fbpx
Scroll Top

Nummer 66 (27 mei 2023)

Nummer 66 new min
Nummer 66 (27 mei 2023, jaargang 3)
Nummer 66 new min
In nummer 66 belichten we onder andere vanuit verschillende perspectieven het thema van ontmenselijking. We bespreken onderwerpen zoals pedofilie, absurde COVID-regels, moreel-historisch besef, kunstmatige intelligentie, aanpassingen van de Embryowet en controle op voedsel en basisbehoeften.

Daarnaast gaan we dieper in op onderwerpen zoals het falen van de Raad van State in haar gezag, het Europese beroepsverbod voor boeren, de beleggingsstrategie van Vanguard om af te stappen van de ESG-dwang en hoe de term ‘Long Covid’ wordt misbruikt.

We werpen ook een blik op de geopolitieke situatie in Soedan en de Amerikaanse inmenging in Pakistan en Thailand.

Het nieuwste nummer, 66, van Gezond Verstand valt op woensdag 24 mei bij de abonnees op de mat.

Ben je (nog) geen abonnee?

Gezond Verstand is voor abonnees online te lezen.
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan hier aan.
Je kunt Gezond Verstand ook los bestellen of downloaden (PDF) in de webshop.

Bronnen
Corporate deugen als onderdeel van een wereldregeerakkoord
De valse belofte van een nieuwe mens

https://www.garydbarnett.com/humanity-and-evolutionary-transhumanism-the-end-of-our-species-as-we-know-it/

https://oxfordpoliticalreview.com/2022/02/21/what-transhumanism-means-for-our-future/

https://jetpress.org/v19/dvorsky.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism

https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh

https://digitaldante.columbia.edu/dante/divine-comedy/paradiso/paradiso-1/

https://www.weforum.org/agenda/2022/08/ethics-not-technological-limits-will-be-the-guiding-factor-for-an-augmented-age/

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_assembler

https://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky

https://en.wikipedia.org/wiki/Humanity%2B

https://revistaidees.cat/en/the-technological-singularity-and-the-transhumanist-dream/

https://www.humanbrainproject.eu/en/

https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a42612745/singularity-when-will-it-happen/

https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a42612745/singularity-when-will-it-happen/

https://www.makeuseof.com/reasons-artificial-intelligence-cant-replace-humans/

https://www.globalresearch.ca/google-engineer-claims-ai-computer-become-sentient/5784295

https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/31/ai-research-pause-elon-musk-chatgpt

https://www.globalresearch.ca/what-you-need-know-about-transhumanist-agenda/5774299

https://www.cbsnews.com/news/yuval-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-29/

https://www.gezondheidsnet.nl/seks-en-soas/alle-genders-op-een-rij

https://www.sensoa.be/lesgeven-over-transgender

https://www.zerohedge.com/political/chelsea-clinton-comes-out-favor-porn-school-kids

https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/half-2022s-challenged-books-lgbtq-themes-rcna81324

https://freebeacon.com/latest-news/un-says-minors-can-consent-to-sex/

De Embryowet, een duistere stap naar dehumanisatie

https://www.internetconsultatie.nl/doenontstaanvanembryos/b1
initiatiefwet 8 mei 23.

https://www.internetconsultatie.nl/doenontstaanvanembryos/document/11281
wetsvoorstel inhoud/artikelen initiatiefwet 8 mei 23

https://www.internetconsultatie.nl/doenontstaanvanembryos/document/11282#page27
memorie van toelichting initiatiefwet 8 mei 23

https://wetten.overheid.nl/BWBR0013797/2021-07-01/0#Paragraaf2_Artikel7
huidige Embryowet

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-d9ab9cfa-7361-4500-90c0-f2cb91f1be3d/pdf
derde evaluatie embryowet ZonMW

DNA dialoog
https://dnadialoog.nl/wp-content/uploads/2021/01/Eindrapport-DNA-dialoog-jan-2021.pdf#page33

https://op1npo.nl/2023/05/08/sophie-hermans-jan-paternotte-en-thomas-van-groningen-over-embryos-kweken-voor-de-wetenschap/
Op1 uitzending 8 mei 23 Paternotte en Hermans Initiatiefwet

Brief min Kuipers aan 2e Kamer 3e evaluatie embryowet 17-10-22 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D42155

https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/evaluatie_embryowet

De Eerste Kamer heeft verzocht de brief met kabinetsreactie Kuipers n.a.v. debat 2 juni 22 ook te ontvangen. In de bijgevoegde beslisnota wordt duidelijk dat WJZ heeft ingestemd met het voorgenomen voorstel en dat dit initiatief is besproken met en voorgelegd aan diverse relevante partijen. Juridisch zijn de voorgenomen wijzigingen haalbaar.

Op 17 oktober 22 is de kabinetsreactie aan de 2e kamer verzonden, op 21 oktober aan de 1e kamer.

14 maart commissie VWS 1e kamer De commissie neemt de brief van 23 februari 2023 in reactie op de vragen van 6 december 2022 (verslag schriftelijk overleg 30486, M) voor kennisgeving aan.

https://www.christenunie.nl/blog/2023/05/11/Het-leven-is-vanaf-het-prille-begin-tot-aan-het-einde-beschermwaardig nieuwsbericht CU M. Bikker reactie initiatiefwet.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729506/EPRS_STU(2022)729506_EN.pdf#page27 studie STOA EU mbt reguleren law en governance kiembaanmodificatie. Voor verwijzing in opsomming creaturen Embryowet en straks voor deel 3 kiembaanmodificatie.

https://www.rathenau.nl/nl/gezondheid/nederlanders-spreken-zich-uit-over-dieren-als-orgaandonor donordier dialoog dd 2 juni 22 gepresenteerd. Voor deel 1 en deel 3 kiembaanmodificatie.

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-f3cb0d9c-878b-4608-9f6a-8a2f6e24a410/pdf#page33 Coalitieakkoord 21-25

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-d9ab9cfa-7361-4500-90c0-f2cb91f1be3d/pdf#page33 derde evaluatie embryowet ZonMW.

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TvGR/2023/2/TvGR_0165-0874_2023_047_002_002 tijdschrift voor gezondheidsrecht artikel afl 2 23 Kiembaanmodificatie: goed geregeld in de Embryowet

De schadelijke mondkapjes als mede- oorzaak van Long Covid

1. Carla Peeters, augustus 2022: How Masking Contributes to Long Covid

2. Kisielinski K, Hirsch O, Wagner S, Wojtasik B, Funken S, Klosterhalfen B, Kanti Manna S, Prescher A, Sukul P, Sönnichsen A. Physio-metabolic and clinical consequences of wearing face masks-Systematic review with meta-analysis and comprehensive evaluation. Front Public Health. 2023 Apr 5;11:1125150. doi: 10.3389/fpubh.2023.1125150. PMID: 37089476; PMCID: PMC10116418.

3. Kisielinski K, Giboni P, Prescher A, Klosterhalfen B, Graessel G, Funken S, et al. Is a mask that covers the mouth and nose free from undesirable side effects in everyday use and free of potential hazards? Int J Environ Res Public Health. (2021) 18:4344. doi: 10.3390/ijerph18084344

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.