnen worden ingebracht, bedoeld voor het in de gaten houden van de wereldbevolking.

Ja, beste mensen in de reguliere pers, hij zegt het echt allemaal zelf, en bij herhaling.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 8

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.