Scroll Top

Het eigen huis in tijden van transities (deel 2)

eigen huis deel 2
Het eigen huis in tijden van transities (2)

Tjeu Lemmens

Het eigen huis is een dure kostenpost met hypotheeklasten op nummer één en energieverbruik op twee. De veelbesproken energietransitie begint met rasse schreden menens te worden. Huiseigenaren zullen de portemonnee moeten trekken, want isoleren en warmtepompen vergen grote investeringen terwijl de terugverdientijd lang is. Wat je ervoor terugkrijgt is een onbetrouwbare energievoorziening. Dit is het tweede artikel in een drieluik over transities en het eigen huis. In het vorige artikel (zie GV 63) heb ik de aankomende transities in belastingen op het eigen huis behandeld.
H

et doel van het Nederlandse klimaatbeleid is om de temperatuurstijging van de gehele aarde te beperken tot 1,5 graad. Doen we dat niet, dan volgt een klimaatramp van zondvloedproportie, aldus onze bewindslieden. Daarom moet het land in 2030 de uitstoot van CO2 gehalveerd hebben ten opzichte van 1990, en over 27 jaar moet deze uitstoot tot netto nul teruggebracht zijn, aangeduid met de term ‘klimaatneutraal’. Om dat doel te bereiken moeten huizen aangesloten worden op klimaatneutrale energie. Deze drietrapsraket in de klimaatlogica komt voort uit de fictie dat de opwarming van de aarde de schuld is van de mens en door de mens gestopt moet worden met financiële offers.

Deze fictie heeft geleid tot klimaatakkoorden, klimaatbeleid en klimaatmaatregelen, die een ingrijpende energietransitie moeten bewerkstelligen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat huishoudens op termijn hun woningen niet meer mogen verwarmen met aardgas of andere fossiele brandstoffen. En dat terwijl de grootste gashoeveelheid van Europa zich onder Nederlandse bodem bevindt en aardgas de schoonste fossiele energiebron is die per geleverde energie-eenheid de minste CO2 uitstoot. Ook warm douchen op aardgas zal op termijn niet meer mogen. Om een huis leefbaar te houden moet aardgas vervangen worden door zogenaamde hernieuwbare energiebronnen: zon- en windenergie en de zeer vervuilende houtsnippers, biomassa genaamd. De maatregelen om een klimaatramp te voorkomen zijn op Europees niveau vastgelegd in de Green Deal die uitgaat van de vooronderstelling dat CO2 – en CO2 alleen – de oorzaak is van klimaatverandering. De omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen zit vol met knelpunten en drogredeneringen.

De standaard voor het verwarmen van woningen moet een combinatie worden van een elektrische warmtepomp en een aardgasketel, hybride warmtepomp genaamd. Vanaf 2026 is het verplicht om een versleten cv-ketel te vervangen door minimaal zo’n hybride apparaat. Alternatieven zijn de volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. Met de hybride oplossing kan veel aardgas worden bespaard en dat is goed voor klimaat en portemonnee, aldus de minister voor Klimaat en Energie. Maar de aanschafprijs van zo’n apparaat is met minstens € 6.000 aanzienlijk. Daarbij is het een tussenoplossing, want de cv-ketel gebruikt nog steeds gas, hoewel minder. Vanaf 2050 moet alle apparatuur in huis volledig op elektriciteit werken, opgewekt door hernieuwbare energiebronnen.

eigen huis deel 2

Installatie van een warmtepomp is slechts één onderdeel van de totale energietransitie. Ook moet de woning warmte lang vasthouden. De isolatiekosten voor woningen van dertig jaar en ouder bedragen minstens € 20.000, hoe groter het huis hoe duurder. Om huiseigenaren te prikkelen te investeren in een klimaatneutraal Nederland graait de minister van Klimaat en Energie duchtig in de schatkist om de vervanging van apparatuur te subsidiëren, waarbij percentages van 30% worden genoemd. De overheid besteedt tot en met 2030, wanneer 1,5 miljoen woningen een warmtepomp moeten hebben, € 1,35 miljard om eigenaren te stimuleren vrijwillig de overstap naar de warmtepomp te maken. Gemiddeld is dat een subsidie van € 900 per woning. In 2050 moeten alle 7 miljoen woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Als iedereen verplicht is om over te stappen, is subsidie een vestzak–broekzakconstructie: uiteindelijk betaalt de huiseigenaar de rekening zelf – indirect via torenhoge belastingen. Nodeloos rondpompen van geld dus, aangedreven door een duur mechanisme van bullshitbanen.

Om de mate van isolatie te kwantificeren heeft de overheid een beoordelingsstelsel bedacht dat voor elk huis aangeeft hoe energiezuinig het is. De schaal loopt van G (zwaar onvoldoende) tot A met vier plussen (uitmuntend), vaak afgebeeld in een waaier van kleuren lopend van dieprood naar grasgroen. Voor het afnemen van dit woningexamen zijn eveneens bullshitbanen gecreëerd – een gecertificeerde energieadviseur maakt een rondgang door de woning, beoordeelt isolatie, cv-ketel en eventuele zonnepanelen, en kent een score toe. Het verkrijgen van een label dat nu al verplicht is bij verkoop van de woning, kost de huiseigenaar € 250 tot € 450, afhankelijk van de grootte van de woning, en dat label is tien jaar geldig. Vanaf het jaar 2030 moeten alle woningen minimaal label D hebben. Voor kantoorpanden geldt nu al minimaal label C. Beoordelen blijft mensenwerk waarbij fouten optreden. Net zoals de becijferingen van een werkstuk van een student door meerdere docenten enkele punten van elkaar kunnen verschillen, zo komt het regelmatig voor dat bij kruisverificaties energielabels toegekend door meerdere adviseurs aan hetzelfde huis, van elkaar afwijken. Dat heeft financiële consequenties, want de prijs die kopers willen betalen en de hoogte van de hypotheekrente hangen af van het energielabel: hoe ongunstiger, hoe meer kopers vrezen dat zij in de nabije toekomst met hoge kosten geconfronteerd worden.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Woningen moeten uitsluitend gebruik gaan maken van elektriciteit, datacentra slurpen elektriciteit, en ook door de elektrificatie van de industrie zal de vraag naar groene stroom sterk groeien. Hiervoor worden onder andere op het platteland grote wind- en zonneparken gebouwd. Transport van stroom naar dichtbevolkte en industriegebieden leidt tot overbelasting van het net dat hierop niet is berekend, met als gevolg frequente stroomuitval. Daarbij komt dat het weer in onze klimaatzone wisselvallig is waardoor de productie van hernieuwbare energie sterk schommelt. De wintermaanden met weinig wind en zonlicht zijn juist de maanden waarin woningen veel energie nodig hebben. De aangeraden remedie is om je energieverbruik af te stemmen op de weersomstandigheden. Hoe je dat doet als je niet in je eigen huis wilt koukleumen wordt er niet bij verteld. De zelfredzame burger zal een dieselaggregaat in de achtertuin of op het balkon plaatsen, een oplossing die vaak in ontwikkelingslanden wordt toegepast. De apparaten maken een hels kabaal en stoten grote hoeveelheden CO2 uit, precies het tegenovergestelde van wat de overheid beoogt. Een alternatief is om huizen aan te sluiten op een warmtenet, mits aanwezig in de woonwijk. Hierbij wordt water fabrieksmatig verwarmd en via ondergrondse leidingen vaak over tientallen kilometers getransporteerd. De warmte wordt vooral opgewekt door het verbranden van afval of biomassa, die bij proclamatie duurzaam zijn verklaard. Elk warmtenet wordt geëxploiteerd door één commercieel bedrijf, waardoor er geen concurrentie is en je volledig afhankelijk bent van één partij, die een leveringsplicht heeft. De door de overheid veelgeprezen marktwerking wordt daarmee rigoureus buiten werking gesteld.

De instantie die de belangen van huiseigenaren behartigt – Vereniging Eigen Huis (VEH) – gaat helemaal mee in het klimaatbedrog en beaamt de noodzaak het eigen huis te verduurzamen. De VEH zoekt vooral uit welk systeem voor welk type huis het handigste is, wat de kosten zijn, en spreekt haar zorgen uit over de haalbaarheid van de klimaatdoelen wegens een tekort aan vaklui en materialen. Ook spoort zij de overheid aan om royaal met subsidies over de brug te komen met als uitgangspunt: “Er ligt een collectieve plicht om een duurzame woning en een betaalbare energienota voor iedereen mogelijk te maken.” Indirect pleit de VEH dus voor belastingverhogingen, waarbij de fiscus het eigen huis niet zal sparen.

De 27 landen van de EU, waarin 6% van de wereldbevolking woont, stoten 7% uit van de broeikasgassen die wereldwijd worden geproduceerd. Alle Nederlandse burgers afsluiten van de op kernenergie na schoonste energiebron – aardgas – is gebaseerd op een cascade van drogredeneringen. China en India, waar een derde van de totale wereldbevolking woont, bouwen de ene na de andere kolencentrale, en het klimaatakkoord van Parijs is voor hen en veel andere landen clownesk theater. De CO2-hoeveelheid in de atmosfeer zal blijven stijgen ongeacht de angstvisioenen waarmee politici ons terroriseren. Het klimaatbedrog heeft het  monster van een peperdure en onbetrouwbare energietransitie gebaard dat ons meesleurt naar de afgrond van een armoede die thans alleen gekend wordt in ontwikkelingslanden. In het derde en laatste artikel van deze reeks analyseer ik de gevolgen van de overheidsmaatregelen, die in dit en het vorige artikel aan bod zijn gekomen, door ze in een groter verband te plaatsen, trends te onderscheiden en een verdere inkijk te geven in een toekomst zonder energiezekerheid.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 64
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.