Scroll Top

Oproep aan artsen en ander medisch personeel (Karel van Wolferen)

Het redden van mensenlevens is bijzonder, en u heeft daar waarschijnlijk heel veel meer mee te maken dan niet-medisch personeel zoals ik en de meeste andere mensen. U behoort daarmee tot een specifieke minderheid die uniek is. Ik schrijf deze oproep met u in gedachten en met de bedoeling om te proberen u over te halen om mensenlevens te redden in de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen, een situatie waarin heel veel mensenlevens en veel ernstig lichamelijk  letsel op het spel staan. U kan dat doen omdat u, anders dan ik en de meeste andere mensen die geen achtergrond van een medische opleiding en ervaring hebben, uw omgeving met meer gezag kan adviseren over zaken die ons lichaam aangaan. Uw advies kan nog altijd een verschil uitmaken voor de toekomst van mensen die nog niet geïnjecteerd zijn met het ‘vaccin’ waarvoor velen nu in de rij staan – een toekomst die heel kort zou kunnen zijn, of een toekomst met ernstig haperende organen en veel pijn. U begrijpt dan nu al waar het mij met deze oproep om te doen is.
Hippocrates
Oproep aan artsen en ander medisch personeel
Het redden van mensenlevens is bijzonder, en u heeft daar waarschijnlijk heel veel meer mee te maken dan niet-medisch personeel zoals ik en de meeste andere mensen. U behoort daarmee tot een specifieke minderheid die uniek is. Ik schrijf deze oproep met u in gedachten en met de bedoeling om te proberen u over te halen om mensenlevens te redden in de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen, een situatie waarin heel veel mensenlevens en veel ernstig lichamelijk  letsel op het spel staan. U kan dat doen omdat u, anders dan ik en de meeste andere mensen die geen achtergrond van een medische opleiding en ervaring hebben, uw omgeving met meer gezag kan adviseren over zaken die ons lichaam aangaan. Uw advies kan nog altijd een verschil uitmaken voor de toekomst van mensen die nog niet geïnjecteerd zijn met het ‘vaccin’ waarvoor velen nu in de rij staan – een toekomst die heel kort zou kunnen zijn, of een toekomst met ernstig haperende organen en veel pijn. U begrijpt dan nu al waar het mij met deze oproep om te doen is.
I

nderdaad, ik vraag u om met grote nadruk uw patiënten en anderen te ontraden om zich te laten inspuiten. Niemand kan met zekerheid weten of u daarmee bij mensen die uw woorden ter harte nemen, daadwerkelijk groot lichaamsgevaar zult voorkomen. De kans dat die mensen tot de slachtoffers zouden gaan behoren, is wellicht gering, maar omdat die kans wel degelijk bestaat, rechtvaardigt dat volledig uw inmenging in de beslissing van iemand met wie u, beroepshalve of niet, hierover in gesprek raakt. Meer dan dat, als u denkt dat u zo’n beslissing met een gerust hart aan het oordeelsvermogen van de ander kan overlaten, dan is dat een foute morele redenering: men beschouwt u als geneeskundig opgeleide als meer gezaghebbend dan een willekeurig ander persoon.

Ik ben me ervan bewust dat wat ik hier zeg bij velen van u kan overkomen als ‘over de top’, misschien wel als maniakaal geraaskal.  Ikzelf kan mij alleen bij benadering een beeld vormen van de gemoedstoestand en positie in uw leven van de laatste tijd. Het is heel goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat u zelf al de injectie hebt toegediend gekregen. De pressie binnen uw beroepsgroep om mee te doen was vanaf het begin heel groot. Het kan zelfs zijn dat de rol die u in de zorg vervult alleen mocht worden voortgezet als u ‘de prik’ zou aanvaarden. Mijn alarmistische taal kan u nu geheel in het verkeerde keelgat schieten. Toch ga ik ermee door want ik heb  zelf inmiddels meegemaakt dat andere zorgverleners in deze situatie na aarzelingen tot dezelfde gevolgtrekkingen zijn gekomen als die ik hier aan u doorgeef.

Vanuit een moreel gezichtspunt is een “nee!” advies aan mensen die nog niet zijn geïnjecteerd, gemakkelijk genoeg, want het kan hen geen enkel nadeel opleveren. Wat aangeboden wordt als een ‘vaccin’ beschermt niet tegen welk virus dan ook. Geen van de fabrikanten beweert dat effectiviteit is bewezen, en geen van de fabrikanten garandeert dat het veilig is. De garanties betreffende veiligheid en effectiviteit worden rondgebazuind door overheden die nu al anderhalf jaar het inspuiten van de hele mensheid aanprijzen als de enige manier om de ‘pandemie’ te beëindigen. Het feit dat de injecties niet effectief zijn wordt daarentegen elke dag bewezen door de drommen mensen van wie duidelijk is dat ze besmet zijn nadat ze de injectie hadden gekregen. Eventuele last die mensen ondervinden als zij uw raad volgen om zich niet te laten injecteren, heeft te maken met hun toegang tot festiviteiten of buitenlandse reizen, en niet met een medische gesteldheid.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Waarom kan ik zo stellig over injectieschade spreken? Een belangrijke reden zijn de cijfers die officiële instanties aan ons doorgeven. Het European Medicins Agency (EMA) meldde 16.535 door de injecties veroorzaakte sterfgevallen in 27 Europese landen (tot 1 juli), en meer dan 1,7 miljoen bijwerkingen. Ongeveer de helft van laatstgenoemde letselgevallen wordt beschouwd als levensbedreigend, of als bron van blijvende ernstige invaliditeit. Specialisten die deze cijfers analyseren constateren unaniem dat deze getallen het spreekwoordelijke topje van de ijsberg vertegenwoordigen, en dat men ze met minstens tien moet vermenigvuldigen. Volgens de officiële cijfers van VAERS, de Amerikaanse instantie die bijwerkingen van vaccins in de Verenigde Staten bijhoudt, zijn er zo’n 7.000 mensen overleden na de injecties. Een van ’s werelds meest vooraanstaande cardiologen, dr. Peter McCullough, die ook de meeste publicaties betreffende het omstreden coronavirus op zijn naam heeft staan, laat weten dat drie klokkenluiders bij de officiële instanties CMS en CDC met wie hij contact heeft, op een aantal uitkomen van 50.000 overleden Amerikanen.

Er is een gigantische barrière ontstaan tussen u als beoefenaar van geneeskunde en de informatie die u zou moeten bereiken om verantwoordelijke beoefening van uw beroep mogelijk te maken. U weet waarschijnlijk al wel dat we hier te maken hebben met een medisch experiment, ook al wordt dat gegeven van overheidswege buiten uw zicht gehouden. Wat als een ‘vaccin’ wordt gepresenteerd is in wezen gentherapie, waar een nog bijna geheel onbekende wereld van verschijnselen achter schuilgaat. Het heeft slechts een provisionele goedkeuring gekregen van de autoriteiten, omdat wij ons volgens diezelfde autoriteiten in een noodsituatie bevinden. Door genoemde barrière tussen u en relevante informatie, die in stand wordt gehouden door overheidcensuur en zelfcensuur van de sociale media, bent u misschien weinig of niets te weten gekomen over de analyses, conclusies, ervaringen, het onderzoek en de bewijzen van fraude die continu worden aangedragen door letterlijk tienduizenden van uw beroepsgenoten. Dat geheel van feiten wordt tegengehouden, omdat het niet strookt met wat onze overheid en die van andere landen nu al anderhalf jaar beweren. Onder genoemde beroepsgenoten bevinden zich zeer vooraanstaande specialisten met een smetteloze carrière achter zich. Enkelen onder hen zijn beloond met Nobelprijzen. Sommigen hebben eerder topfuncties in de farmaceutische wereld bekleed.

Hippocrates
Hippocrates

Vooraanstaande immunologen, biochemici en vaccinspecialisten verwachten een reusachtig aantal sterfgevallen en ernstige aandoeningen vanaf het eerstvolgende griepseizoen, in een golf die jarenlang kan voortduren. De grote boosdoener in de injecties is het spike eiwit dat zich binnen vier uur door het gehele lichaam verspreidt en ook de zogenaamde bloedhersenbarrière doorbreekt, waardoor we zowel ernstige neurologische als orgaanaandoeningen mogen verwachten. Het is al duidelijk dat er vooral bij jonge mensen een groot gevaar bestaat op ontsteking van de hartspier. Het is ook al komen vast te staan dat ernstige schade wordt aangericht aan de eierstokken van vrouwen, wat een ernstige beperking van hun vruchtbaarheid doet verwachten. Het is tevens geconstateerd dat viermaal zo veel miskramen dan gemiddeld optreden in de eerste vier maanden van zwangerschap. Een bijzonder gevaar zou kunnen schuilen in de besmettelijkheid van de geïnjecteerden vanwege prionen (misvormde eiwitten) die via lichaamsvocht en andere kanalen overdraagbaar zijn.

Veel zal in uw werkomgeving gaan veranderen. In de operatiekamer zullen bloedtransfusies grote risico’s met zich meebrengen. Borstvoeding door een geïnjecteerde moeder die een gezonde toekomst voor haar baby wenst, is al onmogelijk geworden.

Als u dit alles nog moeilijk te geloven vindt, denk dan eens aan hoeveel merkwaardigs u al moet zijn opgevallen bij veranderingen in uw werkomgeving. U verkeert in de bijzondere situatie dat uw professionele autonomie – uw verantwoordelijkheid voor medisch handelen – u uit handen is genomen. U staat onder enorme druk om te doen wat regeringsinstanties u middels vakverenigingen opdragen. Dat is bij mijn weten nooit eerder voorgekomen. U zal ook hebben gedacht dat, terwijl dit wordt geweten aan een noodsituatie, de daarvoor schuldige ‘pandemie’ vorig jaar een niet hoger sterftecijfer voortbracht dan bij de griepcijfers in gemiddelde jaren, en we dus meer met een massapsychose dan met een werkelijke noodsituatie te maken hebben. U heeft misschien opgemerkt dat algemeen geldende regels die horen bij de routines van uw beroepsgroep, met voeten worden getreden. Zoals het gebod dat als er een effectief medicijn voorhanden is voor behandeling van een aandoening, er geen experimentele spuitjes zijn toegestaan. Zoals het reclame maken voor de covidinjecties alsof het tandpasta betreft, wat de regels schendt van de CGR (Code Geneesmiddelenreclame). Ook wordt bij ziekenhuisopnames niet geregistreerd of de patiënten daar belanden ná de injectie. Dan hebben we nog het pas vorig jaar ingevoerde verbod op doeltreffende geneesmiddelen voor covid-19 die decennialang bij andere aandoeningen succesvol zijn toegepast. U kan worden beboet als u die vandaag zou toedienen.
Het meest ongelooflijke van al het ongewone is, dat u van de overheid niet mag weten wat de sterftecijfers en zeer schadelijke bijwerkingen van de injecties zijn. Alle informatie daarover wordt angstvallig uit de reguliere media geweerd.

Het kan zijn dat een en ander langs u heen is gegaan – uw werk vergt ten slotte heel veel tijd en concentratie – maar dat nu uw bezorgde belangstelling is gewekt door het nieuws dat vanaf heden ook kinderen tussen 12 en 17 jaar aan de beurt zijn voor de injecties. Daar zitten dan kerngezonde kinderen bij die ziek worden gemaakt, of misschien met levenslange aandoeningen worden opgescheept. Voor sommigen zal het bijna meteen al het einde van hun leven betekenen. Dit wordt vergoelijkt omdat het – in de woorden van OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Károly Illy – noodzakelijk is om de deltavariant onder controle te kunnen houden. Nu kan ik u vertellen dat die deltavariant alleen maar is komen opdagen om straks weer een strengere lockdown en andere maatregelen te kunnen instellen. Dat zeg ik op gezag van mijn eigen ernstig geslonken beroepsgroep die zich bezighoudt met overheidsfraude en verregaande corruptie van regeringen en wetenschap. Door het vaccineren van kinderen “zou de R-waarde met zo’n 15 procent kunnen dalen”, zegt minister Hugo de Jonge. Beste mensen, dit is namaakwetenschap tot stand gekomen via betekenisloze computermodellen en zonder de geringste basis in de werkelijkheid. Het is onbeschrijfelijk cynisch en uw aandacht onwaardig.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer20

Een opmerking achterlaten

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.