Scroll Top

Christianne van der Wal en Sandra, twee sluwe dienaressen van het Kwaad (Simon van Gelder)

Nummer 67 new min
Christianne van der Wal en Sandra, twee sluwe dienaressen van het Kwaad

Simon van Gelder

In De Telegraaf (17 mei jl.) noteert Leon de Winter het volgende. “Ik pretendeer niet dat ik weet hoe de kleinste deeltjes van stikstof ingrijpen op de natuur. Dat weet minister Christianne van der Wal evenmin. Zij laat zich leiden door adviseurs, actiegroepen en ngo’s van wie velen er ook geen donder van weten. Maar het gaat niet echt om stikstof.

M

acht, steeds meer macht, dat is waar het Christianne om te doen is. Ze is hecht verbonden met haar partijgenoot Rutte, die laat merken dat hij nog jaren zal vasthouden aan de macht. Dat zal niet moeilijk zijn. Beiden zijn gekoppeld aan Bill Gates. Het familiebedrijf van de schatrijke Christianne is door Gates uitgekozen voor de lancering van Picnic, een bedrijf dat voedingsmiddelen verspreidt met gebruikmaking van elektrische bestelauto’s.

Een bombardement van reclames sinds 2015 is ingezet om de argeloze Nederlandse consument vertrouwd te maken met Picnic. Nu dat lukt (de Nederlandse jaaromzet is al opgelopen tot € 470 miljoen), worden Picnic auto’s ook ingezet in Duitsland en Frankrijk. De ziekelijke obsessie van Gates met voedsel is bekend. Vooral zijn obsessie met synthetisch voedsel. Daarin kunnen stoffen zitten die de injecties met omstreden prikjes vervangen. Voor Gates dient Nederland als proeftuin in Europa. Tot de bestuurders van Picnic BV behoort miljonair Bouke van der Wal (zwager van Christianne van der Wal), eigenaar van Boni supermarkten. Tot de investeerders behoort de Bill and Melinda Foundation Trust. De firma Boni is leverancier van alle artikelen die via Picnic worden verkocht. Het lijkt of de afnemers hiermee kunnen leven, ondanks de vele kritiek op Bill Gates.

Er is geen enkel onderwerp waarvan Christianne als minister van Stikstof en Natuur verstand heeft. Van stikstof weet ze al helemaal niks, intussen gooit ze als minister liefst 25 miljard weg om dit niet-bestaande spook te bestrijden. Christianne wil vijftig procent van de boeren weghebben. Ze verzint smoezen en drogredenen om de boeren te sarren. Ze speelt met vuur. Straks kunnen er doden vallen. Dan staat het vliegtuig klaar naar Curaçao, haar favoriete vakantiebestemming.

De gekkigheid van Agenda 2030 wordt omgezet in de realiteit van verpaupering en terugval van de natie. Onlangs heeft Rutte een ‘Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme’ benoemd. Deze figuur moet uitvoering geven aan ‘strijd tegen de ongelijkheid’, zoals aangeduid in SDG nr. 10. Met SDG wordt bedoeld: Sustainable Development Goal (duurzaam ontwikkelingsdoel). Ze zijn afkomstig van het WEF. Heerlijk oncontroleerbaar zoals past in Rutte-stijl. De overstap is kort: van vage doelen naar boetes en andere harde straffen. Men moet bidden dat de overheid zich weet te beheersen. Hierbij komt dat Nederland enkele jaren geleden door Rutte is opgescheept met een andere ‘Nationaal Coördinator’, eentje voor zogenaamde terrorismebestrijding. Zijn taken zijn mistig. Hoeveel ‘terroristen’ zouden er rondlopen in het ‘gave’ land waar Rutte het over heeft?

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #67

In dit nummer onder meer:

Leven met onwaarheid
Stikstofmonster
Amerikaanse presidentsverkiezingen
Kernenergie
Coronaprik leidt tot schadeclaims

Nationaal Coördinator’ nummer 3 is Sandra Pellegrom. Zij moet de samenhang bevorderen tussen de diverse SDG’s. Banken, overheden, grote bedrijven, iedereen moet meedoen. Koude rillingen zal men voelen bij het aanhoren van Sandra’s gebiedende woorden. Het is alsof men Sigrid Kaag de hele wereld met haar potsierlijk proza hoort toeblaffen. Zo beweert Sandra, die zich bekendmaakt als Covid gelovige: (1) “Er is stevige ambitie voor een duurzame en inclusieve samenleving.” (2) “Nederland moet zijn rol als duurzame pionier waarmaken.” (3) “Het kabinet gaat jaarlijks aandacht besteden aan de kwaliteit van leven in Nederland later en elders in de wereld.” (4) “Er zijn mooie samenwerkingen tussen boeren, banken, gemeenten en organisaties rond biodiversiteitsherstel en de landbouw.” (5) “In veel landen zijn de uitdagingen enorm en ook die landen moeten we niet achterlaten.” (6) “Vliegschaamte is een algemeen bekend woord geworden en recent is besloten door enkele landen om korte vluchten op binnenlandse routes te gaan verbieden. Wie had dat aan het begin van 2022 gedacht?”

Voorbeeld nr. 6 is een leugen. Het moet bedacht zijn door een kwaadwillende D66-gezinde ambtenaar die werkend Nederland wil beroven van zijn jaarlijkse vliegvakantie. Vliegen over korte afstand laat zich niet verbieden. Sandra’s gejuich over het verbieden van het vliegen en haar gedweep met vermeende ‘vliegschaamte’ laat zien hoe ver de Rutte-Kaag-elite is verwijderd van de natie die ze zou moeten dienen. Voorbeelden 1 tot en met 5 zijn uitingen van een muis die brult. De leiders van een klein land die de wereld de les lezen en daarbij de eigen bevolking opofferen aan hun schadelijke dromen. Hun spreekbuis is de onbekende Sandra, die is weggehaald bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (voorheen geleid door Kaag). Alle lobbyactiviteiten ter bevordering van de SDG’s in Nederland komen voor rekening van datzelfde, door D66 gedomineerde ministerie.

Het is al vaker uitgelegd: de SDG’s van het WEF zijn bedoeld om de arme groepen en de middenklasse in armoede te storten. Het geld gaat naar een roofzieke elite van bankiers en gigantische corporaties. Het kabinet-Rutte heeft de SDG’s aanvaard als ruggengraat van beleid. De weg is geopend naar bestraffing van burgers die zich niet willen laten beroven. Burgers verliezen hun rechten. Ook zijn straffen in voorbereiding voor bedrijven die in de ogen van Rutte-Kaag niet goed genoeg meewerken aan Agenda 2030. De verplichte rapportages gaan tegen hen worden gebruikt. Wie onvoldoende personeelsleden in dienst neemt van de doelgroepen die door Rutte-Kaag worden bevoordeeld, kan zijn bedrijf maar beter sluiten. Over de gitzwarte keerzijde van SDG’s moet men niet aankloppen bij coördinator Sandra.

– einde artikel –

Veelgestelde vragen over Christianne van der Wal

Wie is Christianne van der Wal?
Christianne van der Wal is een Nederlandse minister van Stikstof en Natuur. Ze heeft echter aantoonbaar weinig kennis van stikstof en laat zich leiden door adviseurs, actiegroepen en ngo’s.

Wat is de relatie tussen Christianne van der Wal en Bill Gates?
Christianne van der Wal is verbonden met haar partijgenoot Rutte, die op zijn beurt gekoppeld is aan Bill Gates. Het familiebedrijf van Christianne van der Wal is uitgekozen door Gates voor de lancering van Picnic, een bedrijf dat voedingsmiddelen verspreidt met elektrische bestelauto’s waar Bill Gates miljoenen in heeft geïnvesteerd.

Wat is het doel van Picnic en wat is de rol van Boni supermarkten?
Picnic is een bedrijf dat voedingsmiddelen verspreidt met elektrische bestelauto’s. Het wordt ondersteund door het familiebedrijf van Christianne van der Wal en miljonair Bouke van der Wal, eigenaar van Boni supermarkten. Boni is leverancier van alle artikelen die via Picnic worden verkocht.

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s)?
De SDG’s zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door het WEF (World Economic Forum). Ze worden gebruikt als ruggengraat van het beleid en hebben tot doel om een duurzame en inclusieve samenleving te bevorderen.

Wie is Sandra Pellegrom en welke rol heeft zij in verband met de SDG’s?
Sandra Pellegrom is de Nationaal Coördinator die de samenhang tussen de verschillende SDG’s moet bevorderen. Ze is betrokken bij het bevorderen van samenwerkingen tussen boeren, banken, gemeenten en organisaties op het gebied van biodiversiteitsherstel en landbouw.

Wat is de rol van coördinator Sandra en hoe wordt zij gezien in relatie tot de SDG’s?
Coördinator Sandra is belast met het bevorderen van de SDG’s in Nederland. Haar standpunten en uitspraken zijn meer gericht zijn op het behagen van de elite en het bestraffen van burgers en bedrijven, in plaats van het bevorderen van een inclusieve samenleving.

Wat zijn de mogelijke consequenties van de SDG’s en Agenda 2030?
De SDG’s en Agenda 2030 zijn bedoeld zijn om arme groepen en de middenklasse in armoede te storten, terwijl het geld wordt gecontroleerd door een roofzieke elite van bankiers en grote bedrijven. Er worden straffen en boetes in het vooruitzicht gesteld voor burgers en bedrijven die niet voldoende meewerken aan deze doelen.

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 67

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.