Scroll Top

Misleiding sterftecijfers nog verder door media vervalst (Peter Pilon)

oversterfte censuur media
Misleiding van rapport sterftecijfers nog verder door de media vervalst

Peter Pilon

De Telegraaf, NRC en enkele andere landelijke kranten alsook het NOS-journaal hebben onlangs gemeld dat een recent rapport laat zien dat de ‘vaccinaties’ geen invloed hebben gehad op de oversterfte. Dat is gelogen, want de conclusies van het bewuste rapport, uitgebracht door het RIVM en het CBS, hoewel op geen enkele manier betrouwbaar, zeggen toch iets anders. Het RIVM/CBS-rapport kwam tot stand als gevolg van een welhaast unaniem aangenomen Tweede Kamermotie van Pieter Omtzigt. Hij vroeg om een onafhankelijk academisch onderzoek naar de oorzaken van oversterfte gedurende het najaar van 2021 en de daaropvolgende winter en het voorjaar van 2022.
M

aar er is alle reden om te twijfelen aan de waarde van het onderzoek dat plaatsvond, want de minister liet dit doen door zijn eigen instituut RIVM en het CBS. Het CBS gebruikt hiervoor een formule die bij navraag geheim blijkt te zijn, maar waaruit wel blijkt dat het aan de tijd wordt aangepast. Het oversterftegetal uit 2010 kan dus anders tot stand zijn gekomen dan het oversterftegetal tien jaar later.

Oversterfte is een hogere sterfte dan verwacht op grond van de leeftijdsopbouw en vergrijzing van de bevolking, het seizoen, het gemiddelde in een bepaalde week over de afgelopen jaren en nog wat factoren. Bekende factoren die het veroorzaken zijn een griepgolf of een hittegolf. In 2021 werd de oversterfte door het CBS exclusief gekoppeld aan de coronagolf, maar die samenhang blijkt niet uit de weekcijfers. Er zijn weken waarin er nauwelijks ziekenhuisopnames door corona waren, maar waarin wél oversterfte wordt genoemd.

Om toch nog tot betekenisvolle cijfers te komen is een data-analist aan de slag gegaan met de absolute aantallen overledenen uit de CBS-statistieken. Hoe kunnen we helder zien wie werkelijk aan corona is overleden, om vervolgens op basis daar van te bepalen welk deel van de oversterfte juist niet aan corona mag worden toegeschreven? CBS rapporteert elke maand sterftecijfers, en om de drie maanden worden die aangevuld met informatie over de doodsoorzaak, zodat naderhand bepaald zóu kunnen worden waar de oversterfte aan te wijten valt. Alleen is dat onmogelijk gemaakt door het feit dat het CBS geen onderscheid maakt in het overlijden áán en mét corona. Een gewonde door een verkeersongeluk die toevallig door de hoogst onbetrouwbare PCR-test als positief wordt aangewezen, komt in de boeken als coronapatiënt. Bij overlijden staat deze patiënt ook bij het CBS te boek als een corona-overledene. We hebben dus geen flauw idee hoeveel patiënten eigenlijk aan corona zijn overleden.

Kortom, RIVM en CBS konden dit onderzoek nooit uitvoeren omdat zij over onvoldoende gegevens beschikten, en met onbetrouwbare parameters en een chaotische registratie te werk gingen, wat een volkomen ondoorzichtig beeld van de werkelijkheid opleverde. Nederland heeft zijn registraties niet op orde.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Maar als we alle cijfers samenvoegen, dus de absolute getallen van het CBS, de daaruit resulterende sterfte op grond van de statistieken uit het verleden (gecorrigeerd naar bevolkingsgroei) minus de corona-overlijdens, dan resteert nog altijd een extreem forse sterfte. In het eerste coronajaar, toen nog geen Covid-inenting bestond, was de kans om te overlijden aan corona erg laag, namelijk 0,1%. Men kon dus nog niet spreken van oversterfte, temeer omdat de overledenen vrijwel allemaal kampten met onderliggende aandoeningen.

In 2022 wordt nu al 24 weken lang een ongekende en nog nooit eerder vertoonde oversterfte geconstateerd. In officieel Nederland kraait daar geen haan naar. Zuivere cijfers zijn niet te vinden, en dus rest niets anders dan gebruik te maken van de CBS-cijfers en het aantal mensen dat overleden is aan corona, van die cijfers af te trekken, wetende dat daar nog altijd overledenen tussen zitten die niet áán maar mét corona zijn overleden. En dan ontstaat plots een heel bizar beeld. De conclusie van het onderzoek is zeer verontrustend. We kunnen geen oorzaak vinden voor de oversterfte van tenminste 3.400 personen. Alles duidt erop dat deze mensen gestorven zijn aan de gevolgen van de pseudovaccinaties, maar dat wordt niet erkend. De conclusie mag onontkoombaar worden genoemd wanneer men ziet dat er een plotselinge stijging in de oversterfte plaatsvindt onmiddellijk na de start van de boosterprikcampagne.

In sommige buurlanden wordt iets meer duidelijkheid gegeven: er zijn veel meer vormen van agressieve kanker die binnen enkele weken tot overlijden leiden, veel meer fatale hersenbloedingen, plotselinge hartstilstanden en -infarcten en te vroeg geboren baby’s waarbij de placenta heeft losgelaten waardoor het kind uiteindelijk komt te overlijden. In die landen wordt beter geregistreerd, en die gegevens bevestigen de constatering van een kolossale vaccinatieschade. Wij horen hetzelfde van specialisten uit ziekenhuizen in Nederland, begrafenisondernemers en overbelaste crematoria.

Alles lijkt erop dat vooral in Nederland sprake is van een willens en wetens toedekken van zeer verontrustende gegevens omtrent de oorzaken van de oversterfte. Door uitgebreid internationaal onderzoek weten wij inmiddels dat deze oorzaken in de ingeënte spike eiwitten te vinden zijn. Deze zeer giftige spike eiwitten verspreiden zich door het gehele lichaam van de ingeënte persoon en richten daar op korte zowel als op lange termijn schade aan. Ook de Pfizerrapporten die openbaar zijn gemaakt, bevestigen dit.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 46
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.