Scroll Top

De verlammende voorgeschreven werkelijkheid (Karel van Wolferen)

two and two is five
De verlammende voorgeschreven werkelijkheid

Karel van Wolferen

Niet alles wat mensen bezighoudt is gekoppeld aan een voorgeschreven werkelijkheid. Er zijn zaken waarover wij zelf mogen beslissen wat waar is en wat niet. Maar bij sommige onderwerpen brengen we onze reputatie in gevaar wanneer we de waarheid ervan willen onderzoeken. Het idee dat Rusland niet anders dan onze vijand kan zijn zolang president Poetin daar blijft zitten, en dat China ook een vijand zal worden wanneer het leiderschap daar zich niet aan westerse wensen gaat aanpassen, is daarvan een geopolitiek voorbeeld.
E

en aantal andere zaken waarvoor een voorgeschreven werkelijkheid bestaat, raakt de samenleving op een meer directe manier. Zoals die van de gezondheidscrisis die zich over de hele wereld heeft uitgestrekt en het gevolg is van een satanisch virus, waarvan varianten ons nog vele jaren gaan bedreigen zolang de meerderheid van de wereldbevolking niet regelmatig wordt gevaccineerd.
Een heel belangrijke voorgeschreven werkelijkheid is die waarin wij als wereldbewoners het grote gevaar vormen voor de aarde vanwege onze klimaatverstorende productie van CO2. Deze kolossale misvatting geniet een zeer grote aanhang vanwege zo’n drie decennia van media-hersenspoeling met, ook tot diep in het onderwijs doorgedrongen, schijnwetenschap.
Wat deze zeer uiteenlopende zaken met elkaar gemeen hebben is een openbaar spreekverbod. Het tegenspreken van de werkelijkheid dat in de hoofden van oppassende leden van de samenleving tot stand is gekomen, wordt behandeld als een soort heiligschennis. Afwijkend praten erover kan ten koste gaan van vriendschappen, zelfs van huwelijken, en zeker van carrières als deze hebben te maken met kennisoverdracht, zoals bij de media of in het onderwijs.

Zo uiteenlopend zijn deze zaken dat de voorschriften over hoe de vork in de steel zit, niet afkomstig kunnen zijn van een enkele groep gezaghebbenden. Wat hebben de voorgeschreven verhalen dan nog meer gemeen, afgezien van het verbod op discussie? De verboden blijken altijd te komen van een autoriteit buiten eigen landsgrenzen. Wat we moeten geloven wordt afgedwongen en gehandhaafd door machten die niet aanspreekbaar zijn en waarop dus geen politieke controle bestaat. Als niet op religie gebaseerde voorschriften zijn ze relatief nieuw in onze geschiedenis. Ik dateer de aanvang ervan op ongeveer dezelfde tijd als de meest recente eeuwwisseling. Natuurlijk bestond ook daarvoor wel een voorgeschreven werkelijkheid aangaande sommige dingen, zoals het bestaan van een op expansie beluste communistische vijand tijdens de Koude Oorlog. Maar het buigen voor zo’n voorgeschreven werkelijkheid was slechts tot op zekere hoogte verplicht, en die verplichting was niet met eenzelfde unanimiteit over een even groot deel van de westerse wereld verspreid.
Van het stukje van de twintigste eeuw dat ikzelf mocht meemaken kan ik me niet herinneren dat over een voorgeschreven werkelijkheid zo voorspelbaar en met zulk een niet aflatende heftigheid werd gewaakt als dezer dagen in de reguliere media wordt gedaan over het feit dat president Poetin moet worden gezien als een gevaarlijke boosdoener, belust op vergroting van zijn Russische Federatie, dat de mens haast moet maken met biljoenenbestedingen om het klimaat van de planeet te beschermen tegen onze CO2-uitstoot, dat uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een heilige plicht is, dat gefronste wenkbrauwen ongepast zijn bij de toename van drommen teenagers die menen opgesloten te zitten in een verkeerd lichaam, en dat we naar de instructies moeten luisteren van een niet-gekozen, niet-gecontroleerde, supranationale instantie wanneer deze geboden uitvaardigt voor een massale strijd tegen dodelijke pathogenen met injecties, lockdowns en andere beschavingvernielende maatregelen.

two and two is five

Wat de officiële werkelijkheden nog meer met elkaar gemeen hebben, is hoe ze ons worden voorgeschoteld door een mediamacht die in essentie verschilt van de mediawereld van de vorige eeuw. Die vroegere mediawereld zorgde voor sterk gevarieerde presentaties van de werkelijkheid. Maar die macht is in de afgelopen dertig jaar aan weerszijden van de Atlantische Oceaan in handen gekomen van een zeer kleine groep binnen een financiële oligarchie die aan eigenbelang gekoppelde aannames koestert. Tegelijkertijd is veel aanvankelijk democratisch gecontroleerde macht weggevloeid naar machthebbers die in de schaduw mogen opereren, zoals inlichtingendiensten die aan geen hogere autoriteit verantwoording schuldig zijn. Het politiek opereren van deze machthebbers is veelal in hoge mate afhankelijk van systematisch bedrog. Het is duidelijk geworden dat een voorgeschreven werkelijkheid op uiteenlopend gebied kan worden gebruikt als machtsmiddel om de macht van verschillende belanghebbenden op verschillende terreinen te vergroten.
Het komt mij voor dat naoorlogse generaties niet eerder dan na 11 september 2001 zo’n kolossale opstapeling van onwaarheden hebben meegemaakt zoals die heden, repeterend, ons geestelijk soms uit het lood slaat. Want samenvallend met de eeuwwisseling gebeurde er iets waardoor de machtigste machthebbers van dat moment de diepgang van hun macht gingen beseffen. Zij konden met heel veel meer wegkomen dan een uitvoerende elite tot dan toe had beseft. Wat er gebeurde op 11 september 2001 wordt algemeen beschouwd als een van de grootste misdaden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En toch is er nooit forensisch onderzoek gedaan om de daders en de precieze toedracht vast te stellen. Het officiële rapport erover werd zelfs door zowel de Republikeinse als de Democratische voorzitter van de twee-partijencommissie die de opdracht voor het onderzoek gaf, niet erkend als een serieuze poging daartoe. De daders van die kolossale misdaad zijn ermee weggekomen. Als historici, intellectuelen, journalisten en andersoortige experts er in de VS hun mond over open doen, dan worden ze weggezet als halvegare complotdenkers en lopen ze gevaar hun positie te verliezen. Het gaat om een kanjer van een voorgeschreven werkelijkheid aan het begin van het tijdperk waarin machtigen, hun belangen verstrengeld met die van criminelen, de scepter van de waarheid overhandigd kregen.

De echte werkelijkheid verdwijnt niet als je die omruilt voor een voorgeschreven werkelijkheid, maar je verliest er wel je greep op. Dat zien we aan de manier waarop functionarissen van de EU en de VS de plank steeds misslaan door hun dramatisch verminderde kennis over wat nodig is voor vredebewarende diplomatie met betrekking tot de twee grootste machten op het Euraziatische continent. Europa, dat zich op datzelfde continent bevindt, is door de wijze waarop EU-president Ursula von der Leyen om gaat met Wit-Rusland, een toonbeeld van schrijnende incompetentie en naïviteit. Een voorgeschreven werkelijkheid leidt altijd tot kennisverlies. We proberen in dit nummer aangaande al deze onderwerpen te laten zien hoe ons dat in denken en handelen verlamt.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Kennisverlies op medisch gebied is, door de ontwikkelingen sinds begin vorig jaar, op een gigantische manier en in acute zin rampzalig voor ons. Een verlies van vertrouwen in deze beroepsgroep is onvermijdelijk. Maar er wachten ons nog veel ernstiger ontwikkelingen, want er is een kolossale blokkade opgeworpen tegen de grote hoeveelheid kennis die momenteel toestroomt vanuit verschillende delen van de wereld, kennis gebaseerd op de ervaringen met de gevolgen van toegediende injecties die onterecht als vaccins worden aangeboden. De massale aandoeningen aan organen en sterfgevallen, volgend op de massale campagne voor injecties met een experimenteel mengsel van stoffen die het lichaam beschadigen, zullen een gezondheidscrisis veroorzaken zoals de wereld nooit eerder heeft meegemaakt, misschien de grootste ramp in de geschiedenis van homo sapiens.

Datgene wat binnendringt in de lichamen van de mensen die de injectie willen ontvangen, of er geen keuze in hebben (zoals bij kinderen) of ertoe worden gedwongen, is iets dat is bedoeld om de mens te veranderen. Niet, zoals zeer velen nog altijd als vanzelfsprekend aannemen, ter bescherming tegen een gevaarlijk pathogeen, want dat doet het niet. Er is een groot crimineel project mee gemoeid, ook al hebben binnen overheden de meeste uitvoerders ervan dat nog niet beseft. Het doel van dit project is onvoldoende duidelijk omlijnd om met zekerheid vast te kunnen stellen.  Onderzoekers die afstand hebben genomen van de voorgeschreven werkelijkheid, zoals schrijvers van Gezond Verstand, gebruiken de aanwijzingen van de zichtbare deelnemers aan de planning van het project, als stukjes van een legpuzzel. Daarbij komen steeds begrippen langs als de noodzaak om de wereldbevolking drastisch te reduceren, de ‘transhumane’ mens, een opvolger van homo sapiens van wie de biologische identiteit zal zijn vastgekoppeld aan een digitale identiteit, een Grote Herstart van de maatschappij waarin deze mens, door een geslaagde vierde industriële revolutie, zonder bezit gelukkig zal zijn, en aanverwante zaken die meer doen denken aan science fictionfantasieën dan aan reële toekomstverwachtingen.

Terug op de aarde wordt nu al het aantal sterfgevallen van de injecties geschat op honderdduizenden, en dat van ernstig blijvend letsel aan lichaamsorganen op miljoenen. Op plekken waar dit gemakkelijk kan worden geobserveerd, zoals in India, volgt de grafiek van sterfgevallen die van de injecties. De wetenschappers die zich niet aan de voorgeschreven werkelijkheid houden, speculeren al over het effect in een volgend griepseizoen waarin bij geïnjecteerde mensen een op hol geslagen immuunsysteem zal zorgen voor onvoorstelbaar vele miljoenen dodelijke slachtoffers. Ook is nu al bekend dat de menselijke voortplanting ernstig zal worden ondermijnd, omdat de gevaarlijke spike eiwitten die na de injecties door de eigen lichaamscellen worden geproduceerd, zich ophopen in eierstokken van vrouwen en schade toebrengen aan de zaadproductie van mannen. Ook is al bekend dat wat door het lichaam na de injecties wordt geproduceerd, de bloed-hersenbarrière doorbreekt, wat een verhoging van neuro degeneratieve aandoeningen zal gaan veroorzaken.

De officiële internationale instanties die formeel bestaan om voor de gezondheid van de mens te ijveren, houden zich niet bezig met het verzamelen van de nu overal ter wereld aanwezige kennis over de dramatische gevolgen van dit medisch experiment. Zij saboteren de verspreiding ervan. De aanstichters van deze ramp is er alles aan gelegen om straks, frauduleus, een sterke verhoging van het aantal sterfgevallen toe te kunnen schrijven aan nieuwe vormen van het virus dat al vijftien maanden de wereld in de ban houdt. Zulke kennisvernietiging zal de grootste hindernis zijn voor het vinden van een tegengif, waarmee sommige Amerikaanse medici al bezig zijn in de hoop om alsnog de omvang van de komende humanitaire ramp te kunnen inperken.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 18
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.