Scroll Top

De afvallige paus als dienaar van het misdaadsyndicaat

76 De afvallige paus als dienaar van het misdaadsyndicaat kopie
De afvallige paus als dienaar van het misdaadsyndicaat

Willem van Nijnanten

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano – de belangrijkste stem in de religieuze wereld die zich heeft gekeerd tegen het misdaadsyndicaat dat sinds het begin van 2020 poogt de wereld te overheersen – heeft op 1 oktober jl. verklaard dat paus Franciscus, de Argentijnse Jezuïet Jorge Mario Bergoglio, een ketter is, omdat hij zijn macht misbruikt om de doelen conform agenda 2030 te realiseren. Het meest recente bewijs daarvan is de exhortatie (officieel bericht van het Vaticaan aan alle gelovigen) van 4 oktober jl. waarin uitgebreid wordt ingegaan op de rol van de mens als veroorzaker van ernstige klimaatverandering, en hoe de mensheid hierop moet reageren. Ook Covid-19 kwam daarbij aan de beurt
H

et begrip ‘Deep State’ is in recente jaren ingeburgerd geraakt als omschrijving van een stelsel van invloedrijke niet geautoriseerde instanties die in het geheim overheidsinstanties infiltreren, manipuleren en controleren, en met aangepaste wetgeving hun eigen thema’s juridisch kunnen afdwingen buiten de regering en het zgn. democratische protocol om, teneinde een malafide agenda uit te voeren. Het Vaticaan kent haar eigen Deep State, dat inmiddels door Vigano ‘Deep Church’ wordt genoemd. Deze aartsbisschop strijdt al enige jaren tegen de ontwikkelingen binnen de Kerk die het uiteindelijke doel hebben de Kerk van binnenuit te vernietigen en de verminking van traditioneel gezinsleven en moraliteit te bevorderen – waarmee de uitvoerders van de Agenda 2030 worden gediend. De Deep Church in Vigano’s definitie is de groep invloedrijken binnen en buiten het Vaticaan en de Katholieke Kerk die de agenda van de Nieuwe Wereldorde nastreeft en al decennialang vormgeeft. De Jezuïeten spelen hierbij een hoofdrol.

Dit zegt Vigano: “In de afgelopen tien jaren van de uitoefening van zijn ambt, hebben we dingen gezien van Bergoglio die nooit eerder van een paus te verwachten waren. Zoals het bewust verontwaardiging creëren onder priesters en gelovigen om verdeeldheid te zaaien. Deze typische strategie van het ergste Jezuïtisme is nu aan het licht gekomen, omdat de hele operatie met te veel arrogantie is uitgevoerd en op gebieden waarop zelfs gematigde katholieken niet bereid zijn compromissen te sluiten. De op tamelijk grote schaal bekend geworden seksschandalen door de geestelijkheid zijn voor diegenen die behoren tot Bergoglio’s ‘Magic Circle’ op arrogante wijze en zonder respect voor de slachtoffers onder het tapijt geveegd. De ernstige zedenzaak McCarrick is op lachwekkende wijze vernietigd, zonder mogelijkheid tot beroep. Maar ook wat betreft grote financiële fraude weet deze paus van wanten.”

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #76

In dit nummer onder meer:

De afvallige paus als dienaar van het misdaadsyndicaat
De lichamelijke schade door het Covid-19 biowapen
“You will own nothing” heeft geen kans van slagen
De gevaarlijke griepprik
De kansen voor Robert F. Kennedy jr.

De autoritaire wijze van regeren door de Jezuïet Bergoglio leidt tot slaafse gehoorzaamheid bij bijna alle bisschoppen, die doodsbang zijn tot voorwerp te worden gemaakt van de vergelding van de wraakzuchtige en despotische kliek rondom de ketter Bergoglio. Enkele bisschoppen beginnen zijn verwoestende acties, die het gezag en de autoriteit van de hele Kerk ondermijnen, niet langer te tolereren. Er begint daarom iets te veranderen: de onderlinge afstemming begint vorm te krijgen. Als onomstotelijk is aan te tonen dat de huidige paus een ketter is en zijn acties strijdig zijn met alles wat van hem verwacht wordt in de uitoefening van zijn ambt, vervalt de plicht tot gehoorzaamheid. Het ongehoorzaam zijn aan onwettige bevelen van een ketterse of afvallige overste is zelfs een plicht, aangezien gehoorzaamheid aan God vóór gehoorzaamheid aan mensen komt.

Benedictus (de voorgaande paus, red.) moest verdwijnen. Te conservatief; vrij vertaald: te lastig dus voor – en gehaat door – Deep Church. Het ondermijnende plan werd bedacht om een staatsgreep binnen de Kerk uit te voeren. De onbekende aartsbisschop van Buenos Aires stond al klaar. Kardinaal McCarrick, Bergoglio’s oude vriend, onthulde op 11 oktober 2013 dat de verkiezing van Bergoglio sterk gewenst was door een ‘zeer invloedrijke Italiaanse heer’, een afgezant van Deep State bij Deep Church. McCarrick was ervan overtuigd dat de nieuwe paus de leiding van de RK Kerk binnen vier jaren sterk zou veranderen.

Deep Church speelt een actieve rol in het eerdergenoemde rampzalige transitiescenario voor de mensheid op Aarde. Het zien van Bergoglio die deelneemt aan een evenement dat wordt gesponsord door de Clinton Foundation, na andere niet minder schandalige steunbetuigingen van de globalistische elite, bevestigt zijn rol als faillissementsvereffenaar van de Kerk en haar gelovigen. En in synergie met de doelen van de Nieuwe Wereldorde; het ondermijnen van onze eenheid/harmonie, het slopen van industrie, agricultuur en ecologie, vaccin propaganda, omvolking door immigratie, LGBTQ+ en genderideologie, klimaatgekte, enzovoort.

Om de taak uit te voeren die hem door Deep Church was opgedragen, verborg hij zijn meest extreme standpunten, om zo voldoende stemmen in het conclaaf te vinden. Deep Church is een feit en net zoals dit gezwel van binnenuit is ontstaan, zal het ook van binnenuit genezen moeten worden. Aan kardinalen, bisschoppen en overige leiders en gelovigen een onvermijdelijke opdracht.

De bovenstaande door Vigano geformuleerde uitleg van de zich nu voltrekkende splitsing in de Rooms-Katholieke Kerk, verdient de aandacht van diegenen die zich sinds de eerste manifestaties van de machtsgreep door de uitvoerders van agenda 2030 daartegen hebben verzet. Het was opvallend hoe de Katholieke Kerk, evenals andere religieuze stromingen, afwezig was in het publieke debat omtrent alles wat wij de laatste drie jaren meemaken, terwijl dit op een ingrijpende manier de moraliteit en essentie van het menszijn aantast. Op enkele geïsoleerde uitzonderingen na, is vanuit protestantse kringen in het Westen geen steun voor verzet tegen het misdaadsyndicaat, en tegen de ontwikkelingen die met de verzamelnaam ‘woke’ worden aangeduid, te bemerken geweest. Alleen de Russisch Orthodoxe Kerk is een baken gebleven van traditioneel christelijke uitgangspunten en morele principes.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

76 De afvallige paus als dienaar van het misdaadsyndicaat kopie

Wat Vigano – samen met een groeiend aantal leden van de katholieke geestelijkheid, met name de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah – nu doet, is van aanvullend geopolitiek belang. De Rooms-Katholieke Kerk is een bijzondere macht in de wereld, waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in Vaticaanstad – een midden in Rome gelegen onafhankelijke staat. Het is een eeuwenoude wereldwijde puissant rijke macht, die haar invloed werkelijk in de meest onbegaanbare uithoeken van de wereld heeft kunnen vestigen. Binnen dit machtige genootschap is de orde der Jezuïeten toenemend de dienst gaan uitmaken om het idee van de Nieuwe Wereldorde te bevorderen. Dit gebeurt middels de bekende tactiek van verdeel-en-heers, om eenheid te ondermijnen. Geestelijken die twijfelen aan de pauselijke intenties moeten bezorgd zijn voor het vervolg van hun carrière. Paus Franciscus, die op dubieuze wijze de plaats van Benedictus heeft veroverd, heeft direct vanaf de aanvang van zijn functie als hoofd van de Katholieke Kerk zijn macht misbruikt door een alliantie aan te gaan met de Council For Inclusive Capitalism With The Vatican van de Rothschilds. Verklaringen, gedrag en handelen zijn sinds zijn pausschap volledig in tegenspraak met het vertrouwen en de moraliteit waarvan het pausdom verwacht wordt de hoeder te zijn.

Al vroeg in zijn pontificaat, tijdens een bezoek aan Brazilië in 2013, noemde Franciscus de invloed op hem van Aartsbisschop Dom Hélder Câmara, een bepalende figuur binnen de Braziliaanse ‘bevrijdingstheologie’, dat begon met het binnen marxistische principes bepleiten van radicale landhervormingen en evolueerde tot het steunen van de radicale agenda’s – van de klimaatcult tot BLM en ANTIFA. Ook Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, noemde deze als ‘Rode Bisschop’ bekendstaande geestelijke iemand die, naast Henri Kissinger, zijn maatschappijbeeld het meest heeft beïnvloed. In 2014 nodigde Schwab paus Franciscus uit om de WEF bijeenkomst in Davos toe te spreken. Sindsdien heeft Franciscus intensief met Schwab gecorrespondeerd, en wordt hij door het WEF vermeld als Agenda-bijdrager. In oktober 2020 noemde het WEF hem als iemand die zijn stempel drukt op de inspanningen om de Grote Herstart te verwezenlijken.

Ongeveer de bekendste uitspraak van Schwab is dat wij een wereld gaan krijgen waarin niemand iets bezit en waarin iedereen gelukkig zal zijn. Paus Franciscus verklaarde in november 2020 dat in verband met de noodzaak van een nieuwe ‘sociale rechtvaardigheid’ privé-eigendom in het Christendom niet iets vanzelfsprekends is. “Laten we bouwen aan de nieuwe sociale rechtvaardigheid en toegeven dat de christelijke traditie het recht op privé-eigendom nooit heeft erkend als absoluut en onbeweeglijk.” In een encycliek, Fratelli Tutti, had hij in oktober 2020 verklaard: “Het recht op privé-eigendom gaat altijd gepaard met het primaire en prioritaire principe van de ondergeschiktheid van alle particuliere eigendom aan de universele bestemming van de goederen van de aarde, en dus het recht van iedereen op het gebruik ervan.” Schwab en Franciscus zijn geen van beiden marxisten, het zijn verleiders ten behoeve van eigen macht.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 76

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.