Scroll Top

Westerse ineenstorting op het gevaarlijkste moment sinds 1962

Nummer 77 min
Westerse ineenstorting op het gevaarlijkste moment sinds 1962

Karel van Wolferen

Bij het ter perse gaan van dit nummer leken de ontwikkelingen die begonnen met de Hamasinval van Israël, het gevaarlijkste naoorlogse moment voor de wereld te hebben benaderd, vergelijkbaar met de Cubaanse raketcrisis van oktober 1962. De huidige situatie is waarschijnlijk ernstiger, want 61 jaar geleden was er in Washington en in Moskou zeer serieuze diplomatie gaande. John F. Kennedy, zijn broer Robert Kennedy, en Nikita Chroesjtsjov vreesden een kernoorlog en hebben die voorkomen. Vandaag wordt opnieuw over een kernoorlog gespeculeerd, maar een vergelijkbare diplomatieke inspanning is aan de kant van Washington afwezig.
S

lechts de Russische Federatie en China zijn hard aan het werk om een uitermate gevaarlijke poging te stoppen van neoconservatieve aanstuurders van het Amerikaanse buitenlandse beleid, om Syrië, Jordanië en – het optimum doel – Iran te ‘verslaan’. Deze radicale activisten kunnen schuilen achter een president die niet langer als verstandelijk bekwaam en aanspreekbaar mag worden beschouwd. Dat betekent dat er geen mens aan Washingtons kant rondloopt met het besef uiteindelijk verantwoordelijk te zullen worden gehouden voor een mondiale catastrofe.

De uitkomst van deze crisis, die misschien al bekend is wanneer dit nummer de brievenbus van abonnees bereikt, kan niet anders dan de meest verregaande geopolitieke opschudding veroorzaken. Een algehele herordening van de wereld met een volledig bewezen getaande macht van het Westen lijkt voor de deur te staan. Wij hebben de zes laatste bladzijden gereserveerd voor de meest recente ontwikkelingen ervan.

Washington leek in de nasleep van de staatsgreep van 11 september 2001 diplomatie geheel te hebben afgeschaft. U herinnert zich de woorden van George W. Bush: “You are either with us or against us. Maar het Westen deed toen nog niet geheel mee met dit Amerikaanse opdoeken van diplomatie. Misschien kan u zich de Franse premier Dominique de Villepin nog herinneren, die in 2003 een plaats in de geschiedenis won door zijn uitgesproken oppositie tegen de Amerikaanse inval van Irak. Meteen na het begin van de Israël-crisis heeft De Villepin weer van zich laten horen. Via een interview pleitte hij ervoor om het westerse superioriteitsgevoel in bedwang te houden, andere machten en belangen serieus te gaan nemen, met Poetin te gaan praten, en te gaan ijveren voor de ‘tweestaten’-oplossing als enige manier om het voortbestaan van Israël mogelijk te maken. Men zou wensen dat hij de koers van Frankrijk weer kon bepalen.

De ontwikkelingen die nu de aandacht van de wereld opeisen, snijden de geschiedenis van de gebeurtenissen in verband met de Grote Herstart en Agenda 2030, op een dwarse, scheve manier, waarbij heftige reacties, en totaal van elkaar afwijkende en maatschappelijke verdeeldheid zaaiende interpretaties, niet meer synchroon lopen.  lotseling kan men in de gevestigde media, vooral in de VS, maar ook in Nederland, discussies tegenkomen die verrassen vanwege hun grotere openheid dan waar wij het de afgelopen vier jaar mee hebben moeten doen. De gedachte dat alles met alles heeft te maken is dit keer juist. Deze twee elkaar doorsnijdende velden van virulent conflict houden verband met elkaar. Zij hebben te maken met de westerse ineenstorting door over zichzelf afgeroepen crises. Het Westen kan de proxyoorlog tegen Rusland, gevochten in Oekraïne, niet winnen. De grootste bij elkaar gedreven vloot van Amerikaanse en wat NAVO-oorlogsbodems, kan geen oorlog tegen Iran beslechten. De machtsgreep bedoeld om een wereldwijde tirannie te vestigen is al mislukt. Het zijn alle drie debacles vanwege de aaneensluiting van de groeiende groep landen die besloten dat een multipolaire wereldorde te verkiezen was boven knechting door de VS, en tenslotte vanwege de superieure krijgsmacht van Rusland.

De overeenkomst tussen de twee geschiedenissen is westerse hoogmoed, zelfoverschatting en blindheid ten opzichte van de realiteit. Een tijdens de reactie van de regering van George Bush geuite stellingname dat de regering van Washington de werkelijkheid kon scheppen, ligt nu in het stof. Consolidatie van westerse unipolaire hegemonie die kan uitmonden in een allesoverheersend en alles controlerende wereldheerschappij, is niet meer mogelijk. Als u de inhoud van dit blad de afgelopen jaren heeft gevolgd, dan weet u dat aanverwante thema’s, en vooral de vraag of deze unieke machtsgreep – tegelijk de grootste misdaad ooit – een kans van slagen zou hebben, de auteurs van Gezond Verstand voortdurend bezighouden.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #77

In dit nummer onder meer:

WHO OneHealth-programma
Tanende relevantie Nederlandse verkiezingssysteem
Aanmoediging tot euthanasie
Covid als een militaire operatie
Eeuwige oorlogen van de VS

Opnieuw buigt Sander Boon zich in dit nummer over de hoogmoed en zelfoverschatting van de centrale bankiers, en de rest van het financiële stelsel, die in plaats van wereldcontrole de ineenstorting van de westerse economieën teweegbrengen. Wat precies de uitkomst van de door Netanyahu veroorzaakte crisis ook zal zijn, wat nu al mag worden geconstateerd is dat de geopolitieke manoeuvreerruimte van het collectieve Westen niet meer bestaat. Boon laat zien dat de veelvoorkomende notie onder andersdenkenden over een gigantisch iets met oppermacht over alles, met leidsels die zich uitstrekken tot alle controleapparaten die ertoe doen – een soort spinnenweb van astronomische proporties – niets anders is dan een uit angst ontsproten fantasie. Het is wel cruciaal om te beseffen dat de machtsgreepplegers, de centrale bankiers, en nu weer de neoconservatieve activisten, vooralsnog in deze aan zelfoverschatting en hoogmoed ontsproten fantasie zijn blijven geloven.

In Gezond Verstand hebben wij er vaak op gewezen dat we het op een misdaadsyndicaat moeten houden. Het bedrog van de pandemie en wat daarbij kwam kijken, en de gelederen die zich achter dat bedrog schaarden en eraan meewerkten, kunnen niet gezien worden als iets dat allemaal door toeval ontstond. Wat we hebben kunnen zien is een zwaan-kleef-aan patroon van overambitieuze activisten die criminele middelen niet schuwden, en zich konden aansluiten bij andere overambitieuze activisten met weer andere centrale doelstellingen, die bezig waren een wereldomvattende crisis te fabriceren die moest leiden tot wereldomvattende controle over iedereen. Ik wijs steeds op Bill Gates die de WHO kon kopen en samen met Anthony Fauci Big Farma aanstuurt. Maar het syndicaat bestaat uit vele onderdelen. In een hierop volgend artikel van Tjeu Lemmens kunnen we lezen over het relatief kleine, maar invloedrijke onderdeel van de merkwaardige samenwerking tussen paus Franciscus, George Soros en Klaus Schwab. Daaropvolgend is er een artikel van Albert van de Ven over het aandeel van DARPA, het Amerikaanse militaire instituut voor wetenschappelijke en technologische  ontwikkeling van middelen voor oorlogsvoering, inclusief biowapens. Wat door Amerikaanse onderzoekers boven water kon worden gehaald, is dat het Amerikaanse ministerie van Defensie vanaf het begin eigenaar is geweest van het Covid-19-‘vaccinatie’-programma.

Natuurlijk wisten wij dat het biowapenprogramma een voorgeschiedenis had, alleen dit aspect is pas recentelijk bekend geworden. Alles wat het misdaadsyndicaat helpt heeft een voorgeschiedenis. Het Nederlandse rechtsstelsel bijvoorbeeld, dat de teloorgang van het Nederlandse recht toestond waardoor premier Rutte ons zijn ‘oorlog tegen het virus’-voorschriften door de strot kon duwen. Jeroen Pols beschrijft die voorgeschiedenis in een zeer persoonlijk verhaal. Hij verdient onze grote waardering voor het blijven gebruiken van de Nederlandse instituties die bestemd waren om dingen die krom zijn, toch recht te zetten.

Centrale bankiers krijgen het niet meer voor elkaar om wereldomvattende controle te vestigen. Maar de machtsgreepplegers van de Grote Herstart hebben hun droom niet opgegeven. Hun focus is nu geheel gericht op het project voor pandemieverdragen tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en alle lidstaten van de VN. Deze volslagen gecorrumpeerde organisatie die officieel toezicht houdt op de mondiale volksgezondheid, maar in wezen gigantische schade aan die mondiale volksgezondheid toebrengt, probeert met omkoperij van Afrikaanse landen, die nu voornamelijk behoren tot de andere kant van de gespleten wereld, voor volgend jaar mei alsnog een meerderheid voor instemming bij elkaar te sprokkelen. In verband met de WHO-inspanningen kunt u het artikel van Jeroen van den Berg lezen over de promotie van synthetisch en alternatief voedsel, en vooral over de sprinkhanen en meelwormen die daarvoor met tonnen tegelijk in Nederland worden gefabriceerd. Allemaal het voedselcontrole-onderdeel van het OneHealth-programma van de WHO.

Het is bij dit punt aangekomen waarschijnlijk niet meer nodig om erop te wijzen dat het misdaadsyndicaat, de machtsgreepplegers, vijanden zijn van de mensheid. Die mensheid dient dan ook gereduceerd te worden. Zoals we weten wordt daar hard aan gewerkt met de injecties, en het blijft eigenlijk verbazen dat de toenemende hartaanvallen van vooral atleten, die publieke belangstelling trekken, aan van alles en nog wat worden toegeschreven, behalve aan het gif in de spuitjes dat hartfalen veroorzaakt. Pieter Stuurman schrijft over de systematische aanmoediging die nu plaatsvindt onder vooral gepensioneerden om zichzelf te doden. “Je doet het voor een ander”, zoals onze onvervangbare tekenaar erbij schrijft. Overdrijving is het gereedschap van de karikaturist. Maar de hierbij horende argumentatie die dat sentiment onderschrijft, begint goed post te vatten in de samenleving, die alleen daardoor al klaar wordt gestoomd om de door Stuurman beschreven slavernij te gaan aanvaarden.

Dit voltrekt zich allemaal buiten de aandacht van het Nederlandse kiezerspubliek, dat merendeels – dit valt niet te becijferen – nog lijkt te geloven dat het op 22 november een keuze heeft om Nederland in een of andere richting te sturen, zoals u van onze oudgediende J. Verschoor met wat details over dit toneelspel kan lezen. Het treurige daarvan valt in het niet bij het verschrikkelijke van de nu gaande oorlogsmisdaad van Netanyahu waarbij hij met dagelijkse bombardementen een deel van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook uitroeit. Maar het bankroet van het Nederlandse politieke intellect en zijn durf is dichter bij ons bed. Dat bankroet is niet volledig, gezien het optreden van Gideon van Meijeren, zoals geregistreerd door onze enige columnist. We hadden ook Pepijn van Houwelingen kunnen noemen. En natuurlijk Baudet, zonder wie helemaal geen enkele werkelijke oppositie zou bestaan tegen het Nederlandse partijkartel dat de doelen van het misdaadsyndicaat bevordert.

Parlementaire oppositie van de AfD tegen het vergelijkbare Duitse partijkartel dat punten van de Grote Herstart en Agenda 2030 helpt verwezenlijken, is van de grond gekomen met tot nog toe fenomenaal succes in sommige deelstaten. Ook dit heeft, zoals in Nederland, een impuls gegeven aan de politieke denkers van de gevestigde orde om te suggereren dat zulke oppositie politiek eigenlijk verboden dient te worden. We gaan er op meer dan twee bladzijden dieper op in en zullen dit soort tekenen van een kentering blijven volgen.

Het laatste nieuws over de heetste crisis is dat de bombardementen van Netanyahu er nu op gericht zijn om een weg te banen waardoor tanks straks een betere greep kunnen krijgen op de ontvolking van de Gazastrook. Er komen berichten van intensieve gevechten op de grond in de Gazastrook waarbij een aantal hoge officieren aan weerskanten de dood vonden. Op 1 en 2 November hebben luchtaanvallen op het het Jabaliakamp – het grootste vluchtelingencentrum – plaatsgevonden waarbij de grond is bekraterd. Reddingswerkers proberen met hun handen door lagen van beton en staal overlevenden en lichamen van slachtoffers te bereiken. Veel kinderen zouden levend zijn begraven.

Bij het ter perse gaan van dit nummer was het wachten op een televisie toespraak van de leider van de Libanese verzetsbeweging Hezbollah, sjeik Hassan Nasrallah, waarin verwacht wordt dat hij “een algemene mobilisatie voor oorlog met Israël zal aankondigen en vanuit alle richtingen militaire operaties tegen Israël lanceren.” Naar verluidt heeft hij via bemiddelaars een ultimatum aan de Verenigde Staten gesteld, en geëist dat vandaag nog een einde komt aan de Israëlische oorlog tegen Gaza.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 77

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.