Scroll Top

Waarnemen wat de Tweede Kamer behoort te doen (Pieter Kuit)

Wanneer een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt waardoor een crisis ontstaat met ontwrichtende gevolgen voor onze maatschappij dan wordt onze volksvertegenwoordiging,te beginnen bij de Tweede Kamer, geacht om zich daarover te buigen. Dat geldt ook voor wanneer een crisis het gevolg is van regeringsbeleid. Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het Parlement de regering controleert. Dit is niet vrijblijvend. Onze volksvertegenwoordiging heeft de plicht de regering op de vingers te kijken en kritische vragen te stellen. Het Parlement bestaat uit de regeringspartijen en uit de oppositiepartijen. De  oppositiepartijen staan dus tegenover de regering en behoren de regering te controleren door kritische vragen te stellen bij elk besluit.
GV cover nummer 21
Waarnemen wat de Tweede Kamer behoort te doen

Pieter Kuit

Wanneer een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt waardoor een crisis ontstaat met ontwrichtende gevolgen voor onze maatschappij dan wordt onze volksvertegenwoordiging,te beginnen bij de Tweede Kamer, geacht om zich daarover te buigen. Dat geldt ook voor wanneer een crisis het gevolg is van regeringsbeleid. Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het Parlement de regering controleert. Dit is niet vrijblijvend. Onze volksvertegenwoordiging heeft de plicht de regering op de vingers te kijken en kritische vragen te stellen. Het Parlement bestaat uit de regeringspartijen en uit de oppositiepartijen. De oppositiepartijen staan dus tegenover de regering en behoren de regering te controleren door kritische vragen te stellen bij elk besluit.
H

et is niet overdreven om te stellen dat wij te maken hebben met de ernstigste en meest ontwrichtende crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Niemand zal kunnen ontkennen dat dit het gevolg is van de maatregelen waarmee de regering anderhalf jaar geleden is begonnen. De regering rechtvaardigt de maatregelen met verwijzing naar een noodtoestand veroorzaakt door een bijzonder gevaarlijk virus die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Maar sinds de aanvankelijke berichten hierover meer dan anderhalf jaar geleden is veel informatie beschikbaar gekomen die redenen biedt voor grote twijfel aan de juistheid van deze rechtvaardiging. Onder zulke omstandigheden heeft het Parlement de bevoegdheid een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête in te stellen waar bewindspersonen onder ede kunnen worden gehoord en de plicht hebben te verschijnen voor de Enquêtecommissie.

Deze mogelijkheden zijn het gereedschap om de regering te controleren en bevragen wanneer de vragen in de dagelijkse debatten niet voldoende beantwoord worden. De oppositie blijkt onder de huidige omstandigheden echter vleugellam te zijn geraakt. Op enkele uitzonderingen na, stemt zij massaal mee met de regeringspartijen. Vrijheden worden beperkt, grondrechten zijn buiten werking gesteld. De vraag naar een parlementair onderzoek of het zwaardere middel van een parlementaire enquête wordt echter zelfs niet gesteld.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

In augustus 2020 heb ik daarom samen met mijn dochter een officieel verzoek ingediend bij het Parlement om zo’n parlementair onderzoek of liever nog een parlementaire enquête in te stellen. Het Parlement heeft ons laten weten daartoe geen aanleiding te zien. Na een herhaald en onderbouwd verzoek aan het Parlement en de daaropvolgende herhaalde weigering, hebben mijn dochter en ik besloten het onderzoek zelf in te stellen middels een buiten parlementaire onderzoekscommissie. Ook zo’n middel behoort tot onze burgerrechten. Door het horen van getuigen-deskundigen in hoorzittingen die live worden uitgezonden en notarieel worden vastgelegd, doet de Commissie onderzoek naar het beleid van de regering ten aanzien van covid-19. Daarbij stellen wij de vraag of de getroffen maatregelen proportioneel zijn en de ontwrichting van de maatschappij in verhouding staat tot het gevaar van het corona pathogeen. Ook horen wij burgers die getroffen worden door de maatregelen, zoals ondernemers, horecaondernemers, docenten, verpleegkundigen, leerlingen, en andere groepen van landgenoten.

Op 2 maart jl. heeft de Commissie haar eerste tussenrapportage uitgebracht, waarin wordt geconcludeerd dat de maatregelen buiten proportioneel zijn en grote ontwrichting van de maatschappij ten gevolg hebben. Deze ontwrichting staat niet in verhouding tot de ernst van het virus. Jongeren wordt onderwijs onthouden, de volksgezondheid en geestelijke volksgezondheid nemen in rasse schreden af, gezinnen worden verscheurd, bedrijven gaan failliet, en wetten worden door de regering met voeten getreden zonder dat het parlement aan de noodrem trekt.

De Commissie stelt zich ook ten doel te reageren op actuele gebeurtenissen. Zo vindt rondom demonstraties tegen het coronabeleid buitenproportioneel politiegeweld plaats. De Com­missie heeft daarom besloten een onderzoek in te stellen naar de situatie binnen het politiekorps en het politiegeweld. Daarvan is op 9 juli jl. een rapport verschenen waarin beschreven wordt hoe zorgelijk de situatie binnen het politiekorps is en het geweld in opdracht van de regering plaatsvindt.
Op dit moment vindt er een massale vaccinatiecampagne plaats met zogenaamde vaccins die onvoldoende getest zijn en ernstige bijwerkingen blijken te hebben. Ook daar doet de Commissie intensief onderzoek naar. Er is nu zelfs besloten kinderen vanaf 12 jaar te injecteren, zonder dat zij daar toestemming van hun ouders voor nodig hebben.

Omdat de werkzaamheden zich in hoog tempo uitbreiden heeft de Commissie besloten de Commissie om te zetten in een stichting, de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Ook is er een Raad van Advies van deskundigen in het leven geroepen die de Commissie gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Naar het zich laat aanzien is er nog langere tijd onderzoek nodig naar het beleid van deze regering. De Commissie is ervan overtuigd dat verandering moet komen vanuit de Nederlandse bevolking zelf. Daarom is het van het grootste belang de bevolking objectief en zorgvuldig te informeren over wat er op dit moment in de Nederlandse maatschappij gaande De Nederlandse bevolking is in een staat van blijvende verwarring en angst gebracht door de steeds wisselende en soms tegenstrijdige informatie afkomstig van de overheid. Het archief dat de Commissie inmiddels heeft opgebouwd, heeft de aandacht getrokken van het Internationale Strafhof, waarmee wij in contact staan, en van de Nederlandse regering. Het is een uniek, schriftelijk en audiovisueel archief, wat ieder op de website kan inzien en bekijken en beluisteren.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 21

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.