Scroll Top

Verbanningsoorden voor ontwortelde burgers (J. Verschoor)

15 minuten stad
Verbannings­­oorden voor ontwortelde burgers

J. Verschoor

In 2023 wil Utrecht spoedwerk maken van het Grote Herstart project om de stad op te knippen in vier afzonderlijke kernen. Elke kern wordt middelpunt van een zogenaamde 15-minutenstad. Daarmee wordt bedoeld dat elke bestemming binnen de kern per fiets of lopend binnen een kwartier bereikbaar is. Het gaat om de supermarkt, de dokter, de school. Hoe de ouderen en gehandicapten zich in de 15-minutenstad moeten behelpen, is onduidelijk. Maar de overheid heeft haast. Ze wil de stadsbewoners snel vastbinden aan hun eigen wijk. Die mogen ze, via controlesluizen, uitsluitend verlaten als ze in het bezit zijn van goedkeuring door het stadsbestuur.
D

e motor van het plan is PvdA-burgemeester Sharon Dijksma. Deze vrouw behoort – met Mark Rutte – tot de dierbaarste vrienden van Klaus Schwab van het WEF (World Economic Forum). Evenals Schwab, wil Dijksma dat burgers afstand doen van hun auto. Dat is volgens haar gewenst, om het klimaat te redden. Nu gaat het bij deze figuren helemaal niet om het klimaat. Hun doel is eindeloze controle. Burgers met eigen auto passen niet in dit plaatje van de 15-minutensteden die door het WEF ontworpen zijn en uitgerold worden in steden in de hele wereld. Na Utrecht zijn andere steden in Nederland aan de beurt.
Huisarts Renée Hoenderkamp geeft als visie: “Dit is angstaanjagend. Het is wat de globalisten willen. Mensen insluiten in kleine gebieden. Niet reizen. Thuiswerken. Corona legde het fundament. Dit is slechts het begin van totale controle en insluiting van mensen. Geen bijeenkomsten, geen bewegingsvrijheid, universeel basisinkomen en sociaal kredietsysteem.” Professor De Ruiter, een bekende psycholoog, zegt het zó: “We zijn een borderline-land geworden, de mensen hebben een kort lontje, ze zijn emotioneel en impulsief.”
Steden zijn inmiddels verminkt tot ‘smart cities’, uitgerust met camera’s aan lantarenpalen en op alle straathoeken. Alle burgers worden ‘smart’ bespioneerd, d.w.z. volautomatisch in de gaten gehouden. De camera’s werken op basis van gezichtsherkenning. Zo moet iedereen worden opgepakt die door het gezag wordt gezien als ‘terrorist’, ‘lastpak’ of gewoon als ‘criticus van het overheidsbeleid.’ Van elke auto worden de bewegingen volautomatisch gevolgd. Iedereen die op een verboden tijdstip rondrijdt of parkeert op een niet-toegestane plek, mag rekenen op sancties, zoals een rijverbod.

Zoals alle WEF-acties, vormen Dijksma’s plannen een onderdeel van wereldomvattende dwangmaatregelen. Overal wordt gewerkt aan verlamming van de mobiliteit, teneinde de ‘surveillance’ op te kunnen voeren. Onlangs heeft de universiteitsstad Oxford in Engeland maatregelen goedgekeurd die sadistische trekjes vertonen. Burgers in Oxford zullen bij de overheid moeten aankloppen om meer te mogen reizen buiten de eigen gemeente dan de maximaal toegestane twee trips per maand. De bevolking zal moeten vechten om ‘Ausweise’.
Heel Nederland zal de gevolgen van onderdrukking van de vrije mobiliteit aan den lijve ondervinden. Vele jaren terug is Nederland door Rutte aan het WEF uitgeleverd als favoriete ‘proeftuin.’ Het verlammen van het vrije verkeer is een van de doelstellingen. Vandaar dat zoveel sleutelposities in de verkeerssector zijn toegespeeld aan D66-gezinde personen. Dit geldt voor de dames Rintel (chef van KLM), De Jager (chef van ANWB) en Thijssen (chef van VNO-NCW), alsmede Wouter Koolmees (sinds kort baas van de spoorwegen).
In december 2022 verwierf de NS toestemming om tot het jaar 2035 als enige gebruik te mogen maken van het ‘hoofdnet’. Dit omvat de meest winstgevende routes. Van ‘marktwerking’ op de rails is geen sprake meer. Prompt plaatste Koolmees een order van 600 miljoen euro voor levering van zestig dubbeldeks treinstellen, waarmee 30.000 passagiers kunnen worden vervoerd. De uitleg hierbij is dat deze treinen ontworpen zijn voor bediening van steden die nog gebouwd moeten worden. Er wordt op 1 miljoen nieuwe woningen gerekend, wat bewijst dat Mark Rutte nu hard werkt aan het verwelkomen van honderdduizenden asielzoekers en andere nieuwkomers.

In de toekomstige steden nabij het spoornet zullen flatgebouwen hutjemutje worden neergezet. De asielzoekers en andere bewoners van opzettelijk misvormde nieuwe steden worden onderworpen aan toezicht. De agressie en overlast die nu al kenmerkend zijn voor nieuwe wijken, nemen dan nog dramatischer vormen aan. Maar verwacht mag worden dat de politiek stug zal wegkijken. Er zal geen ruimte zijn voor het parkeren van auto’s; autobezit in de nieuwe wijken wordt misschien zelfs verboden. De weinige toegestane auto’s zullen stuiten op sluizen en hobbels. Het ‘autootje pesten’ is de nieuwe werkelijkheid, gehandhaafd met digitale controle, waardoor bewoners geen andere keuze meer hebben dan de dubbeldekkers van Wouter Koolmees.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Het opperbestuur van de NS berust bij een Raad van Commissarissen, waarin Paul Rosenmöller (GroenLinks) twaalf jaar lang zitting heeft gehad. Als jong vakbondsleider wilde deze miljonairszoon bedrijven ‘kapot staken’. Waarom iemand met dergelijke denkbeelden bij de spoorwegen kon binnentreden is een raadsel. Momenteel is deze Rosenmüller bestuurder van de Postcode Loterij, een steunpilaar van het Rutte-regime en ondemocratische ngo’s. Een tweede ‘link’ tussen de Postcode Loterij en de Raad van Commissarissen van de NS wordt gevormd door de directeur van Natuurmonumenten; een ngo die jaarlijks vijftien miljoen euro ontvangt van de Postcode Loterij. Zo is de NS verpolitiekt en plooibaar gemaakt voor de extreme denkbeelden die horen bij de spooksteden van de ‘Great Reset’.
De spooksteden passen in een nachtmerrie – genaamd ‘Tri-State’; de ondemocratische samenvoeging van Nederland met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Het is bedacht door de onbekende planoloog Peter Savelberg. Hij liegt de mensen voor dat ‘Tri-State’ zal concurreren met het grootstedelijk gebied van Tokio (46 miljoen inwoners). Dit idee is op z’n zachtst gezegd amateuristisch; de culturele verschillen tussen de drie betrokken landen zijn veel te groot.
Ook gelooft Savelberg in ‘hyperloops’ als onderlinge verbinding tussen steden in deze ‘Tri-State’. De ‘hyperloop’ is een lage luchtdruk vervoersysteem via buizen/tunnels, geschikt voor raket-achtige cabines die voortrazen met een snelheid van 300 tot 1000 km per uur. Het is een doodgeboren kind; de ‘hyperloop’ is een technische onmogelijkheid. Savelberg beweert dat ‘Tri-State’ bijdraagt aan ‘duurzaam ontwikkelingsdoel’ SDG 11 (inclusie en duurzame stadsontwikkeling). Dit SDG 11 is even warrig als een ander doel dat hij nastreeft, namelijk de (onleefbare) ‘Cities of Tomorrow’ die door Klaus Schwab zijn bedacht.

De dromen van Savelberg zijn gevaarlijk, omdat ze steun krijgen van Mark Rutte en de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed), een groep vastgoedontwikkelaars.
Het hele gebied van ‘Tri-State’ wordt verstedelijkt, de boeren worden verjaagd. Nu al bestaat de bevolking in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen deels uit ‘nieuwkomers’. De toestroom van miljoenen nieuwe vreemdelingen betekent ontwrichting en ontregeling.

15 minuten stad

In het VK, Zweden en Denemarken wordt een beleid gevolgd dat gericht is op verwijdering van criminele en overlast veroorzakende asielzoekers. De mensensmokkelaars raken nog meer geïnteresseerd in Nederland als eindbestemming voor hun klanten. De aanzuigende werking van Nederland wordt verder versterkt doordat Mark Rutte weigert te begrijpen dat een kostbare verzorgingsstaat niet kan bestaan zonder controle aan de grens. Zo sterk is de houdgreep van Klaus Schwab kennelijk op het kabinet, dat Wopke Hoekstra op 18 januari 2023 moet komen opdagen – vergezeld door de koning – bij een geheime vergadering van het WEF in Geneve, met als gevolg dat hij een gepland overleg met de Tweede Kamer moet afzeggen.

Alles wijst op het voornemen van Rutte om de poorten van Nederland zo wijd mogelijk te openen. In 2018 besloot Duitsland het recht op gezinshereniging voor asielzoekers te schrappen, een door Merkel zonder goedkeuring van de Bundestag ingevoerd recht. Het werd een onbetaalbare aangelegenheid. Rutte, die altijd prat ging op zijn samenwerking met Angela Merkel, besloot in 2018 het Duitse voorbeeld niet te volgen, en anders dan hij steeds beweert, is hij allerminst van plan een barrière op te werpen tegen de ongecontroleerde massa-immigratie.
In de toekomstige  monstersteden van de ‘Tri-State’ zijn de kansen op passend werk minimaal. Dat kan niet anders dan tot agressie leiden, waarvan veel spanning in de steden nu al een voorbode is. In Nederland hebben zich in 2022 in woonwijken in totaal 117 explosies voorgedaan. Het aantal kinderen onder 18 jaar dat in 2022 werd aangehouden met wapens op zak, bedroeg 1.700 – tegen driehonderd in het jaar ervoor. Burenoverlast is een nationaal probleem geworden. Elke gemeente in Nederland loopt gevaar. Onlangs was er sprake van een geplande verwoesting van Stroe, gelegen aan de westrand van de Veluwe, een vreedzaam, christelijk dorp met 1.600 inwoners, onder wie veel boeren. Alles zou worden opgeofferd om plaats te maken voor een monsterstad van 70.000 inwoners. Toen het plan uitlekte, maakte de overheid zich ervan af met de smoes dat het allemaal zo niet was bedoeld. Misschien blijft Stroe gespaard, maar het boze oog van Rutte kan een hel maken van elke ongerepte vierkante kilometer van Nederland. Er is een nieuwe Omgevingswet (2023), waarmee de overheid zonder ‘lastige’ procedures al het boerenland mag afpakken voor de bouw van nieuwe stadswijken.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 57
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.