Scroll Top

‘Het kaartenhuis staat op instorten’ (Jeroen Pols)

De Duitse topadvocaat dr. Reiner Füllmich procedeerde jarenlang met succes voor slachtoffers van grote fraudeschandalen tegen concerns als de Deutsche Bank, Volkswagen en Kühne+Nagel. Hij besloot het rustiger aan te doen en trok zich terug op zijn ranch in Californië. Maar de coronacrisis kwam ertussen en in plaats van te surfen en paardrijden werd hij internationaal het gezicht van de juridische strijd tegen wat hij beschouwt als het grootste bedrog uit de geschiedenis. Hij is optimistisch over de afloop. Hieronder citaten uit een vraaggesprek met hem.
reiner fuellmich kaartenhuis op instorten
Reiner Fuellmich:
‘Het kaartenhuis staat op instorten’

mr. Jeroen Pols

De Duitse topadvocaat dr. Reiner Füllmich procedeerde jarenlang met succes voor slachtoffers van grote fraudeschandalen tegen concerns als de Deutsche Bank, Volkswagen en Kühne+Nagel. Hij besloot het rustiger aan te doen en trok zich terug op zijn ranch in Californië. Maar de coronacrisis kwam ertussen en in plaats van te surfen en paardrijden werd hij internationaal het gezicht van de juridische strijd tegen wat hij beschouwt als het grootste bedrog uit de geschiedenis. Hij is optimistisch over de afloop. Hieronder citaten uit een vraaggesprek met hem.

Bevlogenheid
Füllmich erfde zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel van zijn vader, een politieman in het Noord-Duitse Bremen waar hij opgroeide: “Ik kon niet tegen onrecht en zag wat er in de jaren ’30 in Duitsland gebeurde.” Na een studie rechtsgeleerdheid aan de Georg-August-Universiteit Göttingen en de UCLA in Los Angeles promoveerde Füllmich op het gebied van medisch recht. In 1993 werd hij zowel in Californië als Duitsland toegelaten als advocaat en bekleedde daarnaast een leerstoel bij de universiteit in Göttingen. “Er zijn weinig advocaten die vechten voor het behoud van de rechtsstaat. De meeste juristen gaan in het vak met het doel veel geld te verdienen. Voor mij was dat nooit het belangrijkste. Als geld je enige drijfveer is, zal je nooit de beste worden. Er moet passie en bevlogenheid zijn”, aldus Füllmich.

Fraudeschandalen
De advocaat kreeg naamsbekendheid door zijn procedures tegen de grote fraudeschandalen van Volkswagen en de Deutsche Bank. In de Verenigde Staten moest de autofabrikant miljarden betalen om gedupeerden van het emissieschandaal schadeloos te stellen. In Duitsland bleven de overwinningen in de lopende procedures tot nu toe beperkt. De rechter oordeelde dat Volkswagen niet opzettelijk handelde en kende slechts een beperkte schadevergoeding toe aan de benadeelden. Ook in de rechtszaken tegen de Deutsche Bank leerde hij de macht van dit soort bedrijven kennen: “De rechtspraak durft geen beslissingen te nemen die tegen de belangen van grote concerns ingaan. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Als de industrie denkt met alles te kunnen wegkomen, dan doen ze dat ook. De democratie wordt door deze machten uitgeschakeld.”

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Corona Ausschuss
Kort na de uitbraak van de coronacrisis begreep Füllmich dat er iets vreemds aan de hand was. Met zijn ervaring in medisch recht kon hij de nieuwsberichten niet plaatsen. Zijn vriend dr. Wolfgang Wodarg, een Duitse longspecialist, voormalig parlementslid en lid van de Europese Raad, die in 2009 met een parlementaire enquête het schandaal van de Mexicaanse Griep aan het licht bracht, zag een herhaling van zetten met dezelfde hoofdrolspelers van toen. Wodarg, Füllmich en de advocaten Dr. Justus Hoffmann, Antonia Fischer – zij kennen elkaar vanuit de werkgroep Justitie bij Transparency International – en Viviane Fischer startten in juli 2020 de Stichting Corona Ausschuss. Sindsdien ondervraagt deze onderzoekscommissie iedere vrijdagmiddag getuigen en deskundigen om op verschillende deelgebieden bewijs te verzamelen. De commissie onderzoekt met name het gevaar van het virus, de betrouwbaarheid van de PCR-test en de schadelijke gevolgen van de maatregelen. Füllmich beschouwt dit werk als bewijsgaring voor een tribunaal Neurenberg 2.0. Inmiddels kwam de commissie in 56 zittingen bijeen. Overigens zal de start van een strafhof nog even op zich laten wachten. Er zijn aanhoudende geruchten op sociale media dat hij op dit moment bezig is met duizend wetenschappers en juristen dit voor te bereiden. Maar dat is niet het geval. De gerechtelijke procedures komen eerst.

Drosten
Füllmich ontwikkelde zich tot de kwelgeest van Christian Drosten, de Duitse Jaap van Dissel die in januari 2020 samen met onder meer Marion Koopmans de PCR-test ontwikkelde om coronabesmettingen te ontdekken. Door de gecreëerde paniek werd deze test wereldwijd als gouden standaard aanvaard. Drosten is volgens de advocaat een oplichter en zelfbenoemd deskundige die weet dat zijn test geen infecties aantoont. “Drosten heeft een aanstelling als hoogleraar bij twee instituten die gefinancierd worden door de miljardairsfamilie Quandt, de eigenaren van het autoconcern BMW. Het is de vraag hoe hij deze posities verkreeg. Hij loog over zijn wetenschappelijke kwalificaties en ik vermoed zelfs dat zijn proefschrift vervalst is. Een kopie daarvan kwam pas na een lange zoektocht boven water maar onderzoekers mochten na lang aandringen het stuk slechts gedeeltelijk inzien. Het voldoet in ieder geval niet aan de wetenschappelijke eisen van de Universiteit van Frankfurt waar hij in 2003 gepromoveerd zou zijn. Iemand die hierover liegt, liegt over alles. Ik beschouw Drosten als een van de hoofdverantwoordelijken van dit schandaal. De politiek baseert immers het hele beleid op zijn test en adviezen”, aldus de advocaat.

Rechtszaken
De gerechtelijke procedures die Füllmich voert, richten zich tegen de PCR-test. Als die valt, dan stort volgens de advocaat het hele kaartenhuis in elkaar. In Duitsland lopen meerdere zaken, maar de rechterlijke macht laat het volgens hem tot nu toe afweten. Internationaal bundelt Füllmich de krachten van juristen en advocaten. In Canada startte een zogenaamde class action tegen een lokale fabrikant van de “Drostentest”. In de Verenigde Staten bereidt de advocaat in samenwerking met dertig collega’s een vergelijkbare miljardenclaim voor waarin ook Drosten persoonlijk aangesproken wordt voor de veroorzaakte schade. Voorts kan de Duitse viroloog daar een strafrechtelijke vervolging tegemoet zien. Füllmich: “Dit is de grote angst van de hoofdrolspelers. Zij brachten de test wereldwijd op de markt en kunnen daardoor overal voor het gerecht gesleept worden. Dus ook in de Verenigde Staten. Alleen al de start van dit proces zal een grote invloed hebben op de machthebbers. Ik verwacht korte tijd na de start van dit proces een omwenteling. Zij zullen eieren voor hun geld kiezen.”

Toekomst
Nu alle schandalen langzaam aan de oppervlakte komen, moeten wij ons volgens Füllmich de vraag stellen wie ons nou eigenlijk bestuurt: “Volgens een aantal psychiaters die ik hierover vroeg zijn de verantwoordelijke politici onzekere, bange en beschadigde mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Mondiaal opererende grootbedrijven namen de macht over, bepalen het beleid en gaan zelfs over onze vrijheid van meningsuiting. Wij zijn naast onze juridische inspanningen inmiddels ook politiek actief. De schuldigen zullen zich moeten verantwoorden. Niemand zal kunnen zeggen ich habe es nicht gewußt. Ik verwacht dat de hoofdrolspelers nog dit jaar uit de politieke arena verdwijnen en strafrechtelijk vervolgd worden. De macht van de grote bedrijven zal vergaand ingeperkt moeten worden. Een Great Reset waarin de macht teruggaat naar de burger. Wij gaan winnen”.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 19

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.